Jezus Beeld Rio de Janeiro getroffen door bliksem

Het wereldberoemde beeld van Jezus op de berg in Rio de Janeiro in Brazilië is getroffen door de bliksem. Hierbij is één v/d vingers zwaar beschadigd. Het beeld is in de loop der jaren al vaker getroffen door de bliksem en beschadigd. Er zal worden onderzocht hoe e.e.a. gerepareerd kan worden.

 

Bijzondere foto serie is te zien bij Daily Mail.

Vlaamse werkloosheid is hoogste in vijf jaar

Crisis_België

Vlaanderen telt 205.491 werkzoekenden, 9,2 procent meer dan in mei vorig jaar. Tegenover het precrisiscijfer van mei 2008 telt Vlaanderen nu 54.490 werkzoekernden extra. Dat blijkt uit de cijfers van de VDAB voor mei.

Vooral bij jongeren (+13,2%), hooggeschoolden (+14,6%) en vrij ingeschreven werkzoekenden (+16,5%) stijgen de aantallen het snelst, al zijn dit niet de grootste groepen werklozen. Laaggeschoolden staan bijvoorbeeld nog altijd voor 49,5 procent van de Vlaamse werkzoekenden (NWWZ of niet-werkende werkzoekenden).
De neergaande conjunctuur remt de jongeren af in het vinden van een (eerste) baan, en ook de krimpende uitzendmarkt is slecht nieuws voor de jongeren, bemerkt de VDAB. Bij de 50-plussers stijgt het aantal werkzoekenden veel minder snel, met 1,8 procent.

De stijging van het aantal vrij ingeschrevenen is een effect van de moeilijke conjunctuur: deze groep bestaat in ruime mate uit mensen die reeds weten dat ze hun werk verliezen maar nog aan hun opzegperiode bezig zijn (zonder te moeten werken) en daarom officieel nog niet verplicht zijn zich te melden bij de VDAB – zij worden gestimuleerd omdat toch al vrijwillig te doen, in het kader van een snelle activering. Voorts omvat deze groep bijvoorbeeld ook jongeren die zich sneller dan verplicht al inschrijven.

Er is ook een snelle toename (+14,4%) te zien van het aantal mensen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn. Dat zijn mensen die vorig jaar werkloos werden toen de conjunctuuromslag zich duidelijk begon te laten voelen, en nog steeds niet opnieuw aan het werk zijn. Maar ook recent vielen nog veel mensen zonder werk. Het cijfer van de kortdurige werkloosheid (minder dan een jaar) ligt 11,4 procent hoger dan vorig jaar in mei. Vlaanderen telt meer mannelijke dan vrouwelijke werkzoekenden, en bij de mannen stijgt het aantal sneller omdat zij meer in conjunctuurgevoelige sectoren werken. Daardoor is de kloof vergroot: 54,3 procent van de werkzoekenden zijn nu mannen. Uit de regionale opsplitsing blijkt dat de stijging van het aantal werkzoekenden het meest steeg in Limburg (+11,8%).

Italianen somberder over economie

Italiaanse consumenten zijn in mei onverwacht somberder geworden over de economie. Dat blijkt na de bekendmaking van cijfers door het Italiaanse bureau voor de statistiek.

De index die het consumentenvertrouwen weergeeft, zakte naar 85,9, van 86,3 in april. Economen hadden juist verwacht dat de index zou stijgen tot 86,9.

Het statistiekbureau meldde eerder deze maand dat de Italiaanse economie dit jaar met 1,4 procent zal krimpen. De werkloosheid in Italië staat momenteel op het hoogste niveau in bijna 20 jaar.

Aantal werkzoekenden in België met ruim 6% gestegen

Crisis_België

Tijdens de maand maart werden in België 437.333 werkzoekenden geteld. Dat betekende een stijging met 6,1% tegenover dezelfde maand van 2012. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Over het 1e kwartaal van het jaar is er sprake van een stijging met 2%. Bij de mannelijke werkzoekenden werd tijdens de maand maart een stijging met 9,2% opgetekend, tegenover een toename van 2,4% bij de vrouwen. Die evolutie is volgens de arbeidsdienst niet onlogisch, aangezien mannen vaker in conjunctuurgevoelige sectoren zijn tewerkgesteld. Verder wordt opgemerkt dat de jeugdwerkloosheid met 11,5% is toegenomen. Bij werkzoekenden uit de middenleeftijdsgroep werd een stijging met 7% opgetekend. Bij vijftigplussers werd nog een groei met 1,1% genoteerd. De grootste toename werd geregistreerd in Vlaanderen (9,9%), gevolgd door Wallonië (4,9%) en Brussel (1,4%)

Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid in België blijft stijgen, blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. 22,4 procent van de Belgische jongeren onder de 25 jaar heeft geen baan. Het is “opvallend”, schrijft De Morgen, “dat de sterkste stijging bij de groep midden- en hooggeschoolde jongeren zit. Een hoger diploma is niet langer een ticket voor een job”. In Vlaanderen steeg de werkloosheid op jaarbasis met 8 procent, maar bij mensen met een universitair diploma was deze stijging 12,8 procent.

Extreme Armoede in Hong Kong

Achter de facade van de Skyline van Hong Kong leven inmiddels 1,19 Miljoen mensen in Armoede !

Hong Kong – Voor velen is de gedachte aan Hong Kong er één van “die Chinese Provincie in China” met de beroemde skyline die westerse vrijheid en rijkdom uitstraalt. Maar achter de facade schuilt een donker beeld van extreme armoede. Tienduizenden van Hong Kong’s allerarmsten leven als konijnen in metalen kooien van 1.80m bij 60cm.

De 67 Jarige Leung Cho-yin in zijn “gezellige woning”, de bovenbuurman was helaas niet thuis.
Frederick Fung vergeleek dit effect op de armen als een laboratorium Experiment

Voor wie dacht dat de crisis uitsluitend een Amerikaans of Europese aangelegenheid was, komt met de beelden en de berichten uit Hong Kong bedrogen uit. De crisis met een groeiend aantal armen, dak en thuislozen is niet langer voorbehouden aan bepaalde groepen en/of landen. Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat deze tendens zich op wereldwijde schaal in alle landen en in alle lagen van de bevolkingen voordoet. Zo is men al bekend met de enorme spooksteden in China en de verborgen armoede. Maar ook rijke landen als Australië, Nieuw Zeeland, Japan etc. krijgen meer en meer te maken met een groeiend aantal mensen die het hoofd niet langer boven water kunnen houden.

Anders dan de 3e wereld landen, waarvan we al jaren gewend waren aan de armoede in bijv. Afrika, is er daar door hard werk en veel hulp en onderwijs veel ten goede veranderd. Helaas hakt de crisis er sinds 2008 ongenadig in want niet alleen heeft diezelfde 3e wereld opnieuw te maken met een enorme terugval, ook de zogenaamde “Arabische Lente” ging over te hoge voedselprijzen en te lage economische mogelijkheden tot verbeteringen die de bevolkingen van die landen in diepe armoede stuwt. Nu de crisis zich meer en meer verdiept zien we dat er dus ook in de zogenaamd rijkste gebiedsdelen v/d wereld de armoede exponentioneel toeneemt.

Hong Kong is zo’n voorbeeld waar tienduizenden gedwongen zijn om in metalen kooien als konijnen te leven. In de 1e helft van 2012 was het totaal aantal armen in Hong Kong gegroeid naar 1,19 Miljoen, in 2011 waren er 1,15 Miljoen armen. En het einde is nog lang niet in zicht, iets wat veel Christenen ten aanzien van de Eindtijd, niet zal verbazen.

Lees het volledige Engelstalige artikel op de  : Daily Mail + Veel Foto’s

Noord-Korea toont beelden van raketaanval op Verenigde Staten

In een video die door de officiële Noord-Koreaanse website Uriminzokkori is verspreid, is te zien hoe Amerikaanse steden in vuur en vlam staan nadat ze door Noord-Koreaanse raketten zijn getroffen. Op de achtergrond klinkt een instrumentale versie van ‘We are the World’, terwijl een Noord-Koreaanse bommenwerper de planeet rondvliegt om uiteindelijk de Amerikaanse ‘Stars en Stripes’ onder vuur te nemen. Dan rond minuut 2.00 is te zien hoe wolkenkrabbers branden. Beelden die gelijkenis vertonen met wat de wereld op 11 september 2001 te zien kreeg.

‘Ergens in de VS pakken dikke rookwolken samen, ‘ staat er in het Koreaans te lezen. ‘Het lijkt er op dat het oord des verderfs in vuur staat’.

Volgens experts is de video een herinnering aan de groeiende dreiging en toenemende vijandelijkheid van het Noord-Koreaanse regime. Volgens de Zuid-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties bereidt Noord-Korea opnieuw nucleaire tests voor, net zoals dat in 2006 en 2009 al gebeurde.

De film vertelt het verhaal van de droom van een slapende Noord-Koreaanse piloot.

‘Zijn droom zal werkelijkheid worden,’ aldus de ondertitels. ‘Ondanks de imperialistische pogingen om ons te isoleren en te vertrappelen… kan niemand een volk stoppen dat naar de finale overwinning marcheert.’

De video is op youtube verwijderd maar kan bij onderstaande kranten nog worden bekeken.

Bronnen : The GuardianThe Telegraph

Saoedische vrouwen worden voortaan elektronisch gemonitord

Saoedische mannen worden voortaan via sms door de overheid verwittigd wanneer hun vrouw probeert het land te verlaten. Omdat Saoedische  vrouwen verbod hebben om zonder toestemming van hun man te reizen en sowieso geen auto mogen besturen, worden ze voortaan door een elektronisch systeem gemonitord dat mogelijke inbreuken op deze verboden registeert, schrijft de Libanese krant Daily Star

Sinds vorige week ontvangen Saoedische mannen tekstberichten op hun gsm waarin ze worden verwittigd dat hun vrouw probeert het land te verlaten zonder hun toestemming.

Volgens de Saoedische columniste Badriya al-Bishr gebruikt het koninkrijk technologie om vrouwen in het oog te houden. Ze sprak van ‘een slavenstaat waarin vrouwen gevangen worden gehouden’.

Saoedische vrouwen die hun land willen verlaten moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van hun echtgenoot of bewaker krijgen.

Bron : Twitter

Noord-Korea waarschuwt Zuid-Korea geen kerstlichtjes te ontsteken

Ook over iets onschuldigs als de verlichting van drie kerstbomen, kunnen de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea hoog oplopen.

Zuid-Korea zal het christenen toestaan langs de grens met de aartsvijand in het noorden drie grote kerstboomachtige torens van lichtjes te voorzien. Noord-Korea noemt dat een ‘verachtelijke manier van psychologische oorlogsvoering’, en waarschuwde dat deze daad ‘onverwachte gevolgen’ kan hebben. Volgens de machthebbers in Pyongyang probeert het zuiden op deze manier soldaten en het volk te bekeren tot het christendom.

Propaganda
In 2004 kwamen beide landen overeen om geen propaganda-activiteiten meer te ontplooien die aan de andere kant van de grens gezien konden worden. Daarop waren de lichtjes zeven jaar lang niet te zien in het noorden. Vorig jaar kreeg een christelijke groepering toestemming om één boom te verlichten, dit jaar mogen dat er dus drie zijn. In het westen, in het oosten en in het midden van het land. De lampjes zullen twee weken branden vanaf 23 december.

Marineschip
Vorig jaar verslechterde de relatie tussen de twee landen toen Zuid-Korea het noorden beschuldigde van het torpederen van een marineschip, waarbij 46 Zuid-Koreaanse soldaten om het leven kwamen. In november vorig jaar werd een Zuid-Koreaans eiland aangevallen. De duizenden lampjes geven zo veel licht dat ze tot in Kaesong te zien zijn, een stad met 300.000 inwoners.

Bron : Volkskrant

Rond kerst 2010 liepen de spanningen ook al op getuige deze video

Extreme lijfstraffen brengen “vrede” in Maleisië

In Maleisië worden vooral buitenlanders, toeristen en slaven, volgens de aldaar geldende islamitische sharia wetgeving, tot bloedens toe met rotanstokken afgeranseld.

Slaven in Maleisië
Stokslagen nog altijd legaal in Maleisië

Naschrift Pineut : Wat zou de volgende vrede brengende stap zijn van deze geweldige religie ? Wellicht de Japanse Katana ?