Updates

Zoals de vaste bezoekers wel hebben gemerkt is er bijna een jaar niets meer op dit blog gebeurd. Dit heeft met persoonlijke omstandigheden te maken. o.a. ziekte, diverse ziekenhuis opnames, te weinig energie en de snelheid waarmee het nieuws ons bereikt maakte het enige tijd onmogelijk om artikelen te plaatsen.

Zodra een artikel is geplaatst is het nieuws immers alweer oud. Over oud gesproken, ook de leeftijd gaat meetellen. Het onderhouden, plaatsen, maken, bewerken van een artikel is erg tijd en energie rovend.

Terugblikkend op 2014 is er weer enorm veel gebeurd en zien we hoe de eindtijd zich steeds verder ontwikkeld richting de terugkomst van Christus. Zoals gezegd, nieuws is al oud zodra het gebeurd is. Charlie Hebdo, MH17, Islam-terreur enz. enz. het zijn gebeurtenissen die kort de aandacht hebben en door nieuwe gebeurtenissen snel worden ingehaald.

Net als 09-11 zal van de meeste rampen en gebeurtenissen de echte waarheid waarschijnlijk nooit meer achterhaald worden. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en in moreel en geestelijk opzicht holt de maatschappij van de wereld hard achteruit.

Het ijkpunt van de eindtijd is en blijft het land Israël en de komende verdeling van Jeruzalem resulterend in de opkomst en ondergang van het rijk van de antichrist.

Hoewel ongeduldig blijft de vervulling van Gods Woord in de hand van God de Vader en kunnen zaken, door beslissingen van de leiders van de wereld, langer duren dan verwacht.

Klik op afbeelding voor leesbare vergroting.

Klik op afbeelding voor leesbare vergroting.

Toch zien we een verdere ontwikkeling op alle terreinen richting het komende rijk van de antichrist. De opkomst van ISIS bijv. is een dwangmatige vervulling van het eindtijd scenario van de islam. ISIS ziet zichzelf, met hun zwarte vlaggen, als wegbereider voor de komst van de islamitische verlosser de Mahdi.
Aan deze ontwikkeling kunnen Christenen o.a. zien dat de verdere vervulling van de bijbelse profetieën niet ver meer weg zijn. De aanstaande val van het Europese rijk is ook slechts een kwestie van tijd, net als de val van de overige rijken die strijden om de wereldmacht.

stormwaarschuwing

Wat de crisis betreft zitten we momenteel in een periode van economische luwte. Terwijl men sjoemelt met rentes en het volk een rad voor ogen draait met leuzen dat alles langzaam weer wat beter gaat moet de echte crisis nog komen. Zoals eerder geschreven lost men de problemen helemaal niet op maar schuift men deze alleen maar voor zich uit en maakt men de problemen juist groter en erger. De komende economische ondergang zal dan ook hèt moment zijn waarop de klok van Gods profetieën heel snel zal gaan tikken en alles, waar reeds jaren door Christenen op is gewezen, tot een climax zal komen.

Voor de meesten zal dit een overleven worden van de tijd der Grote Smarten (Matteüs 24)
Voor enkelen zal deze tijd, van de grootste gruwelen die over de aarde komen, bespaard blijven.

Aangezien niemand in de toekomst kan kijken zal, zolang dit nog mogelijk is, op dit blog af en toe nog een artikel of andere zaken verschijnen, totdat de Heer komt.

Ik wens alle bezoekers een hoopvol 2015……

Advertenties