De Tekenen van 2011 (een overzicht)

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.

En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

En ik stond op het zand bij de zee.

6 reacties op “De Tekenen van 2011 (een overzicht)

 1. Beste Pineut,
  In Openbaring worden geen hoofdletters gebruikt voor ‘kind’, ‘mannelijk’ en ‘zoon’.
  Een hoofdletter gebruiken is feitelijk al een interpretatie er aan geven.
  Deze mannelijke zoon wordt weggerukt (‘harpazo’) naar Gods troon. Christus is nooit weggerukt, maar op een dag rustig opgenomen door de wolken.
  Zou Paulus daarom wellicht ook het woord ‘harpazo’ gebruiken als het gaat om wegrukking van de ekklesia uit de komende toorn, Christus tegemoet ?

  Like

 2. ik denk dat je gelijk hebt Paul , ook in aanmerking genomen dat deze GROTE gebeurtenis [ voor GODS kinderen dan] in een “punt des tijds”zal plaatsvinden , wegrukking duid ook op grote haast vlgns mij , niet vreemd natuurlijk daar “het kwaad”er direct na zal volgen voor de wereld..

  Like

 3. The Gospel in the Stars

  David wrote, “The heavens declare the glory of God … Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.” Obviously, there is a message in the heavens that we need to understand.

  “Christ is depicted in the constellations in various ways. The first and last constellations tell the story of the Savior. They are Virgo – who bears the Son of God and Leo – the Conquering Lion who comes to destroy Hydra, the many-headed Dragon. The story begins in Bethlehem and ends with the King of kings returning to conquer the old serpent who brought such ruin to the human race.”

  http://www.prophecyinthenews.com/lesson-13-the-gospel-in-the-stars-part-1/

  http://www.prophecyinthenews.com/lesson-14-the-gospel-in-the-stars-part-2/

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s