VN en wereldmachten worstelen om controle internet

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld. Openbaring 13-18

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld.
Openbaring 13:18

De Verenigde Naties roepen steeds krachtiger dat het internet onder haar beheer moet komen. Washington, maar ook Brussel, zijn mordicus tegen.

De Verenigde Naties bereidt al enkele maanden een voorstel voor dat de regularisatie van het internet onder internationale vlag moet brengen. In de plaats van Amerikaanse organisaties als Icann zou dan de International Telecommunications Union (ITU) aan het roer komen, een minder bekend VN-gezantschap dat zich ontfermt over ICT.

Vanaf deze week wil de VN tijdens een telecomconferentie in Dubai sleutelen aan een nieuw verdrag dat het stokoude International Telecommunication Regulations (ITR) geschikt moet maken voor het moderne internetlandschap.

Via de klokkenluiderssite Wicileaks kwam destijds een Russisch voorstel naar buiten waarin stond dat het land wil dat de Verenigde Staten minder te zeggen krijgen over het beheer van het web.

Het voornemen van de volkerenorganisatie heeft in het verleden al geleid tot felle protesten van Amerikaanse politici en bedrijven als Google, maar nu begint het verzet een meer georganiseerde vorm aan te nemen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam deze week een unanieme resolutie aan die de Obama-regering verplicht om de geplande overdracht te bestrijden. Het is zeldzaam dat de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zo eensgezind stelling neemt tegen een lopende kwestie.

“We moeten de wereld een sterk signaal geven dat het internet is opgebloeid onder een gedecentraliseerd, bottom-up beheermodel met meerdere belanghebbenden”, zei de Republikeinse afgevaardigde Marsha Blackburn van de staat Tennessee.

Brussel roert zich
Maar ook aan de andere kant van de Atlantische oceaan is er groeiend verzet tegen de mogelijke inmenging van ITU bij het beheer van het web. Het Europese Parlement, zo schrijft de BBC, zegt dat het VN-bureau “niet het geschikte orgaan is” om zulke verantwoordelijkheid te nemen.

In augustus zei ook eurocommissaris Neelie Kroes al dat ze weinig zag in de Verenigde Naties als internetbeheerder.

De Verenigde Staten, zo blijkt goed uit dit artikel van CNN, zijn vooral bang dat het internet een speelbal wordt van autocratische regimes als die van China en Rusland.

Internetbelasting
Er bestaat daarnaast de vrees dat ontwikkelingslanden willen profiteren van een internationaal geleid wereldwijd web, waarbij bijvoorbeeld inkomensoverdracht van arm naar rijk zou moeten komen via internetbelastingen.

“Hoewel op internet gebaseerde technologie het leven van miljarden mensen over de hele wereld heeft verbeterd, voelen sommige regeringen zich buitengesloten en willen meer controle”, zei een commissaris van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) onlangs in de Wall Street Journal.

Vr. Gr. Pineut

Openbaring 13

1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen.

2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.

3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’

5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang.

6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen.

7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

9 Wie oren heeft, moet horen.

10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.

12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.

14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.

16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Eén reactie op “VN en wereldmachten worstelen om controle internet

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s