IMF verwacht toekomst zonder contant geld?

Het IMF publiceerde onlangs een paper over de impact van het afschaffen van contant geld. In het 26 pagina’s tellende document worden de voordelen en de nadelen van een zogeheten cashloze samenleving op een rij gezet. Momenteel wordt meer dan de helft van alle betalingen in de wereld nog met contant geld gedaan, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat elektronisch betalen de standaard wordt.

Verschillende landen hebben hun grootste bankbiljetten de afgelopen jaren al uit omloop gehaald of hebben plannen om dat te doen. Ook zijn er in verschillende landen al restricties ingevoerd op betalingen met contant geld. Alleen in de Europese Unie zijn er al twaalf landen die een maximumbedrag hanteren voor anonieme aankopen.

Vlucht uit valuta?

Deze trend richting elektronisch betalen heeft grote implicaties. Voor overheden wordt het potentieel veel makkelijker om geldstromen te volgen en vermogens te belasten, terwijl het voor centrale banken veel makkelijker wordt om een beleid van negatieve rente door te voeren. Als de vluchtweg van contant geld wordt afgesloten is het voor banken veel makkelijker om spaartegoeden te belasten. Wel moeten beleidsmakers volgens het IMF dan rekening houden met een vlucht richting andere valuta en tastbare zaken als edelmetalen en vastgoed.

Het afschaffen van contant geld blijft een omstreden onderwerp. Wegen de voordelen van meer gebruiksgemak en veiligheid voor winkeliers op tegen de nadelen van het verlies van privacy en nog meer macht in handen van bankiers en overheden? Vermogende spaarders doen er verstandig aan om nu al na te denken over een toekomstscenario waarin het gebruik van contant geld nog verder beperkt wordt. Als we kijken naar het verleden, dan zien we dat overheden steeds nieuwe manieren zoeken om de belastingen te verhogen. Zo lang je vermogen geregistreerd staat kan de overheid belasting heffen.

Het IMF beschrijft een stappenplan om contant geld uit te faseren. Uit de conclusie:

“Hoewel sommige landen binnen een paar jaar zonder contant geld kunnen moeten de cashloze samenleving in stappen gefaseerd worden. Dit proces kan opgebouwd worden met grotendeels onbetwiste maatregelen, zoals het uitfaseren van bankbiljetten met een hoge waarde, een maximumbedrag voor cash betalingen en het verplicht aangeven van contant geld dat de grens over gaat. Verdere stappen omvatten onder meer het creëren van economische stimulansen om mensen aan te sporen minder contant geld te gebruiken in transacties, het openen en gebruiken van bankrekeningen te vereenvoudigen en het financiële systeem verder te automatiseren.”

Bron : Market Update

90.000 huishoudens financieel totaal aan de grond !

Krimpende_Economie_&_Armoede

De crisis heeft de financiële veerkracht van veel mensen weggeslagen. Het aantal mensen dat aan de grond zit, neemt fors toe.

Twee keer zoveel
Bijna 90.000 huishoudens zochten vorig jaar hulp om uit de schulden te komen. Dat is twee keer zoveel als aan het begin van de crisis. En er zijn tegenwoordig meer mensen  met een baan die zich tot de schuldhulpverlening richten. Ook het aantal ZZP’ers met geldproblemen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

De NVVK signaleert bovendien een toename van het aantal ‘multiprobleemgevallen’, mensen die door de financiële zorgen ook relatieproblemen en psychische of sociale problemen krijgen. Klik hier voor Grafiek

Dik 37.000 in het krijt
De gemiddelde schuld waarmee mensen zich melden bij de hulpverlening is ook toegenomen. Ging het in 2008 nog om gemiddeld 29.900 euro, in 2013 staan mensen gemiddeld 37.700 euro in het krijt.

Het aantal mensen met een uitkering dat een beroep doet op schuldhulpverlening daalt: van een krappe 60% in 2010 tot iets meer dan 40% nu. Meer dan de helft van de mensen die voor hulp komen, hebben een baan. dat was eerder nog zo’n 40%.

Bron : RTL-Nieuws

Gemeenten schieten “Nieuwe Armen” vaker te hulp


De nieuwe armen worden ze wel genoemd. Huiseigenaren die niet meer kunnen aflossen of zzp’ers zonder opdrachten. Een toenemend aantal gemeenten schiet hen te hulp.

Noodfonds
Amersfoort is één van de gemeenten die extra geld uittrekt om de ‘nieuwe armen’ te ondersteunen. Er hangen posters in abri’s om mensen bewust te maken van het feit dat tegenwoordig iedereen zorgen kan hebben over geld. Ook is er een noodfonds van 1,5 miljoen om te investeren in armoedebestrijding maar ook bedoeld voor acute problemen en wil de gemeente in haar aanbestedingen meer gebruik maken van zzp’ers.

Geldloket
Daarnaast is er het Geldloket, onderdeel van de schuldhulpverlening maar met een eigen gezicht en een eigen doel: preventie. ‘Deze nieuwe groep mensen wil eigenlijk niet gezien worden bij de reguliere schuldhulp’, vertelt directeur Henk Kroon van het Geldloket. ‘Ze schamen zich daarvoor maar zitten door problemen als scheiden of baanverlies wel in de problemen. Bij het geldloket komen ze makkelijker binnen. We adviseren, laten mogelijkheden zien, leren ze budgetteren.’ Vorig jaar steeg het aantal mensen dat een beroep deed op de schuldhulp met 8 procent. ‘Allemaal mensen uit de groep nieuwe armen’, aldus Kroon.

Klijnsmageld
Krijgen mensen in de bijstand minder omdat de focus op de nieuwe armen gelegd wordt? ‘Nee’, zegt Kroon. ‘We hebben armoederegelingen waar mensen recht op hebben als ze in die situatie zitten. Voor bijstand en bijzondere bijstand. Daar tornen we niet aan.’ Door efficiënt te werken kan Amersfoort met het budget schuiven. Ook heeft de gemeente voor de komende twee jaar zo’n 1,2 miljoen extra gekregen van staatssecretaris Klijnsma voor het bestrijden van armoede.’

Boeit niet
Ook Almere heeft speciale maatregelen voor de ‘nieuwe armen’ in het leven geroepen. ‘Het boeit ons niet of iemand in de bijstand zit of niet’, luidt de klare taal van wethouder Ineke Smidt (PvdA) over de redenen. Zo is de schuldhulpverlening is op nieuwe leest geschoeid en toegankelijk voor iedereen. Ook heeft Almere samen met Lelystad een zelfstandigenloket voor zzp’ers en kleine ondernemers. Deze groep was via de bestaande schuldhulpkanalen niet te helpen. Die waren immers op particulieren gericht. ‘Daar wordt dan gekeken of de bedrijfsstrategie aangepast kan of de verplichtingen verlicht kunnen worden’, aldus Smidt. ‘Uiteindelijk kunnen deze mensen ook de schuldsanering in terwijl dat eerder niet kon.’ Almere betaalt de hulp aan de nieuwe groep uit het extra geld dat staatssecretaris Jetta Klijnsma toegekend heeft voor armoedebestrijding. Almere kreeg 1,1 miljoen euro uit die pot.

Luxe
In Enschede antwoordde wethouder Patrick Welman onlangs op raadsvragen dat zijn gemeente het onderscheid wél heel bewust maakt. ‘Die luxe heb ik niet’, licht Welman zijn standpunt toe dat ondersteuning alleen is voor mensen die met minder dan 110 procent van het bijstandsniveau moeten rondkomen. Weliswaar heeft Enschede ook zo’n 1,1 miljoen gekregen uit de extra armoedegelden van Klijnsma maar dat geld gaat op aan de ‘oude’ doelgroep. ‘We hebben dat geld hard nodig om het huidige beleid overeind te houden.’

Banken
Dat betekent niet dat Enschede niet doet voor ‘nieuwe armen’. Maar ondersteuning bij hypotheken, zoals in Almere, is er in Enschede niet. ‘Eerlijk gezegd vind ik dat ook een primaire verantwoordelijkheid voor de banken’, aldus Welman. ‘Die hebben de afgelopen jaren flink geprofiteerd en hun winsten zijn groot, dus die kunnen best iets doen, dat vind ik ook hun taak. Mensen kijken soms ook net even te snel naar de overheid.’

Bron : Binnenlands Bestuur

The American Dream is een nachtmerrie !

Voor het eerst gepubliceerd op 28-09-2011,
Update 16-10-2013 : Zo Kwetsbaar is onze Samenleving
Voorwoord Pineut : Oud Alternatief Nieuws is nu Main Stream geworden !

De economische malaise slaat hard toe in de VS, juist ook in de middenklasse. Miljoenen Amerikaanse Henken en Ingrids hebben geen baan meer, geen huis en onvoldoende eten voor hun kinderen. ‘I am so ashamed.’

Eerst even wat cijfers. Dat hakt er lekker in.

46 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens; 41 miljoen Amerikanen kunnen zichzelf en hun gezin niet voeden zonder gratis voedselbonnen; 30 miljoen basisschoolkinderen kunnen op school ontbijten dankzij het National Breakfast Program; 10 miljoen kinderen krijgen ook een gratis of goedkope lunch op school; 48 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekostenverzekering; 38 miljoen Amerikanen zijn onderverzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid; 2 miljoen Amerikanen moesten dit jaar hun huis veilen; 5 miljoen huiseigenaren hangt dit boven het hoofd; 14 miljoen Amerikanen hebben volgens de officiële cijfers geen baan, deskundigen schatten het werkelijke cijfer op 25 miljoen werklozen.

The American Dream is voor miljoenen Amerikanen een Nightmare geworden. In de ‘rijkste’ natie ter wereld, dat land waar elke krantenjongen miljonair kan worden als hij maar echt wil en keihard werkt natuurlijk – in de goeie oude tijd – daar leeft nu één op de zeven mensen onder of op de armoedegrens. Sinds de poverty rate een halve eeuw geleden voor het eerst werd gemeten zijn niet zoveel Amerikanen arm geweest.

Middenklasse

En het zijn niet meer alleen de traditioneel zwakkere groepen, de zwarten, de ongeschoolden of de illegale immigranten die worden getroffen. Het is de backbone van de VS, de middenklasse, de ruggengraat van de economie die onderuitgaat. Ook jonge blanken en Aziaten, niet zelden goed opgeleid, ontkomen er niet meer aan. De economische malaise en de crisis op de huizenmarkt eisen in hoog tempo hun tol. Een gemiddeld middenklassegezin is de laatste tien jaar 7 procent armer geworden, de inkomens zijn terug op het niveau van 1996. ‘Amerika is het land waar elke volgende generatie het beter doet’, zegt Harvard-econoom Lawrence Katz. ‘Dit is een verloren decennium.’

In de zuidelijke staten, inclusief de twee bevolkingsrijkste en ‘witte’ ?staten Texas en Californië, redt 20 procent van de inwoners het niet zonder de foodstamps die de regering aan lage inkomens verstrekt om boodschappen te doen; gemiddeld 133 dollar per maand. Elke dag komen er landelijk 20.000 aanvragen bij.

Vooral de jongsten zijn het kind van de rekening: 22 procent van alle Amerikaanse kinderen (40 procent van de zwarte kinderen), is food-insecure, zoals dat sinds 2006 wordt genoemd. Hunger mag het in de VS niet meer officieel heten – honger, dat bestaat in de hoorn van Afrika, beelden van uitgemergelde kinderen zien we niet in de VS. En armoedegrens is ook een betrekkelijk begrip. Voor een gezin met twee kinderen ligt die in de VS bij een gezinsinkomen van 22.113 (dollar (16.460 euro), voor een alleenstaande rond de 8.000 euro. Maar het aantal huishoudens dat zijn kind met een lege maag naar school stuurt, neemt schrikbarend toe, en de voedselbanken kunnen het eten niet aanslepen. ‘De poverty rate zou nog veel hoger zijn als niet zoveel 25- tot 34-jarigen thuiswoonden’, zegt Timothy Smeeding, directeur van het Institute for the Research of Poverty van Wisconsin University.

In het hele land kloppen Amerikanen ook aan voor huursubsidies of de herfinanciering van hun huis, hokken gezinsleden en vrienden bij elkaar om de lasten te delen, en dijt het aantal daklozen genadeloos uit. Met uitzondering van de gezondheidszorg worden er geen nieuwe banen gecreëerd in de VS. Er verdwijnen er wel veel, ook ‘veilige’ jobs. In en rond Washington DC zijn in een half jaar 39.000 overheidsbanen geschrapt. Mensen moeten vaak genoegen nemen met een parttime-contract.

Schaamte

‘Ik schaam me tegenover mijn tienerdochters’, zegt Steve (48) uit Minnetonka in Minnesota. Hij kwam met een gezinsinkomen van 50.000 dollar zonder veel zorgen rond tot hij zijn baan bij een expeditiebedrijf verloot. Ze leven van een kleine uitkering en steunen op Feeding America. ‘Ik doe alles om ze te beschermen tegen het stempel dat op werkloosheid drukt. Door ze zakgeld te geven bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk niet heb.’

Bron : De Pers – Referenties : Veel meer armoede door hoge voedselprijzen | De komende Armoede golf | Slachtoffers hypotheekcrisis wonen in ‘Tent City’

Zuurstof Belasting !

Het vrijdag gesloten akkoord van coalitie en oppositie slaat een gat van 650 miljoen in de begroting van dit jaar.

Gelukkig heeft Rutte de oplossing voor dit Kapitale bedrag gevonden door middel van “De Zuurstof Belasting !”  Er komt binnenkort een speciale heffing op Adem Halen en dat vind iedereen gewoonweg BRILJANT ! Belasting_op_Ademhalen

Klokkenluider Wereldbank – “De Dollar is Waardeloos en staat op het punt van instorten”

WE_Untergang
Na eerdere berichten van de alternatieve nieuwsvoorziening die de instorting van het economische systeem aankondigden, is het nu Russia Today die met het nieuws naar buiten komt met Karen Hudes, een klokkenluidster van de Wereldbank, met de melding dat de Dollar volkomen waardeloos is en op het punt van de ondergang staat.

Zoals bekend is er in Amerika een Shutdown gaande die inmiddels al 2 weken duurt. De officiele mediakanalen vergelijken deze shutdown graag met eerdere shutdowns waarbij de illussie wordt gewekt dat ook deze shutdown opgelost zal gaan worden. Niets blijkt echter minder waar, de huidige shutdown in combinatie met de enorme schuldenberg en vele andere economische financiele problemen en daarbovenop het geeffecteerde Obamacare, zijn volkomen onvergelijkbaar.  Ondanks dat geld, en in casu de dollar, de wereldmarkt beheerst, en alles gewoon door lijkt te gaan zoals altijd is er veel meer aan de hand dan de gewone burgers weten. Vrijwel volkomen onzichtbaar voltrekt er zich een financieel drama waarbij de val van de dollar de gehele wereldeconomie in haar val zal meesleuren. Uiteraard met alle kwalijke gevolgen vandien. De aanstaande ondergang en economisch financiele klap zal zo desastreus zijn en de schok zo groot dat maar weinigen zich er een voorstelling van kunnen maken.

Internationaal Monetair Fonds trekt €uro stekker uit Griekenland

Wanneer de €uro stekker uit Europa wordt getrokken is het definitief afgelopen met de “Vrede & Veiligheid” in Europa.

Het Internationaal Monetair Fonds overweegt eind deze maand te stoppen met de steun aan Griekenland als de leiders van de eurozone een gat van €3 tot 4 miljard in het Griekse reddingsprogramma niet hebben gedicht.

Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het totale Griekse steunpakket is €172 miljard groot. Volgens minister Dijsselbloem is er echter geen gat en is het Griekse hulpprogramma voor het komende jaar gegarandeerd.

Het gat zou volgens het FT-bericht ontstaan zijn nadat centrale banken uit de eurozone weigerden Griekse obligaties door te rollen. Het slechte nieuws komt nog eens bovenop signalen dat de privatiseringsplannen van Athene niet volgens plan verlopen.

Het miljardentekort betekent dat de ministers van financiën van de eurozone op zoek moeten naar andere financieringsbronnen. Zelfs een nieuw reddingsprogramma aan het einde van dit jaar zou tot de mogelijkheden behoren.

Waar het geld voor Griekenland vandaan moet komen, zou vanavond worden besproken tijdens de vergadering van de eurogroep, onder leiding van minister van financiën Jeroen Dijsselbloem. Een beslissing hoe het tekort daadwerkelijk ingevuld gaat worden, kan echter tot in de herfst worden doorgeschoven. Het IMF oefent nu druk uit door te zeggen dat het eind juli stopt met het betalen van steun.

Het is niet de eerste keer dat het IMF en Brussel elkaar de zwartepiet toespelen. Het IMF gaf onlangs in een rapport toe dat er fouten zijn gemaakt bij de redding van Griekenland. Daarbij haalde het fonds hard uit naar de Europese Comissie, die onder andere te weinig ervaring zou hebben met crisismanagement. Eurocommissaris Rehn noemde op zijn beurt het IMF-rapport ’oneerlijk’.

Bron : Financial Times

Naschrift Pineut : Mocht de €uro stekker definitief uit Griekenland worden getrokken dan betekend dit voor de lokale bevolking in elk geval dat alle bankrekeningen per direct zullen worden bevroren. De eerste dagen/weken zullen alle betalingen per direct worden opgeschort. Alle banken & pinautomaten zullen gesloten zijn. De gevolgen zullen desastreus blijken te zijn chaos en massale rellen zullen het land in totale anarchie veranderen. Het IMF weet dat het met al haar beslissingen Griekenland naar de afgrond heeft gebracht. Een terugkeer naar de drachme zal een wassen neus blijken te zijn. Als Griekenland als domino steen is gevallen en het land in totale lockdown gaat is het voor de €uro en Europa eveneens een aflopende zaak. Wat dan rest is chaos, revolutie, rellen en Martial Law.

Vr. Gr. Pineut

One Coin To Rule them All !

Update – Globale Crisis – Geheime Bilderberg Besprekingen – Op weg naar één Wereld met één Leider en één Munt !

ONE COIN TO RULE THEM ALL

Nu ook gezellig op Youtube

Ter Herrinering uit 2009 »»

Bij deze een afbeelding van een test munt die door Medvedev op de G-8 in 2009 getoond werd, aldus Rianovosti.

http://www.futureworldcurrency.com

Nieuwsbronnen : Breitbart | Prisonplanet | Yahoo News

En een Bankbiljet hebben we ook al v/d Nieuwe Globale Wereldbank

DNB waarschuwt voor nieuwe escalatie crisis

Crisis

Hernieuwde escalatie van de Europese schuldencrisis blijft een belangrijk risico voor de financiële stabiliteit in Nederland.

Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport. (PDF) De spanningen op de financiële markten in Europa zijn sinds vorig jaar afgenomen door ingrijpen van beleidsmakers, constateert de centrale bank. Bij een neerwaartse aanpassing van groeivooruitzichten, uitstel van structurele hervormingen of onverwachte verliezen in de bankensector kan het marktsentiment echter snel weer omslaan. Het is daarom van belang dat Europese overheden hun ingezette hervormingsagenda doorzetten. Vooral het streven om te komen tot een Europese bankenunie vindt DNB belangrijk.

De centrale bank wijst erop dat de rente in Nederland momenteel historisch laag is. Hierdoor kunnen banken makkelijker kredietvoorwaarden aanpassen waardoor ze minder geld verliezen op ‘probleemleningen’. Als de rente opeens flink zou stijgen, zonder dat dit gepaard gaat met economisch herstel, kan dat voor banken aanzienlijke verliezen op bedrijfsleningen en hypotheken opleveren. Bij een abrupte renteschok van 250 basispunten bedragen de additionele verliezen voor banken ongeveer 8 miljard in twee jaar, zo heeft DNB becijferd.

Nederlandse banken lenen nog steeds meer geld aan huishoudens en bedrijven uit dan ze via spaardeposito’s binnenkrijgen. Dit zogeheten deposito financieringsgat maakt hen kwetsbaar voor onrust op financiële markten. Volgens DNB is het daarom zaak dat het recent ingezette beleid op de huizenmarkt voortgezet wordt. Ook een groter aandeel in financiering door pensioenfondsen en andere beleggers kan kwetsbaarheden verder beperken.

Follow the Money schrijft het volgende :

Premier Lubbers bezwoer tijdens de recessie in de jaren ’80 eens dat hij bij een miljoen werklozen zou opstappen. Als Rutte zich aan dezelfde belofte zou binden kan hij in dit tempo over ruwweg een jaar zijn biezen pakken. In de afgelopen maanden is het reserveleger der werklozen met maar liefst 118.000 mannen en vrouwen versterkt. Daarmee staat de werkloosheid op ruim 8,1 procent. Bron : FTM

Volgens onderstaande tabel van het UWV echter is te zien dat het aantal uitkerings gerechtigden eind 2012 was gestegen naar 1.298.700. In 2011 was dit aantal al boven de 1 miljoen. Dit betekend dat er waarschijnlijk al veel langer een veel hoger aantal werklozen in Nederland zijn dan men durft toe te geven. Klik hier voor het UWV Jaarverslag 2012 (PDF)

Tabel_UWV_2012

Wie de geschiedenis een beetje kent en/of er op naslaat kan weten dat als dit zo doorgaat we de recessie van de jaren ’80 voorbij zullen streven. Mocht Nederland in de richting van de crisis jaren, zoals in de jaren ’30 gaan, dan ligt een oorlog op de loer. In die tijd lag het percentage werklozen rond de 25%. Het complete dossier over de Grote Depressie van 1930 die uiteindelijk uitmonde in de 2e Wereld Oorlog kunt u lezen op : Senior Plaza

Referentie artikel op FTM : Europa, de echte pijn moet nog komen !

Vr. Gr. Pineut