Wake Up – Boekbespreking

Laatste etappe

De Kerk is bezig aan haar laatste etappe, maar waarom hebben veel kerkgangers daar nog geen idee van ? In het Boek Wake Up ! worden bijzondere Bijbelse patronen besproken die in veel kerken eeuwenlang over het hoofd werden gezien, omdat de theologie in de tijd is losgeraakt van de oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor het denken van de gelovigen van nu. Wake Up! gaat niet alleen over wakker worden voor de tijd waarin we leven, maar ook over een toekomstige bazuin.

Denkkaders

Wake Up! stelt theologische denkkaders hier en daar ter discussie en neemt je mee op een fascinerende tocht langs de NASA, de Bijbelse feesten, profetische tijdslijnen en zeer bijzondere patronen, die hoop en nieuw zicht op het Koninkrijk van Jezus Christus geven. Wake Up! is hoopgevend maar het haalt je soms ook even uit je comfortzone.

Boek_Wake-up

Meer informatie & Bestelinfo : http://www.wakeup.nu

Maak je klaar voor een islamitische Antichrist, waarschuwt nieuwe boek !

Auteur : Euro-centrische profetie geleerden op zoek naar Rome zitten helemaal verkeerd.

© 2009 WorldNetDaily

Na decennia van het lezen van populaire profetie boeken en de best verkopende fictie serie zoals de “Left Behind”-reeks, kijken miljoenen evangelische christenen over de hele wereld erg toe op de dag waarop een beestachtig figuur, bekend als de antichrist, verschijnt als mondiale politieke en religieuze dictator. Lees verder op World Net Daily (klik hier voor belabberde Google vertaling)

Volledig Nederlandstalig artikel nu ook op Xandernieuws !

Binnen zonder Kloppen

Is Nederland vol ?

Zijn de immigratie en het vraagstuk van Asielzoekers beheersbaar? Is immigratie een bedreiging of een zegen voor Nederland? Integreren de nieuwkomers in Nederland en hoe is zo’n opnameproces te bevorderen? Is Nederland een multiculturele samenleving geworden of zou dat moeten gebeuren? Over deze en soortgelijke vragen wordt in Nederland de laatste jaren stevig gedebatteerd. De antwoorden lopen sterker uiteen dan voorheen het geval was: de periode van een zekere maatschappelijke en politieke consensus over migratie- en minderhedenbeleid, zoals die aan het begin van de jaren ’80 bestond, lijkt voorgoed voorbij. Deze discussies worden vaak gekenmerkt door gebrek aan adequate informatie, een eenzijdige vraagstelling én toekomstgerichtheid. De vraag “waar gaat ’t naar toe of waar moet ’t naar toe?” leidt juist in die combinatie tot speculatieve antwoorden; die antwoorden blijken dan vaak minder dan wenselijk te stoelen op feiten of verdedigbare scenario’s voor de toekomst, en meer dan wenselijk op emotionele stellingnames vooraf.’ Hiermee opent de tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid in 1995 haar nota Migratie, minderheden en beleid in de toekomst. De constatering dat de discussies vaak gekenmerkt worden door gebrek aan adequate informatie, is helaas juist. Bij de bestudering van immigratievraagstukken wordt overwegend aandacht geschonken aan sociale en culturele aspecten. In Nederland zijn de economische effecten van immigratie zelfs nooit berekend. Ook andere onderwerpen krijgen weinig aandacht, zoals de rol van pressiegroepen en de belangen van duizenden ambtenaren, wier inkomen afhankelijk is van het blijven binnenkomen van immigranten. Naar aanleiding van mijn kritisch volgen van het Nederlandse bedrijfsleven, is mij meermalen verzocht ook het overheidsoptreden te onderzoeken. Dat vond ik overbodig gezien het grote aantal personen dat zich beroepshalve met de overheid bezighoudt. Toen echter duidelijk werd dat niemand in de door de Wetenschappelijke Commissie gesignaleerde leemte voorzag, besloot ik dat alsnog te doen. De immigratie-economie is een aantrekkelijk studiegebied omdat de immigratie een belangrijk economisch verschijnsel is en desondanks een onontgonnen onderzoeksterrein vormt. De link met mijn eerdere studies over het bedrijfsleven is dat ook de immigratie-economie zich op het grensvlak van economie en recht afspeelt. Ik heb weinig aandacht besteed aan de culturele en sociale aspecten van immigratie. Niet omdat die zonder belang zijn, maar omdat op dat gebied wel vele boeken en studies bestaan.

Nieuwersluis, 6 april 1999

U heeft nu de mogelijkheid om dit boek als E-Book te downloaden in Pdf formaat.
Download het boek van Pieter Lakeman als Pdf E-Book

Dezelfde God ?

Vandaag stellen veel mensen deze vraag : Aanbidden moslims en christenen dezelfde god?

Het lijkt een simpele vraag maar dat is hij niet. Moslims staan erop dat we dezelfde god aanbidden en in feite vereist het getuigenis van de koran dat zij dit geloven. In “Dezelfde God?” toont Durie aan dat christenen goede redenen hebben om vraagtekens bij deze islamitische positie te zetten. Dezelfde God? vergelijkt de HEER (JHWH) van de bijbel met Allah van de koran en toont helder aan vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom dat de HEER God van de bijbel en Allah van de koran in vele opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en verschillende capaciteiten, dat van hen niet gezegd kan worden dezelfde te zijn.

Over de Auteur

Dr. Mark Durie is een theoloog, mensenrechtenactivist en pastor van een Anglicaanse kerk. Hij heeft vele artikelen en boeken over de taal en de cultuur van de Atjenesen, christen-moslim relaties en religieuze vrijheid geschreven. Als afgestudeerde van de Australian National University en de Australian College of Theology heeft hij bezoeken gebracht aan de Universiteit Leiden, MIT, UCLA en Stanford, en werd gekozen als lid van de Australische Academie van menswetenschappen in 1992.

Meer info op : www.dezelfdegod.nl

De 5e Colonne

W.G. van Dorian: De Vijfde Colonne & De Goddelijke Selectie

W.G. van Dorian is een Nederlands auteur, maar schreef De Vijfde Colonne eerst in het Engels, en vertaalde het later zelf in zijn moederstaal. Vreemd, zeg je? Niet als je de achterflap gelezen hebt. Die onthult dat W.G. van Dorian na de moorden op Pim Fortuyn en Theo Van Gogh naar Zuid-Afrika emigreerde omdat hij bang was dat je in Nederland niet vrij een boek kan schrijven over religieus of politiek extremisme, zelfs niet in fictieve vorm. Deze informatie kan ervoor zorgen dat je als lezer onmiddellijk toehapt, of onmiddellijk afhaakt. En stel dat je toehapt, dan zorgt vooral het begin van het boek voor bevestiging van een aantal vooroordelen: het is namelijk erg zwart-wit, goed-fout, radicaal-niet radicaal. Naarmate het verhaal vordert neemt die tweespalt af en blijken vooroordelen niet te kloppen.

Het boek begint in Aruba. Sean Gallagher, Amerikaanse journalist bij de Washington Post, woont daar een congres over terrorisme bij. Hij ontmoet er de Nederlander Hans Bergen en die heeft zoveel met Sean gemeen, dat er een bijzondere vriendschap ontstaat. Na het congres houden de vrienden elkaar via internet op de hoogte van de radicalisering in de wereld. Stilaan zien ze de dreiging van een derde wereldoorlog die op een wel heel originele manier zou plaatsvinden.

De auteur bedacht een originele en onverwachte manier waarop een land of continent zou kunnen worden verslagen. Vraag is of het werkelijk zo ver zou kunnen komen? Zou de Europese geschiedenis zich wederom kunnen herhalen? De vele gebeurtenissen en beschrijvingen in het boek lijken een déjà vu te zijn en krijgen daardoor een niet-fictief karakter. Daardoor wordt de lezer regelmatig op het verkeerde been gezet. W.G. van Dorian neemt de lezer namelijk mee naar een door hem gecreëerde fictieve wereld waar de Radicalen (lees vooral de Iraniër) “verkeerd” zijn. De Amerikanen zijn daarentegen onoverwinnelijk en helpen voor de derde keer Europa bij een bezetting. De lovende woorden op de achterflap van de Amerikaanse pers zijn dan ook wel te verklaren. Maar ja, in een fictieve thriller mag alles.

Degenen die beslissen het boek toch – ondanks het politieke uiterlijk, met vlaggen en Arabische teksten op de cover – te gaan lezen, mogen zich verwachten aan een goedgeschreven, spannend en af en toe beangstigend dichtbijkomend verhaal.

De Vijfde Colonne
Auteur: W.G. van Dorian
Uitgeverij Free Musketeers
ISBN 978 90 8539 785 4
Paperback
Prijs € 20,95

Het boek De Goddelijke Selectie gaat verder waar De Vijfde Colonne eindigt, hoewel het boek eigenlijk ook heel goed los te lezen is. Na de zoveelste oorlog op aarde is er een onafhankelijke internationale organisatie ontstaan die toeziet op wereldvrede; de Internationale Commissie voor de Ontwikkeling van Seculariteit, de ICOS. Vele landen sluiten zich aan bij deze organisatie die toeziet op vrede in het wereldlijk leven. Maar brengt deze organisatie wel wat er van wordt verwacht? Of heeft deze organisatie andere doelen voor ogen?

Sean Gallagher, journalist van de Washington Post, komt bij toeval achter de waarheid en de verborgen agenda van de ICOS. Na publicatie van zijn artikel over de ICOS moet Sean vluchten voor deze organisatie, maar ook de CIA zit achter hem aan. Mensen om hem heen verdwijnen. Zijn in Vlaanderen wonende vriend Hans Bergen, voormalig advocaat, komt hem net als in De Vijfde Colonne, ter hulp om de waarheid te doorgronden. Bij toeval komen beide vrienden elkaar tegen tijdens een toespraak van de ICOS en al snel reizen Sean en Hans de wereld rond op zoek naar bewijzen om hun gelijk te halen. De wereld om hen heen verandert door toedoen van de ICOS, Sean en Hans staan er steeds meer alleen voor. Maar dan krijgen ze hulp uit onverwachte hoek.

Auteur W.G. van Dorian laat in zijn boeken tijden herleven, verschrikkingen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa plaatsvonden gebeuren weer, en dat zet de lezer aan het denken. Wat is er inderdaad mogelijk? Herhaalt de geschiedenis zich? Van Dorian vergt veel van de lezer, de lezer moet accepteren dat de auteur een wereld voorschotelt waarvan men dacht dat het nooit meer zou gebeuren. Het boek, hoe ongelofelijk soms ook, is gebaseerd op de geschiedenis, met alle verschrikkingen en oorlogen. De waarheid is dat het nog niet zo lang geleden in de Balkan al heeft plaatsgevonden. Met de creatie van journalist Sean Gallagher is het mogelijk om alle verschrikkingen over te brengen op de lezer. Het verhaal, de geschiedenis, eigenlijk alles aan het boek maakt dat je het boek niet in één keer kunt uitlezen, steeds moet je stoppen vanwege de verschrikkingen, de mogelijkheden dat het kan gebeuren en zoals al vaker genoemd de geschiedenis.

Van Dorian heeft met De Goddelijke Selectie bewezen geen eendagsvlieg te zijn, met dit boek heeft de auteur laten zien een geheel eigen genre te hebben ontwikkeld, een genre dat niet in een paar woorden is te beschrijven. Dit genre moet je zelf beleven.

De Goddelijke Selectie
Auteur: W.G. van Dorian
Uitgeverij Wiseman Publishing
ISBN 978 90 8963 006 3
Paperback
Prijs: 20.95

David Wilkerson Visioen + Boekbespreking

Er is een urgentie bij God. Hij is dringend op zoek naar mensen die slechts één verlangen hebben : Hem te zoeken met alles wat in hen is.’

Ik heb een boodschap van urgentie GOD HEEFT HAAST met Nederland !!! Wat ik u ga zeggen – ik spreek met name tot de leiders in Nederland – heb ik nog niet eerder in een ander land op die manier verkondigd.

Ter inleiding : in de VS zijn momenteel veel orkanen en overstromingen. Hierdoor worden hoofdwegen afgesloten. Miljoenen Amerikanen pakken zich aaneen en vormen lange files op autobanen. Het gaat er soms chaotisch aan toe, temeer bepaalde banen zijn afgesloten door schade. Mensen zijn op de vlucht voor natuurgeweld. Angst en onzekerheid zijn hun drijfveren.

Wie helpt hen ? Komen ze iemand tegen met een woord van de Heer ? Waar staat u als rampen u treffen ? Staat u vast in de Heer ? Kunt u anderen helpen die in nood, in crisis verkeren ?

Kort voor de ramp op 11 september 2001 heb ik de gebedsteams van onze gemeente gemobiliseerd. Ik voelde grote dreiging en paniek ik wist niet exact wat er zou gebeuren, maar ik wist wel dat het enorme impact zou hebben. We hebben gebeden voor genade, voor hulp aan hen die eventueel getroffen zouden worden, voor New York voor de hele natie. We weten nu de afloop van de ramp en wat het teweeg heeft gebracht.

Ook zag ik overal branden in New York. Er waren zoveel branden dat blussen bijna ondoenlijk was. Er waren enorme plunderingen. Er was waanzinnige paniek, totale ontreddering, een economische ramp zonder weerga. Veel erger dan de sfeer en de toestand nog dan op 11 september. New York was onherkenbaar, had alle luister en glorie verloren. Je zag tanks door de straten. Een compleet oorlogstoestand. Wanhoop, verbijstering, ongeloof en ontzetting overheersten het straatbeeld.

Net zoals 11 september zie ik ook de branden in heel New York binnen 1 uur uitbreken Ook in het bijbelboek Openbaring zien we een tijdsbestek waarin oordelen zich binnen 1 uur voltrekken. Het is mogelijk dat Babylon in één uur kan vallen, zoals Openbaring 18 zegt. Alleen al uit de voormalige Sovjet-Unie worden 200 kofferbommen vermist. Zo’n nucleaire kofferbom kan overal tot ontploffing worden gebracht, in Amerika, maar net zo goed in Engeland, Pakistan of Nederland. Denk ook eens aan de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en aan de dreiging die met name van Noord-Korea en ook van China uitgaat, richting het Westen. Wij horen daar weinig over in het nieuws, maar de oorlogszuchtige taal van de leiders van die landen klinkt niet geruststellend. Daar komt bij dat het Westen, door de gigantische troepenmacht in Irak en elders, maar heel matig beschermd is.

Ik zeg dit niet om u vrees aan te jagen. Maar wel om de ernst van de situatie weer te geven. God heeft haast in uw land. Het is nu de tijd om God te zoeken, met uw gehele hart en niet met een deel van ons hart. Nederland heeft de geest van de dood toegelaten. Uw land is nummer 1 voor abortus, euthanasie en homo-huwelijken. God is daar uitermate verdrietig over. Hij is ontzet ! Hij is verbijsterd !

Ik zie in uw land rampen en crisissen maar God heeft het laatste woord. Hij kan oordelen uitstellen resp. afwenden. Hij roept, Hij waarschuwt, Hij zendt zijn profeten en uiteindelijk is daar het oordeel. In alles wil Hij redden en verlossen. Oordelen zijn vaak het laatste middel van God om aandacht te vragen voor Zijn stem, Zijn zaak. De Heer heeft mij duidelijk gevraagd om 5 mannen/vrouwen te vragen die bereid alles maar dan ook alles op het altaar te leggen. Het gaat niet om plichtmatig gebed of toewijding maar om alles of niets.

Zijn Gods oordelen nog af te wenden ? Wanneer er in Sodom en Gomorra tien rechtvaardigen waren geweest, zou God Zijn oordeel niet hebben uitgevoerd. De andere kant is dat de Bijbel bepaalde oordelen voorzegt die onafwendbaar zijn. Maar dwars door deze oordelen heen zal Gods rijk komen.

God zoekt dienstknechten die werkelijk een woord van Hem brengen. Geen gelikte preek, geen trucs, geen slimmigheidjes, maar mensen die doorleefd zijn van Zijn woord, Zijn gedachten. Die niet naar geld of naar ogen kijken. Geen mensenbehagers maar onvervalste dienstknechten van God.

Jaren geleden was ik een plattelandsdominee. Ik hield van God, maar had ook zo mijn eigen agenda, mijn eigen prioriteiten totdat God mij voor een radicale keus stelde. Sinds dat moment ben ik naar New York gegaan en heb me ingezet voor de bekering van bendeleden. God vraagt geen 50, geen 60, geen 90 maar 100% toewijding.

De tijd is kort, zeer kort. God heeft haast met Nederland. Hij heeft een bijzonder plan, maar is bijna wanhopig over de lauwheid, de zonde, de halfslachtigheid en de houding van uitstel van veel gelovigen, van veel leiders.

Hij wil echte opwekking geven, niet zomaar kreten of types maar echt vuur dat alles wegbrandt wat niet van Hem is… Veel christenen zijn sterk ontmoedigd. Wat we nodig hebben, is nieuw vuur. Kijk eens naar mensen als Jeremia, Ezra en Daniël. Van Daniël lezen we dat hij zijn aangezicht tot de Here God richtte om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. Ook nu zijn er mensen nodig die hun aangezicht tot God richten en pas de kansels beklimmen als ze echt een boodschap van God hebben ontvangen. Mensen die Gods geluid weergeven ook al is dat geluid voor veel oren niet prettig. Laten we gaan voor onze God die dwars door alles heen op redding en verlossing uit is !

God heeft haast; maak ernst met Zijn boodschap. De verstandige schuilen bij Hem, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

Ik ben hier niet om te preken, maar om Gods Woord in uw midden te leggen. Zoek hem nu. Hij zoekt vijf dienstknechten, mannen en vrouwen die alles op het altaar willen leggen. Roep Hem aan, koopt de tijd uit, nu het nog kan.

David Wilkerson

Aan het eind van de samenkomst werd nog een profetisch woord ( van John Hofman ) voorgelezen.

Een broeder zag een huizenhoge zee die als een demonische watervloed geheel Nederland dreigde te overspoelen. Het enige redmiddel was een waterkering. God roept dringend Zijn mensen op om strijdbijlen te begraven, discussies te staken en samen vanuit Zijn Woord en Geest hand in hand, schouder aan schouder te staan om de demonie een halt toe te roepen. Het gaat hier om vormen van demonie die nog intenser, subtieler en vernietigender zijn dan alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Het is de hoogste tijd om op te staan en samen als Lichaam Zijn wil te doen in dit land.


Het Boek : Het visioen en verder

Gods waarschuwingen, wat staat de wereld te wachten ?

Auteur : David Wilkerson

David Wilkerson is wereldwijd bekend om zijn werk onder gangsters. Hij staat voor radicaliteit en passie. Zijn profetieën in het boek HET VISIOEN en VERDER (geschreven in 1973 en 2003) zijn stuk voor stuk vlammende waarschuwingen. Occultisme, perversie en terreur zullen de wereld schokken als nooit tevoren.

Het klimaat wordt steeds grilliger. Spoedig zullen noordelijke landen tropisch warm worden, terwijl zuidelijke landen in sneeuw en koude gedompeld worden De economie blijft onzeker en een wereldwijde recessie staat voor de deur. Ook is er een soort superwereldkerk in wording, een politieke eenheid tussen protestanten en katholieken.

De vrijheid van godsdienst die we het Westen als normaal beschouwen, zal omslaan in een intense vervolging. Antichristelijke organisaties in Amerika willen de naam van Jezus weren op scholen en op TV. In Europa wordt een grondwet voorbereid waarin God geen rol meer speelt. Spoedig zal evangelisatie strafbaar worden!

De eindtijd gaat naar een climax. Velen zijn in de greep van geld en genot. Het zal ons geestelijk leven verdoven. De stortvloed van demonie zal de mensheid meesleuren in een totale chaos. Mannen en vrouwen die werkelijk voor God kiezen, zullen wonderlijke uitreddingen beleven.

Vele profetieën zijn al uitgekomen. Andere liggen in het verschiet. De tijd is kort. Daarom roept Wilkerson ons met klem op om NU ons leven in orde maken want straks is het te laat!

Uitgever : Elia Media
Omvang : 128 blz
ISBN 90-77412-04-2
Prijs € 11,50

Referentie : Wilkerson Video’s| Leestip : Noors Visioen

Salaam !

‘We hoorden dat Allah de oorlog had verklaard aan de vijanden van de moslims. We leerden dat alle ongelovigen vijanden van Allah waren, dat iedereen die niet de islam aanhangt een vijand van Allah is. We hoorden dat oprechte liefde voor Allah betekent dat we de vijanden van Hem moeten haten, en moeten zien als ónze vijanden. Dat was niets minder dan een verplichting.’ januari 2007

‘Suhayb verwees naar de Koran en verklaarde dat christenen beter te vertrouwen waren dan joden als het erop aankwam. “De joden deinzen er niet voor terug om de moslims te bedriegen,” doceerde hij. “Maar hoe zullen ongelovigen daarop reageren?” vroeg Amar. “Zullen ze niet zeggen dat we generaliseren?” Suhayb wuifde zijn bezwaren weg. Begreep Amar nu nóg niet hoe hij om moest gaan met de vijanden van Allah?’ september 2007

‘Uit het vrouwenlokaal kwam die avond nóg een vraag: “Wat moet een zuster doen met een bijbel van haar middelbare school, die ze nog in huis heeft?” Suhayb nam geen tijd om na te denken en zei vol overtuiging: “Verbranden!”’ oktober 2007

‘Je mag niet naar de politie stappen om een moslim aan te geven. Want dat zou betekenen dat een niet-moslim, een ongelovige, over een moslim zou oordelen.’ november 2007

Inhoud boek

Suhayb Salaam, de zoon van de imam die weigerde Rita Verdonk de hand te schudden, is directeur van het islamitische Instituut voor Opvoeding & Educatie. Op dit nieuwe instituut worden jongeren opgeleid tot verkondigers van het enige ware geloof, de islam.

Vader en zoon Salaam behoren tot de meest prominente verspreiders van het salafisme in Nederland, volgens de aivd een intolerante, gevaarlijke en ondemocratische beweging. Maar wat verkondigen zij? En wat maakt hun boodschap zo aantrekkelijk voor een aanzwellende groep jonge moslims?

Journalist Patrick Pouw meldt zich aan als student. Ruim een jaar volgt hij Suhayb Salaam en zijn leerlingen. Pouw slaapt, zij aan zij met zijn medeleerlingen, in moskeeën in Tilburg en Den Haag. Hij is getuige van de prille huwelijken van zijn medeleerlingen en salafistische leermeester, die zich in een tumultueus jaar ontwikkelt tot dé voorman van een nieuwe generatie herboren moslims. Patrick Pouw wordt geconfronteerd met een tomeloze bekeringsdrang. Wanneer zal hij eindelijk de islamitische geloofsbelijdenis uitspreken?

Salaam! is het onthullende, persoonlijke verslag van een onderdompeling in de orthodoxe islam.

Gegevens Salaam! Een jaar onder orthodoxe moslims
Paperback € 18,95
Omslagontwerp Philip Stroomberg
ISBN 978 90 468 0368 4
NUR 686 – april 2008

Bron & Online te bestellen ! | Referenties : Islamitisch instituut leidt jongeren op tot haatpreker | Bekijk hier (nogmaals) de uitzending van Pauw & Witteman | Nieuw Religieus Peil

Haram

Wat bezielt een Nederlandse vrouw, een beetje een vrouw zoals Agnes in de boeken van Peter van Straaten, om op een islamitische basisschool in Amsterdam-West les te gaan geven? Fenny Brinkman deed het zes jaar, uit idealistische overwegingen, om de moslims te helpen integreren in Nederland.

De eerste vijf jaar werkt Brinkman op een dependance waar overwegend vrouwen werken, en hoewel ze zich elke ochtend op school moet omkleden: zwarte rok aan en dito hoofddoek op, gelooft ze in haar werk. De kinderen zijn lief, ze heeft aardige collega’s en dat ze geen lippenstift mag dragen vindt ze geen enkel probleem.

Als in haar zesde lesjaar het mannelijke schoolbestuur de gang van zaken op school direct gaat controleren, realiseert zij zich langzamerhand dat zij in een uiterst intolerante omgeving is terecht gekomen. Een bevriende collega merkt op een gegeven moment op “Ze willen geen integratie, het is enkel eenrichtingsverkeer“.

Bijna alles wat met Nederland te maken heeft, wordt op school als haram (zondig) ervaren: Sinterklaas bijvoorbeeld maar ook een door leerlingen geknutselde bloem is haram want het schoolbestuur ziet er een christelijk symbool in. Het is misschien wel leuk te weten dat applaudisseren haram is, i.p.v. in de handen te klappen mogen moslims Allah o akbar (Allah is groot) roepen, als blijk van waardering. (Deze kreet hoorde je ook in het stemlokaal in Nederland waar Irakeze moslims destijds konden stemmen.) Als Brinkman zich een keer, bij gebrek aan een vrije stoel, op een bijzettafeltje vlijt, ontstaat er grote commotie. Ze moet eraf: ‘Jij niet zitten daar, is koran liggen“, blaft de conciërge Mehmet overstuur. Brinkman is op het tafeltje gaan zitten waar de koran normaliter ligt. Dit is een doodzonde, alleen je bovenlichaam mag met de heilige schrift in aanraking komen, alles onder de navel is haram.

Lees verder op : HoeiBoei

Boekbesprekingen

Prediker 12:12 – Wees gewaarschuwd Mijn Zoon ; er komt geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen ervan is afmattend voor het lichaam ! (GNB)

De 13 Satanische Bloedlijnen – Wegbereiders van de Antichrist


de_13_satanische_bloedlijnen.jpgDit boek is gevaarlijk om meerdere redenen. Anders dan in populaire New age thrillers en romans voert Robin de Ruiter ons langs een diep verborgen spoor in de feitelijke geschiedenis van de wereld. Slechts weinig historici zijn hiervan op de hoogte. Daarmee herschrijft de auteur onze wereldgeschiedenis vanaf het vroege Christendom tot op de dag van vandaag. Het gaat niet zo goed met deze aarde. Het gaat ook niet zo goed met de mondiale verhoudingen tussen vele landen. Maar wat is de echte reden hiervan?

Bestsellers veroveren de wereld en leidden ons op een dwaalspoor naar een bloedlijn die ons regelrecht naar de Antichrist voert. Robin de Ruiter ontmaskert nauwkeurig deze occulte bloedlijn welke teruggaat tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan. Vanaf de stamvader van de stam “Dan” uit het Oude Testament tot aan de huidige politieke wereldleiders, ontsluiert Robin de Ruiter de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de Illuminati.

Gelooft u in het bestaan van de duivel? Of denkt u dat de duivel slechts een product is van bijgeloof en menselijke fantasie? Bestaat er werkelijk een gepersonifieerde boze geest, die zich ‘Satan’ noemt? Wanneer u niet gelooft in het bestaan van de duivel, dan mag het u verbazen dat de dertien machtigste families van deze wereld dat wel doen. De leden van deze exclusieve familiedynastieën, ook wel de 13 satanische bloedlijnen genaamd, behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld. Zij beschouwen de duivel als hun enige en ware ‘God’. De basis van deze satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom Satans volgelingen de gehele mensheid in een antichristelijke Wereldorde proberen te bewegen.

Zolang onze machtselite de duivel als hun god beschouwt en gelooft, dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan. Deze geplande satanische werelddictatuur is het rijk van de in de Bijbel voorspelde heerschappij van de Antichrist.

De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de Antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen. Met behulp van netwerken, geld en geweld heeft deze elitaire machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de macht weten binnen te dringen om van daaruit de wereldgeschiedenis te manipuleren.

De rebelse macht van de duivel beheerst en ontwricht de geschiedenis van de mensheid al vanaf het begin. Via politieke macht heeft Satan zijn invloed stevig over de hele wereld verankerd. Zijn heerschappij en macht kan de duivel echter niet zelf als ‘zichtbare persoon’ uitoefenen; voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Hij bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. Met hun instelling en hulp weet Satan op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden. Zijn aanbidding speelt daarbij een grote rol en het maakt hem niet uit welke naam de mensen hem daarin geven: Horus, Leviathan, Abbadon. Baphomet, Seth of Lucifer, het is hem allemaal om het even.

In de loop der tijden heeft Satan zijn net over de gehele aarde gespannen en reiken zijn vangarmen tot in elk bereik van het menselijk bestaan. Zijn duivelse praktijken raken ieder van ons. Satan heeft een immense organisatie opgebouwd, waarin de mensheid met succes gemanipuleerd en voorbereid wordt op zijn op handen zijnde wereldheerschappij.

Op alle terreinen van het menselijk bestaan, waarin invloed uitgeoefend kan worden, is de satansmacht terug te vinden. Religie, politiek, opvoeding, de financiële wereld, de massamedia, ja zelfs de wetenschap ontkomt niet aan de macht van het Kwaad! De machthebbers van deze wereld oefenen hun gezag uit via bewust opgezette machts- en commandostructuren. Iedere dag geven ze hun bevelen aan verschillende groepen en personen door, zoals aan bijvoorbeeld politici, geheime diensten, religieuze sekten, kerken, huurmoordenaars en vele anderen. Daarnaast controleren zij o.a. de maffia, de Yakuza in Japan, de triades in China en de drugskartels in Zuid-Amerika. De macht van Satan reikt tot alle hoeken van de aarde!

Al gedurende vele tientallen jaren waarschuwen waakzame christenen ons voor het ontstaan van een wereldomvattende slavenstaat, waarin de tegenstander van God de heerserkroon zal dragen. Wat door velen van ons aanvankelijk als bedenksel en bijgeloof afgedaan werd, krijgt echter voor onze ogen steeds meer vorm. Alles, wat de Bijbel gezegd heeft over het einde der tijden, vervult zich overal om ons heen. In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die altijd gekend hebben, om ons heen afbrokkelen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001, danst het gehele mensengeslacht op de rand van de vulkaan! Binnen afzienbare tijd zal de gehele mensheid tot slavernij en ondergang gedoemd zijn! Wij zullen dan een tijdperk ingaan, waarin de massa van de mensheid uitsluitend nog als slaven van een satanische machtselite zal dienen.

Wie de Bijbel leest, ontdekt wat de oorzaken van de huidige chaos in de wereld zijn. De Bijbel is van essentieel belang omdat wij in de dringendste tijd van de menselijke geschiedenis leven. Een tijd vergelijkbaar met die van Noach (Mattheüs 24:37). De Bijbel spreekt over de tijd waarin wij leven als de tijd van het einde of de laatste dagen (Daniel 11:40; 2 Timótheüs 3:1).

Dit boek – uitgegeven in meer dan 40 landen – is een van de meest spraakmakende publicaties over de Antichrist en zijn duivelse organisatie, zijn doelen, zijn werkwijze en zijn herkomst.

Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in De 13 Satanische Bloedlijnen – De Wegbereiders van de Antichrist zal niemand ooit vergeten. Gelukkig bestaat er een oplossing …

Paperback : 318 pagina’s
ISBN : 90-801623-4-5
Prijs : € 22,00

Ook verkrijgbaar in het Duits, Turks, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Frans.

Inmiddels is het vervolg op dit boek klaar en verschijnt DV in Juli 2008
Titel : De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, de erfenis van de 13 satanische bloedlijnen.
Luxe Gebonden Uitgave : 432 pagina’s
ISBN : 978-90-801623-9-6
Prijs : € 34.90

De Protocollen van de Wijzen van Sion Ontsluierd


de_protocollen_van_zion_ontsluierd.jpg Dit boek ontmaskert een van de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis, die wij vandaag kennen onder de naam De Protocollen van de Wijzen van Sion. Volgens de extreemrechtse, revisionistische en antisemitische kringen handelen de Protocollen over een wereldwijde joodse samenzwering om de wereld te veroveren! Zij hebben als sofisme gediend een excuus te zijn om het joodse volk wereldwijd te vervolgen en te vermoorden. De Protocollen vormden de geestelijke munitie voor het Derde Rijk, waarmee de deur vaar de Holocaust werd geopend.

Volgens de heersende wereldopinie zijn de Protocollen een antisemitische vervalsing. De bewering echter dat de Protocollen antisemitisch zouden zijn, is absolute onzin. In werkelijkheid staat er in de Protocollen geen kwaad woord over of tegen het joodse volk. Iedereen die het de Protocollen gelezen heeft, weet dat! Wie het boek dan toch als zodanig bestempelt, heeft het óf niet goed gelezen óf is een naïef en gehersenspoeld kind van de tijdgeest.

Feit is dat in De Protocollen van de Wijzen van Sion met minachting over niet-joden wordt gesproken. Daarnaast beschrijven de Protocollen het plan om de bestaande overheden te vervangen door een supermacht, die middels een schrikbewind de gehele wereld zal regeren. In de Protocollen wordt zeer precies beschreven hoe vooraanstaande joodse leiders in het algemeen in zo veel mogelijk landen samenwerken, om de maatschappelijke orde in die landen te verzwakken en te ondergraven, om zo de wereld voor een joodse wereldheerschappij voor te bereiden. Velen die de Protocollen gelezen hebben, uiten dan ook de beschuldiging dat deze van joodse oorsprong zijn.

In dit boek rekent de auteur voor eens en altijd af met de beschuldigingen tegen de joden als zijnde de publicisten van de Protocollen. Het joodse volk heeft part noch deel aan het ontstaan van de Protocollen. Ook hebben zij zeer zeker niets met een joodse samenzwering te maken! Teksten die duiden op een joodse oorsprong of joodse samenzwering, kwamen niet voor in de oorspronkelijke tekst van de Protocollen. De oorspronkelijke tekst van de Protocollen is zodanig bewerkt om daarmee de lezers te doen geloven dat er een wereldwijde joodse samenzwering zou bestaan die ten doel heeft de wereldheerschappij te verwerven. Door het invoegen van bepaalde woorden en teksten werd de mogelijkheid gecreëerd om het joodse volk bloot te stellen aan de meest gruwelijke vervolgingen. Ook tegenwoordig worden de Protocollen nog steeds voor antisemitische doeleinden gebruikt!

Om de steeds weer opnieuw oplaaiende vervolgingen een halt toe te roepen hebben in de loop van de tijd veel joodse intellectuelen geprobeerd duidelijk te maken dat de Protocollen een mystificatie waren. In een poging de aandacht van het grote publiek van de Protocollen af te leiden, wordt steeds maar weer beweerd dat het hier om een vervalst geschrift gaat. Daarnaast spreekt men van een verfoeilijk antisemitisch werk en van plagiaat.

Al meer dan honderd jaar wordt geprobeerd de authenticiteit van de Protocollen te bestrijden en al die tijd is de strategie niet gewijzigd. Talloze liters inkt zijn inmiddels over ontelbare hoeveelheden papier gegoten om de zogenaamde vervalsing op alle fronten radicaal af te wijzen. De vaak irreële aantijgingen kunnen echter niet met waterdichte argumenten worden weerlegd. Dat ligt niet alleen aan de wetenschappelijk gezien weinig overtuigende bewijzen van de tegenstanders van de Protocollen, maar veel meer aan het feit dat de akelig nauwkeurig gedane voorspellingen in het geschrift omtrent het verloop van de wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw grotendeels bewaarheid zijn geworden.

Het echte bewijs omtrent de authenticiteit of vervalsing van de Protocollen ligt niet in datgene wat de tegenstanders van het geschrift beweren. Het werkelijk bewijs wordt geleverd door de inhoud van de Protocollen zelf en de dodelijke precisie van hun oekomstvoorspellingen. Een nauwkeurige bestudering van alle Protocollen toont aan dat de vraag naar de echtheid van het geschrift een absurde vraag is. Wanneer men namelijk het tijdsstip, waarop de Protocollen opgeschreven werden, in ogenschouw neemt, moet men, wanneer het om een vervalsing gaat, vaststellen dat de auteur een fout beroep gekozen had. Hij had dan namelijk profeet moeten worden.

De Protocollen bevatten een exact programma dat onverbiddelijk ten uitvoer is gekomen. De schrijver van de Protocollen moet een fantastische profeet geweest zijn die ruim een eeuw geleden de volgende gebeurtenissen intuïtief heeft zien aankomen: de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van veel Europese adel en monarchieën, de bewapeningswedloop en zelfs de oprichting van een internationale politiemacht (de Blauwhelmen).

Bedenk wel dat deze voorspellingen aan het eind van de 19e eeuw gedaan werden!
De onbekende auteur van de Protocollen voorspelde ook de volgende ontwikkelingen : toenemende jeugdcriminaliteit, de invoering van moreel verwerpelijke ideologieën zoals het liberalisme, een verder moreel verval, vergaande verseksualisering van de samenleving, de ontwikkeling van de pornografie welke inmiddels tot een grootschalige industrie is uitgegroeid, de zogenaamde hulp aan de Derde Wereld, de controle van de staat over de opvoeding en de daaruit voortvloeiende beperking voor particulier onderwijs, de legalisering van abortus, de manipulatie door de media en het feit dat in het dagelijks leven met terreur rekening dient te worden gehouden.

Wie zich werkelijk in de Protocollen verdiept, kan amper geloven dat de anonieme auteur ervan een vervalser was. Het lijkt er namelijk veel meer op dat we te maken hebben met iemand die goed op de hoogte was van allerlei geheime plannen. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen. Leest men de Protocollen, dan wordt er een verbijsterende profetische waarheid geopenbaard.

Alleen met de waarheid kan men het antisemitisme bestrijden! Daarom is het van groot belang de werkelijke wortels van de Protocollen bloot te leggen.

Dat is dan ook het doel dat dit boek wil dienen: de strijd te ondersteunen tegen de valse beschuldiging dat de Protocollen van joodse oorsprong zouden zijn. Daarom is het een onvermijdelijkheid te bewijzen dat de voorspellingen van de Protocollen op grote schaal zijn uitgekomen. Door dit aan te tonen ontstaat de mogelijkheid de werkelijke machthebbers achter De Protocollen van de Wijzen van Sion te ontsluieren.

In dit boek wordt in de bijlage de Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.

Paperback : 316 pagina’s
ISBN 978-90-801623-7-2
Prijs : € 22,00

Overzicht van boeken van Robin de Ruiter | Meer informatie over Robin de Ruiter op Wikipedia