Vloot met nuttige Idioten

LEON DE WINTER (1954) IS SCHRIJVER-PUBLICIST EN WOONT IN LOS ANGELES, VERENIGDE STATEN. EXCLUSIEF VOOR DE TELEGRAAF SCHREEF HIJ DEZE BIJDRAGE.

Westerse vredesactivisten hebben zich door iedereen laten belazeren

Met Hamas, een fascistoïde organisatie van Joden-, vrouwen en homohaters, denken ze voor goede zaak op te komen.

Toen op de vroege ochtend van 31 mei op de Middellandse Zee de boten van de Free Gaza-vloot door de Israelische marine gewaarschuwd werden dat ze een gebied binnenvoeren waar een boycot was afgevaardigd, antwoordde iemand op een van de boten: “Hou je mond. Ga terug naar Auschwitz.”

Ofschoon het ontkennen van de Holocaust een favoriete bezigheid van islamisten is, was dit een islamist die precies wist wat in Auschwitz is gebeurd. Bij het vertrek van het grootste schip van de vloot, de Mavi Marmara, werd gezongen: ’Khaybar, Khaybar, o Joden, het leger van Mohammed zal terugkomen!’ Volgens islamitische geschriften roeide Mohammed in 628 in Khaybar een hele Joodse stam uit.
En wie wil weten wat Hamas is, zoekt even op het internet het handvest van die club op. De religieuze haat die daaruit opstijgt, vermengd met moordlustige wartaal en orgastische gevoelens van islamitische superioriteit, doet de lezer duizelen.
Ach – dat Hamas en hun aanhangers Jodenhaters zijn, maakt de nuttige idioten niet uit. Wat voor deze idioten ook niet van belang was, was dat in de vier weken voorafgaand aan dit ’bloedbad’ in Irak 500 moslims stierven door aanslagen van andere moslims. Ook onbelangrijk was dat in het Pakistaanse Lahore enkele dagen voor het ’bloedbad’ op de Mavi Marmara in twee moskeeën 94 mensen werden gedood van een sekte die islamisten als ketters beschouwen. Evenmin van belang was dat enkele weken geleden in het westen van China bij rellen 140 moslims gedood werden door de Chinese oproerpolitie. De nuttige idioten in het Westen hebben we over dit alles niet gehoord, omdat er geen Joden bij betrokken waren.

Revolutie
De uitvinding van de term ’nuttige idioten’ werd aan Lenin toegeschreven, die de meelopers, de naieven, de fellow travellers en progressieve halvegaren die hielpen de communistische revolutie tot stand te brengen op deze manier zou hebben getypeerd. Maar de term lijkt van latere datum te zijn. Dat maakt niet uit. Er lopen er nu veel van rond.
Nu zijn het de Turken die de idioten manipuleren. De Turken hebben als Ottomanen meedogenloos over de Arabieren geheerst. Net als de Iraniërs beschouwen de Turken de Arabieren als minderwaardige nomaden, en de Palestijnen zijn helemaal verwerpelijk, aangezien ze keer op keer verliezen van de allerminderwaardigste van alle minderwaardigen, de Jood. Het gaat niemand om de Palestijnen, op misschien de Joden na. Ja, de Joden. De Palestijnen zijn hun naaste buren. Voor de rest van de wereld gaat het om de slachtoffersymboliek van de Palestijnen.
De Arabische heersers en hun trawanten in de media gebruiken de Palestijnen als pionnen in hun propagandastrijd. Zij beweren dat de Arabieren arm zijn doordat de Joden rijk zijn – ofwel, het succes en de macht van Israël hebben de Joden van de Arabieren gestolen. Dat Israël in 1948 een lege woestenij was, doet niet ter zake. Stel je toch eens voor dat hun achterlijkheid en achterstelling aan de Arabieren zelf te wijten zijn.
De Iraanse heersers gebruiken de Jodenhaat die de Koran en de islam bevatten om de islamitische wereld op te hitsen en onder bescherming van deze verhitte emoties tijd te winnen voor het ontwikkelen van een atoombom.
En de westerse vredesactivisten, de nuttige idioten van de islamitische revolutie, hebben zich door iedereen laten belazeren en denken dat ze door hun steun aan de Palestijnen de zaak van het antiimperialisme, het antikolonialisme en het antiracisme dienen. Door achter Hamas te gaan staan, een fascistoïde organisatie van Jodenhaters, vrouwenhaters, homohaters, denken de vredesactivisten dat ze moedig voor de goede zaak opkomen.
Vlak na het ’bloedbad’ vielen gewapende leden van Hamas de kantoren binnen van verschillende mensenrechtenorganisaties in Gaza. Ze namen computers en kantoormeubilair in beslag – hoort u de verontwaardiging van de westerse idioten hierover? Nee? Dat klopt. Ze zwegen.

Waarom is de zaak van de Palestijnen erger dan de zaak van de Tsjetsjenen? De laatsten zijn massaal door de Russen afgeslacht, op een schaal die vele malen groter is dan wat de Israëli’s ooit aan Palestijnse slachtoffers hebben veroorzaakt.
De tragische hysterica Rachel Corrie kwam om het leven toen zij voor een rijdende bulldozer van het Israëlische leger sprong. Dat zou zij niet hebben gedaan in Tsjetsjenië. Rachel is nu een soort patroonheilige geworden van de nuttige idioten.
De Britse journalist Tom Gross heeft een lijst gemaakt van Joodse en Israëlische Rachels die door Palestijns geweld om het leven zijn gekomen. Zoals Rachel Thaler, een Brits meisje, 16 jaar, opgeblazen in een pizzeria in 2002. Dan hebben we Rachel Levy, 17, opgeblazen in een kruidenierswinkel. Rachel Gavish, opgeblazen samen met haar man en zoon tijdens een Pesachmaaltijd. Rachel Charhi, opgeblazen terwijl ze op een caféterrasje zat. Rachel Levi werd doodgeschoten toen ze op de bus stond te wachten. Rachel Shabo werd samen met haar drie zoontjes van 5, 13 en 16 vermoord. Rachel Ben Abu, opgeblazen bij een winkelcentrum. Enzovoorts, enzovoorts.
Rachel Corrie wierp zichzelf onder een bulldozer en de bestuurder daarvan kon haar niet op tijd zien. Zij werd een heilige. De andere Rachels werden in koelen bloede vermoord, en zijn anoniem, behalve voor hun familie en vrienden.
Van drie van de negen gedode extremisten op de Mavi Marmara is bekend dat ze graag als martelaar wensten te sterven. Je ziet dat pathologische gebluf over de gewenste dood vaker bij islamisten. Ze schreeuwen dat ze hunkeren naar het martelaarschap. En dan worden ze door Israëlische kogels getroffen en worden ze door duizenden uitzinnige islamisten die om wraak brullen naar hun graf gedragen. Zelden zie je die menigtes vrolijk de Israëliërs bedanken dat ze de martelaars gegeven hebben wat ze ten diepste wensten.
Die nuttige idioten zijn niet slecht – vermoedelijk worden ze gedreven door nobele idealen. Maar waarom gelden die nooit voor de Koerden? Of voor de mensen in Darfoer? Of voor de Congolezen? Het gaat altijd om de Palestijnen, en van al die onderdrukte volkeren vormen de Palestijnen de groep die het het minst slecht heeft.

Laten we naar een belangrijk cijfer kijken, een indicator van de stand van zaken in een samenleving. Dat is het getal van de zuigelingensterfte per duizend geborenen. Die indicator zegt heel veel over voeding, hygiëne, medicijnen, toegang tot medische zorg. In Zwitserland is dat cijfer 4.12 – ofwel, 4,12 zuigelingen per duizend sterven bij de geboorte. Dat is een laag getal, bijna hetzelfde als het Israëlische: 4.17. In Soedan is dat cijfer 78.1 – dat is verschrikkelijk veel; één op de dertien zuigelingen sterft. In Gaza, het land van honger en ellende en wanhoop, het land dat de nuttige idioten tegen de Joden moet beschermen zoals ze nooit de Darfurianen tegen Khartoem hebben beschermd, bedraagt dat cijfer 17.71. Dat is vergeleken met Soedan erg laag en vergeleken met Israël hoog. En vergeleken met Turkije? Het land dat dankzij zijn islamistische regering op een militaire confrontatie met Israël afstevent? Daar bedraagt de zuigelingensterfte 24.84 per 1000. Daar sterven meer zuigelingen dan in Gaza. Ofwel: het is misschien zinnig om een konvooi schepen met Gazaanse artsen en vroedvrouwen naar Turkije te sturen. De gezondheidszorg in Gaza is duidelijk beter georganiseerd dan in Turkije.

Cocoa Puffs
Enkele dagen geleden schreef de correspondent van The Washington Post: ’Maar als je door Gaza’s hoofdstraat loopt – Salah al-Din Street – zie je kruidenierswinkels die van muur tot muur volgeladen zijn met verse Israëlische yoghurts en hummus tot en met Cocoa Puffs gesmokkeld uit Egypte. Apotheken zien er net zo goed bevoorraad uit als een typische Rite Aid in de VS. „Wanneer westerse mensen komen, hebben ze een bepaald beeld van Gaza”, zei Omar Shaban, een econoom die het hoofd is van Pal-Think for Strategic Studies in Gaza. „We hebben microwaves in onze huizen, niet alleen ik, maar iedereen. Als je naar een vluchtelingenkamp gaat, is het huis slecht, maar de mensen en de spullen zijn heel modern. Het probleem is de openbare infrastructuur.”
Dat laatste is lastig, maar in de sloppenwijken van Cairo of Damascus of elke andere Arabische stad is de infrastructuur niet beter.
Als je van alle problemen in de wereld de ’wantoestanden’ in Gaza tot brandend centrum van je heilige verontwaardiging neemt, laad je de verdenking op je dat je ofwel een halvegare bent, ofwel een islamist, ofwel een antisemiet.
De opvarenden van de Mavi Marmar waren dat allemaal tegelijk. Maar mensen als de Zweedse thrillerschrijver Henning Mankell? Dat is een intelligente en gevoelige man. Waarom wilde hij hulpgoederen brengen naar mensen die het niet nodig hebben? Hij moet toch ook weten dat de gedeeltelijke blokkade direct wordt opgeheven wanneer Hamas verklaart dat er geen raketten meer worden afgeschoten en de plegers van zelfmoordaanslagen thuisblijven?
Tot de eerste intifada uitbrak in 1987 werkten Palestijnen overal in Israël. Er waren geen ’roadblocks’. Vele tienduizenden Gazanen hadden een baan over de ’groene’ grens. Israëli’s gingen graag naar de markten in Gaza, lagen op het strand daar, te midden van vreedzame Palestijnen. Die tijd kan terugkomen. Hamas maakt duidelijk de grens met Israël te respecteren en een bloeiperiode kan aanbreken.
Hoe nuttig moet je als idioot zijn om deze waarheid te ontkennen? Waarom collaboreert Henning Mankell liever met leden van Hamas, een beweging die antisemitisch is en antichristelijk en antihomo en anti alles wat voor Mankell, een postmoderne linkse man wiens waarden en normen door Hamas als pervers en obsceen worden beschouwd, waardevol is – en verkettert hij de Joden?
Als je de Europese kranten van de afgelopen week hebt gezien, besef je dat alom de waanzin heeft toegeslagen. Mankell beseft niet wat hij aanricht. Wanneer de islamisten klaar zijn met de Joden, komen ze bij hem aan de deur kloppen. Tenzij hij zich aan Allah onderwerpt. De nuttige idioten, waartoe een groot deel van de media en de politieke elites moeten worden gerekend, zijn de collaborateurs van de Turkse en Iraanse islamo-fascisten geworden die van plan zijn de wereld opnieuw in te delen, en daarbij worden onze ideeën over vrijheid en emancipatie en menselijke waardigheid verpulverd.
Laat ik het verschijnsel tot slot nog eens op een andere manier beschrijven: waaruit bestaat het verlangen van de nuttige idioot om zich moreel superieur tegenover Joden op te stellen? Een stil anti-Joods wantrouwen heeft een deel van de burgerij en progressieve krachten altijd beheerst – velen benijdden en haatten de Joden vanwege hun bijzondere status als Ultiem Slachtoffer na de Holocaust. Maar nu mag de nuttige idioot de Jood volkomen minachten en haten. Doordat het lot van de Palestijnen als het Ergste-DatDe-Wereld-Kent is gedefinieerd, heeft de nuttige idioot de morele superioriteit verworven om de Jood te veroordelen. Dit is het verleidelijke van het Palestijnse drama voor de idioot en de antisemiet – de kans om de Jood van zijn slachtoffertroon te stoten.
Er gaan vervelende dingen gebeuren – en de nuttige idioten hebben eraan bijgedragen.

Bron : Telegraaf

Advertenties

6 reacties op “Vloot met nuttige Idioten

 1. De ethische code.

  Velen uit mijn andersdenkende omgeving menen dat ik nog te winnen ben voor het steeds weerkerende argument dat de wereld ons Joden met andere maatstaven meet dan bijvoorbeeld de Hutu’s en de Tutsi’s, of de volkeren in de Balkan, of de harmonische samenleving in Darfur, en noem maar op. Zie je wel, roepen ze dan, antisemitisme! Wij worden niet met dezelfde maatstaven gemeten als ieder ander.
  Dat dankt je de donder. We hebben het er naar gemaakt. Hebben wij niet aan de wieg gestaan van de Judeo-Christelijke ethiek, waarmee we – of onze navolgers – iedereen tot vermoeiens toe om de oren slaan? De mensen worden daar maar geirriteerd van om voortdurend de les gelezen te krijgen.
  Een beetje ongestoord moorden is veel aardiger dan je steeds te moeten inhouden. Nu we dan eindelijk een eigen land hebben maken we zelf er ook maar een potje van. We doen het niet beter dan al die anderen. We slaan ons wel op de borst dat we het meest verlichte en ethische (bezettings)leger van het Midden-Oosten hebben, maar daar is niet iedereen zo van overtuigd als wijzelf. Goed, we snijden geen oren meer af, of andere onmisbare lichaamsdelen; dat is niet meer dan een dun laagje vernis.
  Dus mogen we ook niet verbaasd zijn dat die eeuwen opgekropte frustratie bij ons als een boemerang terug komt. Al die vriendelijke volkeren, die ik hierboven noemde, hadden nooit de pretentie gehad om hun buurtvolkeren een ethische code op te dringen. Het is daar allemaal diefje en diefjesmaat. Nu eens wint de ene kant, en dan mag er geroofd en verkracht worden, dan weer is het geluk met de andere kant. Geen flauwe praatjes.
  Ik ben er niet van overtuigd dat wijzelf die zware toets van hogere waarden helemaal goed doorstaan. We oogsten wat we gezaaid hebben.
  Eldad Kisch, Ramat Hasharon, Israel.

  Like

 2. Israël mag blij zijn, omringd als het is door vijanden met een ethiek uit de steentijd, met zulke decadente burgers als u. Ik geloof er niets van, dat u Israëliet bent, anders zou ik me doodschamen voor uw leugens en borrelpraat.

  Like

 3. Als Israël door Hamas, Hezbolla, Iran in samenwerking met Syrië, Jordanië, Turkije en weet ik wat voor opportunisten eraan mee zullen doen, vernietigd wordt, dan is dat te danken aan mensen als u, die uit een misplaatste decadentie datgene besmeuren, wat ze het liefste is. Adders aan de borst gekoesterd.

  Like

 4. CITAAT VAN DHR.ALBERT EINSTEIN :

  ” DE WERELD ZAL NIET VERGAAN DOOR SLECHTE MENSEN, MAAR DOOR MENSEN DIE TOEKEKEN EN NIETS DEDEN !”

  Giora Nevo ISRAEL

  Like

 5. Niet zo veel zin om erg veel woorden vuil te maken aan de geschiedenisverkrachter en zionistische nazi de winter.
  Ik kan er wel iets over zeggen. Het is dat Hamas een handvest heeft. Zoiets al een grondwet dus waarin allerlei vrome wensen en voornemens staan. Te vergelijken dus met een grondwet. Een grondwet die de israelis niet hebben . En waarom niet ? Omdat in die grondwet noodzakelijkerwijze ongeveer hetzelfde zou staan wat in het handvest van Hamas staat. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk geen probleem want de israelis hebben der Judenstaat van Herzl waar wél ongeveer hetzelfde in staat als in het handvest van Hamas.
  Maar ook een Koenig rapport waarin te lezen staat: “We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population. ( Al Hamishmar (Israeli newspaper), September 7, 1976.)

  En: “….Palästina ist unsere unvergessliche historische Heimat. Dieser Name
  allein wäre ein gewaltig ergreifender Sammelruf für unser Volk. Wenn
  Seine Majestät der Sultan uns Palästina gäbe, könnten wir uns dafür
  anheischig machen, die Finanzen der Türkei gänzlich zu regeln. Für
  Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir
  würden den Vorpostendienst der Cultur gegen die Barbarei besorgen. Wir
  würden als neutraler Staat im Zusammenhange bleiben mit ganz Europa, das
  unsere Existenz garantiren müsste.” ( Der Judenstaat p 17 )

  Je kunt het ook vergelijken met de uitspraak van Hassan al Banna die in 1948 zei: “we zullen de joden de zee indrijven “. In tegenstelling tot Hassan al Banna brachten de joden die woorden in de praktijk als je de foto’s ziet bvan d enaqba waar de Palestijen letterlijk dezee in werdne gedreven in Haifa, Akra en Jaffa terwijl de granaten van de Palamach om hen heen en tussen hen in insloegen.
  Het moge dus duidelijk zijn. Wat de Arabieren en Palestijnen zeggen, doen de joden. Meneer de Winter zou zijn toontje dus een beetje kunnen matigen.

  Ilan Pappé’s boek: “The ethnic cleansing of Palestine ” is zeer informatieve literatuur.

  Like

  • De Bijbel het Woord van de Ware Levende God is nog veel nuttiger literatuur. Daarin kunnen mensen lezen wat G’d in de eindtijd met het restant cq. de nazaten van de Kretenzen zal doen. En dan zijn dat Woorden die ruim 2500 jaar geleden zijn opgeschreven die vele malen gezaghebbender zijn als een sterfelijk mens zoals Ilan Pappé, die geen flauwe notie heeft van het komende Oordeel over de naties en het Eeuwige Leven dat mensen in Christus zullen ontvangen die zijn Naam belijden.
   Maar daar hoor je Ilan en zijn Islamitische vrinden dan ook niet over want zij dienen een andere god. Een afgod die hen allen naar de kuil des doods voert.

   Vr. Gr. Pineut

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s