“Christelijke” Internet trolls

De anonimiteit en vrijheid op internet nodigt sommige mensen uit om ook in Christelijke en Eindtijd online-communities ongestraft de sfeer te bederven, te provoceren, te beledigen en verbale oorlogen te beginnen. Sommige “Christelijke” internet-gemeenschappen ontlenen zelfs hun bestaan aan een dergelijke vaste groep onruststokers: De JEHOVAH Flamers. Gevaarlijker is echter het verschijnsel ‘Troll‘ dat een community subtiel en opzettelijk probeert te ontwrichten. Hele bekende trollen zijn o.a. de “jéhovah getuigen trollen”.

Internet trolls

Een internet-troll, forum-troll of messageboard-troll op de diverse Christelijke en eindtijd sites is een persoon die uitzonderlijke, opvallende en/of controversiele berichten plaatst met de bedoeling anderen uit de tent te lokken, deze opzettelijk te provoceren en ze vervolgens in een flaming discussie mee te trekken. Deze discussies eindigen doorgaans met een ‘flamewar’, een verbale oorlog met beschuldigingen en beledigingen. Kenmerkend voor een internet-troll is dat hij deelneemt op fora met een geheel andere bedoeling dan de doorsnee mensen die deze fora bezoeken. Daarbij komt dat de internet-troll de andere deelnemers wil laten geloven dat hij een ‘integer’ persoon is zonder verborgen agenda. Daarom zal hij ook berichten plaatsen die een serieuze inhoud hebben. Hij verraadt zich echter door zijn ruziezoekende aard en zijn sterke behoefte om gelijk te hebben, tezamen met zijn herhaaldelijke meldingen dat hij serieus is en bijvoorbeeld anderen ‘alleen maar wil helpen’.

Provocerend gedrag

Zijn typisch gespeeld optreden is die van iemand die naar de waarheid ‘zoekt’. Zodra hij mensen heeft geprovoceerd en ze het gevoel heeft gegeven dat zij dom zijn, daagt hij ze uit om juist hem te beledigen, zodat hij bij de moderators kan klagen dat hij wordt beledigd en een verzoek indient tot het bannen van zijn tegenstander(s). Hierbij deinst hij niet terug voor eindeloze discussies over de ‘rules’ van een board. Regels die door zijn slachtoffers zouden zijn overtreden. Soms speelt een troll een kortdurend spel, maar het komt ook voor dat een internet-troll een strategie hanteert die maanden of jaren voorbereiding vergt, bijvoorbeeld door het inbrengen van ‘handlangers’, personages die hij aan zijn kant heeft gekregen om niet over te komen als iemand met enkel vijanden. Een troll heeft de neiging om de zwakste schakel(s) op bijvoorbeeld een discussieforum te vinden en deze tot geheim mikpunt te maken.

Tweedracht

Een internet-troll is een expert in het hergebruiken van de woorden van zijn tegenstanders met de bedoeling deze tegen hen te gebruiken. Zodra de internet-troll ‘beet’ heeft en een of meerdere slachtoffers heeft gevonden, probeert hij een breuk in de groep te bewerkstelligen door mensen tegen elkaar uit te spelen en tweedracht te zaaien. Vaak mislukt dit uiteindelijk, omdat de stijl en de toon van de discussiegroep een andere is dan die van de troll. Een troll gebruikt bepaalde argumenten van anderen en citeert deze met het doel onrust, onduidelijkheid en frustratie te zaaien. Hij keert zich hierbij nooit tegen de hele groep, maar wil juist bepaalde personen isoleren. Hij richt zich voornamelijk op enkele mensen, bedient zich expres van halve waarheden en leugens en verdraait de woorden van zijn opponenten. Leugens worden tevens dusdanig uitgekozen dat het slachtoffer wel haast moet reageren om de eigen reputatie te kunnen handhaven. Kenmerkend is dat de troll op een gegeven moment juist zijn tegenstanders beschuldigt van trolling.

Negeren

Een internet-troll pak je aan door deze consequent te negeren. “Dont feed the troll” is de remedie, want als de troll geen respons krijgt zal hij geen rol van betekenis kunnen spelen, aan de zijlijn blijven, en vroeg of laat verdwijnen. Helaas wordt het fenomeen trolling niet altijd herkend en dit betekent dat sommige messageboards en communities goedbedoelende mensen wegjaagt en weghoudt en dat het doel van zo’n community verloren kan raken. Sommige trolls hebben meerdere screen-namen in gebruik die elkaar helpen en steunen. Door zich aldus op te splitsen in meerdere personages wil de troll zijn virtuele macht uitbreiden en zijn dominantie verstevigen. Eenvoudige moderating is niet genoeg want het verschijnsel ‘trolling’ vraagt scherpte en een psychologisch inzicht van de leiders van een community.

Nauw verweven

Internet trolls en internet flamers zijn nauw met elkaar verweven termen. Trolling is in feite een stiekeme pre-fase van flaming. Veel mensen kunnen wel een flamer met gemak herkennen, maar een troll niet, zelfs niet na duidelijke tekenen dat er meer aan de hand is dan wat ‘meningsverschillen’. Bijna elk messageboard of chatkanaal kent wel één of meerdere ‘trolls’, eigenlijk net zoals in real life, waar elk bedrijf, elke school, elke club en elke straat wel iemand kent die uitblinkt in negatief gedrag. Op het anonieme internet gaat het echter nog veel verder omdat sociale controle moeilijker uitvoerbaar is.

Soorten Trolls

De jéhovah getuige troll

De doelstelling van deze trollen is niet om discussies te voeren of op het onderwerp te reageren maar om “geloofsvraagstukken” in kwestie te brengen. De jéhovah getuige troll op de diverse “Christelijke” blogs en fora’s is er uitsluitend op uit om het geloof van alle anderen continue aan te vallen, in vraag te stellen en om twijfel te zaaien. Met als enige doelstelling om de eigen wachttoren doctrine te exploiteren. Hierbij is het opvallend dat er vaak ineens meerdere getuigen aanwezig zijn die het heel erg met elkaar eens zijn. De jéhovah getuige troll heeft hiermee tweedracht gezaaid en zal net zolang doorgaan zolang de andere bezoekers op hem of haar reageren. Vooral eindeloze en zinloze theologische discussies zijn de voedingsbodem voor de jéhovah getuigen trollen. Helaas zijn al heel wat “Christelijke” fora’s door deze trollen om zeep geholpen doordat de trouwe aanhang is afgehaakt. Elke onderstaande troll is toepasbaar op de jéhovah getuige troll.

De persoonlijke aanvals troll

Dit is de troll met het geheugen van een olifant. Hij spaart gegevens over jou, zet ze op zijn harde schijf en zal het later tegen je gebruiken, soms met schaamtevolle resultaten. Hoe meer (persoonlijke) informatie hij over je heeft, hoe harder hij zal toeslaan. De dag komt dat alle ouwe koeien uit de sloot worden gehaald, en je wordt verrast met een eindeloze stroom weetjes over jou, waarvan je de helft zelf al was vergeten. Deze gegevens worden niet enkel weergegeven, maar ook nog eens tot in detail geanalyseerd. Ja, noem het een obsessie. Wees er letterlijk klaar mee!

De ruziezoekende troll

Ruziezoekers heb je overal, maar op het Internet zitten ze er in veelvoud. Dus ook Christelijke blogs en fora’s ontkomen er niet aan. Dit type troll is uit op tegenstellingen. Hij wil oneens zijn om het oneens zijn, en een vette onderlinge ruzie tussen de Christenen is zijn vurige hoop. Wat je zegt maakt niet veel uit, want hij zal hoe dan ook de tegengestelde opinie innemen. Mochten anderen het met hem eens zijn, dan verandert hij net zo hard van opinie tot er weer een meningsverschil ontstaat. Genieten doet ie nog het meest als het betreffende messageboard of chatroom ontaardt in een chaos van escalaties. Wil je echt winnen van dit monster? Neutraal blijven, dus meningloos. Omdat saaiheid hem zal overvallen, zal hij langzaamaan verdwijnen. Oh wat een rust.

De shock-troll

Dit type internet-troll gebruikt woorden met de bedoeling te shockeren en woede bij anderen op te wekken. Zodra deze woede of shock wordt geuit voelt de troll zich winnaar. Deze woorden kunnen van alles omvatten: Rare teksten, seksueel getinte teksten, anti semitische teksten, in casu van jéhovah getuigen trollen anti joodse en/of anti Israël teksten, discriminerende teksten, walgelijke teksten of… vul zelf maar in. De aandacht van de community gaat automatisch naar de schokkende kwetsende of antisemitische teksten en woorden en discussies gaan van start. Op dat moment, als het board de kluts is kwijtgeraakt, slaat de troll zijn tweede slag en drijft hij een akelige wig tussen gebruikers. De shocktroll bevindt zich in diverse fora/chatrooms o.a. voor Christenen, vrouwen of kinderen en soms zijn ze van het type ‘hit and run’. (hit and run postings zijn vaak kwetsende teksten met als doelstelling het onderwerp “stuk te maken” waardoor de discussie doodslaat, of uitsluitend nog over de trol en zijn/haar kwetsende tekst gaat)

De valse informatie troll

De valse informatie troll is er dol op om mensen verkeerd te informeren. Zulke trollen zie je bijvoorbeeld op Wikipedia waar ze artikelen editen tot een compleet onwaar verhaal. Ook worden er valse artikelen op messageboards geplaatst om te zien hoe mensen in de val lopen. Jéhovah getuigen trollen misbruiken bijvoorbeeld de Christelijke sites om hun propaganda te verkondigen verpakt in korte artikeltjes. Vaak zijn dit soort artikelen dusdanig in elkaar geknutseld dat het lijkt alsof het gaat om wetenschappelijke resultaten. Theologische feiten vanuit één dogma beredeneerd etc. En hoe meer onwaarheden hoe liever! Dit is dan tevens het pleziertje van de troll en het geeft zijn ego een fikse stimulans. Oh wat is power toch prachtig?

De strategische troll

Deze troll heeft wat meer tijd nodig, van een paar maanden tot zelfs jaren. Een strategische troll zoekt het vertrouwen van andere leden voordat hij ze gaat kwellen. Hij wurmt zich op subtiele wijze in een gemeenschap, bijvoorbeeld door iets voor de community te doen zodat hij aanzien zal kunnen verwerven. (Slijmen) Soms krijgt zo’n troll zoveel aanhangers en fans dat hij een status krijgt van leider. Zodra hij de macht in handen heeft, kan hij iedereen onzin verkopen zonder kritiek. Mocht iemand het toch wagen deze troll te bekritiseren, dan werpt zijn torenhoge Ego de getergde persoon op geraffineerde wijze van het veld. En de victorie is voor hem!

De toneelspelende troll

Deze troll wandelt van rol naar rol. Heb je een medisch probleem? Hij is de arts! Wil je debatteren over een onderwerp? Hij is de politicus waarbij jij je thuisvoelt! Verheug je je op je vakantiereis? Hij is de piloot! De superheld kan alles maar is meer een lastpost dan een bedreiging en leden krijgen gauw genoeg van hem. Hoe hij een gemeenschap om zeep kan helpen en ontwrichten? Hij is als een ouwe grammofoonplaat, herhaalt zichzelf duizendmaal (met steeds maar weer dezelfde wachttoren brij) tot de leden uiteindelijk in zijn know-how gaan geloven of afhaken. Behalve die ene dan, en precies die is zijn doelwit.

Referentie : Wikipedia

Addendum

In mindere mate geld bovenstaand ook voor andere rigide vormen en visies, zoals weergegeven in de reacties hieronder, die stelselmatig en éénzijdig gepost worden. Een eerlijke en open discussie is dan meestal door de posters op voorhand uitgesloten. Ook dit kan herkend worden als “trollgedrag” zodra dit ontaard in ruzies en verbale flamewars. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoerig JG-Dossier die als referentie en richtlijn kan dienen voor mensen die met bovenstaande te maken hebben/krijgen.

“Wat moet ik hiermee als Christen ?”

Vergeef en Bid ten alle tijde !!

Niet iedere poster met een geheel andere visie hoeft direct als troll gekwalificeerd te worden, iedereen heeft immers recht op zijn/haar eigen mening. Anders wordt het als de betreffende visie(s) stelselmatig, zoals hierboven beschreven, te pas en te onpas op de diverse sites gepost/gespamd worden.

Ten aanzien van de “jéhovah getuigen trollen” is het echter zo extreem omdat deze mensen reacties niet lezen of reacties misbruiken om deze tegen andere posters te gebruiken.

Beheerders en Moderators zullen meestal vrij snel tot een permanente blokkade overgaan om de rust en doelstelling van de betreffende site te waarborgen. Het is vaak met trollgedrag dat de doelstelling van betreffende sites volkomen genegeerd wordt terwijl iedereen, dus ook de veroorzakers van “trollgedrag”, zich aan de algemene Netiquette en doelstelling van betreffende sites dienen te houden.

Bij overtreding van de algemene regels staat het de eigenaren van Christelijke sites dus vrij om daar waar nodig in te grijpen.

Persoonlijke Noot/Visie

Ten aanzien van de “Sabbat Trollen” ben ik zelf van mening dat als mensen zich zo graag aan de Sabbat wensen te houden zij dit vooral moeten doen. Ze hebben echter niet het recht om het houden van de Sabbat als nieuwe wet en plicht aan anderen op te leggen en al helemaal niet aan bekeerde heidenen. Als bekeerde heiden geld de Joodse Sabbat niet voor mij maar leef ik enkel en uitsluitend door de Genade van Jezus Christus. Aangezien Jezus een Jood was, was het logisch dat Hij zelf wel de Sabbat vierde, nergens in het NT komt naar voren dat de Joodse Sabbat als wet en plicht ineens voor de gehele wereld geld. Tegen de Farizeeën maakte Jezus dat ook duidelijk door hen te zeggen dat de Sabbat er is voor de mens en de mens er niet is voor de Sabbat. Voor heidenen betekend dit dat zij wel in alle vrijheid, en als zij dat zelf willen, de Sabbat mogen vieren, maar zij zijn geen van allen hiertoe verplicht. Jezus heeft in alles de Joodse wet en plicht vervuld waarna via Paulus het Evangelie ook aan de niet Joden verkondigd mocht worden zodat ook zij van de slavernij der zonde vrijgemaakt kunnen worden door éénvoudig het zoenoffer van Jezus aan te nemen en éénvoudig te geloven dat Hij in alles wet en plicht voor hen heeft vervuld. Alle heidenen die Hem door Genade hebben aangenomen zijn  door de Heilige Geest verzegeld en als loot aan de boom der Joden geeënt. E.e.a. zoals hier omschreven geld in principe voor alle mogelijke varianten en visies die andere mensen, al dan niet dwingend, aan anderen wensen op te leggen. Een waar Christen is vrijgemaakt. Laat u dus niet opnieuw een Juk van slavernij opleggen.

Vr. Gr. Pineut

PS. Ten overvloede wil ik iedereen op wijzen dat niemand verplicht is om op de diverse “Christelijke Internet Trollen” te reageren of zich aan hen te moeten verantwoorden. Het advies blijft dan ook om de betreffende troll volkomen te negeren. Is het niet noodzakelijk reageer dan ook niet.

Voor meer uitgebreide info zie het “JG Dossier

Advertenties

9 reacties op ““Christelijke” Internet trolls

 1. Pineut, hartelijk dank voor deze wijze lessen. Eigenlijk zou iedereen die een site beheert, zeker een christelijke site met de mogelijkheid tot het geven van reacties, dit MOETEN lezen. Groots!

  Like

 2. Beste Pineut, de sabbathtrollen ben je nog vergeten, die zijn zo mogelijk nóg erger dan de J.G’s, beiden even vasthoudend, irritant en betweterig en…..wettisch!

  Like

  • Komende tijd zal ik het artikel nog updaten met zaken die me zijn opgevallen, jouw tip van de sabbat trollen zal ik dan ook toevoegen. Alhoewel het me vooral met de JG trollen is opgevallen dat ze van forum naar forum en van blog naar blog gaan om de éénlijnige wachttoren doctrine te spammen. Mijns inziens zijn JG trollen velen malen erger dan de sabbat trollen, maar dat zal ik met de verdere uitwerking nog verklaren in het artikel.

   Vr. Gr. Pineut

   Like

 3. Ondertussen kan zo’n ‘christelijk’ figuur met leugens wel je carriere een halt toe roepen, zo weet ik uit eigen ervaring.

  Like

 4. Beste “Pineut”, alverzoeners horen ook niet te ontbreken in het lijstje van internet-trollen, want iedereen die doelbewust leugens verkondigt (zonder tot inkeer te willen komen, en zich te laten gezeggen door de Heilige Geest van God-Jezus) is wat mij betreft een troll.

  satan was de eerste troll, en SUGGESTIEF zei ZIJ: Genesis 1:1 De slang……zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd….

  “God heeft zeker wel gezegd…?”

  satan wist dondersgoed wat God had gezegd, maar vervolgens LIEGT ZIJ verder: “….Gij zult niet eten van enige boom in de hof?”

  Dit is een typische trollen-tactiek, en trollen zijn satanisch.

  De persoon die reageerde onder februari 9, 2010 om 6:54 pm presteerde het overigens om op haar site mij voor iemand uit te maken die psychische hulp nodig zou hebben, wat een andere manier van zeggen is voor “deze persoon is gek, abnormaal en gestoord en die hoef je niet langer serieus te nemen”.

  Ik zie ook dat er op deze site reclame voor haar site wordt gemaakt, die een bolwerk is van de alverzoenings-leugenleer. http://xembryo.punt.nl/index.php?r=1&id=492103

  Ook stel ik vast dat er op deze site verwezen wordt naar “het Thomas evangelie”, dat een onbijbels geschrift is.

  satan was de allereerste “troll” en alle leugens komen van hem en van zijn kornuiten, de demonen.

  Valse “evangeliën” en andere “trollen-boeken” zoals “de boeken van Henoch” komen ook van hem.

  Mvg,

  Hans

  Like

 5. @Hanss

  De Liefde verdraagt Alles, dat ik diverse links op dit blog plaats wil niet zeggen dat ik persé achter de inhoud sta. Iedereen heeft zelf de vrije keus om zich te informeren. Niemand is verplicht om op welke link dan ook te klikken of de betreffende informatie te lezen. Als men weet door de Geest der Waarheid te worden geleid mag alles onderzocht worden, al dan niet om te ontmaskeren of aan het licht te brengen, aangezien niets in de duisternis verborgen zal blijven.

  Vr. Gr. Pineut

  Like

 6. Mooi!

  En dan heb je ook nog de zgn ‘spamtrolls’.

  PROJECT L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest
  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de
  Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam.
  Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen.
  Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij.
  Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige
  waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden
  zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat
  op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel
  is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische
  greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

  P.S Bovenstaande is geen spam.

  Like

 7. Hoi Pineut,

  Bedankt voor je artikel. Zelf heb ik twee sites (www.waaromikgeloof.tk en http://www.watikgeloof.tk). Via http://www.waaromikgeloof.tk kan je niet reageren, tenzij je mij een e-mail stuurt. Dit deed iemand om mij te verzoeken. Hij stelde me zeven vragen en de Geest gaf aan dat ik verzocht werd. Ik lichte een vriend in en liet hem de vragen lezen. Hij zei dat het hier om een ZevendeDags Adventist ging en hij wilde met plezier antwoorden.

  Nu breng ik zelf de boodschap van genade en die wil ik namelijk zoveel mogelijk promoten. Dus ik was zo vals om de e-mail letterlijk te kopieeren naar één amper gelezen stuk. Die vriend van me vond het idee super en hij reageerde erop. Vrij snel volgde de ene onzinnige reactie naar de andere en mijn site werd zeer goed gelezen en bezocht. De boodschap van genade vind op deze manier goede doorgang. Amper 24 uur later is het gemiddelde aantal reacties per dag gegroeid van 0,2 naar 100. Het artikel wordt door de hosting van de blogs goed onder de aandacht gebracht. Kortom: je kan die lui ook goed gebruiken om een bepaalde boodschap in de schijnwerpers te krijgen. Daarnaast trek je een blik christenen open die dat soort lui goed de baas kunnen en je website wordt gesierd door een goed gefundeerde argumenten. Misschien een tip.

  Waar ik voor wil jou speciaal voor wil bedanken is dat stukje over die sabbat-trollen. Maar helemaal jou preek daarna. Ik nodig je uit om ook eens op http://www.watikgeloof.tk langs te komen om eens van dit soort stukjes als reactie te plaatsen. Dan wordt de wereld een stukje mooier.

  Bedankt, Gods liefde toegewenst,

  Vincent

  Like

 8. Pingback: BOINNK!!! | Het verschijnsel; Internet-trollen

Reacties zijn gesloten.