7 werkzoekenden op 1 vacature

De werkloosheid is in april verder opgelopen tot 8,2 procent. Gemiddeld komen er 19.000 werklozen per maand bij. De teller van het CBS stond per 30 april op 650.000. Maar dat zijn er waarschijnlijk nu al weer 10.000 meer. Want elk uur komen er gemiddeld 26 werkzoekenden bij. Tegelijkertijd neemt het aantal vacatures af: 5 duizend minder in 3 maanden tijd tot nu 97.000 vacatures. Dat betekent dat er bijna 7 werkzoekenden tegenover 1 vacature staan.

Werkloosheid 8,2 procent

In april was 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij mannen. Er kwamen per maand gemiddeld 13.000 werkloze mannen bij. De werkloosheid onder vrouwen nam per maand met bijna zevenduizend toe. Uit de cijfers van UWV blijkt verder dat het aantal WW-uitkeringen in april uitkwam op 380.000, evenveel als in maart.
In april kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking; in maart was dat 6,4 procent.

Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

In april bleef het aantal lopende WW-uitkeringen met 380.000 vrijwel gelijk aan dat van maart. Het aantal aan jongeren tot 25 jaar verstrekte uitkeringen nam met 4 procent af. Aan 55-plussers werden in april juist meer (+1,4 procent) uitkeringen verstrekt dan in maart.
Ook regionaal en sectoraal lopen de ontwikkelingen uiteen. Zo daalde het aantal uitkeringen relatief sterk in de drie noordelijke provincies, terwijl met name in de drie Randstadprovincies sprake was van een toename. Net als in maart nam het aantal uitkeringen vooral af in seizoengevoelige sectoren zoals de landbouw (-11 procent) en de bouw (-7 procent). De sectoren handel, gezondheidszorg, industrie en vervoer/opslag lieten opnieuw een toename zien van het aantal verstrekte uitkeringen.

Meer uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

In april werden ruim 45.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en bijna 46.000 beëindigd. Er werden 23.000 uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Dat is 5 procent meer dan in maart en 13 procent meer dan in april vorig jaar.

99.000 banen minder

In het eerste kwartaal van 2013 waren er 99 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2012. Dit is een daling van 1,3 procent. Het is de grootste daling sinds het eerste kwartaal van 2010.
Alle bedrijfstakken hadden in het eerste kwartaal te maken met banenkrimp. Voor het eerst in jaren ligt ook het aantal werknemersbanen in de zorg lager dan een jaar eerder. De afname van het aantal banen van werknemers was met 26 duizend het grootst in de bouwnijverheid.
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden ligt het aantal banen 34 duizend lager dan een kwartaal eerder. Dit is een daling van 0,4 procent. De afgelopen drie jaar is de procentuele afname van het aantal banen binnen één kwartaal nog niet zo hoog geweest.

Minder openstaande vacatures

Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 97 duizend vacatures open. Dat zijn er 5 duizend minder dan een kwartaal eerder. Hiermee zet de daling van het aantal vacatures door. Het aantal openstaande vacatures is het laagste in tien jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door hoeveel vacatures er zijn ontstaan en zijn vervuld. In het eerste kwartaal van 2013 zijn er 153 duizend vacatures ontstaan, 16 duizend minder dan een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures lag in het vierde kwartaal lager dan een jaar eerder en kwam uit op 150 duizend.

Grootste afname gezondheids- en welzijnszorg

Het aantal vacatures nam over nagenoeg de gehele linie licht af. Bij de gezondheids- en welzijnszorg was de afname het grootst. Het aantal vacatures daalde met 2 duizend tot 13 duizend. Alleen bij het openbaar bestuur nam het aantal vacatures iets toe. Eind maart waren er 5 duizend openstaande vacatures in deze bedrijfstak.

Meer informatie (pdf):

Bron : www.DeWerkMarkt.nl – © 2012 – De WerkMarkt™

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s