Digitale Identiteit

Na een storm van kritiek werd deze website snel verwijderd. De website mag dan misschien wel weggehaald zijn. De gedachte en de geest ervan zijn springlevend, achter de schermen wordt hard gewerkt om een Digitale Identiteit zo snel als mogelijk is, in te kunnen voeren.

Opklikken voor vergroting

“Leuke Film” van het Horror Congres 2017 van de jéhovah getuigen

Onderstaande video wilde ik u niet onthouden, met deze clip werden de tere zieltjes van het Wachttoren terroristen klupje flink angst aangejaagd. Doel? Bij en In de Organisatie blijven. Wee je gebeente als je durft weg te gaan. Dan wordt je vernietigd met Armageddon. Alle armzalige zieltjes die wel blijven moeten natuurlijk flink blijven doneren, want elke organisatie heeft geld nodig, veel geld, en nog meer geld want de Mammon baasjes in Brooklyn hebben nooit genoeg.

Vr. Gr. Pineut

IMF verwacht toekomst zonder contant geld?

Het IMF publiceerde onlangs een paper over de impact van het afschaffen van contant geld. In het 26 pagina’s tellende document worden de voordelen en de nadelen van een zogeheten cashloze samenleving op een rij gezet. Momenteel wordt meer dan de helft van alle betalingen in de wereld nog met contant geld gedaan, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat elektronisch betalen de standaard wordt.

Verschillende landen hebben hun grootste bankbiljetten de afgelopen jaren al uit omloop gehaald of hebben plannen om dat te doen. Ook zijn er in verschillende landen al restricties ingevoerd op betalingen met contant geld. Alleen in de Europese Unie zijn er al twaalf landen die een maximumbedrag hanteren voor anonieme aankopen.

Vlucht uit valuta?

Deze trend richting elektronisch betalen heeft grote implicaties. Voor overheden wordt het potentieel veel makkelijker om geldstromen te volgen en vermogens te belasten, terwijl het voor centrale banken veel makkelijker wordt om een beleid van negatieve rente door te voeren. Als de vluchtweg van contant geld wordt afgesloten is het voor banken veel makkelijker om spaartegoeden te belasten. Wel moeten beleidsmakers volgens het IMF dan rekening houden met een vlucht richting andere valuta en tastbare zaken als edelmetalen en vastgoed.

Het afschaffen van contant geld blijft een omstreden onderwerp. Wegen de voordelen van meer gebruiksgemak en veiligheid voor winkeliers op tegen de nadelen van het verlies van privacy en nog meer macht in handen van bankiers en overheden? Vermogende spaarders doen er verstandig aan om nu al na te denken over een toekomstscenario waarin het gebruik van contant geld nog verder beperkt wordt. Als we kijken naar het verleden, dan zien we dat overheden steeds nieuwe manieren zoeken om de belastingen te verhogen. Zo lang je vermogen geregistreerd staat kan de overheid belasting heffen.

Het IMF beschrijft een stappenplan om contant geld uit te faseren. Uit de conclusie:

“Hoewel sommige landen binnen een paar jaar zonder contant geld kunnen moeten de cashloze samenleving in stappen gefaseerd worden. Dit proces kan opgebouwd worden met grotendeels onbetwiste maatregelen, zoals het uitfaseren van bankbiljetten met een hoge waarde, een maximumbedrag voor cash betalingen en het verplicht aangeven van contant geld dat de grens over gaat. Verdere stappen omvatten onder meer het creëren van economische stimulansen om mensen aan te sporen minder contant geld te gebruiken in transacties, het openen en gebruiken van bankrekeningen te vereenvoudigen en het financiële systeem verder te automatiseren.”

Bron : Market Update