De Mahdi komt !!


De_Mahdi_de_Islamitische_Verlosser

Voorwoord,
Onderstaand artikel is een samenvoeging van 3 artikelen inzake de komst en islamitische eschatologie van en over de islamitische verlosser “De Mahdi”. Uiteraard staan alle bronnen onderaan vermeld. E.e.a. is op deze wijze echter wellicht interessanter voor u als lezer zodat u in één keer alle recente informatie kunt lezen.

 Iran en de chaos in het Midden-Oosten

Terwijl de chaos in het Midden-Oosten voortduurt en er in Israel sprake is van een nieuwe terreurcampagne, zijn er bepaalde lijnen en ontwikkelingen waar te nemen die duiden op Iraanse betrokkenheid. Een film die door het Iraanse regime werd gemaakt over de relatie tussen de Mahdi doctrine en de huidige chaos maakte onlangs schokkend duidelijk wat de doelen zijn van Iran ten aanzien van Israel, het Midden-Oosten en de wereld in zijn geheel.

Afgelopen week kwam naar buiten dat er binnen de Amerikaanse regering grote verdeeldheid heerst over de strategie in de diverse Arabische landen.

Als gevolg hiervan heeft minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton aangekondigd na de presidentsverkiezingen volgend jaar uit de politiek te stappen.

De coalitie die nu in Libië luchtacties uitvoert op pro Khadaffi troepen en doelen, is al evenzeer in verwarring over de doelen van die acties. Israëlische analisten wijzen voortdurend op het gebrek aan heldere strategie in Libië en denken dat de chaos alleen maar zal toenemen.

Slechts in Saoedi-Arabië lijkt het regime de situatie onder controle te hebben gekregen nadat de aangekondigde opstand van 11 maart was afgekocht met een pakket van 93 miljard dollar aan sociale maatregelen voor de bevolking.

In Syrië wordt in toenemende mate tegen het regime gedemonstreerd en vielen inmiddels 60 doden.

De doorzichtige poging om de aandacht af te leiden naar Israel, door “De Zionisten”de schuld te geven van het uitbreken van de opstanden werd klaarblijkelijk door de bevolking doorzien.

De door het regime gecontroleerde staatstelevisie beweerde dat Israel tienduizenden SMS berichten had verstuurd waarin de Syrische bevolking werd opgeroepen om te demonstreren voor de val van het Assad regime.

Een ooggetuige in Syrië maakte op BBC (Arabisch) melding van Farsi sprekende gewapende eenheden die in Dara’a die meehielpen om de opstand met geweld te onderdrukken.

Vanuit Egypte werden opnieuw incidenten gemeld waarbij Kopten het slachtoffer waren van geweld door Islamisten. In de stad Qena werd het oor van een Kopt afgesneden, in wat zich laat aanzien als het toepassen van de Sharia zonder vorm van proces.

De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongeoorloofde relaties met vrouwen.

Egypt Air blijkt nu kaarten te hanteren waarop Israel niet meer voorkomt. Het grondgebied van Jordanie strekt zich op de nieuwe kaart uit tot de Middellandse Zee.

Terreur in Israel

De onrust en het geweld in het Midden-Oosten hebben Israel nu ook bereikt, zij het in een andere, meer bekende vorm.

Na de gruwelijke aanslag op het gezin Fogel in Itamar bijna twee weken terug is er sprake in een sterke stijging van terroristische aanslagen vanuit Gaza. Maar ook de aanslagen op bussen zijn weer terug. Een Egged autobus was op 23 maart het doel van een aanslag in Jeruzalem, waarbij een dode en tenminste 39 gewonden vielen.

Een bom ontplofte bij een bushalte op het moment dat de bus stopte.

De huidige explosie in terreur begon in feite met de lancering  van een Iraanse Grad raket op Beer Sheva door Hamas eind februari.

Daarna werd er bijna dagelijks nieuwe terroristische activiteit gemeld vanuit Gaza, waaronder de introductie van nieuwe wapens zoals geavanceerde Iraanse Hornet anti tank raketten.

Afgelopen weekend vond er een nieuwe escalatie plaats toen in korte tijd meer dan 50 mortiergranaten op Israel werden afgevuurd. Israel reageerde steeds door tunnels te bombarderen of door aanvallen op terroristen die soms opnieuw vanuit woonwijken opereerden.

Grote steden als Beersheva,Ashqelon en Ashdod zijn de laatste dagen opnieuw bestookt met raketten.

Iraanse activiteiten

Er zijn twee verklaringen voor de escalatie. Een aantal commentatoren wijst op de demonstraties voor nationale eenheid in Gaza waarbij Hamas geweld tegen de eigen bevolking en journalisten gebruikte in een poging om de rust te herstellen.

Om de onvrede met het regime af te leiden zou Hamas de aandacht willen verleggen naar de strijd met Israel.

Voor een andere- meer plausibele- verklaring dient men echter naar het Midden-Oosten als geheel kijken en in het bijzonder naar de Iraanse activiteiten gedurende de afgelopen periode.

Vorige week bijvoorbeeld, onderschepte Israel een grote zending wapens die voor Hamas bestemd waren. Dezelfde dag maakten ook Egypte en Turkije melding van onderschepping van Iraanse wapens.

Een Iraans vliegtuig werdvorige week in Turkije tot landen gedwongen nadat de VN de Turkse autoriteiten hadden getipt over mogelijke nucleaire materialen aan boord.

Egypte onderschepte een wapentransport bestemd voor Hamas nabij de grens met Soedan.

De route voor Iraanse wapenleveranties aan Hamas liep de laatste jaren via Soedan. De Israëlische onderschepping van het Duitse schip Victoria dat onder andere geavanceerde C-704 anti schip raketten vervoerde, maakte duidelijk dat er nu meer routes zijn.

De Iraanse wapens op de Victoria waren in Syrië geladen en zouden in Alexandrië worden ontscheept. Het is nog altijd niet duidelijk of de wapens afkomstig waren van de twee Iraanse oorlogsschepen die in dezelfde Syrische haven afmeerden vorige maand. Een van de twee Iraanse schepen, de Kharq, was een bevoorradingschip.

De passage van de Iraanse oorlogsschepen door het Suezkanaal werd door Israel toen als een provocatie gezien.

Naar het zich nu laat aanzien, betekende het echter ook een belangrijke strategische wijziging die te maken heeft met de revolutie in Egypte en de dramatische veranderingen in de Arabische wereld.

De onderschepping van de drie verschillende Iraanse wapenleveranties binnen één week, maakte verder duidelijk dat het Iraanse regime de strijd tegen Israel klaarblijkelijk wil escaleren. De escalatie van terreur door de aan Iran gelieerde islamistische bewegingen Hamas en Islamic Jihad, past ook in dit scenario.

Een Turkse journalist legde zelfs een link tussen de moorden in Itamar en Iran/Hizballah. Dit lijkt op het eerste gezicht vergezocht, maar de enige organisatie die verantwoordelijkheid voor de moorden heeft opgeëist is de Imad Mugniyeh brigade die onderdeel zou uitmaken van de Fatah El Aksa brigades.

Mugniyeh werd in 2008 in Damascus geliquideerd nadat hij jarenlang de meest gezochte terrorist ter wereld was. Hij was lid van Hizbollah en werkte mee aan vele Iraanse aanslagen op Westerse en Israëlische doelen. In februari dreigde Hizbollah opnieuw zijn dood te vergelden door een grote aanslag te plegen op Israëlische doelen.

Sommige Israëlische ambassades werden toen gesloten uit vrees voor aanslagen.

Shlomo Hariri een voormalige agent van de Israëlische veiligheidsdienst Shabak, verklaarde gisteren dat Islamic Jihad in Gaza nu over raketten beschikt die Jeruzalem kunnen bereiken. Hoewel Jeruzalem tot nu toe buiten schot bleef werd vandaag bewezen dat Hariri gelijk had.

Ashdod en zelfs Bat Yam, even ten zuiden van Tel Aviv, werden beschoten met raketten. Dit betekent dat de Palestijnen in Gaza beschikken over de Iraanse Fajr5- en mogelijk zelfs de Zalzel raket die ook Hizbollah gebruikte tijdens de Tweede Libanon Oorlog

Tweede Islamitische revolutie

Het Iraanse regime heeft de laatste maanden herhaaldelijk gezinspeeld op een tweede Islamitische revolutie in het Midden-Oosten en zelfs in de wereld als geheel.

De opstanden in de diverse Arabische landen worden door het regime opgevat als een zuiveringsproces waarbij corrupte dictators zullen worden vervangen door pure Islamistische regeringen.

In dat nieuwe Midden-Oosten is geen plaats voor Israel en de Westerse invloed.

Westers ingrijpen, zal de chaos alleen maar vergroten vertelde Achmadinejad deze week, hij gaf Afghanistan en Irak als voorbeeld. Hij verzuimde echter te vermelden dat Iran de chaos in die landen veroorzaakte door haar eigen interventie. Iran leverde de wapens en explosieven die Irak aan de rand van de afgrond brachten en levert ook wapens aan de Taliban.

Twee weken geleden postte een lid van de Iraanse oppositie een film op het internet die veel duidelijk maakte over de visie van de Iraanse regering op de huidige ontwikkelingen.

In de- door leden van de staf van Achmadinejad geproduceerde- film werd uitgelegd dat de Shiitische messiaanse visie van het regime op dit moment wordt vervuld.

Mahdi doctrine

De regering van Achmadinejad bestaat nu  voor een groot deel uit aanhangers van de Hojatieh gemeenschap. Dit zijn aanhangers van de Mahdi doctrine. Mahdi is de zogenaamde verborgen imam die in de 9e eeuw werd geboren en die op onverklaarbare manier verdween. De leden van de Hojatieh gemeenschap geloven dat de Mahdi de Messias zal zijn die zeer binnenkort terugkeert op aarde en een nieuwe wereldorde zal vestigen gebaseerd op Shia Islam.

Een van de aspecten van het Hojatieh messianisme is het geloof dat chaos en rampen in de wereld sterk zullen toenemen voorafgaand aan de komst van de Mahdi. Dit is voor de Hojatieh aanhangers in het Iraanse regime een proces dat beïnvloed moet worden door het Iraanse volk.

De Iraanse film met de titel “de komst (van de Mahdi) is afhankelijk van ons”, ging onder andere over de noodzaak van tumult in Jemen en het vermoorden van de Saoedische koning Fahd.

Een andere gebeurtenis die zal moeten plaatsvinden in dit tijdperk is de verwijdering van het ‘Zionistische regime’, wat de standaard Iraanse uitdrukking is voor Israel.

De film, die ook door een select gezelschap in Nederland werd gezien, werd echter kort na publicatie verwijderd van het internet.

De Amerikaanse journalist Jeff Dunetz die de film van de Iraanse oppositie had gekregen, berichtte ons desgevraagd dat de verwijdering te maken had met bedreigingen.

Het versnellen van het proces van de komst van de Mahdi is een serieuze peiler onder het presidentschap van Achmadinejad. Al in 2005, na zijn verkiezing als president, zei hij dat het hoofddoel van zijn missie was om het verschijnen van de Mahdi te versnellen.

In het zelfde jaar vroeg hij tijdens een ontmoeting met drie EU ministers van buitenlandse zaken waarom er chaos in de wereld zou moeten komen. Het antwoord gaf hij zelf: “omdat we na chaos de grootheid van Allah zullen zien”.

Beïnvloeding onrust

Ook uit andere berichten gedurende de laatste weken blijkt dat het Iraanse regime probeert de loop van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten te beïnvloeden.

De onrust onder Sjiieten in Bahrein en het zuiden van Saoedi-Arabië wordt bijvoorbeeld vanuit Iran gevoed. De komst van Saoedische troepen naar Bahrein heeft de spanningen met Iran verder vergroot en werd een plot genoemd door de Iraanse regering.

De Iraanse opstelling ten opzichte van Bahrein is niet nieuw. In 2007 schreef de woordvoerder voor Ayatollah Khamenei in de Iraanse krant Kayhan dat ’ Bahrain deel uitmaakt van het Iraanse grondgebied’.

In Jemen is al jaren een oorlog aan de gang door zogenaamde al- Houthi rebellen tegen het regime van president Saleh. Dit zijn Zayidi Sjiieten die door Iran van wapens worden voorzien.

De val van Saleh zal zeer waarschijnlijk betekenen dat Jemen wordt overgenomen door Islamisten.

Het bezoek van de Jordaanse koning Abdullah aan Iran werd deze week geannuleerd omdat Iran niet langer geaffilieerd wil worden met de Jordaanse leider. In Jordanië komt de positie van de koning steeds verder onder druk te staan door de druk van de Islamistische oppositie.

De duidelijk tanende invloed van het Westen in de Arabische landen is een andere ontwikkeling die door het Iraanse regime is voorspeld en wordt toegejuicht.

Iraanse rol in Gazaoorlog

De nieuwe terreurcampagne tegen Israel lijkt een herhaling van de gebeurtenissen in 2007 en 2008 toen Iran controle kreeg over Hamas na de gewelddadige overname van de Gazastrook.

Volgens het vorig jaar, wegens corruptie, ontslagen hoofd van de PA veiligheidsdienst Tawrik Tirawi, was Iran de drijvende kracht achter de Hamas overname van de Gazastrook. Deze opvatting werd toen gedeeld door de Egyptische veiligheidsdienst en de toenmalige commandant van het Zuidelijke Israëlische hoofdkwartier, Yoav Galant.

De Iraanse wapentoevoer naar Hamas nam daarna in omvang enorm toe en er werd melding gemaakt van training van Hamas terroristen door Hizbollah en Iraanse militairen.

Tegelijkertijd nam de financiele hulp van Iran aan Hamas drastisch toe. In december 2007 ontving de Hamas regering in Gaza bijvoorbeeld 250 miljoen dollar uit Teheran.

De oorlog die Hamas op 24 december 2008 tegen Israel begon onder de codenaam Olievlek en die toen werd ingeluid met 63 raketten en mortiergranaten, werd naar alle waarschijnlijkheid gecoördineerd met Iran.

Eerder gebeurde dat op 12 juli 2006 toen Hizbollah raketten afschoot op Noord Israel en 9 Israëlische militairen doodde tijdens een aanval op Israëlisch grondgebied. Die aanval mondde uit in de Tweede Libanon oorlog.

De Iraanse hoofdonderhandelaar Ali Larijani was die dag in Damascus, waar hij sprak met de Hizbollah leiding.

De huidige situatie lijkt op de aanloop naar deze twee oorlogen.

Terrorisme tegen Israel wordt in dat geval gebruikt om andere ontwikkelingen in het Midden-Oosten (die de Iraanse interesses dienen) te beïnvloeden.

Daarnaast wordt de druk op Israel opgevoerd met het doel om de positie van het land te ondermijnen en om de chaos in het Midden-Oosten te vergroten.

mahdi_intro

Iraanse film: Invasie in Israël zal de komst inluiden van de ‘moslim’ messias

Een documentaire over de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten, legt verbanden met de spoedige komst van de islamitische messias, bekend als de Mahdi en is net uitgebracht in Iran. De video bevat een van de meest openlijke oproepen om een oorlog welke nog nooit is gezien in de Iraanse media, misschien wijst het op de angst en wanhoop van het huidige regime te midden van de vele regionale opstanden, waaronder die in eigen land.

In de documentaire beweert men dat deze is gemaakt door de Iraanse islamitische geleerden (oelema) die momenteel de controle over het land hebben, met inbegrip van de Iraanse Revolutionaire Garde.

De film mixt de verschillende islamitische heilige tradities (hadith) met een allegaartje van zang, passages uit de Koran en grafische beelden die de islamitische wereld portretteren als zijnde met een collectief verlangen naar de komst van de Mahdi om hen te bevrijden van de “onderdrukking” door de Verenigde Staten en Israël.

De documentaire begint met de woorden: “Gegroet zij de Mahdi, degene die alle wezens op aarde en in de hemel lief heeft zonder einde. Hier is degene met Allah’s ziel, de perfecte mens, de erfgenaam van alle profeten.”

Het verhaal gaat verder met de woorden van Imam Bahger, de vijfde islamitische imam in de islam, die wordt als volgt geciteerd: “De Messias [Mahdi] zal niet komen, tenzij angst, grote aardbevingen en opruiingen plaatsvinden.” Imam Bagher (vaak getranslitereerd als Baqir) wordt gezien als één van de “onfeilbare” imams in de sjiitische islam.

Het idee dat de wereld zich in een staat van ontreddering moet bevinden, is voortdurend onderwezen in de Islamitische heilige tradities. Met betrekking tot het al dan niet dat moslims tot deze wanorde of chaos moeten aanzetten, is een idee dat besproken wordt in een aantal groepen. Sommigen geloven dat president Mahmoud Ahmadinejad en de huidige Iraanse regime zich onder degenen scharen die dit geloven. In tegenstelling tot de orthodoxe christelijke eschatologie, die zowel passieve als defensieve is in haar geaardheid, de Islamitische eschatologie is zowel actief als agressief.

Vorig jaar, toen Iran een show maakte van de test-lancering van een raket met de woorden “Ya Mahdi” (yeah Mahdi!) geschreven op de raket, interpreteerden sommigen dit als een duidelijke indicatie dat de Iraanse leiders wel degelijk vasthouden aan deze actieve eschatologische gedachte.

De documentaire doet pogingen om Iran te markeren als de leider van de komende Mahdistische wereldrevolutie en als de natie die daadwerkelijk ertoe zal bijdragen dat de Mahdi kan terug keren: “Een natie uit het Oosten zal opstijgen en de weg bereiden voor de komst van de Mahdi – Profeet Mohammed.”

Vorig jaar meldde ik op een Video, die verscheen op YouTube, waarin Al-Qaida en de Taliban dezelfde hadith gebruikte en andere soortgelijke, om te concluderen dat zij in feite de voorbode zijn van de komst van de Mahdi.

Ondanks de inspanningen van president Obama om in de gunst te komen van het Iraanse regime, is er een hadith waarin wordt verwezen dat “de slechtsten van de mens de leiders worden,” waarna een montage volgt waarin president George W. Bush, president Barack Hussein Obama, de Israëlische premier Netanyahu, Koning Abdullah van Jordanië en de Duitse bondskanselier Merkel worden getoond.

De video doet een doorzichtige inspanning om te beweren dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten alle eerder werden voorzien door de oprichters van de islam.

De documentaire gaat verder met Egypte, waar de video de claim doet: “De hadith is duidelijk over de gebeurtenissen in Egypte voorafgaand aan de Komst waarin de mensen van dit land in opstand komen tegen hun heerser, met het creëren van een chaotische sfeer.”

Een andere gebeurtenis waarop wordt gewezen als een teken van de spoedige komst van de Mahdi, is de oorlog in Irak, die naar verluidt “in detail wordt beschreven.”

In een minder subtiele pogingen om haar eigen politieke doelen in het licht van de profetie te gieten, richt de documentaire zich op de ondergang van de Saoedische monarchie. Gebaseerd op een reeks van islamitische profetische tradities, die naar verluidt beweren dat na de dood van koning Abdullah van Saoedi-Arabië de Mahdi daar binnenkort zal aankomen, kunnen we het volgende lezen:

Wie dan ook de dood van koning Abdullah van Saoedi-Arabië garandeert, ik garandeer de op handen zijnde terugkeer van de Mahdi. … Volgens de hadith, zal na de dood van een leider, genaamd Abdullah, het conflict en de strijd om de macht toenemen in Saoedi-Arabië en dit zal doorgaan tot de terugkeer van de laatste messias, de Mahdi. Het is belangrijk op te merken dat Saoedi-Arabië geen koning heeft gehad met de naam Abdullah in de afgelopen 100 jaar. Is niet de toestand van Koning Abdullah, met zijn ziekte en zijn onzekere toestand, geen verbijsterend nieuws voor degenen die angstig zijn voor het komende?

Zoals altijd, wordt het anti-semitische karakter van het Iraanse regime in het bijzonder benadrukt. De documentaire roept openlijk op tot de omringende Arabische landen om de handen ineen te slaan, om Israël binnen te vallen en Jeruzalem te veroveren.

Imam Ali beschrijft zeer duidelijk de rol en het lot van de Joden in het Midden-Oosten tijdens de tijd van de Komende. In de hadith staat dat Palestina het centrum zal zijn van verstoring en onveiligheid en een verstoring door de Joodse natie. Gedurende deze tijd, zullen de Arabieren en hun legers van elkaar zijn gescheiden en niet verenigd. … Ze vroegen Imam Ali, “Zal deze calamiteit lang duren?” Imam Ali antwoordde: Nee, tot op het moment dat de Arabieren zich zullen ontdoen van de invloed van anderen, en de controle terug nemen over hun zaken en wederom een sterke vastberadenheid tonen. Op dat moment, zullen zij het land van Palestina veroveren, en de Arabieren zullen zegevieren en verenigd zijn. … De vernietiging van het zionistische regime en de verovering van Beitul Maqdas (Jeruzalem) is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de tijd van de Komende.

Na een uitgebreide oproep aan de Iraniërs die “Ruhollah (Khomeini)” volgen met “ijzeren harten,” wordt het Iraanse volk opgeroepen om hun zwaarden te trekken en onvermoeibaar de oorlog en dood te zoeken in de strijd als een “miljoenen tellend leger van welwillende martelaren.”

De documentaire stelt vervolgens dat “het duidelijk is” dat Hezbollah Hassan Nasrallah en opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, “de coördinatie zullen hebben van de opstand tegen het kwaad.”

Ayatollah Khamenei wordt prominent weergegeven onder de vermelding van: “Ik kan u vertellen in het grootst mogelijke vertrouwen:. De belofte van Allah voor de komende [van de Mahdi] en de oprichting van een nieuwe islamitische beschaving is onderweg”

 

Wapens voor Gaza

Met alle middelen probeert Iran zijn invloedssfeer uit te breiden. Daarbij richt het zijn oog vooral op Irak, Jemen, Bahrein, Soedan, Eritrea, Afghanistan, Libanon en de Gazastrook, maar ook op andere zogenaamde “gematigde” Arabische landen.

Onder rechtstreekse controle van de Iranese leiding exporteert de Al-Quds-brigade van de Revolutionaire Gardes de Iranese revolutie. Via een wijd vertakt netwerk van technologische, agrarische, financiële, economische en politieke activiteit stroomt het geld, training, logistieke ondersteuning, ideologische scholing en vooral wapens. Voor het transport van het militaire materiaal gebruikt Iran internationale expeditiebedrijven, die op grond van vervalste papieren vaak helemaal niet op de hoogte zijn van het ware karakter van hun lading.

Daartegen verzet zich de joodse staat Israël – maar niet alleen hij. De strijd om de toekomst van het Nabije Oosten is in volle gang. Daarom leven deze dagen niet alleen Iranese atoomwetenschappers gevaarlijk. Merkwaardige internetwormen belemmeren een vlekkeloze werking van nucleaire installaties. Op open zee worden vrachtschepen gekaapt en hun lading bereikt slechts gedeeltelijk de plaats van bestemming.

Zo enterde vroeg in de ochtend van de 15e maart 2001 de elite-eenheid van de Israëlische marine “Schajetet 13” ongeveer 320 kilometer ten westen van de Israëlische kust in de Middellandse Zee het vrachtschip “Victoria”. Het Israëlische leger had aan de actie, waarvoor door de hoogste autoriteit toestemming was verleend, de codenaam “Operatie IJzeren Wet” gegeven.

Op grond van informatie van de geheime diensten hadden de Israëli´s de dringende verdenking dat de Victoria illegale wapens aan boord zou hebben. Het schip was op weg van de Turkse haven Mersin naar het Egyptische Alexandrië. Israëlische militairen maakten een toespeling op een samenhang met het bezoek van twee Iranese schepen aan een Syrische haven een maand daarvoor.

De Akkoorden van Oslo verplichten Israël tot controle

Op de eis om zich te onderwerpen aan een inspectie door het Israëlische leger, bood de bemanning van de Victoria geen verzet. Eigenlijk maakte de actie deel uit van een routineklus om wapensmokkel tegen te gaan. Israel is volgens de Akkoorden van Oslo verplicht om de buitengrenzen van Israël en de Palestijnse Autoriteit te controleren en de smokkel van wapens tegen te gaan, die de stabiliteit van de regio in gevaar zouden kunnen brengen.

Een eerste blik in de vrachtdocumenten en de ondervraging van de bemanning leverde op, dat het schip zijn reis begonnen was in de Syrische haven van Latakia. De documenten bevatten geen enkele aanwijzing dat de lading wapens en militair materieel bevatte. Maar al tijdens de eerste controle viel het oog van de soldaten op containers met “ongebruikelijk veel sloten”. Op de “Bill of Loading” stonden katoen en linzen.

Toen de Israëli’s de containers openbraken, zagen ze eerst inderdaad alleen maar zakken met katoen en linzen. Maar daarachter zaten mortiergranaten van het kaliber 60 mm en 120 mm verstopt. Zo werd de Victoria voor nader onderzoek naar de haven van Ashdod begeleid. De bemanning was blijkbaar zelf verrast over wat er in de containers zat. Het was belangrijk voor de Israëli’s, dat noch Turkije noch Egypte in het voorval verwikkeld zou zijn. Ze stelden de Duitse autoriteiten echter op de hoogte van het voorval, omdat het schip in Duits bezit is; de Fransen, omdat het schip door een Franse rederij wordt geëxploiteerd; en de regering van Liberia, omdat het onder Liberiaanse vlag onderweg is.

Op de avond van de 16e maart maakte het Israëlische leger een voorlopige lijst met op de Victoria gevonden wapens bekend:

 • 220 mortiergranaten van het kaliber 120 mm
 • 2.270 mortiergranaten van het kaliber 60 mm
 • zes C-704 anti-scheepsraketten
 • twee radarsystemen uit Engeland
 • twee installaties om raketten af te vuren
 • twee hydraulische kranen om de radarsystemen op te bouwen
 • 66.960 kogels voor de Kalasjnikov van het kaliber 7,62 mm

Vooral de beide raketten van het type C-704 kregen veel aandacht. Hun gebruiksaanwijzingen waren geschreven in de Perzische taal en droegen het embleem van de Iranese regering. Schout-bij-nacht Rani Ben-Jehuda, plaatsvervangend commandant van de Israëlische marine, verklaarde dat deze Chinese raketten een reikwijdte van 35 km zouden hebben en een kop met 130 kg springstof zouden kunnen dragen. Op een van de C-704 raketten stond het woord “Nasr”. Zo noemen de Iraniërs deze raket.

Vermoedelijk was het militaire materiaal op de Vicoria bestemd voor de Gazastrook, misschien echter ook voor de Moslimbroederschap in Egypte. In ieder geval kennen de Israëli’s deze scheepslading een “strategische betekenis” toe. Als deze op de plaats van bestemming zou zijn aangekomen, aldus de militaire woordvoerder, zou het strategische evenwicht in het Nabije Oosten beslissend veranderd zijn. Tijdens de tweede Libanonoorlog in de zomer van 2006 schoot Hezbollah een C-802 raket op het schip INS Hanit af. Bij de aanval werden vier Israëlische soldaten gedood en werd het raketschip zwaar beschadigd.

Schout-bij-nacht Ben-Jehuda is bang dat Hamas zulke raketten ook op civiele schepen zou kunnen richten. Tijdens de Israëlische militaire operatie “Gegoten Lood” tijdens de jaarwisseling 2008/2009 bezat Hamas in de Gazastrook nog geen raketten die Tel Aviv zouden hebben kunnen bereiken. Nu heeft ze deze raketten wel. De woordvoerder van het Israëlische leger, brigadegeneraal Avi Benajahu, benadrukte dat “iedere raket die wij van dit schip hebben afgehaald niet op Israëlisch territorium zal vallen”.

Pogingen tot wapensmokkel in het verleden verijdeld

In het verleden hebben de geheime diensten van Israël en het leger al meerdere malen pogingen verijdeld om wapens naar de Palestijnse gebieden te smokkelen. Achteraf wordt er een duidelijk beeld van de samenwerking tussen Iran, Syrië, Hezbollah en Hamas duidelijk:

Op 7 mei 2011 werd de Santorini op weg van Libanon naar Gaza onderschept. Het schip had 40 ton wapens aan boord, waaronder pistolen, geweren, explosieven, granaten, mijnen, mortiergranaten, tankafweerraketten, artillerieraketten en Strela antiluchtdoel raketten. De kapitein, een wapensmokkelaar en twee van zijn familieleden aan boord waren bij de Israëli’s bekend vanwege eerdere pogingen om wapens te smokkelen voor Hezbollah en het “Volksfront voor de bevrijding van Palestina – Generaal Commando” (PFLP-GC).

Op 3 januari 2002 werd de “Karine A” op weg naar het Suezkanaal in de Rode Zee onderschept. Het had 80 waterdichte containers met 50 ton militair materiaal aan boord, waaronder tankafweerraketten, Iranese tankmijnen, 2200 kg hoog explosieve springstof, 735 handgranaten, verschillende handvuurwapens, automatische geweren, munitie en duikersuitrustingen. De containers hadden in de Middellandse Zee overboord gegooid moeten worden om daarna in de Gazastrook aan te spoelen of opgepikt te worden door kleinere vissersboten. Onder de bemanning bevonden zich medewerkers van de Palestijnse Autoriteit (PA). De Arafat-vertrouweling Fuad Schubaki was actief verwikkeld in de affaire. Arafat zelf gaf tenslotte toe dat de PA achter de wapensmokkel zat.

Op 23 november 2002 explodeerde een met explosieven beladen vissersboot in de buurt van een patrouilleboot van de Israëlische marine en op 7 januari 2003 werd op het strand ten noorden van de Gazastrook een reddingsvlot vol explosieven gevonden.

Op 21 mei 2003 werd de vissersboot “Abu Hasan” op weg van Libanon naar de Gazastrook ten westen van de Israëlische havenstad Haifa opgebracht. Op de boot werden afstandbedieningen voor bommen, Cd´s met gebruiksaanwijzingen voor zelfmoordaanslagen met bommen en raketontstekingen gevonden.

Humanitaire luchtbrug misbruikt

In de periode tussen december 2003 en januari 2004 leverde de hele wereld humanitaire hulpgoederen aan de slachtoffers van de aardbeving in Bam in het zuiden van Iran. De Iranese Revolutionaire Gardes maakten gebruik van deze luchtbrug om militair materiaal via Syrië aan Hezbollah te leveren.

In mei 2007 werd in Turkije een trein uit Iran ontdekt, volgeladen met mortiergranaten, lichte vuurwapens, raketwerpers en munitie voor Hezbollah.

In maart 2008 bracht het Iranese handelsschip “Iran Bagheri” van het Iranese expeditiebedrijf IRISL honderden tonnen militair materiaal vanuit Iran naar de Syrische havenstad Latakia. Bij het verlaten van het Suezkanaal ondervroeg een NAVO-eenheid de kapitein en eiste een inspectie. Na lang touwtrekken bereikte de vracht zonder inspectie de plaats van bestemming.

Tegen het einde van datzelfde jaar rolden Egyptische veiligheidstroepen een netwerk van Hezbollah in de Sinaï op. De chef van Hezbollah, Hassan Nasrallah, gaf toe dat zijn organisatie betrokken was bij wapensmokkel in de Gazastrook. De aanvoerder van dit netwerk, Sami Schihab, ontsnapte tijdens de onlusten in Egypte uit de gevangenis en dook op 16 februari bij een manifestatie van Hezbollah in Beiroet op.

In januari 2009 werden op Cyprus op het Cypriotische vrachtschip “Monchegorsk”, dat door het Iranese expeditiebedrijf IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) was gehuurd, 1300 ton tank-, artillerie- en mortiergranaten evenals ruw materiaal voor de bouw van raketten gevonden.

Konvooien in Soedan beschoten

Documenten van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken lieten zien dat de Soedanezen de Amerikanen beschuldigden van twee luchtaanvallen in het oosten van hun land: eentje in januari 2009, met 17 vernielde voertuigen en 43 doden; een andere op 20 februari 2009. Daarbij werden 14 voertuigen vernield en 45 mensen gedood.

In maart 2009 berichtten Amerikaanse en Arabische media over een Israëlische luchtaanval op een wapenkonvooi in Soedan. Volgens “Time-Magazine” zou het konvooi o.a. ver reikende Fadschar-raketten hebben getransporteerd, waarmee men vanuit de Gazastrook Tel Aviv zou kunnen bereiken.

Op 12 oktober 2009 werd de “Hansa India”, onder Duitse vlag onderweg van Iran naar Egypte met wapens en industrieel materiaal waarvan wapens kunnen worden gemaakt, op grond van een waarschuwing uit Duitsland niet in Egypte uitgeladen. Het vrachtschip zette zijn weg voort richting Malta en werd daar in beslag genomen. De bestemming van de lading was Syrië

Op 3 november 2009 kaapte de Israëlische marine voor de kust van Cyprus het Duitse vrachtschip “Francop” op weg van Iran naar Syrië. Aan boord bevond zich in 36 containers 500 ton militair materiaal: 9000 mortiergranaten, 3000 Katjoesja-raketten, 23000 granaten en een half miljoen kogels – alles verborgen achter zakken polyethyleen. Israëlische militairen zeiden dat dit materiaal Hezbollah “voor meerdere weken oorlog uitgerust” zou hebben.

Volgens WikiLeaks waarschuwden de VS Soedan, Oman, Saoedi-Arabië en Jemen in het jaar 2009 het transport van Iranese wapens via Soedanese luchtvaartmaatschappijen een ernstige overtreding van het VN-wapenembargo tegen Iran zou zijn. Vanuit Jordanië en Egypte werden de wapens door Bedoeïenen verder gesmokkeld naar de Gazastrook.

Eind augustus 2010 ontdekten de autoriteiten in de Zuid-Italiaanse havenstad Gioia Tauro zeven ton van de springstof RDX in zakken die als “melkpoeder” in de documenten stonden genoteerd. De Hezbollah gebruikt RDX voor haar raketkoppen. De container met springstof was afkomstig uit het Iranese Bandar en was op weg naar het Syrische Latakia. Het vrachtschip dat de container transporteerde, was de “M/V MSC Finland” van de Griekse rederij Hinter Marin SA, gecharterd door een Zwitsers-Italiaans expeditiebedrijf en varend onder Liberiaanse vlag.

Op 26 oktober 2010 maakten Nigeriaanse autoriteiten bekend dat ze op het vrachtschip “M/V Everest” 13 containers met wapens in beslag zouden hebben genomen, waaronder granaten en raketten. De Everest was op weg geweest van Iran naar Gambia. De Israëlische televisiezender “Channel 2 TV” berichtte dat de Nigerianen de wapenlevering op grond van informatie van de geheime dienst in beslag zouden hebben kunnen nemen. De Everest werd door het Franse expeditiebedrijf CMA-CGM geëxploiteerd en had de vlag van de Marshalleilanden in top. De vrachtdocumenten gaven bouwmateriaal als inhoud van de containers aan.

Praktisch tegelijkertijd met de “Operarie IJzeren Wet”, die de wapenlevering op de “Victoria” aan het licht bracht, berichtten de Egyptenaren over het in beslag nemen van vijf vrachtwagens aan hun zuidelijke grens. Ze moesten tankafweerraketten, mortiergranaten, geweren en springstof van Soedan naar de tunnels aan de Egyptische kant van de stad Rafah in de Sinaï brengen.

Een dag na de kaping van de Victoria dwong de Turkse luchtmacht een Iranees vrachtvliegtuig tot een landing om het te inspecteren. De Turken verdachten het vliegtuig ervan illegale wapens aan boord te hebben.

Iran en Hamas ontkennen verbinding tot de Victoria

Intussen benadrukte de commandeurgeneraal van het Iranese leger dat men niets te maken zou hebben met de wapens op de Victoria. Ook Hamas bezwoer dat de wapens niet voor de Gazastrook bestemd zouden zijn geweest. “De menukaart van het zionistische regime staat vol leugens, leugens en nog eens leugens”, zei de Iranese generaal Amir Ataollah Salehi: “Als Allah het wil, zullen ze naar de bodem van de Middellandse Zee zinken”.

Israëlische veiligheidskringen benadrukken, dat de in beslag genomen wapens hen niet bezorgd zouden maken, maar veelmeer al het materiaal dat onontdekt zijn plaats van bestemming zou bereiken. Daarbij is het voor alle partijen duidelijk dat de Israëli’s echt niet alle wapenleveringen aan Hamas kunnen onderscheppen. Het voorval met de Victoria maakt vanuit Israëlisch gezichtspunt duidelijk hoe kwetsbaar het evenwicht rondom de joodse staat is en het maakt de macht van de as Teheran-Damascus-Gaza duidelijk.

Bronnen : Het Vrije Volk | WeesWaakzaam | Artikel 7

6 reacties op “De Mahdi komt !!

 1. 1. De Iraanse bevolking heeft meer dan genoeg van oorlog en oorlogvoeren. In de Irak-Iran oorlog zijn nodeloos zoveel jonge mannen omgekomen dat het land nog jarenlang een trauma heeft overgehouden aan bloedvergieten voor religieuze oorlogen.
  2. Iraniers houden niet van Arabieren. Ze verachten ze zelfs, het zijn in hun ogen achterlijke per ongeluk rijk geworden bedoeinen.
  3. Iraniers zijn trots op hun land, hun cultuur en hun beschaving. Deze drie dingen hebben maar weinig te maken met hun moslimgeloof.
  4. Het Midden-Oosten is zo verdeeld wat betreft welvaart,( rijk-arm) religie (de Islam is net zo verdeeld als het Christendom, maar ze zijn daarbij veel fanatieker) en nationalisme ( een Iranier zal nooit op één lijn komen met bv. een Egyptenaar of een Irakees). Daar kan geen Mahdi iets aan veranderen.

  5. De enige chaos die onstaat als het conflict in het Midden-Oosten echt uit de hand loopt is de enorme olie-crisis die dan zal uitbreken. En het beste antwoord van ons persoonlijk daarop is dus een volkstuintje beginnen, een open haard installeren en een goede fiets aanschaffen. Dus wees gewaarschuwd!
  En wat Irael betreft, die kan best voor zichzelf zorgen. Dat hebben ze al diverse keren afdoende bewezen.
  J+

  Like

 2. ISLAMITISCHE SLAGERIJ, MOSKEE, MOHAMMED EN HOOFDDOEK VROUW ALS HOOFDPRODUCT IN DE EUROPESE UNIE!

  Nu zijn de EU subsidies aan Turkije weer verhoogd alsof  Griekse toestanden nog niet genoeg zijn. Turken liggen in een deuk, ze zitten nog niet eens in de EU en krijgen het nu al bij bakken binnen.
  Een land dat Europa wil islamiseren, daar hebben de leiders van Turkije nooit een geheim van gemaakt, Het land dat symbool staat voor alles wat er mis is in de Arabische landen. Dat een land welke de meeste Turken van Europeanen haten, toch nu al miljarden heeft gekregen om zich voor te bereiden tot toetreding is echt de druppel die de emmer doet overlopen.
  Er vloeit vanuit de zwaar gesubsidieerde Turkse enclaves in ons land al zeer veel kapitaal naar Turkije. Sturen we al niet veel geld in vorm van kinderbijslag uitkeringen voor kinderen die niet bestaan of van familie zijn en wat te denken van uitkering nooit gewerkt toch pensioen. Maar kennelijk is het nooit genoeg. Turkije leeft van subsidies en dat is de enige reden waarom het land bij de EU wil. Turkije slokt nog meer miljarden van Europese unie.

  Ten eerste, het gratis onderhouden van nog meer Turken die ook op hun 40ste met pensioen gaan is onhaalbaar; 80 miljoen Turken worden gestuurd en gecontroleerd door het directoraat religieuze Zaken van de Turkse overheid. Parasitaire leger des imams telt 98 000 betaalde leden, plus miljoenen fundamentalistische vrijwilligers en bloedzuigende Turkse leger met honderden duizenden paramilitairen; allemaal dromen in een grote “Gaza”. Als ze binnen zijn, mogen de bouwbedrijven alleen gevangenissen en moskeen bouwen tot de laatste vierkante meter van Nederland ook beton wordt, zodra Turken de Europeanen in hun greep hebben, treedt de stagnatie meteen in. Stop geen belasting centen in deze bodemloze put. Stel je voor, Turkije met 80 miljoen inwoners, nog groter dan Duitsland en Frankrijk, hoe zal dat gaan met de stemverhoudingen? Pakistan telt circa 140 miljoen Moslims die deels naar europa gedumpt zouden kunnen worden. Iran telt nu al 93 miljoen Moslims. Dit soort volkeren groeien nog steeds razendsnel, Noord Afrikanen, Arabieren van midden-oosten wachten op hun volgende hicret(heilige islamitische toht). Turkse sprekende centrale Aziatische landen kunnen via Turkije heel makkelijk binnendringen.

  Ten tweede leidt een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie via Turkije naar West-Europa en zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Met nog tientallen miljoenen Moslims uit omringende landen die via corrupte Turkije als Turk naar west Europa doorgesluisd zullen worden en het feit dat ze in EU landen nog steeds simpelweg stemrecht krijgen, wordt EU compleet onbestuurbaar. Gelet op de aantal partijen die nu al door de zogenaamde gestuurde Turkse en Marokkaanse leden niet meer kunnen functioneren! Deze herkomstland verbonden leden willen alle regels, alle wetten en normen aanpassen aan hun herkomstlandcultuur.

  Gelet op het feit dat straks hier in Nederland, in het belang van de Nederlanders geen wetten meer kunnen aangenomen worden, gezien nu de wet tegen de rituele slachting door de Turkse Albayrak gecontroleerde Ledenraad van PvdA en andere infiltranten binnen CDA, GL en D66 gelijk een half wet gemaakt is, uiteindelijk door de Ledenraad van PvdA is er geen wet tegen de ritueel slachten, er is nu geen wet tegen de islamitische heilige slachting. Dit was de bedoeling van Turkije en van hele islamitische wereld! Het lukt nu al.

  Gelet op de verschrikkelijke realiteit dat steeds meer EG-wetgeving de lidstaten, waaronder Nederland wordt opgelegd, zou dat betekenen dat de Turken meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf, omdat ze ook van binnenuit al een goed georganiseerde vijfde colonne kunnen mobiliseren. Rond jaren 2025 á 2030, in Nederland groeiende Turken zouden in Nederlandse parlement circa 40 turken hebben als een aparte Turkse groep, mogelijk grootste groep, verwachten de Turkse autoriteiten. Niet alleen in Nederlandse parlement maar ook in alle EU landen zouden de binnengedrongen Turken een van binnenuit heel grote groep kunnen creëren zodanig in totaliteit met Turkije samen verwachte dominantie realiteit wordt…Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren.
  Turken hebben altijd 2 nationaliteiten om EU politicus/ambtenaren te manipuleren om van tijd te winnen. Op die manier hebben ze er voor gezorgd dat jongeren voor militaire dienst in Turkije moeten gaan. Er ontstaat op deze manier een soort speciaal opgeleide/geïndoctrineerde anti-Nederlandse massa binnen Nederland. Anti Europese Turkse fundi’s willen nu zo snel mogelijk lid worden bij EU. Ze weten heel goed dat het vernietiging van EU van binnenuit mogelijk is… Als moslimleider Erdogan op zijn fluitje blaast staan er straks miljoenen Turken in de houding om Nederland te elimineren. Ze hebben tot nu toe circa 12 miljoen turken verplaatst naar EU landen.

  TURKIJE STEUNT MOSLIMTERRORISTEN IN IRAK, ISRAËL, ZUID KAUKASUS, BALKAN LANDEN, LIBANON EN SYRIË

  In 2007 werd de belangrijke Sarafiya brug in Bagdad door terroristen opgeblazen. Turkije blijkt nu direct betrokken bij het opblazen van tenminste één brug in de Irakese hoofdstad. Turken hebben circa 3 000 terroristen gestationeerd in Noord Irak(Zuid Koerdistan)

  De ontmaskering van Turkije als anti-Westerse extremistische moslimstaat krijgt een extra ontluisterende dimensie nu uit de nieuwe documenten die WikiLeaks zal publiceren blijkt dat de Turken zorgden dat er wapens naar Al Qaeda in Irak, Syrie, Libanon, Kosovo en Pakistan werden gesmokkeld en dat ze zelfs zowel direct als indirect betrokken zijn geweest bij terreuraanslagen in Bagdad, Libanon, Dagestan en noord Syrische steden.
  Volgens de Arabische krant Al-Hayat bewijzen de geheime officiële documenten dat de Turkse autoriteiten toestemming gaven voor de smokkel van wapens en geld naar de Al Qaeda terroristen in Irak om nodige destabilisatie proces. Ook laten de documenten zien dat Turkije betrokken was bij onder andere het opblazen van een brug in Baghdad en werd er in 2009 bij terroristen munitie in beslag genomen dat gemarkeerd was met ‘made in Turkey’.
  Eén van de documenten die door Al Hayat worden genoemd bevat een gecodeerd bericht dat zo te zien door een Amerikaanse inlichtingendienst werd verzonden. De tekst ‘Uit Turkije zijn grote hoeveelheden water aangekomen. Over een paar uur zullen grote golven Baghdad treffen. Sommige mensen zijn de irrigatiekanalen aan het verbreden’ lijkt te wijzen op het arriveren van wapens uit Turkije, bedoeld voor aanslagen en andere terreuracties in Baghdad.

  De VS probeert in het licht van de komende nieuwe WikiLeaks publicaties de diplomatieke schade te beperken.’Deze onthullingen brengen de VS en onze belangen schade toe. Ze zullen over de hele wereld spanning creëren in de relaties tussen onze diplomaten en onze vrienden… Als het vertrouwen (van andere overheden) beschadigd wordt en op de voorpagina van de kranten of in het nieuws van radio en tv belandt, heeft dat een impact,’ aldus P.J. Crowley, woordvoerder van het Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

  Het is echter maar de vraag of Amerika en Europa aandacht zullen durven besteden aan de Turkse steun voor de moslimterroristen in Irak . Hierdoor zou immers de conclusie moeten worden getrokken dat Turkije geen betrouwbare bondgenoot is, dubbelspel speelt en de recente aansluiting van Turkije bij het extremistische islamitische blok Iran-Syrië-Hezbollah-Hamas daarom bloedserieus is en een direct gevaar oplevert voor de NAVO en het Westen. Ook moet dan definitief worden toegegeven dat de Turken absoluut niet bij de Europese Unie horen.

  In Nederland willen ze aanvankelijk een aaneengesloten gebied creëren rondom Haarlem, Beverwijk, Amsterdam en Zaanstad. Verder bijna alle Nederlandse gemeenten hebben Turkse koloniën die heel snel groeien, Turks sprekende wijken breiden zich verder uit tot de omringende dorpen: moskee minaretten, halal winkeltjes, islamscholen expanderen als paddestoelen. Een nieuwe moskee bouwen in Krommenie, een voorbereiding, is niet anders dan de nodige structuurbouw en gestuurd wordt vanuit Turkije. Er wordt overal gebouwd, natuurgebieden worden verwoest om meer broedplaatsen klaar te zetten voor de volgende ronde.
  Brutale woningbouw verenigingen die alleen geld willen zien, brengen nu hele natuurbalans in gevaar! Groen wordt omgezet in beton, beschaving wordt omgezet in een soort middeleeuwse barbarij, leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner omdat moslimbevolking met zijn huidige voortplanting geen grenzen kent. In Rotterdam en Amsterdam zijn er enkele moslim families die nu zelfs hele straat kunnen bevolken, het is een kettingreactie die niet meer bestreden kan worden binnen Nederland. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12  kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige.
  Moslimleider Erdogan roept ook de Turkse vrouwen die in Nederland  wonen op voor nog meer geboortes, “..we hebben nu overal [bedoelt hij ook in Europa] een jongere bevolking, dit is de beste wapen” zegt hij, “net als in die tijd van de Byzantijnen, wij hebben toen ook op deze manier gewonnen..”. Voor hem, zijn deze Moslim vrouwen niets anders dan de ratten van een ultieme rattenfokkerij!
  Ten derde, is de lidmaatschap van Turkije hoofdzakelijk door de Amerikanen opgedrongen. VS zetten EU landen onder druk om Turkije binnen te slepen. Obama administratie manipuleert  allerlei top ambtenaren van EU landen. Amerikaanse beleidmakkers brengen nu ook hele Europa in gevaar. Huidige beleidmakkers van VS zijn corrupt; zie hun werk in Afghanistan en Irak. Geen enkele problemen is opgelost, het is alleen erger geworden…
  In Irak hebben ze fundamentalistische molla’s, zie Muktada al Sadr. In Afghanistan zitten ze na 10 jaar weer met hun lieve Taliban. In Saudie Arabie staan ze achter een dictatuur van de eerste orde. Iran is nog steeds een neofeodalistische dictatuur. Potentiële gevaar vanuit Pakistan en Turkije is alleen meer geworden. Dit beleid is totaal inconsistent. In Libië bombardeert Navo éné dictatuur terwijl de baas van de Navo achter een andere dictator staat die nog erger is! Saudi Arabia is de kern van hele dictatoriale Islamitische stelsel.
  Al die islamitische landen zijn verbonden met deze dictatuur. Amerikanen kunnen beter een nieuwe beleid ontwikkelen dat ze wel de vertrouwen van onderdrukte volkeren  krijgen. Juiste beleid van Irak zou kunnen zijn dat Sunniten, Siiten en Koerden eigen gebied krijgen. Geschiedenis bewijst dat deze 3 volkeren, zonder dictatuur nooit één gemeenschappelijke land kunnen vormen, het kan alleen met de geweld…Obama wilt terugtrekken maar zonder de oplossing: hele kwaad, namelijk weer hetzelfde “grote Irak” behouden en terugtrekken is een grote fout! Koerden hebben eigen taal en cultuur die totaal anders is dan de Arabische taal en cultuur.
  Waarom geen onafhankelijke Koerdistan? Terwijl een vrije Koerdistan met die andere delen die bezet zijn door Turkije, Iran en Syrië, een belangrijke garantie is voor de westerse volkeren. Tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken en grote Irak, grote Turkije, grote Libië, grote Afghanistan enz. enz..creeren  roept elke keer nog meer problemen. 20 miljoen  Koerden in Turkije worden nog steeds onderdrukt, Navo lid Turkije opereert met half miljoen soldaten tegen de Koerden, met  Navo wapens en gelijktijdig wilt lid worden bij EU. Behouden van zo’n grote Turkije met oneindig lang oorlog is een grote  waanzin.
  Afghanistan bestaat uit hoofdzakelijk 4 grote volkeren die allemaal eigen taal en cultuur hebben. Wie heeft gezegd dat  volkeren als Pashtu’s en  Farsi’s voor altijd één grote Afghanistan moeten vormen. Obama´s  administratie maakt hier ook een fout; 10 jaar vechten en nu zonder oplossing terugtrekken.! Zoveel tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken en dit als “land  Afghanistan” noemen lost het probleem niet. Volkeren die hier leven hebben recht op de zelfbeschikking, ze moeten gewoon vrije land worden, dus opdeling is de enige oplossing. Huidige Karzai kliek leeft van VN hulp en heroïne handel.
  Dat NAVO nu ook voor de heroïne handelaars werkt is een schande. Het kon ook niet anders, zonder geweld is hun boel meteen uit elkaar, je moet altijd een dictatuur hebben en die zijn meestal crimineel. Welke dictatuur dan ook hebben ze een versie van islamitische ideologie nodig. Obama administratie omtrent Turkse probleem is weer nep: boekhoudkundig is gerommeld met de Turkse economie. 10 jaar geleden bankroet en nu opeens een super economie! Miljoenen mensen willen weg uit een land die opeens super economie krijgt? Waarom is de massale migratie van de Turken naar EU landen nog niet gestopt? Net als toen Griekenland, moesten ze ook met de cijfers van Turkije spelen. EU leiders samen met de mislukkelingen van VS willen hoe dan ook Turkije binnensmokkelen.
  Via verdoezeling van de feiten willen ze bevolking laten overtuigen dat Turkije inderdaad rijp wordt voor de lidmaatschappij! Realiteit is dat Turkije nog niet hervormd is, sterker nog, zijn er schijn activiteiten van allerlei machten met tijdelijk gepompte olie miljarden onder andere van Iranse en Saudische machthebbers die grote belangen hebben als Turkije binnendringt. Veel moslimlanden willen EU via Turkije als hun afvalputje gebruiken.
  Turkije heeft nog steeds 3 grote legers: Turkije heeft  4. grootste leger na China, VS en Rusland. Officiële leger telt meer dan 1 miljoen mensen en willen ze deze niet hervormen, islamisering van deze leger door de AKP  is geen hervorming! Naast 85 000 dorpwachters (paramilitaire moordenaars) en 400 000 soldaten die in noord-Koerdistan gestationeerd zijn, hebben ze ook een religieuze leger van circa 98 000 moslim fundamentalisten die grotendeels zich met de West Europa bezighoudt. Noord Cyprus is nog steeds bezet.
  Turkije is alleen maar sterker geworden, omdat ze steeds meer subsidies van EU slikken, en hun uitstoot continue naar EU landen verplaatsen om nog meer geldstroom richting Turkije te realiseren. Er wordt hier meer geld uigegeven om snel groeiende criminele jeugd te onderhouden. Turkse criminelen worden verplaatst naar EU landen en Turkije investeert minder in de gevangenissen, terwijl Nederland steeds meer investeert in hun “producten”: meer personeel voor de gevangenissen, zoveel ambtenaren die moslim jongeren moeten begeleiden, al die projecten kosten kapitaal en Turkije met een slimme zet besteedt dit allemaal aan domme Nederland uit.
  Terwijl ze kunnen genieten van ons vrijheid in Nederland en ons subsidiegeld voor hun activiteiten en moskeeën, de Koerden hebben nog geen rechten daar, een deel van Cyprus is nog steeds bezet en Armeense genocide is nog niet herkend. De onderdrukking van de Koerden en de restanten van Christenen gaat gewoon door. Subsidie geven aan zo’n land is waanzin!

  ISLAMITISCHE SLAGERIJEN

  Erfenis van een Arabische stam die alleen geiten en schappen had: voor de Turken en Marokkanen zijn de Islamitische slagerijen en hoofddoeken heel belangrijk. Moslims starten een winkeltje en hangen ze meteen een grote bord met de “islamitische slagerij”, alsof hele wijk gaat feesten voor hun halal vlees. Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds Nederlanders in meerderheid zijn! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties meer Nederlanders kunnen verdrijven. Een grote “halal” bord, een analfabete, asociale hoofddoek vrouw met een mobiele zoontjes fabriek is een super wapen geworden. Moslims sturen een hoofddoekvrouw naar een nieuwe wijk als een soort arme woningzoekende en even later zien we overal “te koop” borden staan. Nederlanders vluchten uit hun wijken weer en komen er nog meer straten en wijken onder hun controle.
  De Dierenpartij wilde geen barbaarse slachting van de dieren, maar in de grote politieke partijen geïnfiltreerde Turken en Marokkanen kwamen meteen in actie, Moslims willen alle dieren op een gewelddadige manier doden en noemen ze hun barbarse actie een belangrijke “godsdienstige plicht”.
  Rituele slacht stamt uit een tijd en ruimte die ver van ons verwijderd ligt. De regels zijn opgesteld voor een woestijnvolk zonder de technische hulpmiddelen van nu. Ze gaan in Nederland hun halal eten afdwingen.  Zelfs eten onder de controle, Moslims moeten het voedsel dat ze tot zich nemen, onderwerpen aan enkele richtlijnen uit de Koran. Ritueel slachten in Europa wordt elke keer op de Moslimlanden TV ‘s gepresenteerd, maar waarom? Met een zeer misdadige manier van doden is, nl. dood door verstikking.
  Het dier zuigt met z’n laatste ademhalingreflexen de longen vol met z’n eigen bloed en stikt/sterft daardoor. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen om hun bruiden uit een islamitische landen, maar ook de voedsel probleem van de miljoenen die in de  wachtrijen staan te garanderen, anders stopt hele vervolg migratie van de Moslims. Dit is de enige zorg van Turkije en andere Arabische landen.
  Voor Turkije is uitstroom van de uitstoot naar Europa een staatspolitiek geworden en als miljoenen Moslims horen dat in Nederland halal slachting van geiten en schappen niet meer makkelijk is, verliezen ze nodige motivatie. Zogenaamde PVDA en CDA leden, infiltranten die onder Moslim dictators opereren weer in actie: ‘…disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren’,.. Hun politieke “beschaafde waarden en normen” moeten hoognodig door gevoerd worden,en met de pvda, cda  komt hier geen bal van terecht. De PVDA en CDA kunnen niet meer het standpunt innemen wat ze eigenlijk willen innemen maar de koers wordt bepaald door hun achterban die gestuurd is door de Moslimlanden.

  Als deze moslims straks in de grote steden meerderheid krijgen, verbieden ze aantal huisdieren, honden gaan ze zeker bestrijden. Meisjes worden besneden als ze 10 zijn en jongens als ze 7 zijn… zonder enige verdoving, en door opa, oom of vader..kind bij volledig bewustzijn…Niet alleen geiten en koeien bloedig doden met hele familie en een heilige baardmans bij, maar ook uw honden gaan ze doden. Dat op brute wijze slachten, halal slacht zo belangrijk is voor de leden van PVDA en CDA is een misdaad.

  Grote partijen zijn definitief overgenomen door allah bidders met scherp geslepen h(al)aalslagersmessen. Het Trojaanse parasitaire virus dat die partijen onderdak hebben geboden heeft haar gastheer onherkenbaar misvormt. In Nederland gelden Nederlandse normen en waarden. Iedereen die hier niet mee kan leven kan altijd nog teruggaan naar het land van herkomst of van hun voorouders en daar fijn zijn geloof belijden. De PvdA gaat zoals gewoonlijk door zijn knieën als ze die nog hebben en zwicht voor de islamitische infiltraties, onder leiding van de moslim dictators…
  De wet zegt dat verdoofd slachten verplicht is. Een ieder die onverdoofd slacht wordt gestraft. PVDA is bang voor zijn aanhang wat grotendeels bestaat uit moslims,..Ritueel slachten is puur dierenmishandeling en dit moet niet kunnen in zo ‘n beschaafd landje als Nederland,..en al die onzin van als het niet onverdoofd geslacht is dan zitten er bacteriën in het vlees en het is malser en het smaakt beter zijn spookverhaaltjes, ook de Godsdienst heeft er niets mee te maken..Dus acuut stoppen met onverdoofd slachten en de normen en de waarden aanhouden volgens de richtlijnen van het Europees slachtbeleid!

  Turkse vergadering op 19-06-2011  in Krommenie: 

  ”lokale gelovigen” waren er  niet meer dan 60 á 80 mensen, Niet alleen uit andere Nederlandse steden maar ook uit Duitsland, Turkije en uit allerlei Arabische landen veel “gasten” aanwezig; onder andere Diyanet, het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turks-slamitische nationalisme.
  De Diyanet is een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.
  Verder waren er de leiders van Milli Gorus, Fetullah, Turkse federatie Nederland aanwezig. Duitse Milli Gorus werkt in dit geval samen met de diyanet, AKP heeft al deze grote islamitische sektes die binnen Europa samen circa 4 miljoen Turken controleren, bij elkaar gebracht gebracht. Diyanet, onder leiding van Turkse geheime dienst, is inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan…!
  In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. Turkse politieke verlengingen binnen Europa, Militaire opbouw, ideologische agressiviteit, en de vorming van een nieuwe blok is werkelijk een nieuwe bedreiging. Haar meer genuanceerde toepassing van het afschuwelijke islamisme, is eigenlijk de toekomstige bedreiging voor de Europa. Ze zijn de uitvinders van een meer duurzame en verraderlijke vorm van het islamisme.
  Turken willen ook in Krommenie een grote moskee bouwen: PVDA en CDA, GL en SP leiders hebben altijd gezegd dat de verbreiding en een mogelijke overmacht van de Turken en Marokkanen met de grote steden beperkt blijft. Het is dus niet zo, uiteindelijk lopen de dorpen ook in gevaar. Manoeuvrering en verbreiding gaat gewoon door. Voor in Krommenie wonende max. 80 Sunnitische Turken een moskee bouwen die eigenlijk voor 3000 man bedoelt is, ontmaskerd heel veel!
  Zo’n grote moskee bouwen is essentieel voor Turkije, Turkije onder leiding van AKP heeft grote belangen in het vervolg migratie van de Turken naar de west Europese landen. Turken willen straks vanuit al deze moskeen Allah akbar zingen, om Noord holland te laten zuiveren van de niet-islamieten.
  Elke moskee die hier gebouwd wordt, wordt in Turkije als symbool van overwinning gepresenteerd. Turkse autoriteiten weten nu eerder dan de Nederlanders als er in Nederland weer een nieuwe moskee gebouwd kan worden, alles wordt  bijgehouden. Omdat voor Turkije uitstroom van de uitstoot naar Europa een belangrijke staatspolitiek is, zal hele proces onder druk van Turkije zich voortzetten om  miljoenen Moslims te mobiliseren. Analfabeten zien dat in Nederland overal  grote moskeen met minaretten verschijnen en dit is enige taal wat ze begrijpen.
  Turken stimulatie naar Nederland en activiteiten rondom hoofddoek, moskee minaretten en halal vlees is essentieel voor Turkije. Mobilisatie van de onderontwikkelden kan met dit soort primitieve symbolen beter op gang gebracht worden. De Turken hier prijzen hun land. Helaas als je ze vraagt waarom ze dan hier zijn, zwijgen dus. Toch niet zo’n fijn land dus. Er is wat uitkering betreft weinig te halen, om nog maar niet te spreken over de vrijheid van meningsuiting.
  Hier willen mensen geen stenigen,  geen meisjes besnijden, geen heilige oorlogen, West Europeanen willen geen oog om oog tand om tand, ze willen geen polygamie, ook  geen mensenoffers en  willen ze geen onverdoofd slachten van dieren. Dat alles heeft niets te maken met haat. Als Turkije beter is, waarom propageren jullie niet dat de Turken uit Nederland weer naar huis gaan?  De Nederlandse ambtenaren moeten wel door de Nederlandse belastingbetalers voor de volle worden betaald, maar als het er op aan komt moeten ze dansen naar de pijpen van de buitenlandse mogendheden, zoals Turkije. De infiltratie woekert als een kanker steeds verder Nederland in. En zij die er nu nog aan kunnen verdienen bouwen van de ontvangen zilverlingen een woning in het buitenland: zie het CDA en PVDA.

  >>> Dankzij slechte bestuurders is anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen: Moslims die nog steeds binnenkomen zijn helemaal niet verlicht, maar vooral emotioneel en feodal-nationalistisch, en daardoor tamelijk intolerant. Ze zijn bijvoorbeeld tegen de muziek, kunst en cultuur, omdat in de Islamitische landen muziek en kunst verboden is. Dit willen ze ook hier toepassen. Een Marokkaan die vanuit moskee Allah Akbar zingende imam kent, wilt graag eerst een moskee laten bouwen. Imam die uit een minaret Allah akbar zingt, blijf ook in Nederland als “zanger” en verder is alles weer verboden.. Welke cultuur hebben ze dan? Dit is geen cultuur, maar een soort anticultuur, bestaat uit een paar simpele elementen: ISLAMITISCHE SLAGERIJ, IMAM OP DE HOGE MINARETTEN, ZOONTJE S DIE ALLEMAAL MOHAMMED HETEN EN EEN HOOFDDOEKVROUW. Noemt “hoogopgeleide elite” dit soort fatale toestanden zijn ideale multiculturele samenleving?.

  >>> Dankzij slechte bestuurders is het demodering van de Nederlandse cultuur een realiteit geworden: naamgeving is 80% geïslamiseerd, gemeenten gebruiken in achtergrond nog steeds de naamlijsten van Moslim_dictators: [in de grote steden 62% van de geborenen heten, Mohamed, Ahmad, Mehmet of Ali…] in deze steden, bij de 600 000 geboortes waarvan ouders Turkse of Marokkaanse afkomst hebben, heeft geen enkele kind een Nederlandse naam gekregen!

  >>> Dankzij slechte bestuurders, een “inburgeringcursus” volgende 19 jarige Marokkaanse tienermoeder die op haar 19ste haar derde kind krijgt en hem weer Mohammed noemt, vormt het kern van de nieuwe machtontwikkeling: toekomst van hoogopgeleide elite is ook in handen van deze mobiele zoontjes fabriek van der woestijnen gevallen!

  >>> Dankzij slechte bestuurders, agressieve moslims die zich alleen Turk of Arabier voelen krijgen enorme belasting geld, onder andere voor de utopische “integratie” projecten, islamitische omroepen, moskeebouw, islamscholen enz.. enz…

  >>> Dankzij slechte bestuurders, ontstaat er een nieuwe type ambtenaren laag die zich continue met een vijandelijke structuur moet bezighouden, dit kost kapitaal en daardoor zakt Nederlandse economie steeds verder weg.

  >>> Dankzij slechte bestuurders, zien we steeds meer anti-Nederlandse wijken waarin een soort derde land cultuur begint te domineren. Een demografische, culturele en genetische ondergang van de eerste orde en van historische proporties, een ondraaglijke last voor elke beschaafde cultuur en volk.

  >>> Na ons zondvloed: elite leden legen nu weer al die pensioenfondsen. Toen maakte Den Uyl zijn massale migratie van miljoenen Moslims mogelijk en nu zit zijn zoon Xander den Uyl, Vice-voorzitter van ABP met zijn grootste diefstal operatie der eeuwen. Miljarden van pensioenfondsen verdwijnen in de zakken van de elite leden die ook massa immigratie van de Moslims niet willen stoppen. Dankzij hem verdienen aantal criminele adviseurs €10.- miljoen per jaar!

  Stop nu uiteindelijk de Turken en Arabieren verplaatsing naar Nederland, het is geen immigratie. Je bent een ambtenaar/politicus van Nederland, niet van de moslimlanden!

  Like

 3. Wel, als ik dit zo lees, is dit “fraaie” stukje tekst niet door een Hollander geschreven, want het is heel erg krom van opzet en stijl. Een migrant die hier [akweg drie jaar woont, beheerst de taal naar mijn inzicht nog beter. Ik krijg dus het vermoeden dat het hier om een soort “false flag” aktie gaat. Meer heb ik hier niet aan toe te voegen.

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s