Het ware gezicht van David Maasbach: “Het is OORLOG!” (video)

Maasklacht

In deze Youtube-video wordt aan de hand van een donderpreek van David Maasbach (en broer John T.L.) het ware gezicht van de televangelist zichtbaar. Wees gewaarschuwd voor een man die met zijn familie het evangelie van Jezus Christus heeft vermaakt tot een sekte waar geld, macht, naams- en persoonsverheerlijking centraal staan.

Sinds 2011 is David Maasbach bezig met een ‘zuivering’ in zijn kerkelijke sekte: The Blessing Family. Excommunicaties van leden die jaren lang getrouw waren, zijn anno 2015 nog steeds aan de orde van de dag. Families worden uit elkaar gerukt. Jongeren moeten breken met ouders en familie. Achterblijvers die familie zijn van ex-leden worden door Maasbach voor de keuze gesteld: je bent voor ons en tegen je familie, of je kunt ook vertrekken. Maasbach zegt ‘in oorlog’ te zijn. Deze donderpreek werd gebracht tijdens de zogenoemde ‘Maasbach Conferentie’ in oktober 2014.

Het is een vrij lange video, maar het…

View original post 2 woorden meer

Advertenties