Hedendaagse wonderen en tekenen

De bijbel laat zien dat er drie perioden zijn waarin God wonderen en tekenen deed. De grootste periodes uit de bijbel worden gekenmerkt door het feit dat er geen wonderen en tekenen gebeurden. Johannes de Doper, waarvan toch geprofeteerd is dat hij de bode zou zijn van de komende Messias, deed geen enkel teken.

En velen kwamen naar Hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over Deze Man zei, was waar.  En velen geloofden daar in Hem. Joh.10:41-42

De perioden van wonderen en tekenen die de bijbel beschrijft zijn de volgende drie, te weten. De tijd van Mozes en Jozua, Elia en Elisa en de tijd van de Here Jezus en Handelingen.

De wonderen en tekenen die in Handelingen plaatsvonden gebeurden door de apostelen.

En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Hand 2:43

Of de tekenen en wonderen werden gedaan onder de leiding van de apostelen. Dit zie je bij Stefanus die door de apostelen bekrachtigt wordt om tekenen te verrichten.  (Hand.2:5-8)

Handelingen is het sluitstuk van de wonderen en tekenen. In Handelingen lezen we hoe Paulus door Jezus Zelf geroepen wordt en hoe hij wonderen en tekenen doet. De brieven die na het boek Handelingen in de bijbel staan zijn verslagen en brieven aan deze gemeentes. Dit betekend niet dat de handelingen die hij doet pas na het boek Handelingen komen. Het boek Handelingen is geschreven door Lucas en de brieven door Paulus.

Ook in de brieven van Paulus lees je over wonderen en tekenen, maar je ziet ook dat deze stoppen. Hij geneest Timotheüs niet, geeft hem advies voor zijn maag. Een andere medewerker moest hij ziek achterlaten. Dit geeft duidelijk weer dat de tijd van wonderen en tekenen voorbij is gegaan.

De tijd van wonderen en tekenen zal weer terug komen, na de opname als de twee getuigen zullen spreken in Jeruzalem.

Het feit dat wonderen en tekenen gedaan werden door de apostelen kunnen we ook opmaken uit de benaming van het bijbelboek Handelingen. De eigenlijke naam is Handelingen der Apostelen. Ook Paulus verdedigt zijn apostelschap door te wijzen op de wonderen en tekenen die hij deed.

Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben.  De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten.  2 Kor.12:11-12

In de huidige tijd is er een steeds groter wordende groep christenen die gelooft dat wonderen en tekenen ook voor vandaag zijn. Onder aanvoering van de bekende leraren uit de charismatische beweging is er een enorme toestroom gekomen van christenen die het basisgeloof aan de kant hebben geschoven en er een wonderen en tekenen geloof voor terug hebben gekregen. De meest aangehaalde tekst om te “bewijzen”dat wonderen en tekenen ook voor vandaag de dag zijn is Marcus 16. In dit hoofdstuk lezen we dat de gelovigen te herkennen zijn aan de wonderen en tekenen. Als we naar het laatste vers kijken dan zien we ook over wie er hier gesproken wordt. De discipelen.

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,  maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Mar.16:19-20

De bijbel roept ons op om te geloven, niet om wonderen en tekenen te zoeken. Dit terwijl juist vandaag de dag velen hiernaar op zoek zijn. Vooral vanuit de charismatische beweging komen vele dwalingen. Als men bijvoorbeeld niet in tongen spreekt dan ben je niet echt vervuld met de Heilige Geest want door tongentaal bouw je jezelf op. Dit terwijl tongentaal een teken is voor ongelovigen (1 Kor.14:22) , het ten teken was voor de Joden dat de heidenen dezelfde Geest hadden ontvangen als zij, nadat ze tot geloof waren gekomen. (Hand.10:44-47)

Als we eens kijken naar al de beweringen die gedaan worden door hedendaagse leraren en gelovigen dan blijken ze niet gefundeerd op de bijbel maar op de ervaring van mensen. Bevrijding, genezing, visioenen en profetieën. De ene getuigenis nog mooier dan de ander. Het bijbelse bewijs is echter niet te leveren. Het meest gehoorde argument is:”Ik heb het zelf ervaren”. Iemand schreef eens. Als men een ervaring heeft gehad, dan is het bijna onmogelijk om deze persoon van zijn ongelijk te overtuigen. Zo is het ook in deze tijd.

Kijk maar naar iemand als Tod Bentley. Bewezen dwaalleraar, toch door velen aanbeden en weer hersteld in zijn “geestelijke”ambt.

Waarom gaan al deze mensen die claimen dat ze in de naam van Jezus wonderen en tekenen doen niet naar de ziekenhuizen en genezen mensen? Waarom worden er geen mensen genezen met het syndroom van down? Jezus genas iedereen, Paulus wekte iemand op uit de dood, de schaduw van Petrus bracht genezing. Waarom gebeurt dat nu dan niet meer als God wilt dat we wonderen en tekenen doen?

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 2 Kor.5:7

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Rom.1:17

Tekenen zijn in deze dagen een hot item. Het is, misschien wel voor de meeste christenen, een bewijs van het christen zijn en iets wat we moeten doen. Ook de naderende wederkomst van Jezus wordt berekent. Allerlei onderzoeken worden er gedaan om maar vast te kunnen stellen wanneer Hij terug komt. Ook de geruchten van oorlogen, aardbevingen en dergelijke zijn aanleiding om naar de tekenen te kijken van de aanstaande opname van de gemeente. Ook dit is een onderdeel van de wereldwijde wonderen en tekenen bediening. Als we kijken naar de bijbel met betrekking tot de dag dat Jezus terug komt dan krijgen we één duidelijke opdracht.

We moeten omhoog kijken en de Heer verwachten.

Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen.Gal.5:5

Wonderen en tekenen zijn niet voor ons. Dit is ook geen noodzaak om te geloven. Je ziet het aan het volk Israël. Hoeveel wonderen en tekenen God ook deed, ze dwaalden steeds weer af. Zo is het nu nog steeds. Wonderen en tekenen geven geen garantie voor geloof. Enkel het vertrouwen op het offer van de Here Jezus rechtvaardigt ons en zal ons bevrijden.

Bron : Rejoice Now

5 reacties op “Hedendaagse wonderen en tekenen

 1. Ik ben al driekwart eeuw op deze aardkloot en heb nog nooit een wonder meegemaakt, moet ook eerlijk zeggen dat ik daar niet in geloof. Wat vaak als een wonder afgedaan wordt is in de meeste gevallen wetenschappelijk te verklaren. Maar het schijnt dat mensen er graag in geloven. Zoals ook de soms verrassende hemelverschijnselen gewoon een natuurlijke reden hebben. Vroeger zag men in een zonsverduistering ook de hand van een hogere macht.

  Like

 2. Waar kan ik in de bijbel vinden dat tekenen en wonderen niet meer van deze tijd zijn ? ik ben aan het bestuderen , ook uw interpretatie van het voorbeeld van thimoteus is slechts een interpretatie. Als ik bijvoorbeeld de1e korinthe brief lees hoofdstuk 12 , 13 en 14 lees ik nergens een tijds begrenzing voor de wonderen tekenen, genezing en andere gaven. Ik zou het fijn vinden om teksten uit de bijbel hiervoor te krijgen, i.p.v. de bovenstaande argumenten uit uw artikel. indien er geen letterlijke bijbelse tekst voor is te vinden uit het woord van God, kan ik alleen maar concluderen dat uw bewering slechts interpretatie is, en mogelijk juist On bijbels.
  Ik zou het fijn vinden als u me wat teksten kunt geven hier over.
  Gods zegen

  Like

 3. Klopt helemaal, ook ik krijg soms opmerkingen dat wonderen voor de eerste gemeenten zouden zijn en daarna niet meer.
  Als ik die persoon dan uitnodig eens met mij mee te gaan om de vele getuigen die zelf het wonder zijn aan te horen komt er niets van. Of ik krijg te horen dat het niet waar is. Dat zou betekenen dat al die mensen die genezen zijn en die ik heel goed ken de waarheid verdraaien. Het stopt dan bij maar ik heb het nooit meegemaakt.
  Laten wij ons er maar niet druk over maken, wie selectief de Bijbel leest of een selectie maakt van wat waar is heeft een levens groot probleem. Ook zijn er mensen die roepen alleen maar dat de Bijbel geen goede vertalingen heeft.
  Één ding is dan zeker, als ze voor Gods troon staan kunnen ze nooit zeggen< ik wist het niet.

  Like

 4. het is een wonder! dat er zijn die geloven. Rom. zegt: “het geloof is uit God”…..wat maakt, dat die ervan getuigen….NIET geloofd worden door de niet-gelovigen. Wat een misterie! God is een misterie; men kan een relatie met Hem aangaan (wandelen met God), dan kunnen er wonderlijke zaken gebeuren in dat mensen-leven. Als een niet-gelovige door toedoen van een gelovige tot geloof (hoe klein en zwak ook in het begin) komt, dan heeft God Zijn werk daar gedaan, weer tot getuigenis voor die het willen geloven, maar niet voor die niet geloven. zoek maar uit!………….. Als ik een geliefde kies en ermee omga, vertellen zij over en weer wat in hun omgaat!!!!!!………………

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s