Het Meest Gevaarlijke Boek ter wereld

Zult u een vreemdeling of advocaat vertrouwen zonder dat hij zijn naam of bekwaamheden aantoont ?
Het is belangrijk om te weten wie ons zal helpen. Het belangrijkste is te weten welke mensen het zijn waar we ons geestelijk leven aan toevertrouwen. Wie zijn zij ? Wat zijn hun bekwaamheden ? Wat zijn hun gaven ?

Het Wachttoren bijbel en traktaatgenootschap heeft hierin gefaald op het meest cruciale punt. Zij weigeren om de namen en de bekwaamheden van het vertaalcommitee van hun bijbel te geven : de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift.

Waarom worden de namen van de vertalers van de NWV angstvallig verzwegen ? Zijn zij ‘vertalers’ zonder kwalificaties ?
Juist, dit is het ! Boven de Griekse grondtekst uit, plaatsen deze mensen een niet bestaande Griekse woordvorm om de tekst zodanig aan te passen dat de Heer Jezus Christus van Zijn schriftuurlijke plaats verwijderd wordt.

VOORBEELD Nr.1

In de uitgave van 1950, vertalen deze mensen EGO EIMI (Joh.8:58) met “ben Ik geweest”, zeggende dat dit vertaald werd in de ‘juiste verleden tijd’. Nadat het Wachttoren genootschap ontdekte dat er geen ‘juiste verleden tijd’ bestond, veranderde ze deze uitleg met de ‘perfecte aanwijzende vorm’… en faalden opnieuw ! Een eerstejaars student Grieks weet dat EGO EIMI in de tegenwoordige tijd correct vertaald is met ‘Ik ben’.

Velen zijn verontwaardigd door de Wachttoren vertaling die ontkend dat de Heer Jezus Christus de ‘Ik ben’ is.

Indien de Vader ‘nooit gehoord en gezien is’ Joh.5:37; Joh.6:46, wie was dan de Jehovah die door Abraham de voeten gewassen werd ? (Gen.18:1 15) Wie sprak van aangezicht tot aangezicht met Mozes ? Wie openbaarde zichzelf als de ‘Ik ben’ als Jehovah in Exodus 3:14; Num 12:6 8; Deut 34:10; Deut 5:24 26 ?
Israël wist dat ‘geen mens God kon zien en leven’. Toch had het volk Israël God gezien en gehoord en leefden. -(Deut.5:24 26; Exo.24:9 11; Exo.3:20).
Het mysterie werd opgelost door de Heer Jezus Christus. Hij zei: “Het was nooit de Vader (Joh.5:37) maar Ik” (Matth.23:37; Joh.8:24,58)! De Joden weigerden dit te geloven dat Christus de ‘Ik ben’ uit het Oude Testament was. Deze zeiden dan ook: “wij willen u stenigen omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.” (Joh.10:33).

De Joodse godsdienst staat het niet toe dat er twee personen zouden zijn die de ‘ik ben’ natuur zouden hebben. Toch zijn de aardse dingen een afbeelding van de hemelse. “Laat ons mensen maken naar ‘Ons beeld’ en God (Het Woord) maakte man en vrouw”. Twee mensen op aarde delen één natuur: Vlees en bloed (1+1=1). In de hemel deelt het Woord de natuur van Zijn Vader, Godheid … Ik Ben… (1+1=1).

VOORBEELD Nr.2

Fillipenzen 2:9 “… de naam gegeven die boven elke andere naam is.” (NW) Hier hebben de vertalers de naam ‘andere’ in de tekst bijgevoegd. Volgens de Wachttorenleer kan de naam van Jezus alleen boven elke ‘andere’ naam staan, maar niet boven Jehovah. Daarom passen zij de Schrift aan ! Paulus weet dat de naam Jezus niet alleen betekend “Jehovah redt”, maar dat Hij JEHOVAH is, de Verlosser (Jes.43:11; 44:6), De Jehovah die verkocht is geworden voor 30 zilverstukken (Zach.11:13), Hij die zijn lichaam gaf als offer ter vergeving van zonden. Paulus wist dat God in de persoon van de Zoon, Jehovah de Verlosser is uit Jes.43:11 is en schreef ‘Jehovah redt’ (=Jezus) is de Naam boven alle naam. Paulus geloofde in EEN Jehovah. Hij wist dat TWEE personen de ENE IK BEN natuur en die ENE NAAM hebben. “… bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt,….” Joh.17:12.
Wanneer zal het Wachttoren genootschap inzien dat de naam van Jehovah (IK BEN) een naam is die zowel op God als op Jezus Christus wijst.

VOORBEELD Nr.3

In Joh.1:1 staat ” … en het Woord was bij God en het Woord was God.” De Wachttoren zegt dat dit onredelijk is, want “hoe kan het woord bij God zijn en terzelfder tijd God zijn?”
(Blz.1158/59 W.T.Kingdom Interlinear). Daarom lezen zij Joh.1:1 … “en het Woord was een god.” Het toevoegen van het woordje ‘een’ trachten zij zodanig te verklaren dat het Griekse naamwoord Theos (God) geen lidwoord kent. Waarom vertaalt het Wachttoren genootschap dan ook niet de verzen 6,12 13 van Johannes 1 met ‘een god’, hier staat dezelfde Theos, en hier vertalen zij deze met ‘God’? Omdat zij leren dat het Woord ‘Gods eerstgeschapene is’, ‘een god’, niet de ‘Ik Ben’ missen zij de openbaring die we vinden in Johannes 1. Johannes toont ons TWEE personen in EEN natuur.

WAT DENKEN NU DESKUNDIGEN OVER DEZE VERTALING VAN JOH.1:1 ?

Dr.J.R.Mantey (die aangehaald wordt in de Kingdom Interlineare vertaling op Blz.1158/59)
“Een schokkende vertaling”. Het is verkeerd, het is ongegrond en niet juist om Joh.1:1 te vertalen dat het Woord een god is.

Dr.Bruce M.Metzer (professor in de Nieuw Testamentische talen te Princeton) “Een gevreesde verkeerde vertaling. Indien de Jehovah’s Getuigen deze vertaling voor ‘waar’ nemen dan zijn zij meergoden dienaars.”

Dr.B.F.Westcott (zijn Griekse tekst niet de Engelse is gebruikt in de Kingdom Interlineare vertaling) “Geen enkele uitdrukking geeft de mogelijkheid om te denken dat hier de juiste vertaling gebruikt is. Volgens de vorm en de tijd van de zin is het beter om te vertalen dat “Het Woord” God is en niet een god. Het Woord wordt hier als God erkend en aangeduid.”

Dr.Paul L.Kaufman “De Jehovah’s Getuigen tonen de bewijzen wanneer men de basisregels van het vertalen verandert. Hun Griekse uitspraken zijn in tegenspraak met hun Engelse vertalingen.”

Dr.Charles L.Feinberg “Ik kan u bevestigen dat de vertaling van de Jehovah’s Getuigen van Joh.1:1 door geen enkele respectabele vertaler zal aanvaard worden.”

Beste Jehovah’s Getuige,

U hebt gelezen wat Griekse vertalers van de Nieuwe Wereldvertaling denken. Waarom wordt het vertaalkommitee niet openbaargemaakt ? Was het niet omdat N.Knorr, F.W.Franz, A.D.Schroeder, G.D.Gangas en M.Henchel (het vertaalcommitee) niet voldoende kwalificaties op tafel konden brengen. F.W.Franz was de enige die een beetje Grieks en Hebreeuws kon, maar voor een schotse rechtbank in 1954 was hij niet in staat om de simpelste zin in Genesis te vertalen. Deze zin kan elke eerstejaars student Hebreeuws vertalen. Laat mij toe u te vertellen wat er echt gebeurd is. Het vertaalcommitee heeft de Engelse tekst aangepast aan de leerstellingen van het Wachttoren genootschap. Zij hebben het woord van God veranderd naar eigen goeddunken. Mogen we daarom aan de vertaling van het Wachttoren genootschap waarde hechten. Hier dient u zelf het antwoord op te geven.

Meer uitgebreide info in het “JG Dossier

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s