Armoede en werkeloosheid zullen dramatisch toenemen

Armoede

Mattheüs 26:11 Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.

Volgens een nieuw rapport van de Wereldbank zullen er de komende tien jaar ongeveer een miljard jongeren op zoek gaan naar banen die er niet of veel te weinig zijn.
De wereldeconomie loopt verder terug en er zijn nu al een kwart miljoen Europeanen die rond de armoede grens leven. Terwijl de wereldeconomie zich in een neerwaartse spiraal bevindt en Europa wordt overspoeld door vluchtelingen die met miljarden Euro’s aan kosten op de begrotingen zullen drukken, leeft een groot deel van de Europese Unie al in bittere armoede. Lees Verder bij de Bron »»

Al eerder schreef ik op dit blog over de +/- 3 miljard armen wereld wijd die moeten leven van $2 dollar per dag. Volgens de VN is dat aantal veel lager door de doelstelling dat armoede voor 2030 de wereld uit geholpen moet zijn. Inmiddels is het jaartal verschoven naar 2050 en schijnt het maar niet te lukken om de doelstellingen te halen. Armoede is er nog steeds en in plaats van af te nemen, neemt het alleen maar toe. We zien eerder een verschuiving van armoede van de ene plek naar de andere. Zodra er ergens het armoede leed verholpen is, steekt diezelfde armoede elders de kop op. En daarbij is de armoede bestrijding v/d VN in zichzelf nogal armetierig. Men vind namelijk dat i.p.v. 1 of 2 dollar p.p. per dag naar bijv. 5 dollar p.p. per dag al een hele vooruitgang is.

Vluchtelingen Crisis

Over de vluchtelingen crisis wordt inmiddels zoveel geschreven en zijn er zoveel meningen dat het vrijwel niet meer bij te houden is. De hoeveelheid van nieuwsberichten nemen per week zo snel toe dat het voor steeds meer mensen niet meer bij te houden is. We zien hier ’n duidelijke vervulling van de toename van barensweeën zoals voorzegd door Jezus voordat de grote Finale losbarst. Ik hoef alle facetten die bij het Eindtijd scenario horen niet meer op te noemen, dat is inmiddels bij iedereen wel bekend. Wel opvallend is dat ook steeds meer seculieren in het Bijbelse Eindtijd verhaal beginnen te geloven. De praktijk bewijst inmers de overduidelijke vervullingen v/d verschillende profetieën die met onze huidige en nog toekomende tijd te maken hebben.

Opvallend zijn ook de vragen over de huidige vluchtelingen crisis, zoals waarom de rijke Islamitische landen vrijwel geen geloofsgenoten opnemen of grote sommen geld geven. Voor Saudie Arabië & Koeweit bijv. is dat nogal voor de hand liggend. Het Wahabitische SA ziet de verschillende Moslims met hun afwijkende sektarische intepretatie v/d Islam helemaal niet zitten. Evenals Koeweit zit men niet te wachten op tribale ruzie zoekende moslim jongemannen die hun wil graag aan anderen opleggen onder het mom van hun intepretatie v/d Islam. Met andere Islamitische landen is dat in meer of mindere mate al niet anders. Men houd de deur potdicht en wenst de rust in eigen land, voorzover mogelijk, te bewaren. Om zichzelf vrij te kopen ten aanzien van de wetten v/d Islam geven diverse Moslim landen en hulpacties vanuit Moskeeën wel geld aan hun hulpbehoevenden geloofsgenoten.

Maar net zoals in het westen veel geld aan de bekende strijkstok blijft hangen bij de zogenaamde hulporganisaties, is dat in de Moslim landen niet anders. Daarnaast komt veel hulp door enorme corruptie niet eens terecht bij de “vluchtelingen” maar verdwijnt het in de zakken van verschillende criminele groeperingen. We zien niets anders als een herhaling van zetten, zoals bijv. met de Palastijnse hulpacties die voor de bevolking weinig oplevert, maar die zich nu op een veel grotere schaal afspeelt. Corruptie, Hedonisme, Decadentie, Graaien, Stelen. Het gaat allemaal van kwaad tot erger vergelijkbaar met het oude Romeinse Rijk dat uiteindelijk ten onder ging aan haar eigen zonden. Het is ditmaal niet anders, Europa bewandeld vrijwel exact dezelfde weg als het oude Romeinse Rijk en zal uiteindelijk ook aan haar eigen zonden ten onder gaan. Ook met de Islamitische landen zal God de Vader op zijn tijd afrekenen, wij zien via Israël & Jeruzalem de voortgang van het naderende oordeel.

Voor Europa, die de Joods/Christelijke traditie bij het grof vuil heeft neergezet, zal het oordeel o.a. komen in de vorm v/d Islam. De huidige en nog komende stroom van voornamelijk Islamitische vluchtelingen zal voor Europa een straf en vloek blijken te zijn die tevens haar ten oordeel zal zijn. Het is duidelijk de prelude naar de door Jezus voorzegde tijd van Grote Smarten die hoe dan ook zal komen. Tezamen met alle overige zaken zien wij in alles de Eindtijd versnellen.

Hef dus uw hoofden omhoog, want uw verlossing is aanstaande.

Vr. Gr. Pineut

 

door pineut Geplaatst in Armoede

3 miljard armen

Armoede

Mattheüs 26:11 Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.

Wereldwijd zijn er ongeveer 3 miljard armen die moeten leven van $2 dollar per dag.
De asielmaffia ten spijt, die hun inkomsten de laatste jaren zagen dalen, is hun beperkte hulp slecht druppels op de bekende plaat.
Steeds meer mensen zien dat de asielmaffia vooral zichzelf bedruipt, ze verblijven in exorbitante huurpanden, rijden rond in dure auto’s, verrijken zichzelf met riante salarissen en bonussen. En dan nog wil men via de media het volk doen geloven dat zij de nood v/d armen kunnen ledigen.

Het tegendeel is echter aan de hand, men weet drommels goed dat zijzelf onderdeel van het probleem zijn en de armoede juist in stand houden. Daarop is hun bestaansrecht dan ook gebaseerd.

Onderstaande video vertelt in een helder voorbeeld waarom de armoede nooit zal worden opgelost en welke mensen het zijn die het wel lukt om via migratie de rijkere landen te bereiken.

Het onderstaande diagram geeft de oorzaken en gevolgen van armoede weer.
Hongersnoodschema

door pineut Geplaatst in Armoede

Armoede Explosie in Europa !!!

‘Wij vragen ons af of dit continent wel begrijpt
dat er hier iets serieus fout aan het gaan is’

Armoede

Oude tijden herleven met een ware explosie van Armoede en
Klasse verschil tussen enkele rijken en velen armen.

In Spanje waarschuwt  Caritas Catolica voor de gevolgen van de lange en diepe crisis die het land treft. Volgens de organisatie dreigt het verdwijnen van de familie als vangnet, omdat de toegang tot socialezekerheidsuitkeringen steeds moeilijker wordt.

– het aantal mensen die in grote armoede leven (met een inkomen van minder dan 307 euro per maand) is sinds het begin van de crisis verdubbeld tot 3 miljoen.

– Het aantal mensen dat beroep doet op Caritas is sinds het begin van de crisis verdriedubbeld tot 1,3 miljoen.

– Een op de drie mensen die steun hulp krijgen bij Caritas doet dat al langer dan drie jaar; een bewijs van de toegenomen langetermijnswerkloosheid en chronische armoede.

– Terwijl het gemiddelde inkomen 4% is gedaald zijn de prijzen sinds de start van de crisis met 10% gestegen.

– De 20% rijkste Spanjaarden bezitten 7,5 keer meer dan de 20% armste

Dit is slechts 1 voorbeeld uit 1 land v/d EU, bovenstaand fenomeen doet zich echter in alle landen van Europa voor waarbij het in het ene land sterker zichtbaar is dan in het andere land. Want naast de zichtbare armoede is er ook nog eens de enorme hoeveelheid onzichtbare armoede die zich afspeelt achter gesloten deuren.

Cijfers

Het Rode Kruis publiceerde in September 2013 een deprimerend rapport over armoede in Europa. Zo zouden 43 miljoen Europeanen dagelijks onvoldoende te eten hebben en nog eens 120 miljoen Europeanen onder de armoedegrens leven. Voedselbanken hebben 75% meer bezoekers dan drie jaar geleden !

„Terwijl in andere werelddelen succesvol de strijd wordt aangebonden met armoede, stijgt de armoede in Europa”, zo stellen de auteurs van het rapport, om er waarschuwend aan toe te voegen : “Wij vragen ons af of dit continent wel begrijpt dat er hier iets serieus fout aan het gaan is.”

Met serieus fout bedoelen ze dan vooral zaken als een verdubbeling in nog geen vijf jaar tijd van het aantal Europeanen dat moet overleven met behulp van voedselbanken. Of het feit dat alleen al in Duitsland er inmiddels ruim vijf miljoen middenklassegezinnen minder zijn dan vijftien jaar geleden.

Het aantal hulpvragen bij kerken en liefdadigheids instellingen is in 3 jaar tijd in Nederland met maar liefst 15% gestegen, waarbij deze instellingen vaak al lang en breed de grens hebben bereikt om aan de vele hulpvragen te kunnen voldoen. Steeds vaker zien kerken en liefdadigheids instellingen zich genoodzaakt om mensen door te moeten verwijzen naar andere instanties door te bemiddelen in de vraag naar hulp.

In 2012 klopten elke dag meer dan honderd mensen aan bij kerken, die dat jaar voor bijna 30 miljoen euro aan financiële hulp hebben gegeven. Vooral bij katholieke parochies was de vraag naar hulp groot. Het aantal hulpverzoeken steeg er in drie jaar tijd met ruim 35%. (PDF – Armoedesignaal 2012 – Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties)

De explosieve toenames van kringloopwinkels in Europa en mensen die er een beroep op moeten doen om toch vooral maar netjes gekleed te blijven zijn in de vele onderzoeken niet meegenomen. Maar ook in deze branche ziet men al sinds het uitbreken van de crisis een kentering in aanbod van goedkope spulletjes.
Zie ook : http://www.armekant-eva.nl/projecten/armoedeonderzoek-2013.html

Zomaar een bericht uit 1 v/d duizenden blogs die Nederland rijk is !

Clint’s Geestelijke momenten

Het leven wordt onbetaalbaar

“Toen ik vier jaar geleden sprak over een te komen armoede in Nederland op mijn oude weblog, keken veel mensen vreemd op. Men kon het niet geloven. Nog altijd heb ik het idee dat veel mensen hun ogen sluiten voor de teruggang in de voorspoed, die Nederland jaren heeft genoten en een aanbreken van heel andere tijden. Dat de wederkomst ook tijden van honger zal inluiden is een minder geliefde boodschap. En toch ben in bang dat we aan de vooravond kunnen staan van de periode die de eindtijd wordt genoemd.

Een brood is nu al onbetaalbaar (ik betaal voor lekker brood zes euro de drie.) Dat waren wel ruim dertien Hollandse guldentjes. Voor vijf euro stukje visafval wat onder de naam kibbeling wordt gesleten op de markt, is amper genoeg om je maag mee te vullen. Als je een gezin hebt met drie kinderen, ben je ongeveer twintig euro aan kibbeling kwijt om samen van te eten (is ruim veertig Hollandse guldentjes.) Over de benzine wil ik niet eens praten, zo duur. Ben ik de enige die inziet dat het allemaal onbetaalbaar aan het worden is ? Ben ik de enige die meent dat de banken de massa in de greep hebben omdat de schulden torenhoog zijn opgelopen ? Ben ik de enige die beseft dat veel mensen naast een zondeschuld bij God een onaflosbare hypotheekschuld hebben bij de bank ? Het getal van het beest is 666, en niemand kan meer kopen of verkopen zonder het teken van het beest…”

Bron : Clint’s Geestelijke momenten

Updates :

Armoede zit overal (ook in België)

Armoede

Hoewel armoede vaak vooral wordt gezien als een stedelijk fenomeen, krijgen ook veel gezinnen op het platteland ermee te maken. Het aandeel arme huishoudens ligt daar zelfs hoger dan in heel wat andere gebieden, blijkt uit het onderzoek ‘Armoede in de stad en op het platteland’, een studie van de KU Leuven en de ULB die tot stand kwam op vraag van het Steunpunt Armoedebestrijding en het Federaal Wetenschapsbeleid.

Volgens die studie ligt het armoedecijfer het hoogst in de dichtbebouwde stedelijke gebieden (22,8 procent), maar meteen daarna volgen het afgelegen platteland (15,9 procent) en het platteland (12,7 procent). Pas daarna komen de niet-dichtbebouwde stedelijken gebieden (11,4 procent) en de tussenliggende gebieden (8,8 procent).De armoede blijkt op het platteland wel minder ‘diep’ te zijn: de tien procent armste huishoudens zijn daar minder vertegenwoordigd. Maar de groep die net daarna volgt (tussen de tien en vijftien procent armsten), is dan weer oververtegenwoordigd op het platteland.

Uiting
Opvallend is ook dat de armoede niet overal op dezelfde manier tot uiting komt. Zo blijken arme gezinnen die in dichtbebouwde stedelijke kernen wonen eerder een neiging tot onderconsumptie dan tot schuldenopbouw te hebben: ze beschikken minder vaak over telefoon, gsm, computer, internet of een auto. De arme gezinnen op het platteland zijn vaker in het bezit daarvan, maar in het algemeen is hun financiële situatie minder goed.

Voorts brengt het onderzoek naar voren dat onder meer bij alleenstaanden, eenoudergezinnen en 65-plussers het armoedecijfer hoger ligt op het platteland dan in de stad.

Bron : HLN

‘Kwetsbare oudere met AOW-uitkering staat pijnlijke armoede te wachten’

“Wij veroordelen kwetsbare ouderen in hun laatste levensfase tot een beschamend laag niveau van leven.” Dat schrijft Ko Portengen, bestuursvoorzitter van Zorggroep Solis in Deventer.

Lees verder op de Volkskrant

Armoede bedreigt 1 op 6 in Europa

Nieuwe Armoede bedreigd Europa

Voor één op de zes Europeanen dreigt armoede. Dat blijkt uit de studie ‘Armoede in de Europese Unie’, in opdracht van het Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung (ÖGPP).

Volgens het onderzoek, gebaseerd op cijfers uit 2010, lopen rond de 80 miljoen Europeanen het risico onder de armoedegrens te komen. In de 27 landen van de Europese Unie wonen ongeveer 500 miljoen mensen.

Tsjechië
De lijst van landen waar de inwoners het minste gevaar lopen arm te worden, wordt aangevoerd door Tsjechië. Daar dreigt armoede voor negen procent van de bevolking. Nederland staat met 10,3 procent op de tweede plaats en komt er dus relatief goed vanaf.

Vooral in Letland ligt armoede op de loer. Daar loopt 21,3 procent van de bevolking het gevaar onder de armoedegrens te belanden. In dezelfde categorie vallen onder meer Bulgarije, Griekenland, Litouwen, Roemenië en Spanje.

‘Verontrustend’
In het onderzoek wordt de armoedegrens gedefinieerd als zestig procent van het voor dat land gemiddelde inkomen.

De onderzoekers noemen het opvallend en verontrustend dat het gevaar voor armoede vooral is toegenomen in de landen die het meest te lijden hebben onder de economische crisis.

Bron : NOS