Bijbelse Archeologie

Regelmatig worden er in Israël bijzondere vondsten gedaan. Dankzij het twitter medium kom je zo af en toe interessante berichten tegen zoals onderstaande.

Opgegraven zegel bewijst bestaan Bethlehem eeuwen voor Christus

Tekst op het zegel – בשבעת = Bishv’at – בת לחם = Bat Lechem – [למל]ך = [Lemel]ekh

Archeologen hebben in Jeruzalem een oud zegel gevonden dat bewijst dat Bethlehem honderden jaren voor de geboorte van Jezus al bestond.

Het zegel is ongeveer 1,5 centimeter groot en gemaakt van klei. Het zegel werd gebruikt om objecten of documenten te verzegelen. Op het zegel staan drie regels tekst. In één van die regels wordt Bethlehem genoemd.

Ouderdom
Over de ouderdom van het zegel twijfelen de onderzoekers niet.”Het zegel dat we gevonden hebben, komt uit een groep ‘fiscale’ zegels, administratieve zegels die in de achtste en zevende eeuw voor Christus in het koninkrijk van Juda gebruikt werden,” vertelt onderzoeker Eli Shukron. “Het is voor het eerst dat de naam Bethlehem buiten de Bijbel om in een inscriptie uit de periode van de Eerste Tempel (ongeveer 1000 tot 580 voor Christus) wordt aangetroffen. Dat bewijst dat Jeruzalem in die tijd en mogelijk veel eerder al inderdaad een stad in het koninkrijk van Juda was.”

Tekst
Op het zegel staan zoals gezegd drie regels tekst. U ziet ze hiernaast. “Het lijkt erop dat in het zevende jaar van een koning per schip een lading van de koning in Jeruzalem naar Bethlehem werd gestuurd,” vertelt onderzoeker Eli Shukron. Onduidelijk welke koning hiertoe opdracht gaf. Het kan koning Hizkia, Manasse of Josia zijn.

Bethlehem is een stadje dat veelvuldig in de Bijbel genoemd wordt. Het bekendst is het stadje wel vanwege de geboorte van Jezus. Maar al veel eerder is in de Bijbel een rol voor Bethlehem weggelegd. Zo wordt de stad ook al genoemd in het eerste bijbelboek: Genesis 35. Daar staat beschreven dat Rachel in Efrata, in Bethlehem begraven werd. En ook David, die in het bijbelboek Samuël als koning wordt aangewezen, kwam uit het stadje.

70 metalen boeken gevonden in grot Jordanië

Een oude verzameling van 70 kleine boeken kan mogelijk de geheimen van het begin van het christendom ontsluiten.

Vele van de boeken zijn verzegeld wat ervoor heeft gezorgd dat academici onderling druk speculeren over de inhoud en de authenticiteit van de boeken.

Wanneer ze authentiek blijken zouden de boeken even cruciaal kunnen zijn als de ontdekking van de Dode Zee-rollen in 1947.

Op pagina’s die niet groter zijn dan een creditcard zijn afbeeldingen, symbolen en woorden te zien die lijken te refereren aan de Messias en mogelijk de kruisiging en wederopstanding.

De boeken werden vijf jaar geleden gevonden in een grot in een afgelegen deel van Jordanië, een gebied waar vluchtelingen na de val van Jeruzalem in 70 na Christus naartoe zijn gevlucht. Belangrijke documenten uit dezelfde periode zijn ook aangetroffen in het gebied.

Op basis van metallurgische tests zijn de boeken gedateerd op de eerste eeuw na Christus. De schatting is gebaseerd op de manier waarop de corrosie heeft plaatsgevonden. Experts zeggen dat dit onmogelijk is na te bootsen. Wanneer de datering blijkt te kloppen gaat het om enkele van de vroegst bekende christelijke documenten.

Philip Davies van de Universiteit van Sheffield zegt dat er duidelijk bewijs is dat de boeken gaan over het christendom en dat de stad Jeruzalem in afbeeldingen is terug te vinden. De boeken zijn nu in handen van een Israëliër die de boeken illegaal over de grens heeft gesmokkeld. De Jordaanse regering doet er momenteel alles aan om de collectie terug te krijgen en veilig te stellen.

Het Britse team is bezorgd dat de man de boeken op de zwarte markt verkoopt of vernietigd. De Israëlische man stelt zelf dat de boeken al 100 jaar familiebezit zijn.

“Door de gebruikte afbeeldingen is het goed mogelijk dat het gaat om Hebreeuws-christelijke boeken en wanneer dit zo blijkt te zijn kunnen deze codices nieuw licht schijnen op een zeer belangrijke maar nog weinig begrepen periode in onze geschiedenis,” zei professor Davies.

Bron : Dailymail.co.uk