Evangelische crisis !

De evangelische beweging zit in een identiteitsdip. Althans, die indruk heb ik. En het is geen klein dipje. Want wie weet vandaag nog wat ‘evangelisch’ betekent? De wortels van de evangelische beweging liggen in de reformatie en de zendingsbeweging van de negentiende eeuw. Kenmerken waren: nadruk op persoonlijke bekering, een heldere geloofsleer. Geen dode letter, maar een geloof dat bruist van leven, liefde en sociale bewogenheid. Een evangelical als William Booth (oprichter van het Leger des Heils) leefde het voor in Londen en Jan de Liefde (oprichter van Tot Heil des Volks) in Amsterdam.

Maar in deze tijd? ‘Evangelisch’ kan nu van alles betekenen. Evangelisch in de ‘old fashioned way’, maar evengoed oecumenisch, vrijzinnig, happy clappy, humanistisch of domweg helemaal niets. Zo is samenwerking tussen de Evangelische Omroep (EO) en de vrijzinnige IKON vandaag geen probleem. Want de IKON verspreidt, aldus EO-directeur Arjan Lock, evengoed het ‘geluid van het Koninkrijk‘: ‘We willen zoeken naar wat bindt, niet naar wat scheidt.’ En als je niet weet wat je nou precies moet vinden van dit onverwachte huwelijk? Lock: ‘Wat mooi dat jullie dit doen, dat moet straks de reactie zijn.’

Goedgebekte ondernemer

In mijn mailbox landde pas een aankondiging van een inspiratiedag van Ark Mission: een stichting die zich al honderd jaar richt op Bijbelverspreiding en wereldwijd prachtig werk doet. In mijn ogen een club met een ‘evangelische’ missie. Dus verbaasde het mij dat theoloog Ruben van Zwieten de dag presenteert. Naar mijn oppervlakkige indruk is hij een sympathieke kerel die zeker wat te vertellen heeft, bijvoorbeeld over de waarde van het Oude Testament. Maar evangelisch kun je hem bepaald niet noemen. EO-Visie publiceerde een interview met hem, waarin ik las: ‘Van Zwieten veegt – als een goedgebekte nietsontziende ondernemer – binnen enkele minuten de vloer aan met christenen die geloven in “verlossing”. Op de vraag of Jezus volgens hem de enige Weg tot God is, leunt hij achterover en antwoordt ontkennend. “Ik heb niets met die evangelische manier van geloven. Vreselijk!”

Heil zonder Heiland

Verder komt op de dag van Ark Mission onder andere supermarktkenner Jan-Willem Grievink aan het woord over de ‘supermarkt van religie’. Antropoloog/theoloog Miranda Klaver gaat in op de vraag: Hoe bereiken we de smartphone generatie? Goeie vraag. Alleen veronderstelt deze vraag dat we het eens zijn over de vraag waarmee we die smartphone generatie willen bereiken – wat volgens mij niet meer het geval is binnen de evangelische beweging. Misschien moeten we deze waarschuwing van William Booth opnieuw serieus nemen: ‘De grootste gevaren voor de kerk van de twintigste eeuw zijn: religie zonder de Heilige Geest, hemel zonder hel, geloof zonder bekering, heil zonder Heiland en christendom zonder Christus.’

Bron : Habakuk.nu