Rusland in de Profetieën !

Note : I.v.m. de actualiteit en het belangrijke profetische perspectief blijft dit artikel voorlopig het hoofdartikel en zal vrijwel dagelijks worden bijgewerkt.

Update 1 – 07-03-2014 Belangrijke aanvullende info over Rusland en wat dat land ten aanzien v/d geschiedenis momenteel aan het doen is !

(Zie ook de verschillende updates onderaan dit artikel !)

Heim ins Reich

Heim ins Reich was een politieke leuze van de Duitse nationaalsocialisten. Met de leuze werd bedoeld dat etnische Duitsers in Duitsland zouden moeten leven, dus gebieden met Duitsers bij Duitsland moesten worden aangesloten (zoals Oostenrijk en Sudetenland) of Duitsers uit andere landen naar Duitsland moesten komen (zoals uit de Baltische staten of de Balkan). Letterlijk betekende het dat het huis van iedere Duitssprekende in het Duitse rijk moest zijn. Het is een zeer radicale variant van een politiek nationalisme, dat van mening is dat etnische en staatkundige grenzen overeen moeten komen.
Na de terugkeer van het Saargebied in 1935 en annexaties van Duitstalige of gedeeltelijk Duitstalige gebieden in 1938/39 werden veel naburige gebieden bij Duitsland gevoegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via het Molotov-Ribbentroppact arrangeerde Hitler met de Sovjet-Unie een bevolkingstransfer, waarbij Duitsers uit de Baltische landen en Bessarabië naar Duitsland moesten verhuizen. Dit laatste wordt nu meestal onder Heim ins Reich begrepen. Opmerkelijk was wel dat nazi-Duitsland geen aspiraties uitte om de Duitstalige bevolking van Zuid-Tirol, dat onder Italiaans bestuur stond, onder Duits bestuur te brengen.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste etnische Duitsers uit andere landen van Europa uitgedreven, vaak met geweld. Daardoor bestaan er nog nauwelijks Duitstalige minderheden in Europa, in tegenstelling tot de situatie tijdens het Interbellum.

Klik op het woord Interbellum voor meer informatie over de voormalige Sovjet Unie om meer te leren over haar achtergrond ten aanzien van de huidige gang van zaken. Rusland is haar Geschiedenis niet vergeten ! Wie haar geschiedenis wel vergeet is gedoemd deze te herhalen !

Rusland in de Profetieën !

Gog
Momenteel zijn Rusland & de Oekraïne “Hot News” naar aanleiding van de eerdere rellen en een mogelijke aanstaande oorlog.

Wie de huidige gang van zaken en situatie van Rusland & de Oekraïne echter beter wil begrijpen dient feitelijk ruim 100 jaar terug te gaan in de tijd. Vlak voor de 1e wereldoorlog, toen deze landen nog onder één communistisch bewind vielen, waren er namelijk al grote problemen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en waren er velen die niets moesten hebben van het overheersende communistische juk.

De huidige afkeer en onrust onder de mensen is dan ook een voortzetting en resultaat van deze jarenlange sluimerende onrust. Aangezien de hele geschiedenis en ontwikkeling al ruim 100 jaar duurt voert het te ver om er hier in detail op in te gaan. Wie hier meer over wilt weten kan tegenwoordig eenvoudig via internet genoeg bronnen raadplegen over de geschiedenis van Oekraïne & Rusland van de afgelopen 100 jaar.

Meer interessanter momenteel is wat er de afgelopen jaren is gebeurd en de profetische bijbelstudies over o.a. “Rusland in de Eindtijd”.

Rusland wordt niet als zodanig in de bijbel genoemd, wel zien velen het woord “Magog” als een eigen naam van Rosh. En in verschillende bijbelstudies zien we min of meer dezelfde uitleg terug keren. O.a. de bijbelstudies over Ezechiël 38 & 39 zouden velen momenteel op het puntje van hun stoel moeten doen gaan zitten, aangezien deze bijbelstukken het meest intrigerendste zijn inzake “Rusland in de Eindtijd”. (In enkele oudere bijbelvertalingen komt het woord Rosh wel voor maar de meningen zijn verdeeld of dit specifiek over Rusland gaat. Er zijn Theologische wetenschappers die van mening zijn dat het woord “Rosh” over de gehele Kaukasische volkeren gaan die in latere jaren o.a. onderdeel uitmaakte van het grote Sovjet Imperium. Vanuit de Oud Testamentische profetieën zijn deze Theologische wetenschappers echter van mening dat ook landen/volkeren in de eeuwen voor het grote Sovjet Imperium wel tot de Kaukasische volkeren behoorden, zoals o.a. Mongolië en andere Aziatische en Oostelijke volkeren die aan het Sovjet Rijk grenzen.)

Eerst maar even een kort overzichtje van de profetische voortgang van Rusland. In de afgelopen jaren hebben velen gezien dat Rusland zich op politiek en economisch vlak enorm heeft ingenesteld in het vrije westen, ook haar invloed in de islamitische landen (o.a. Iran & de wapenhandel) is de laatste jaren enorm gegroeid. Velen zien in die ontwikkeling ook een gevaarlijke tendens omdat Rusland o.a. via haar energie leveranties (Gazprom) aan Europese landen, deze landen eenvoudig zou kunnen chanteren. Al eerder bewees Rusland dit door de gastoevoer af te sluiten als zij haar politieke zin niet kreeg.

19/02/04 Wit-Rusland buigt na afsluiting gas door Russen | 01-01-2009 Rusland sluit gaskraan naar Oekraïne weer af | 7 jan 2009 Europa in de kou zonder Russisch gas | 14-03-2013 Overal loert het gevaar voor Gazprom

Russisch Gast Ontvangende Landen

Cirkel Grafiek van Landen die momenteel Russisch Gas Ontvangen in aantal miljard kubieke meters. 

Ook op vele andere terreinen speelt Rusland een belangrijke en zeer dubieuze rol. Voor Christenen die hun bijbeltje goed kennen zijn al deze ontwikkelingen een duidelijk teken aan de wand dat Rusland langzaam maar zeker de over haar geschreven profetieën in het Oude Testament aan het vervullen is. (Update 3 – Inmiddels worden we elke dag door het nieuws ingehaald nog voor er iets over geschreven is. 7 maart 2014 17:16 Gazprom dreigt met einde gastoevoer Oekraïne)

Zoals met vele andere profetieën zijn de vervullingen ervan echter een proces dat soms wel tientallen jaren in beslag kan nemen. Alleen al de profetieën ten aanzien van het herstel van Israël nemen sinds 1948 al enkele decennia in beslag. Het is in elk geval overduidelijk dat Gods Woord waarheid is, en hoewel langzaam, maar zeker & gestaag in vervulling gaat.

Russianbear

In de eindtijd zal Rusland een belangrijke rol spelen en helemaal ten aanzien van Israël. In het bijbelboek Daniël is er een afschrikwekkend dier uitgebeeld als een Beer, die door een flink aantal mensen symbool staat voor de “Beer van Rusland”

Daniël 7:5 Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: “Sta op, eet veel vlees.”

Over dit bijbelvers is al veel en lang gespeculeerd vooral omdat verdere info ontbreekt, maar de meesten zijn toch wel unaniem van oordeel dat dit dier een symbolische voorstelling moet zijn van Rusland.

Nu er oorlog dreigt tussen Rusland & de Oekraïne is bovenstaand bijbelvers extra interessant. We zien inderdaad dat Rusland via geopolitieke weg, maar ook economisch, sociaal & maatschappelijk, niet alleen Oekraïne, maar ook vele landen van de EU in symbolische zin aan het verslinden is. Het vele vlees van de rijkdom van Europa wordt zinnebeeldig door Rusland opgevreten. (Houd hierbij ook in het achterhoofd dat Rusland één van ’s wereld grootste wapenleveranciers is aan o.a. Islamitische landen en u begrijpt hoe groot de invloed van Rusland daadwerkelijk is) En met invloed komt ook macht.

Hoe de verdere toekomst ontwikkeling zal zijn weet uiteraard niemand. En hoe de verdere ontwikkeling ook mag gaan, wij zien in de vele zaken die al jaren op de achtergrond gaande zijn een trage maar zekere vervulling van Gods Heilige Woord.
Als leden van de Gemeente van Jezus zijn wij verplicht om dit nieuws met iedereen te delen, opdat ook zij die niet geloven in Christus Jezus, alsnog geënt mogen worden aan de boom des Levens door Hem aan te nemen als hun Eeuwige Zaligmaker en Verlosser. De Here Jezus Christus ! Maranatha !

Vr. Gr. Pineut

Relevante bijbelstudies over Rusland :
De controverse over Rosh door Wim Jongman (Een zeer uitgebreide bijbelstudie over Rusland waar vele aspekten aan de orde komen. incl. de Islam)
Korte Bijbelstudie (zonder ineleiding & verwijzingen) over Ezechiël 38 (speciaal over Rusland & Israël)
Wat weldra geschieden moet. Een uitgebreide bijbelstudie uit de jaren 90 door Bijbel Aktueel Een zeer lezenswaardig artikel waarin de nadruk vooral op de Gemeente van Jezus ligt.

Referentie Artikel (zeer lezenswaardig) : Ruslands opkomst, toekomst en consolidatie.

Update 01-03-2014 :
Rusland_Oekraïne_Krim_Oorlogsangst

Update 2 – 07-03-2014

Twee Kapiteins op één Schip

Quote uit het artikel “De stilte voor de komende Grote Storm” van 15-05-2008

“Eén van de laatste stukjes van de sluitsteen is de verdeling van de macht op aarde. Eén van de huidige wereldleiders dient te verdwijnen, want er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn, en dus kan er maar één overblijven. Zodra we getuige zijn van de dood van een wereldleider, weten we dat de sluitsteen is geplaatst en de rit in de achtbaan is begonnen.”

Klik hier om dit artikel nogmaals te lezen.

Update 3 : 7 maart 2014 17:16 Gazprom dreigt met einde gastoevoer Oekraïne

Update 4 : 08-03-2014

Update 5 : 08-03-2014 – Historisch Referentie Artikel – De Krim is heilig voor de Russen, de Krimoorlog van 1853-1856 was de laatste kruistocht !

Update 6 : 07-03-2014Poetin wil een Nieuwe Wereld Orde – de Euraziatische Unie (EAU)
(Linktip via Boinnk)

Update 7 : 10-03-2014

 

2 reacties op “Rusland in de Profetieën !

 1. Uw artikel m.b.t. Rusland en de verschillende bijlagen heb ik aandachtig gelezen, echter het artikel Ruslands opkomst, toekomst en consolidatie lijkt mij de andere artikelen tegen te spreken. Denk u maar in dat een land met 142 miljoen inwoners en waarvan 60+ % vrouw en de meerderheid oudere mensen absoluut geen gigantische legermacht op poten kan zetten. Misschien is het omarmen van een doodscultuur met rampen en oorlogen de wens van de gedachte.

  Like

  • Ten aanzien van het huidige nieuws heb ik e.e.a. samengevoegd ter informatie. Uiteraard ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijbel studies die door derden zijn geschreven. Er zijn wellicht nog veel meer studies te vinden, doch dit is slechts een kleine greep ter info.

   Ik ga er van uit dat de lezers hierover zelf maar een oordeel moeten vellen. Dat neemt niet weg dat ten aanzien van de eindtijd, Rusland (en de voormalige communistische landen) zeker een rol spelen. De huidige gang van zaken bevestigen dat alleen maar. Het is aan de lezers zelf of zij hier wel of niet acht op willen slaan.

   Vr. Gr. Pineut

   Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s