De Opname van de Gemeente van Jezus Christus – Wat is dat ?

Opname

De Opname van de Gemeente van Jezus Christus is een gebeurtenis in de “eindtijd” (een “eschatologische” gebeurtenis) waarin Jezus Christus voor Zijn Kerk terugkeert en waarin gelovigen “die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en… de Heer in de lucht tegemoet [gaan]” (1 Tessalonicenzen 4:16-17). Dit is de tijd van de wederopstanding, waarin elke Christen zijn of haar herrezen lichaam ontvangt. De eersten die hun nieuwe lichaam ontvangen zijn zij die als Christenen gestorven zijn, daarna volgen zij “die nog in leven zijn”.

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen”

    (1 Korintiërs 15:51-52).

De Opname : Wanneer Zal Deze Plaatsvinden ?
De timing van de Opname heeft binnen het Christendom een groot debat in gang gezet. Zal deze vóór, tijdens of na de periode van de beproeving plaatsvinden ? De beproeving is een periode van zeven jaar die meteen voorafgaat aan de terugkeer van Christus en de stichting van Zijn koninkrijk, het millennium, dat dus 1000 jaar zal duren. De eerste 3½ jaar van de beproeving zal een tijd van vrede en samenwerking zijn, en de tweede 3½ jaar van de beproeving zal een tijd van oorlog en rampspoed zijn. Halverwege de beproeving zal de Antichrist zichzelf tot god uitroepen en verering van alle mensen van de wereld vereisen. Velen zullen voor de Antichrist neerbuigen en hem aanbidden, en als onderdeel hiervan ook zijn merkteken van wereldwijde registratie dragen. Sommigen zullen weigeren om de Antichrist te aanbidden en zijn merkteken te ontvangen, en velen zullen voor deze daad van ongehoorzaamheid worden gedood. Aan de tweede helft van de beproeving wordt gerefereerd als de “Grote Beproeving”. Er zullen in deze periode over de hele wereld uitzonderlijke catastrofen plaatsvinden (voor ondersteuning hiervan zie de schriftteksten, Openbaring 3:10, Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 17).

Het voornaamste debat over de Opname gaat dus niet over wat deze is, maar wanneer deze zal plaatsvinden ten opzichte van de beproeving. Samengevat: het standpunt van de pre-beproeving (of pre-tribulatie) houdt in dat de opname zal plaatsvinden vóór de periode van de beproeving; midden-beproeving (of midden-tribulatie) stelt dat de opname halverwege de beproeving zal plaatsvinden; en het post-beproeving (of post-tribulatie) standpunt stelt dat de opname zal plaatsvinden aan het einde van de beproeving.

De Opname : Maakt het voor hen die in Jezus Christus geloven uit wanneer dit zal gebeuren ?
De pre-beproeving opname is een prachtige hoop voor hen die in Jezus Christus geloven. Maar, of we lang genoeg zullen leven om de opname mee zullen maken, of dat nu een pre-beproeving, midden-beproeving of post-beproeving is, of dat we zullen sterven voordat er een opname van welk soort dan ook plaatsvindt, de enige sleutel tot de eeuwige verlossing is in al deze gevallen ons geloof en vertrouwen in Jezus Christus. Zorg dat je veilig bent in je relatie met Christus, en dan maken alle andere dingen werkelijk geen verschil uit.

“…In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben”

      (Johannes 14:2-3).

“Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn”

    (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

Jezus Christus : Veel Dingen voor Veel Mensen
Jezus Christus is al door veel mensen veel verschillende namen gegeven, waaronder een groot mens, een groots leraar, en een grootse profeet. Er is vandaag de dag geen legitieme schriftgeleerde die ontkent dat Jezus Christus een historische figuur was die ongeveer 2000 jaar geleden de aarde bewandelde, dat Hij opmerkelijke wonderen verrichtte en daden van liefdadigheid uitvoerde, en dat Hij een afschuwelijke dood stierf aan een Romeins kruis, net buiten Jeruzalem. Het enige geschil dat er bestaat gaat over de vraag of Jezus al dan niet de vleesgeworden God was die drie dagen na Zijn kruisiging uit de dood opstond. Dit zijn allemaal kwesties die betrekking hebben op historische verslagen en die allemaal op een eerlijke manier ontdekt en beproefd kunnen worden. Jezus vertelde ons wie Hij was – Hij was daar niet vaag over. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6)

Jezus Christus : Hij is de Weg
Jezus Christus verklaarde “Ik ben de weg”, maar het mag duidelijk zijn dat niet iedereen Hem gelooft. Waar zijn we dan allemaal zo bang voor ? Het bewijs voor Jezus en Zijn machtige werken zijn in zowel de Bijbel als in niet-Bijbelse werken goed gedocumenteerd. Het bewijs voor Zijn kruisiging aan het kruis, de lege graftombe drie dagen daarna, en Zijn verschijningen aan meer dan 500 ooggetuigen na Zijn wederopstanding is zeer dwingend. Jezus vervulde meer dan 300 Messiaanse profetieën die in de schriftteksten van het Oude Testament waren geschreven. Met de ontdekking van de Dode Zee Rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint versie van het Oude Testament, welke beiden bewezen zijn te zijn geschreven vóór de tijd dat Jezus op aarde was, kun je er zeker van zijn dat deze profetieën niet na de gebeurtenissen “in elkaar werden gestoken”. Deze werden werkelijk vervuld door de Messias, Jezus Christus.Feitelijk, als je naar enquête-resultaten kijkt, dan zie je dat mensen helemaal niet bang zijn voor Jezus. Ze zijn bang voor Christenen. Kijk eens naar hoe vele Christenen zich gedragen, en wie kan deze angst dan ontkennen. Mysterieuze rituelen, flamboyante predikanten, geld, macht, hypocrisie – Geven deze werkelijk een reële voorstelling van wie Jezus is, en wie Hij wil dat wij zijn ? Nee. Maar, Jezus vroeg ons dan ook niet om mensen en religie te volgen, Hij vroeg ons om Hem te volgen.

Jezus Christus : Hij is de Waarheid
Jezus Christus stelde “Ik ben de Waarheid” maar het is duidelijk dat velen onder ons onze eigen concepten over waarheid hebben geschapen. Onze cultuur is doordrongen van moreel relativisme en religieus pluralisme. De waarheid wordt dagelijks opnieuw gedefiniëerd. Maar Jezus gaf ons door middel van Zijn woord – de Bijbel – de absolute waarheid. Dankzij de archeologie van tegenwoordig en bewijs uit de geschiedenis en de manuscripten bestaan er veel minder redenen om de oorsprong van de Bijbel en zijn goddelijke authenticiteit in twijfel te trekken dan om de legitimiteit van de werken van Homerus, Plato en Aristoteles te ontkennen. Hoe zit het met je eigen zoektocht naar de waarheid ? Is het ook maar een prioriteit in je leven ? Hoe ontdek je de waarheid over Christus, vraag je je misschien af ? Hij vertelt ons in Matteüs 7:7, “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.”

Jezus Christus : Hij is het Leven
In Filippenzen 3:8 vat Paulus het goed samen wanneer hij beweert dat alle andere dingen waardeloos zijn als deze worden vergeleken met de onschatbare waarde van het kennen van Jezus Christus. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Jezus Christus : Hij is Wie Hij Beweerde te Zijn
Jezus Christus zei dat Hij de enige weg was. Jezus is uniek. Of Hij vertelde de waarheid, of Hij was gek, of Hij was een leugenaar. Maar omdat iedereen het er over eens is dat Jezus een “goed mens” was, hoe kan Hij dan zowel goed als gek zijn, of goed en een leugenaar ? Er bestaat maar één logisch alternatief – Hij moet de waarheid verteld hebben. Jezus is wie Hij beweerde te zijn – Hij is de enige weg naar God !

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s