Mishandeling joodse bejaarden bevestigt rapport Asscher

Bron : Habakuk

Antisemitisch Pamflet Pro Palestina Demonstratie Den Haag

Antisemitisch Pamflet Pro Palestina Demonstratie Den Haag

Juni dit jaar werd ik uitgenodigd voor het radioprogramma ‘1 op Straat’. Men wilde het graag met drie christenen hebben over antisemitisme onder moslimjongeren. Ik weet nog dat ik dat vreemd vond, maar ik ben er toch maar gaan zitten. Het was mijn tweederadio-optreden ooit en we kunnen stellen dat ik was niet voorbereid op de wending die de redactie vooraf had bedacht. Eenmaal in de studio leek het namelijk meer op een poging om ‘die hypocriete christenen’ in een hoek te zetten dan een gesprek over antisemitisme onder moslimjongeren. Immers: uit het kersverse rapport (PDF) van het Verwey-Jonker Instituut bleek, volgens de presentatrice, dat christelijke jongeren nog veel intoleranter zijn richting moslims dan moslims ten opzichte van joden. Want hoewel 12% van de moslims bij een enquêtevraag invulde ‘niet zo positief’ te zijn over Nederlandse joden, stelde 34% van de christelijke jongeren hetzelfde over moslims.

‘Hierdoor komen alle eerdere aannames over intolerantie behoorlijk op losse schroeven te staan’, zo werd er gesteld. Daar had ik niet direct een bevredigend antwoord op. Pas achteraf, toen ik de kans had om het hele onderzoek te lezen, bleek dat deze cijfers slechts één enquêtevraag uit het honderd pagina’s tellende document betreffen.

Daar zat ik dan met mijn verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de islam en haar intrinsiekanti-joodse wortels, die het antisemitisme onder moslims in Nederland en in de wereld zouden verklaren. Ik kan me voorstellen dat die analyse op de luisteraars weinig indruk maakte tegen de achtergrond van de verdraaide feiten van de makers van ‘1 op Straat’.

Ik zal de eerste zijn die het toegeeft: Radio 1 heeft het slim aangepakt en ik had het te laat door om goed te reageren. Ze lieten ons eerst reageren op de houding van moslims richting joden, om ons vervolgens te zien spartelen bij de negatieve gevoelens van christelijke jongeren. En terecht! Want als je meegaat met het idee dat ‘niet positieve gevoelens’ een volledige verklaring biedt van haat onder moslims, dan moet je die conclusie ook aan de andere kant trekken. Mea culpa: diepere studie van het rapport was nodig. Maar ik ben van mening dat zo’n studie alsnog de visie van Deo Volente NL onderschrijft.

Verdraaiing

Omdat de genoemde enquêtevraag slechts blootlegt dat men ‘niet zo positief’ is over een andere bevolkingsgroep, is het natuurlijk zaak dat we die gevoelens verder onderzoeken. Dat is, conform de opdracht van minister Asscher, wel gebeurd omtrent de kijk op joden maar niet aangaande de rest. Van christelijke jongeren is dus alleen gebleken dat zij minder positief kijken naar een aantal bevolkingsgroepen. Punt.

Maar wat zegt die minder positieve houding eigenlijk? Betekent het automatisch haat, zoals in de studio werd geopperd? Willen christenen met alle plezier geweld gebruiken tegen moslims? Of kan deze kwalificatie ook betekenen dat men die groep respecteert, maar zorgen heeft omtrent bepaalde interne ontwikkelingen? Het is allemaal niet uitgediept in het rapport. Dus kan men niet zomaar, op basis van één vage stelling, beweren dat er meer haat is onder christenen dan onder moslims en dat het kennelijk wel meevalt met die islamitische intolerantie. Temeer omdat we weten dat zelfverklaarde moslims in Nederland regelmatig geweld tegen joden gebruiken, dit goedpraten en ertoe oproepen. Waar zijn de christelijke jongeren die dit doen? Hoeveel moskeeën zijn door die groep bedreigd of beklad? En hoeveel eerdere onderzoeken hebben een soortgelijke ‘haat’ onder christenen aangetoond, zoals dat bij moslims het geval is?

De feiten

Zoals gezegd zijn die gevoelens onder moslims wel onderzocht en opgenomen in het rapport(PDF). En de uitkomsten zijn verontrustend. Niet eens zozeer de cijfers, maar vooral de genoemde verklaringen voor antisemitisme onder moslims. Die bevestigenen in grote lijnen het verhaal dat ik in het programma hield, namelijk dat de islam een belangrijke oorzaak is van antisemitsme. Een korte opsomming:

– ‘Factoren als lage sociaaleconomische status spelen nauwelijks een rol.’ (p. 7)
– ‘Religiositeit en mate van identificeren als moslim vergroot kans op negatief denken over Joden in Israël.’ (p. 7)
– ‘Het Israël-Palestina conflict en theologische redenen zijn de enige twee ‘volledige’ verklaringen die voorhanden zijn.’ (p. 22)
– ‘Antisemitisme correleert volgens Frans onderzoek sterk met praktiseren Islam.’ (p. 22/23)
– ‘Verklaring voor bovenstaande punt valt te halen uit de Koran volgens onderzoek Wistrich, 2002.’ (p. 23)
– 3% van de Islamitische jongeren heeft begrip voor het slaan of schoppen van Joden in Nederland tegenover een percentage van ‘<1’ onder niet-Islamitische jongeren (p. 33)
– 72% van de moslims geeft aan in meer of mindere mate te weten wat er in de Koran gezegd wordt over Joden (p. 42)
– Maar liefst 76% van de moslims beweert in meer of mindere mate onvoldoende mogelijkheden te hebben om de islam in Nederland te belijden (p. 46)

De praktijk

Toen het echtpaar Blog vorige maand op beestachtige wijze werd mishandeld, had ik er geen weet van dat die arme mensen joods zijn. Wel was de licht getinte c.q. Arabische afkomst van de daders al bekend. De aard van het geweld deed me toen al vermoeden dat er naast eenvoudige diefstal ook een zekere haat in het spel moest zijn. Anders doe je zoiets niet. Maar door de laatste getuigenis van de gelukkig nog steeds aanspreekbare bejaarden is duidelijk met welk soort haat we hier te maken hebben: antisemitisme vanuit hoogstwaarschijnlijk islamitische hoek.

En die incidenten stapelen zich steeds verder op. Feit is dat er een recent rapport op tafel ligt waaruit blijkt dat de Koran en het levenspad van Mohammad een directe inspiratie kunnen vormen voor antisemitisme. En er zijn meer rapporten die dit laten zien. In dit internationale onderzoek (PDF) van Ruud Koopmans, waar overigens veel meer respondenten aan meededen (9000), wordt dit nog verder bevestigd en uitgediept. Daarom mogen we hopen dat het rapport van het Verwey-Jonker Instituut niet in een stoffige la belandt en dat de genoemde oorzaken van antismetisme eindelijk kunnen worden besproken.

Bron : Habakuk

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s