Obama de Namaak Messias

Ingezonden

Obama_de_namaak_Messias

Klik op afbeelding voor een vergroting

Sinds zijn komst op het politieke wereldtoneel in 2008 zijn de samenzweringstheorieën over Obama niet meer te tellen. Wie kan zich nog herinneren dat in 2008 de eerste filmpjes op youtube verschenen waarin de tekst “Yes we Can” achterstevoren werd afgespeeld en dat dit klonk als “Thank You Satan” ? De vele theorieën worden hier echter niet allemaal nogmaals besproken.

Maar mensen vergeten snel, op Internet en zeker in de duistere krochten van de vele samenzwerings websites is men dit echter allerminst vergeten. Zo maakte destijds een kunstschilder een groot schilderij waarop Obama werd afgebeeld als een gekruisigde “Christus”. Het leidde tot veel ophef maar zo snel als de ophef kwam was deze ook weer verdwenen.

Klik op afbeelding voor een vergroting

De nieuwste en laatste ophef is een Televisie programma in Amerika waarin Obama als “Lord and Saviour” werd aangekondigd. Ja, ja Obama als Heer en Redder ? Anti Christelijker dan dit, zou men verwachten, kan je het niet krijgen.
Toch speelt hier een heel andere duistere psychologische strategie. De goddeloze geesten van deze wereld worden door dit soort zaken voorbereid en klaargestoomd om de aanstaande komst van de Anti-Messias te accepteren.

Christenen weten heel goed welke waarschuwingen er door God gegeven zijn om al dit soort kenmerken te kunnen onderscheiden en herkennen. Zodat zij zich voor kunnen bereiden om niet in de val te trappen die de vader van de leugen aan het opzetten is voor de mensheid. De mensheid raakt meer en meer van God los en daardoor zal het voor de vader van de leugen steeds makkelijker worden om hen allen te verleiden en om de mensheid zijn eigen versie van “God de Vader, God de Zoon & God de Heilige Geest” te laten accepteren.

De wereld zal dan zijn overgeleverd aan de onheilige drie eenheid, een exacte kopie van de vader van de leugen die hen allen ten verderve zal voeren. De mens die de Schrift de Anti Christ noemt, een mensen zoon die door de geest van het beest zal worden geleid. Het beest als vader, de mensenzoon als anti christ, geleid door de onheilige geest.

Aanvullende video waarin 14 van 16 Bijbelteksten worden gerelateerd aan Barack Hussein Obama als de “Anti Christ”

Vr. Gr. Pineut

Demon Baphomet cadeau van Balkenende aan Rutte

Bijgaand ziet u een schermafdruk van een gehoornde Ramskop met schedel die door J.P Balkenende aan Premier Rutte cadeau werd gedaan.

Deze gehoornde ramskop staat ook wel bekend als de demon “Baphomet“. Een duidelijk signaal welke duivelse en demonische geest de huidige politiek in zijn greep houd. Want door dit pontificaal in het Torentje te plaatsen is dit de demon verzoeken om zijn kwaadaardige geest in de 1e en 2e kamer te kunnen manifesteren. De gevolgen van deze kwaadaardige demonische geest zal dan ook niet kunnen uitblijven. Een gegeven waarvan nu reeds de voortekenen langzaam zichtbaar worden. Nederland glijd meer en meer af in een duivelse en demonische poel van verderf. (klik hier voor afbeeldingen “Baphomet”)

In onderstaande NOS video kunt u met eigen ogen op 33 seconden zien en horen hoe Rutte verteld dat J.P. Balkenende deze demon cadeau deed aan Rutte.

Vr. Gr. Pineut

11 Risicolanden die het volgende “Egypte” kunnen worden.

Egypte is gedompeld in politieke onrust sinds protesten, geinspireerd door hen die de regering in Tunesië omver wilden werpen, vorige week begonnen.

Terwijl Egypte, en haar Suez kanaal, voor wereldwijde investeerders voor grote zorgen heeft gezorgd sinds vorige week, is de volgende grote vraag of de enorme onrust over zal slaan naar andere landen in de regio of zelfs de hele wereld.

Het is een uitdaging om kapitalisme door de staat autoritair te laten regelen, maar het is ook een reactie op de stijgende voedselprijzen en de scherpe stijging van de werkloosheid. Dan is er ook nog de sociale media factor die het de demonstranten mogelijk heeft gemaakt om de door de staat gerunde media te ontduiken en zich efficienter te organiseren.

Welke landen hebben een zelfde mix zoals Egypte ? En welke investeringen staan er op het spel ?

Bijgaand de 11 landen op rij met hun eigen specifieke negatieve kenmerken.
(elke land is een link naar de betreffende engelstalige pagina, niet vertaald)

 1. Marokko
 2. Jordanië
 3. Syrië
 4. Saudie Arabië
 5. Iran
 6. Lybië
 7. Jemen
 8. Pakistan
 9. Vietnam
 10. Venezuela
 11. China

En dan zijn er nog 25 andere landen waar men zich ook zeer grote zorgen over moet maken ! (engelstalig artikel)

Klik hier voor de top 25 (op de website kun je op de pijltjes naar de volgende landen klikken)

Bron : Business Insider
Vertaling : Pineut

(gezien de enorme hoeveelheid informatie in het Engels is het helaas onmogelijk elk afzonderlijk artikel te vertalen)

Naschrift Pineut : Overigens hoeft het geen betoog dat alles wat we momenteel zien geschieden zaken zijn van bijbels profetisch vervullende aard ! Naar mijn bescheiden mening zien we hier dan ook enorme krachtige duistere machten aan het werk en daarom is dit artikel ook gemarkeerd in de categorie “Duistere Machten”

Bizarre TV Advertentie Engeland

Het afgelopen half jaar is er op de Engelse Televisie een advertentie te zien die enorm veel stof heeft doen opwaaien op youtube en blogs en fora’s vanwege haar inhoud en duistere en sinistere uitstraling.

De advertentie is in onderstaande videoclip te bekijken. Het gaat hier om een bedrijf in Engeland waarbij men via het nummer 63336 elke mogelijke vraag kan stellen door het sturen van een sms textbericht.

Het internet adres van het bedrijf is : www.aqa.63336.com

Zeitgeist – The Movie – De Grote Misleiding !!

Op speciaal verzoek van één van de vele bezoekers, die mij om een persoonlijke mening vroeg over de film “Zeitgeist”, een speciaal kort topic over deze beroemde maar beruchte en omstreden Internet film.

Na meermalen, enige tijd geleden, deze film bekeken te hebben en ook diverse argumenten van voor en tegenstanders te hebben afgewogen, moet ik helaas concluderen dat “Zeitgeist – The Movie” een zeer gevaarlijke misleidende film is.

Mensen die een matige, of geen, of slechts maar een beperkte, kennis hebben van Gods Woord kunnen door het bekijken van deze film op een dwaalspoor worden gebracht. De film probeerd vanuit een New Age invalshoek via diverse zaken uit de geschiedenis, de theologie, de theosofie en diverse andere bronnen een verhaal te vertellen om het heden en de nabije toekomst te verklaren. Hierbij wordt vooral specifiek de kracht en bijzonderheid van het verhaal van Jezus Christus in diskrediet gebracht.

De film zit zeer geraffineerd in elkaar maar met opzet hebben de makers ook delen van de geschiedenis en andere bronnen weggelaten. De kijker krijgt hierdoor het idee dat wat de film probeerd te vertellen als boodschap “echt waar” is. Maar zoals met vele zaken die door mensen gemaakt worden is ook deze film buiten het Woord van God om gemaakt en daardoor gaat deze film ook buiten het Woord van God om. De film verdraaid op een subtiele manier het Evangelie van Christus, waardoor bij de kijker het idee wordt postgevat dat de mens zichzelf kan en moet redden. Dat is niet alleen een gevaarlijke misleiding het is ook een grote illusie dat de mens zichzelf zou kunnen redden.

Ik refereer hiervoor graag aan een eerder geschreven artikel : 90% Waarheid + 10% Leugen = 100% Leugen
En dat is in feite ook van toepassing op de film “Zeitgeist – The Movie”. Het wordt welliswaar mooi gebracht en het zit cinematografisch goed inelkaar maar de film blijft slechts geknipte en geplakte halve waarheden en hele leugens te verweven tot waarheid. En de makers hebben dat dan ook als absolute waarheid de wereld in gestuurd. Dat is dus geen relatieve waarheid, maar hun absolute waarheid. Uiteindelijk brengt de film de kijker echter op een dwaalspoor.  En in de tijd voor de komst van de Prins der Duisternis zou dat geen verwondering voor Christenen moeten zijn, aangezien zij weten, of althans zouden moeten weten, dat ook deze film slechts een onderdeel vormt om mensen voor te bereiden om eerdaags de New Age christus als verlosser van de wereld en de mensheid aan te nemen.

Op veel New Age sites wordt de film dan ook geprezen maar ook via christelijke en semi christelijke blogs en fora’s wordt de film regelmatig als een aanrader gepost. Zoals bekend  spreekt men in de New Age wereld graag over een “christus bewustzijn” maar wat dat dan precies moet inhouden blijft altijd zeer vaag. In elk geval wenst men zeer zeker niet met het vraagstuk van Zondigen te worden geconfronteerd. De mens zelf staat in alles centraal, op een listige manier is in de film met Jezus Christus en het bestaan van God afgerekend. Het bekijken van “Zeitgeist The Movie” is dan ook voor onstandvastig geestelijke mensen zeer zeker geen aanrader. Zoals met alle films op het internet geld ook hier “Kijken geschied geheel op eigen risico” !

Ik hoop via dit korte stukje mensen die mij per email en/of het contact formulier vragen over deze film stuurde te hebben beantwoord.

Vr. Gr. Pineut

Kaarten en Betoveringen

De laatste dagen zijn er een tweetal zaken die zich op de voorgrond hebben aangediend.
Als eerste was daar een controversieel artikel over
de lijkwade van Turijn op Xandernieuws.

Via het artikel, dat verwijst naar een wetenschappelijke documentaire die op TV zal worden vertoond, wordt gesuggereerd dat men via een complexe manier een afbeelding van het gezicht van Jezus Christus kan reproduceren. Ik vraag mij af of we hier niet te maken hebben met een slimme en gevaarlijke truc van de tegenstander, te weten de illuminati, om velen mensen op een dwaalspoor te brengen door hen te betoveren met dergelijk zeer omstreden theorieën. Kennelijk zijn velen zich niet bewust dat het hier wel eens kan gaan om een duister spel wat op de achtergrond wordt gespeeld waarbij de “Shroud of Turin” kaart van het illuminati Kaart Spel wordt uitgespeeld. Kennelijk willen mensen in het jaar van de illusies graag betoverd worden door de gevallen engel des lichts die hen allen verblind.

Tevens mocht ik een standje van één van de moderators aldaar ontvangen als zou ik een “kruisvaarder” zijn tegen jéhovah’s getuigen. Ook hierin slaat men kennelijk maar wat graag alle waarschuwingen in de wind en ontgaat het hen dat het juist de navolgers van het genootschap van de Wachttoren zijn die willens en wetens hun website komen frustreren. En vrijwel niemand is aldaar kennelijk in staat om de beweringen en argumenten te weerleggen en te weerspreken, en zij die dat wel doen worden afgeserveerd. Het toont aan dat het christelijke gehalte met de dag naar een verder dieptepunt in de duisternis afdaald. Ook de navolgers van het Wachttoren Genootschap beseffen niet dat zij in een betoverende illusie leven. Een vraag die iedere oprechte Christen zou moeten stellen is deze : Waarom het symbool van de Wachttoren überhaupt wordt gebruikt ?

Het antwoord : Omdat diezelfde Wachttoren een directe weerspiegeling is van kaart nummer 16 uit het spiritistische Tarot Kaart Spel. Met als frappante titel “LA MAISON DIEV” Wat vrij vertaald betekend; Het huis van god.
Dat het hier niet gaat om het huis van de Allerhoogste Levende God van Israël moge de lezer duidelijk zijn. Ook de zinnebeeldige voorstelling spreekt boekdelen. Dat huis van god zal in het laatst der dagen door God de Vader zelf worden afgebroken.