Een merkteken voor iedereen !

Biometrische identificatie houdt in, dat unieke lichaamskenmerken als vingerpatronen of gelaatskenmerken worden gebruikt voor identificatie. Deze identificatietechnologie werd aan het eind van de negentiger jaren geïntroduceerd. Onze overheid onderkende hoe ingrijpend dit zou zijn en nam in 2000 het initiatief voor het Publiek Debat Biometrie. Uitgangspunt was het rapport At Face Value, opgesteld door de Registratiekamer (thans CBP) en TNO, waarin de voor- en nadelen evenwichtig werden benoemd. Zorg was er vooral over het feit dat biometrische gegevens kunnen worden gemeten zonder dat men dit weet, bijvoorbeeld bij gezichts- en stemherkenning. Een jaar na het debat vond ‘Nine-eleven’ plaats. In het spanningsveld dat toen ontstond tussen rechtshandhaving en privacybescherming, moest de privacy het afleggen. Bestrijding van criminaliteit, met name identiteitsfraude, kreeg topprioriteit. Een veelgehoorde cliché-uitdrukking toen was dat: ‘wie niets te verbergen heeft, ook niets heeft te vrezen’.

Cybercrime

We zijn nu ruim een decennium verder en de overheid verstrekt alleen nog paspoorten voorzien van een chip met ‘vingerafdrukken’ en gezichtskenmerken. Binnen enkele jaren zullen we worden overspoeld met biometrische pasjes in andere maatschappelijke sectoren, zoals de zorg. Aan de zorgen die in 2000 bestonden over deze ontwikkeling kunnen nieuwe worden toegevoegd, zoals de sterke groei van computercriminaliteit (cybercrime). In toenemende mate worden we geconfronteerd met misbruik van informatie en computercriminelen die bestanden met gevoelige informatie hacken. Het was voor de Tweede Kamer een belangrijke reden om de landelijke databank met biometrische paspoortgegevens af te blazen. Ook onze Kamerleden kregen door dat een gestolen wachtwoord kan worden vervangen, maar unieke lichaamskenmerken niet, waardoor identiteitsfraude een slachtoffer levenslang kan achtervolgen.

De meetbare mens

Onlangs verscheen een alarmerende publicatie op de website van Computerworld, een bron die geen zweverigheid of vooringenomenheid kan worden verweten. Auteur Bill Snyder, die in het verleden al alarm sloeg over de gezichtsherkenningsfunctie van Facebook, wees op gedegen onderzoek dat uitwees dat gezichtsherkenning succesvol kan worden gekoppeld aan een uniek persoonsnummer (hier BSN). De FBI werkt inmiddels aan een dergelijk systeem. Het unieke persoonsnummer fungeert als een soort ‘zoeksleutel’ en maakt het mogelijk om op universeel niveau informatie te koppelen aan personen. Thans gebeurt, waarvoor in 2000 al door deskundigen was gewaarschuwd. De auteur citeert Ryan Calo, privacydirecteur van het Stanford Centrum voor Internet en Samenleving: ‘Gezichtsherkenning maakt korte metten met de veronderstelling dat ons uiterlijk niets zegt over onze identiteit; het maakt van ons gezicht een naamplaatje’.

Openbaring

In Openbaring 13:11-18 wordt verwezen naar een universeel machtssysteem, dat burgers kan manipuleren en uitsluiten van het economische en sociale verkeer. Door de eeuwen heen kon dit Bijbelgedeelte rekenen op kritiek van theologen en anderen. Het zou volgens hen onmogelijk zijn om een dergelijk wereldomvattend controle- en identificatiesysteem operationeel te maken. Nu blijkt dat het technologisch haalbaar is. Treffend voorbeeld is India, waar in 2010/2011 in tijdsbestek van anderhalf jaar, de totale volwassen bevolking werd geregistreerd en voorzien van een biometrische identiteitskaart. Nu moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie kunnen worden gekoppeld aan een uniek persoonsnummer, is de verwezenlijking van een universeel ‘merkteken’ waarover de Bijbel ons leert, geen fictie meer maar werkelijkheid.

Eén reactie op “Een merkteken voor iedereen !

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s