DE DOLGEDRAAIDE ECONOMIE.

NOOT – Dit Artikel werd voor het eerst gepubliceerd in 1995 op het Bulletin Board Systeem van Bijbel Aktueel

Gezien de huidige voortgang v/d crisis en de voortgaande profetische vervullingen is onderstaand artikel uit 1995 wellicht nog eens interessant om terug te lezen. Het geeft een fraai inkijkje dat Christenen al jaren weten dat het Woord van God tot de laatste tittel en jota vervuld zal worden. Vanwege het historisch belang is het artikel alleen geredigeerd maar verder niet gewijzigd of veranderd. Bedenk hierbij dat onderstaand reeds lang voor de Euro en de huidige EU is geschreven, er wordt dus o.a. nog gesproken over guldens en cijfertjes zijn op detail achterhaald, toch is dit artikel na 18 jaar nog altijd aktueel om nog eens terug te lezen.

De Dolgedraaide Economie

Onze westerse wereld is dolgedraaid van de welvaart en de overdaad en er is geen werkelijk besef meer van de verkregen rijkdommen. Alles is vanzelfsprekend en men vindt gewoonweg dat men er recht op heeft. Dit verschijnsel duurt reeds dertig jaar. Dit onbijbelse denken, dat zich wereldwijd voordoet, kan spoedig leiden tot een crisis, erger dan in oktober 1929 toen de crisis 10 jaar aanhield. Elke dag worden de rijken rijker en de armen armer. In het licht van de bijbel zijn zeer ernstige gebeurtenissen te verwachten.

De situatie is heden echter gecompliceerder dan in 1929, toen de U.S.A. de enige financiele macht was. Nu zijn dit er 3, te weten: de U.S.A., De E.U. en Japan. De dollar is wereldvaluta gebleven, maar Japan heeft de plaats ingenomen van de U.S.A. van de jaren twintig. Dit Japan wankelt al enkele jaren onder een diepe recessie, die ondanks steunprogramma’s van de overheid, van geen wijken weet. De Japanse banken worstelen met Fl. 800 miljard aan oninbare leningen door de ineenstorting van de onroerendgoedprijzen, die destijds bijna tot de hemel reikten. Twee grote banken sloten, en 1 ging failliet sinds juli 1995 en 400 krediet en hypotheekbanken verkeren in grote problemen. Als een sluipmoordenaar nadert een wereldcrisis van ongekende omvang. Volgens ongelovige top-deskundigen gaat dit elk voorstellingsvermogen te boven.

Deze Japanse situatie is verergerd door de wereldpolitiek en de strategie van de geheime genootschappen onder aanvoering van miljardair David Rockefeller sr. en zijn Trilaterale Commissie.
Dit jaar werd de dollar naar beneden geduwd, er ontstond een dure yen, die de recessie in Japan verergerde. De Wereld wordt gemanipuleerd door de machtige super-rijken en dit wordt genoemd “de grote samenzwering” (van Satan) om plotseling de anti-christ te kunnen brengen. Top-deskundigen zijn het met elkaar eens, dat alleen een schokeffect van een geldcrisis kan leiden tot 1 wereldgeldstelsel. De machthebbers moeten dan zeer snel beslissen om tot wereldgeldhervorming te komen. De super-rijken willen de macht aan zich houden en met hun systeem de gehele wereldbevolking knevelen en tot slavernij brengen. Zij rekenen met een sterke man en niet met de antichrist van de Bijbel. Zonder het te beseffen bereiden zij de komst voor van de antichrist. Op hun beurt worden de super-rijken gekneveld door het systeem van de antichrist. “Wie rijk willen zijn vallen in verzoeking” zegt de Schrift. Dit geldt van hoog tot laag.

Deze wereld zal door manipulatie ten val komen.

De cijfers omtrent de wereldgraanvoorraden zijn jarenlang doelbewust via de media te hoog gebracht. Deze blijken plotseling veel geringer waardoor de graanprijzen de laatste maanden sterk zijn gestegen. Overal lagere opbrengsten en misoogsten door rampen. Een bushel (=35 liter) tarwe is $1 gestegen, 1 ltr. dus 5 cent. Straks 1 maat tarwe voor een schelling(=dagloon) en 3 maten gerst voor een shelling. Een nederlands dagloon is ongeveer Fl.75,=. Het voedsel zal dus schrikbarend duur worden.

Zo gaat het ook met de werkloosheidscijfers en de getallen van aidslijders. Deze worden opzettelijk veel lager gepubliceerd in de media. Deze wereld is vol leugen en bedrog !
Pure manipulatie ! De fatale kwestie waar het heden om draait is, dat de overheden niet meer in staat zijn om aflossingen te doen op hun obligatieleningen.
Zij moeten elk jaar eerst nieuwe leningen aangaan om oude leningen te kunnen aflossen. Dit doet zich wereldwijd voor.
Men doet er niets tegen, omdat veel politici in het geheim de vergaderingen bezoeken van o.a. de Bilderbergers en de Trilaterale Commissie en daardoor op de hoogte zijn van een komende wereldwijde geldsanering. Deze zal de overheden in staat stellen om orde op zaken te stellen van een jarenlang gevoerd financieel wanbeleid.
Ze krijgen dan de kans om hun schulden sterk te reduceren of te liquideren. Geen buitenstaander weet welke maatregelen precies zullen worden genomen.
Zal de crisis deflatoir of inflatoir verlopen ? (deflatoir: een stijgende geldwaarde; inflatoir: een algemene prijsstijging)

De meeste crisis waren deflatoir, maar Duitsland kende voor de Hitlertijd in 1923 een verwoestende hyperinflatie, die ook de laatste jaren de vroegere Sovjetunie heeft ontwricht. Plotselinge inlevering van de grootste coupures bankbiljetten is een mogelijkheid. Onder Gorbatsjov is dit beproefd met de 100 en 50 roebel biljetten, vermoedelijk op advies van twee leden van de Trilaterale Commissie, die destijds in het geheim in Moskou zijn geweest.
De biljetten moesten binnen 3 dagen worden ingeleverd en zeer vele kwamen niet of niet tijdig terug bij de banken. Nettowinst voor de Sovjet-staatsbank 99 miljard roebel !
Kennelijk een proef met een vooropgezette bedoeling. Voor Nederland zouden de coupures van 1000, 250, en 100 in aanmerking kunnen komen.
Te overwegen is om de nodige contanten thuis te bewaren in de coupures van 50, 25 en 10 gulden. Dit onder het motto, baat het niet, het schaadt ook niet.
Obligaties, geld- en spaarrekeningen kunnen moeiteloos tot een bepaald percentage worden afgewaardeerd.
Dit is het meeste geld, want er is betrekkelijk weinig contant geld meer in omloop. Er zijn verschillende combinaties en varianten mogelijk.
Er zijn publikaties geweest van deskundigen, dat een sanering zich eigenlijk tussen twee zondagen zou moeten voltrekken, omdat ook de banken gesloten moeten zijn, alsmede de geld- en wisselmarkten. Hierbij vooropgesteld, dat men de voorgenomen plannen en maatregelen in de hand kan houden.
Er kunnen bij de bevolkingen panische reacties komen, die tot hectische taferelen kunnen leiden. Hebben deze bespiegelingen wel enige zin, vraag ik mij soms af.
De Opname zou voor de crisis-verschijnselen kunnen komen. Er is dan geen kou aan de lucht en de Gemeente blijft dan veel bespaard. Die zekerheid is er echter niet.
In Duitsland kwam eerst hyperinflatie met economische ontwrichting gevolgd door politieke instabiliteit, die op 30-1-1933 Hitler aan de macht bracht als rijkskanselier.
Hitler is een type van de antichrist, hij en zijn naaste medewerkers waren occultisten. Hij sloot een concordaat met het Vaticaan, paaide iedereen met vrede, begon in 1936 de oorlogsvoorbereiding en op 1-9-1939 de oorlog, die tot begin mei 1945 duurde.
De plotseling verschijnende antichrist zal vrede prediken, als schijnmessias een verbond sluiten met de Joden en zijn macht vestigen met behulp van de wereldkerk o.l.v. het Vaticaan.
De hoer berijdt het beest, aldus de Schrift. In de boeken Daniel en Openbaring is sprake van een dier met 10 horens.

Daniel 7:8 zegt:

“Terwijl ik op die tien horens lette, zie, daartussen verhief zich een
andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt.”

De kleine horen komt dus op tussen de 10, die er reeds zijn. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat eerst de geldcrisis komt met economische problemen, waaruit grote politieke beroering te voorschijn zal komen, die de 10-statenbond doet opkomen en daarna pas de antichrist. Het is dus ook mogelijk, dat de Gemeente de 10-statenbond nog ziet komen, omdat de antichrist daarna zal verschijnen. Het is dus denkbaar, dat de Heer tot het uiterste zal gaan met de Gemeente,
die nog zwaar kan worden beproefd.

De Schrift zegt :

” Op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

De huidige situatie voldoet aan deze tekst uit Lukas.
Door gewenning aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, grote overstromingen door enorme regens, langdurige droogte enz. schrikken de mensen nergens
meer van op, waaronder zeer veel kerkmensen. Dit geeft grote vervlakking en onverschilligheid, gevoed door consumptiedrift vanuit een overvolle portemonnee.
“Geldzucht, de wortel van alle kwaad”, zegt de Bijbel. Ondanks een overvloedige consumptie, spaarde Nederland netto Fl.28 miljard. Dat is ongeveer Fl.1 miljard per maand. Hoe lang kan dit nog doorgaan. 24 oktober 1995 is het 66 jaar geleden, dat een grote crisis uitbrak.

Een opvallend getal, vindt u niet  ? Ook toen speelde de rijkdom een grote rol. In 1929 was 36.3% van de nationale rijkdom van de Amerikanen in handen van de rijkste 1%.
Dit was toen record-hoog en had zich nimmer eerder voorgedaan. In 1933 was dit gekelderd naar 28.3%. Enorme fortuinen gingen verloren. Door crisis en oorlog kwam het dieptepunt in 1949 met 20.8%. In 1983 was dit weer gestegen naar 34.3%. Hebzucht zit de mensen kennelijk ingebakken. Toen waren er grote rijkdommen en heden grote rijkdommen en enorme schulden.

De U.S.A. heeft een buitenlandse schuld van $ 600 miljard, een federale staatsschuld van $ 5.000 miljard en persoonlijke krediet- en hypotheekschulden boven $ 7.500 miljard.
Meer dan $ 13.000 miljard = 13 biljoen! aan schulden. Dit heeft iets van een pokerspel. Niemand die zich er druk om maakt, behoudens wat christenen. In de E.U. is het al niet veel beter.
Staatsschuld Nederland = Fl. 400 miljard, België Fl. 450 miljard, Duitsland Fl. 1.500 miljard, Italië Fl. 2.000 miljard enz. Het komende babylon wordt kennelijk op schulden gebouwd. Alleen Duitsland voldoet aan de normen van de komende Europese Monetaire Unie. De staatsschuld van Nederland moet eerst met Fl. 100 miljard naar beneden. Door de naderende crisis zie ik eerder de E.U. uiteenvallen om de 10 horens te kunnen doen opkomen tijdens de politieke verwarring.

Bron & Datum : Bijbel Aktueel 1995

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s