De schokkende waarheid van de FEMA Doodskisten !!

Facts & Resumé : The Coffins are real. Coffins are manufactured by Vantage Products Corporation , besides the few bogus stories incl. bogus clips on youtube that wish to deny the cold hearted facts. These coffins are manufactured and stored all over the USA in large quantities. (not only in Atlanta) There’s an elite group of people preparing for something very dark, sinister evil. (Doomsday Seed Vault in the Arctic | Underground Bases and Tunnels) As this group has used the extremist islam to create a post 9-11 “Big Brother is Watching You society” worldwide. This group is following the 10 commandments of satan, written in stone, known as the Georgia Guide Stones.

The next step of events this group is taking, to make the killing of millions of people incl. their cremation acceptable, is other 9-11 events. Mexican Flu is just one of the excuses, mandatory innoculation of all the inhabitants of the USA is step nr. 2. Step number 3, when millions of people start to die, is how to clean them up in a decent and fashionable/acceptable way. That is where the coffins come in. Created of an organic material that leaves no traces when burned on a massive scale. All these events will appear as if there is no one to blame. In that, the majority of people will except the solutions provided by the ruling elite of this world that always come up with “The Ultimate Solution“.

Sounds familiar ? In german “the ultimate solution” (Endlösung) sounds very evil as Europe already learned from the past. If people still think history won’t repeat it self, think again. There is an elite group of people that wants to get rid of 5.5 billion people and they have various ways to do this, including how to hide all tracks and traces that could lead to them. Many genocides have past in the last centuries, but the coming genocide will be so evil and so awful that man would wish to die before it even happens to them. History always repeats itself but now it will do so in a very clever disguised fashion.

As it is written “it is old wine in new bottles”  At the end, the evil elite will be defeated by one man and one spirit, his name is Jesus Christ, Son of Man, Eternal and everlasting Love, and he will defeat this devious and diabolical spirit, also known as satan himself, by his second coming to this Earth by his voice. Until then, all scriptures must be fullfilled. So be prepared, there is still good out there, there are still people that DO care, there are still people that do love other people in the Spirit of the highest God. As long as this spirit can work in this world people can be warned and perhaps saved. But when this spirit is taken away from this world, evil will reign for a short time in it’s most horrific way imaginable and people will finally see what the coffins are really for.

Feiten & Resumé: De Doodkisten zijn echt. De Doodkisten zijn vervaardigd door Vantage Products Corporation, ondanks de paar nep verhalen incl. de bogus clips op youtube die e.e.a willen ontkennen. Deze kisten worden vervaardigd en opgeslagen in heel de VS in grote hoeveelheden. (niet alleen in Atlanta) Er is een elite groep mensen die zich voorbereiden op iets heel duister en sinister kwaad. Aangezien deze groep gebruik heeft gemaakt van de extremistische islam om een post 9.11 “Big Brother is watching you samenleving” wereldwijd te maken. Deze groep volgt de 10 geboden van satan, geschreven in steen, beter bekend als de Georgia Guide Stones. (volg de links in de engelse tekst voor meer info)

De volgende stap van de gebeurtenissen van deze groep is, om het doden van miljoenen mensen incl. hun crematie aanvaardbaar te maken, één of meerdere 9.11 evenement(en). Mexicaanse Griep is slechts één van de vele excuses, verplicht In-Enten van alle inwoners van de VS is stap nr. 2. Stap nummer 3, wanneer miljoenen mensen beginnen te sterven, is om ze op een schone, fatsoenlijke en nette / aanvaardbare manier op te ruimen. Dat is waar de doodskisten op het toneel verschijnen. Gemaakt van een organisch materiaal, want dat laat geen sporen na bij verbranding op grote schaal. Al deze gebeurtenissen zullen lijken alsof er geen sprake is van een schuldige. Hierdoor zullen de meeste mensen, de oplossingen, die door de regerende elite van deze wereld wordt aangeboden als “de ultieme oplossing” accepteren.

Klinkt bekend? In het Duits klinkt “de ultieme oplossing” (Endlösung) wel even wat gruwelijker zoals Europa al kent uit het verleden. Als mensen nu nog steeds denken dat de geschiedenis zich niet zal herhalen, denk dan nog eens goed na. Er is een elite groep mensen die zich wenst te ontdoen van 5,5 miljard mensen en ze hebben verschillende manieren om dit te doen, met inbegrip van manieren om al hun sporen te verbergen die naar hen zou kunnen leiden. Veel volkerenmoorden zijn er al geweest de afgelopen eeuwen, maar de komende genocide wordt zo kwaad en zo verschrikkelijk dat mensen vooraf zouden willen sterven voordat het gebeurt. De geschiedenis herhaalt zich altijd, maar nu zal ze dat doen op een zeer slimme verkapte manier.

Zoals het is geschreven: “Het is oude wijn in nieuwe flessen” Er zal een eind komen aan dit kwaad, deze elite zal verdwijnen bij de komst van één man en één geest, zijn naam is Jezus Christus, Zoon des Mensen, Eeuwige Vredevorst en eeuwige Liefde en hij zal deze duivelse geest verslaan, ook wel bekend als satan zelf, door zijn tweede komst op deze aarde door zijn stem. Tot aan dat moment zullen alle geschriften moeten worden voldaan. Wees dus voorbereid, er is nog goed in de wereld, er zijn nog steeds mensen die bezorgd zijn, er zijn nog mensen die wel houden van andere mensen in de Geest van de hoogste God. Zolang deze Geest kan werken in deze wereld kunnen mensen worden gewaarschuwd en misschien gered. Maar wanneer deze geest zal zijn weggenomen van deze wereld, dan zal het kwaad regeren voor een korte tijd in de meest gruwelijke manier denkbaar en mensen zullen dan eindelijk zien waar de doodskisten echt voor bedoeld zijn.

Tweetalige tekst door Pineut.

Ingezonden :

Het patent daterend van 1995 voor de FEMA Crematie Doodskisten !!
(speciaal voor hen die (nog) twijfelden en voor diegenen die het ontkennen)

Translation for non dutch visitors :
This is the original patent of June 20 1995 for the FEMA Cremation Coffins.
(specially for those who still have doubts about the coffin/cremation doctrine, as known by various sources & for those who are still in denial of the reality of the devious diabolical minds that wants to control the earth and it’s population)

Klik op plaatjes voor vergrotingen. (Download origineel pdf bestand)
Click images for enhancements. (Download original pdf file)

Referentie tags via youtube/google : FEMA Coffins Death camps Cremation camps NWO | Free Patents Online

Update Video met dank aan www.openbaring.org

Doodskisten in Indiana incl. Ondergrondse Bunkers

5 reacties op “De schokkende waarheid van de FEMA Doodskisten !!

 1. Wat moet je hier nog van zeggen ?
  Zieken geesten die daar mee bezig zijn.
  En dat allemaal voor nog meer MACHT,BEZIT en KAPITAAL.
  En toch geloof ik dat ze hun doel niet zullen gaan bereiken omdat het bewustzijn van de mensen snel groter aan het worden is en steeds meer mensen doorzien hun smerige en geraffineerde plannen.
  Of zo de wens de vader van de gedachte zijn ?

  Like

 2. Pingback: Links 103 | Cindy's Zone 2

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s