De Economische Ondergang komt er aan ! Bent u erop voorbereid ?

Niets is in orde. En het zal nog erger worden…aanzienlijk erger. De economie staat op de drempel naar de catastrofe. Oorlogen verspreiden zich als een lopend vuurtje. De wereld staat op het scherpst van de snede.

Klopt helemaal niet, beweren de wereldwijd leidende politici en deskundigen van de gevestigde media. Er zoude weliswaar enkele problemen bestaan, maar de financiële mensen en politici zouden zich daarvan bewust zijn. De politiek is erop voorbereid en zal dienovereenkomstige maatregelen treffen om de problemen op te heffen.

Of het nu om weggezakte economieën gaat of om moeilijk te overmeesteren oude of nieuwe oorlogen, uit leidende kringen hoort men steeds opnieuw dat er constant vooruitgang zou worden geboekt en men houdt de bevolking rustig door te melden dat de slimste koppen en beste generaals het probleem zouden hebben aangenomen. Op alle fronten zou succes verzekerd zijn en de overwinning zou binnen handbereik liggen. Nu zou “geduld de eerste burgerplicht” zijn…bovenop meer soldaten, meer tijd en meer geld.

Wat betreft deze “leiders” en hun media, tellen alleen de meningen uit de groep van de met de hand gesorteerde deskundigen met een volle smaak, officiële bronnen en politieke lievelingen van het publiek. Alleen zij beschikken over de legitimatie om zich met de vereiste autoriteit te uiten en betrouwbare prognoses te doen. Dat zij het meestal, zo niet zelfs zonder uitzondering, bij het verkeerde eind hebben, doet geen afbreuk aan hun geloofwaardigheid.

Hoe kan een denkende volwassene het in zijn hoofd halen om dezelfde centrale bankiers, financiers en politici, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de crisis, in staat zouden zijn deze op te lossen? Enkele dagen na de aankondiging van het TARP-reddingsprogramma (TARP = Troubles Asset Relief Program; reddingsprogramma voor in moeilijkheden geraakte waardepapieren) voorspelden wij het mislukken hiervan en ook voor het stimuleringspakket van Obama (The American Recovery and Reinvestment Act; de wet m.b.t. de Amerikaanse economische opbloei en herinvesteringen) voorspelden ze hetzelfde. Beide wetten waren niet meer dan camouflagepogingen, de opbloei zou niet plaatsvinden.

Oude wijn in nieuwe zakken
Daarbij maakt het niets uit of het om Democraten of Republikeinen gaat. Ondanks de opruiende retoriek heeft de oplossing van economische problemen minder te maken met de regerende partij dan met vakkundige competentie. De beide grote partijen waren lang genoeg aan de macht. Beiden maakten gebruik van hun invloed om een politiek te bedrijven die de problemen creëerde of verscherpte. Beide hadden de kans om de vastgelopen situatie, waarvoor ze verantwoordelijk waren, weer in ode te brengen. Maar zoals we voorspelden, is hen dat mislukt. Gezien datgene wat deze partijen voorstellen en wat ze hebben aangericht, voorspellen wij vol overtuiging een ononderbroken reeks van falen voor de toekomst.

De ondeskundigen van het politieke establishment staan aan het roer. Geen mens met een gezond overlevingsinstinct zou de beloftes van de politici geloven of het oordeel van de centrale bankiers of Wall Street-financiers vertrouwen, wier enige interesse hun eigen voordeel is.

Geen “Business as usual”
In de jaren-20 van de vorige eeuw verklaarde de Amerikaanse president Calvin Coolidge: “The business of America is business”. Negentig jaar later is oorlog voeren de business van Amerika geworden: de 40-jarige oorlog tegen drugs, de 10-jarige oorlog tegen de terreur, de oorlog tegen Afghanistan (de tot nu toe langste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis), de 8-jarige oorlog tegen Irak, waarvan nog geen einde in zicht is, de verdekt gevoerde oorlog in Pakistan en Jemen en sinds kort de “qua tijd en qua omvang beperkte kinetische militaire actie” in Libië.

Ook wanneer de rechtvaardigingen voor de deelname aan deze oorlogen steeds anders uitvielen, hebben ze allemaal gemeen, dat ze moorddadig, immoreel, schier eindeloos, economisch ruinerend en ellendig mislukt zijn. Waarom zou iemand ook de optimistische oorlogscommuniqués moeten geloven, die door de verantwoordelijke “sterke mannen” en krijgsheren op het slagveld worden verkondigd, die het publiek verzekeren dat wanneer men de daarvoor mislukte strategieën opnieuw zou inzetten dit spoedig tot de overwinning zou leiden?

Zelfs wat betreft hun bewezen falen en hun ten hemel schreiende ondeskundigheid wordt een ieder, die de officiële taal of de gangbare mening betwijfelt, als “paniekzaaier” of “ondergangsprofeet” belachelijk gemaakt. Hoe ongemakkelijk onze prognoses ook mogen zijn – pessimisme, optimisme, voorliefde of afkeer spelen daarbij geen rol –, het enige dat telt, is of ze kloppen of niet:

• De oorlogen in Afghanistan en Irak worden debacles

• De onroerend goed zeepbel zal uit elkaar spatten

• De goudprijs en de vraag naar goud zullen verder stijgen

• De financiële paniek 2008

• De crisis van de Europese monetaire unie

• De Amerikaanse reddings- en stimuleringspakketten zullen noch de onroerend goed markt nieuw leven inblazen noch arbeidsplaatsen creëren

• Het falen van de regeringen, de uitbreiding van oorlogen en sociale onlusten in wereldwijde maatstaf

We verklaarden bovendien, dat wanneer de Federal Reserve in maart 2009 over een economische opbloei gesproken zou hebben dit een “illusie” geweest zou zijn en we voorspelden dat deze veel besproken “opbloei” niets anders zou zijn dan een tijdelijke “adempauze”, die zou worden gevolgd door de “grote depressie”. En nu, in juni 2011, bevindt de Dow Jones zich in een constante neerwaartse spiraal en wijzen de economische indicatoren in toenemende mate richting depressie. Desondanks weigeren Washington en Wall Street hardnekkig om de realiteit onder ogen te zien. En onder deskundigen discussieert men er over of een “Double-Dip”-recessie waarschijnlijk zou zijn of niet (een “Double-Dip”-recessie betekent, dat er op een inzinking een kortdurende opbloei volgt, waarna nog een recessie volgt).

Maar voor de eenvoudige man op straat – om de oren geslagen met dalende lonen, stijgende prijzen, een hardnekkig aanhoudende hoge werkloosheid, stijgende belastingen en premies evenals een pijnlijke “bezuinigingspolitiek” – dreigt een “depressie”, geen “recessie” en zeer zeker wenkt er geen welvaart.

Volgens een peiling van CNN en opinieonderzoeksinstituten van 8 juni beschouwt 48% van de Amerikanen nog een grote depressie binnen het komende halfjaar als waarschijnlijk – dit is het hoogste percentage ooit. De peiling laat bovendien zien, dat bijna de helft van de ondervraagden in een huishouding leeft, waarin iemand zijn arbeidsplaats is kwijtgeraakt of bang is in de nabije toekomst werkloos te worden.

Nadat tig miljoen Amerikanen jarenlang in economische moeilijkheden moesten leven, durven plotseling moediger media het verboden “D”-woord in de mond te nemen, alleen omdat het lijden en de kwaal niet langer meer met abstracties en gemanipuleerde statistieken kunnen worden gecamoufleerd.

Voor de lezers van Trend Journal, die drie jaar geleden al attent werden gemaakt op deze zich aftekende ontwikkelingen, zou het gevaar van een depressie geen verrassing moeten zijn. Datzelfde geldt voor de prognose dat een al zo lang lijdende bevolking de straat zal opgaan wanneer de depressie begint en niet langer meer ontkend kan worden.

Toen ik destijds deze prognose publiceerde, werd zij door de meeste radio- en televisiezenders evenals door de gedrukte media doodgezwegen. Maar wanneer er nu eentje uit hun eigen rijen, wat te laat en aarzelend deze mogelijkheid van een depressie aanduidt, wordt hij direct als wijze verklaard en wordt zijn inschatting als het grootste nieuws verkondigd. Zo waarschuwde begin juni de leidende democratische strateeg James Carville, die onder Clinton met zijn verkiezingsleuze “Het gaat om de economie, jij domkop” furore had gemaakt en nu blijkbaar de aan de hogere wiskunde ontsproten opgave twee en twee had overwonnen, dat een dalende economie het gevaar van maatschappelijke onlusten zou vergroten.

Zoals ik in de afgelopen jaren al meermaals heb herhaald: “Als de mensen alles kwijtraken en niets meer te verliezen hebben, gaan ze door het lint”.

Trendvoorspelling: De oorlogen zullen zich nog verder uitbreiden en de maatschappelijke onrust zal aan intensiteit toenemen. Zoals we voorspelden, breken de door de jeugd aangespoorde opstanden, die eerst in Noord-Afrika en het Nabije en Midden-Oosten opvlamden, nu ook in Europa uit.

Gezien de ontwikkelingen op dit moment en de kwaliteit van de huidige machthebbers, is een economische instorting op enkele terreinen onvermijdelijk.
Regeringen en centrale banken zullen onverbiddelijk iedere mogelijke dollar, iedere Pond of iedere euro via belastingen en premies uit de mensen persen, terwijl ze tegelijkertijd openbare waarden “verpanden” (dit proces is ook bekend onder de naam “privatisering”) om de vuile zaken die door de banken en financiers werden bedreven af te dekken.

Wanneer de mensen financieel volledig zijn leeggebloed en niets meer kunnen afdragen, zal er bloed op straat vloeien.

Wat kunnen we van deze trend leren: Leer van de geschiedenis. Herinnert u zich nog toen voor het eerst duidelijk werd dat de Amerikaanse economie zich in serieuze moeilijkheden bevindt en alles en iedereen zich toe bewoog richting de“paniek van 2008”? Dat zullen niet veel mensen zich herinneren. De meeste mensen bevonden zich op vakantie of waren in vakantiestemming. Eind juni 2007 stortte toen de aandelenmarkt plotseling van zijn euforische hoogste stand van 14.000 punten in.

Ook al hadden we in de zomeruitgave 2007 van het Trend Journal, dat in juni werd gepubliceerd, gewaarschuwd dat de “trendindicatoren zouden duiden op een grote crisis op de financiële markten tussen juli en november”, werd de vallende Dow Jones als “slokop” afgedaan…een kleine adempauze tussen twee hoge vluchten.

Vier jaar en enkele biljoenen dollars aan verliezen bij aandelen en voor diegenen, die hun pensioenen via beleggingen wilden financieren, later blijkt deze typische raad “trap een beetje langzamer, maar blijf op dezelfde koers” een tragische misleiding. De Dow verloor meer dan de helft van zijn waarde en staat nu, in juni 2011, op onder de 12.000 punten.

De moraal van dit verhaal vertelt ons, dat u dient te vermijden dat uw verstand afscheid van u neemt in de zomervakantie. De situatie zal zich verder toespitsen, en het is zaak de alarmtoestand in stand te houden. Een andere brutale financiële crisis tekent zich al af aan de horizon. Zij zou door economische factoren (bijvoorbeeld: in Europa breidt zich insolventie of schuldencrisis uit; de dollar stort of de grondstoffenprijzen stijgen tot astronomische hoogten) of terreuraanslagen of door nog een door mensen veroorzaakte catastrofe (een volgend Fukushima) of door een natuurcatastrofe of door een combinatie van al deze factoren kunnen worden veroorzaakt.

Opmerking van de uitgever: In die zin herhaal ik nogmaals: bereid u voor op uw financiële overleven. En deze voorbereiding dient net zo intensief zijn als wanneer men ten strijde zou trekken; houd u rekening met het onverwachte en bereidt u zich voor op het ergste en dat zou in deze gevaarlijke tijden het uitroepen van de economische noodtoestand kunnen zijn. Het zou kunnen komen tot banksluitingen en devaluaties, het zou verboden kunnen worden om geld op te nemen. Herinnert u zich de principiële overlevingsstrategie van Gerald Celente, de “Grote Drie” van Gerald Celente: “Vuurwapens, Goud en Vluchtplan”.

In de zomeruitgave van 2011 van het Trend Journal (midden juli 2011) zullen we praktische maatregelen voorstellen hoe men de komende instorting kan omzeilen en stellen we oplossingsbeginselen voor die, als ze worden opgevolgd, de heersende negatieve trends kunnen omkeren.

Auteur : Gerald Celente

Advertenties

Eén reactie op “De Economische Ondergang komt er aan ! Bent u erop voorbereid ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s