Video – “Misdaad zonder Bloed”

De Nederlandstalige video “Misdaad Zonder Bloed” gaat in op de ingewikkelde kanten van uiteenlopende vormen van fraude. Aan het woord komen onder anderen slachtoffers van datingfraude en acquisitiefraude en een psycholoog over de impact van de frauduleuze praktijken op de slachtoffers.

De welkomstbonus, de aanblijfbonus, de overnamebonus en de vertrekbonus

Georganiseerde_Misdaad

Het is al jaren een standaard gebruik dat ‘topbestuurders’ een bonus krijgen terwijl de mensen die deze graaiers geholpen hebben het met hun salaris moeten doen.

Je zou verwachten dat als de economie wat minder goed draait dat dan ook die bonussen minder worden of misschien wel helemaal verdwijnen maar dat blijkt een illusie. De heren en sommige dames worden steeds creatiever, gedurende de jaren 60 en 70 was er alleen nog maar een bonus voor iemand die werkelijk een uitzonderlijke prestatie had geleverd en dat hoefde niet per se een topbestuurder te zijn maar dat kon iedereen binnen het bedrijf zijn die iets uitzonderlijks verzon of een prestatie leverde waarvan het hele bedrijf kon profiteren.

Anno 2013 hebben de witteboordencriminelen en andere geldwolven een heel scala aan mogelijkheden verzonnen om het bedrijf volledig uit te kleden waardoor u en uw collega’s op straat komen te staan waardoor de gemeenschap er weer voor kan opdraaien door uw uitkering te betalen. We kennen inmiddels een welkomstbonus, een aanblijfbonus, een overnamebonus en een vertrekbonus. Al deze criminele technieken zijn de laatste jaren verzonnen om zodoende de brede maatschappelijke behoefte om het graaien een halt toe te roepen, te omzeilen.
Iedereen die graag een Heineken biertje drinkt moet daar nog maar eens goed over nadenken, deze bierliefhebbers hebben zonder dat ze het wisten gezamenlijk een mega aanblijfbonus gefinancierd die in de zakken van CEO Jean-Francois van Boxmeer is verdwenen. Heineken vond het nodig om deze wolf in schaapskleren om te kopen door hem een bedrag van 1,5 miljoen euro te ‘schenken’. De arme man verdient slechts 2,5 miljoen euro per jaar dus het was fijn voor hem dat hij nu eindelijk eens een keer met vakantie kon van zijn extra’tje na het harde werken waarbij hij kennelijk geen collega’s nodig had want die kregen geen bonus.

CEO Peter Bakker die het bedrijf TNT post in een record tijd naar de verdommenis heeft geholpen door niets maar dan ook helemaal niets voor het bedrijf te doen in een veranderende markt, kreeg nagenoeg 5,5 miljoen euro vertrekbonus mee, dit bedrag was al contractueel overeengekomen toen Bakker in dienst trad bij TNT Post. De kale oplichter had kennelijk wel een vooruitziende blijk voor zijn persoonlijke situatie maar vergat die toe te passen toen hij het bedrijf naar de knoppen hielp en hij zich liever bezig hield met het hebben van seks met jonge vrouwelijke carrière leeuwinnen.

Recentelijk was het topbestuurder Jan Bennink van Douwe Egberts die wij de eretitel ‘Oplichter van de week’ hebben toegekend. Hij graaide in de recordtijd van een halfjaar tijd 5,7 miljoen euro bij elkaar door Douwe Egberts te verkwanselen aan de Duitsers. We kunnen nog wel even doorgaan over deze man en zijn partners in crime maar dat zou zonde van onze tijd zijn want de mensen waarop wij in deze economische zware tijd zouden moeten kunnen rekenen zoals onze politici en ons Koningshuis zijn zelf geen haar beter dus we zullen er mee moeten leren leven.

Het huidige kabinet is alleen maar in staat om de economische crisis te verergeren door bepaalde noodzakelijke bezuinigingen te torpederen en de rest voor zich uit te schuiven terwijl de Koninklijke familie heerlijk vakantie aan het vieren is in het buitenland. Het valt dan ook te betwijfelen of een andere politieke stroming in staat zal zijn om de gelegaliseerde roofdieren te stoppen, misschien dat stakingen uiteindelijk een noodzakelijk kwaad zijn om het vullus in krijtstreep op de knieën te krijgen.

Bron : Waar in Holland

Levensduur Huishoudelijke Apparaten worden opzettelijk ingekort !

Huishoudelijke apparaten worden door fabrikanten opzettelijk met defecten voorgeprogrammeerd

De levensduur van vele apparaten wordt door vele fabrikanten kunstmatig ingekort. Op die manier kan er immers voor gezorgd worden dat de toestellen sneller vervangen hoeven te worden, zodat de verkoop van hun producten wordt gestimuleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre Européen de la Consummation (CEC). De consumentenorganisatie eist dat er maatregelen worden genomen om een einde te maken aan die praktijken, die niet alleen de kosten van de gebruiker opdrijven, maar ook tot een grote verspilling van waardevolle grondstoffen leiden.

Onderzoekster Lydie Tollemer stelde vast dat fabrikanten verschillende strategieën hanteren om de levensduur van hun producten op een bewuste manier te beperken. “Vaak wordt er bij het ontwerp van een apparaat bewust voor gezorgd dat één defect onderdeel de vervanging van het hele toestel noodzakelijk zal maken,” merkt ze op. “Die problemen worden vaak opgemerkt bij elektronische apparaten zoals televisietoestellen, wasmachines, mobiele telefoons of computers. Op zich zijn de technische problemen vaak niet echt ernstig, maar maakt de bouw van het apparaat een herstelling quasi onmogelijk of financieel niet zinvol.”

De onderzoekster merkt onder meer op dat wasmachines meestal geprogrammeerd zijn voor maximaal tweeduizend tot vijfentwintighonderd wasbeurten. “Daarom wordt bij de fabricage van de trommels vaak gebruik gemaakt van plastiek in plaats van inox,” aldus Lydie Tollemer. “Het plastiek raakt immers gemakkelijker beschadigd door onder meer munststukken of andere voorwerpen die tussen het wasgoed verzeild zijn geraakt. Bovendien is het plastiek ook gevoeliger voor hoge temperaturen dan inox versies. Ook blijkt de trommel vaak vast verbonden te zijn aan andere onderdelen, zodat bij defecten aan één van beide het totale mechanisme vervangen zou dienen te worden.”

“Ook televisietoestellen zijn geprogrammeerd voor maximaal twintigduizend uur uitzending, vooral door een blootstelling van condensatoren aan warmte. Printers blijken na een vooraf bepaald aantal bladzijden te stoppen. Vaak wordt de consument verwittigd dat de inktcassette moet worden vervangen, hoewel in veel gevallen nog voldoende inkt aanwezig is om tientallen extra bladzijden te printen. Toch volgen de meeste gebruikers de instructies van de producent. In een aantal gevallen wordt het mechanisme zelfs specifiek geprogrammeerd dat de printer na een bepaald aantal bladzijden het afdrukken blokkeert.”

Volgens de onderzoekster wordt er ook bij mobiele telefoons een beperkte levensduur gepland, onder meer door defecten aan de batterijen of batterlijladers. “Maar er wordt ook voor gezorgd dat wisselstukken moeilijk te vinden zijn,” benadrukt de onderzoekster. “Daardoor wordt het hele toestel onbruikbaar en dringt een vervanging zich op. Bovendien blijken applicaties alleen met de meest recente toestellen compatibel te zijn. Bij de mobiele telefoons moet ook nog eens rekening gehouden worden met een esthetische vervaldag. De meeste consumenten willen immers de jongste trends volgen. Bij mobiele telefoons is er dan ook sprake van een levenscyclus van amper twintig maanden.”

Er zijn inmiddels op het internet een aantal websites te vinden die verduidelijken op welke manier de consument zelf een aantal herstellingen aan de toestellen, van broodroosters tot computers en automechaniek, kan uitvoeren, maar volgens het Centre Européen de la Consummation moet er ook een wettelijk initiatief worden genomen om de bezitter te beschermen. “De garantieperiode moet worden aangepast aan de gemiddelde levensduur van het apparaat,” wordt er opgemerkt. “Ook moeten de fabrikanten verplicht worden om wisselstukken ter beschikking te houden en binnen een redelijke termijn te leveren.”

Gemeente Hoorn gebruikt als 1e scanners tegen Identiteits Fraude

Wie het slachtoffer wordt van identiteitsfraude belandt in een horrorscenario, waarin deurwaarders, incassobureau’s en opsporingsambtenaren verbeten jacht maken op een schaduw die altijd naar jou wijst. Probeer het systeem dan maar eens van je onschuld te overtuigen. KRO Reporter spreekt met de slachtoffers. Over wat er met je gebeurt als een ander je identiteit kaapt..

Wie het slachtoffer wordt van identiteitsfraude belandt in een horrorscenario, waarin deurwaarders, incassobureau’s en opsporingsambtenaren verbeten jacht maken op een schaduw die altijd naar jou wijst. Probeer het systeem dan maar eens van je onschuld te overtuigen.

De gemeente Hoorn zet zich als 1e Gemeente actief in om identiteitsfraude te voorkomen. Vanaf 2 april gebruiken baliemedewerkers een scanner die controleert of een identiteitsbewijs wel echt is.

De controle bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie gebeurde tot nu toe handmatig, maar dit neemt veel tijd in beslag. Bovendien blijkt het bij vooral buitenlandse documenten moeilijk na te gaan of ze echt zijn.

Werken onder valse naam

Als bij de inschrijving valse documenten worden gebruikt, krijgt de fraudeur een Burgerservicenummer waarmee hij onder een valse naam in Nederland kan werken en waarmee hij of zij bijvoorbeeld bij een bank een lening kan afsluiten.

Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat naar schatting bijna 6 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer is van identiteitsfraude. 60 procent daarvan lijdt hierdoor ook financiële schade, die soms oploopt tot 50.000 euro.

Slachtoffers van Identiteits Fraude kunnen dit melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Zie ook : Lichtzinnig gebruik van ID-bewijs. | Gratis geld halen in Nederland | Identiteits Fraude ! Laat u niet zomaar kopiëren !

Valse bankbiljetten van 200 euro in omloop

200_Euro

Sinds begin januari van dit jaar zijn in Apeldoorn en omgeving 10 aangiften binnengekomen van valse bankbiljetten van 200 euro, zo meldt de politie.

Die werden gebruikt bij het betalen van spullen die door verkopers via internet werden aangeboden. Het papier van deze biljetten is voelbaar afwijkend van de echte biljetten. Geadviseerd wordt om alert te zijn bij betalingen, in ieder geval met 200 eurobiljetten. In bepaalde winkels en tankstations is betaling met dergelijke coupures zelfs uitgesloten.

Advies politie
Vraag kopers om hun ID en noteer desnoods even een kenteken van de auto waarmee de koper gekomen is. Dat maakt een eventueel strafrechtelijk onderzoek na een foutieve transactie met een koper een stuk gemakkelijker.

Overigens buigt Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zich over PvdA-voorstel om biljetten van 500 euro uit omloop te nemen, omdat deze vooral door criminelen zouden worden gebruikt

Bron : Steunpunt Fraude

Identiteits Fraude ! Laat u niet zomaar kopiëren !

Minstens één op de twintig Nederlanders wordt slachtoffer van identiteitsfraude. Oplichters maken misbruik van persoonsgegevens en sluiten gsm-abonnementen af, nemen een lening op bij een bank of nog erger.

De gedupeerde ontvangt de nota’s en ziet automatische afschrijvingen van zijn bankrekening verdwijnen. Bewijs maar eens dat u nergens van af weet.

Misbruik
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Wat is identiteitsfraude ?
Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

Hoe vaak komt identiteitsfraude voor ?
Iedereen die een identiteitsbewijs heeft kan met identiteitsfraude te maken krijgen. In 2011 was vijf procent van de Nederlanders het slachtoffer van identiteitsfraude. Omgerekend zijn dat een paar honderdduizend mensen.

Wie mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken ?
Een klein aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Op de website van het College bescherming persoonsgegevens vindt u meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie ?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u een kopie af ? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie :

  • dat het een kopie is,
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
  • de datum waarop u de kopie afgeeft,
  • streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering

Waar staat wat ?
1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
2. Streep uw burgerservicenummer door. Hotels enzovoort hebben dit nummer niet nodig.
3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar door.

Overheidscampagne
Om deze vorm van identiteitsfraude een halt toe te roepen, is de overheid de campagne ‘Laat u niet zomaar kopiëren’ gestart. Alleen de werkgever en de bank mogen een kopie vragen van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Alle andere instanties of bedrijven mogen dat niet.

Het dringende advies luidt om geen kopie van uw identiteitsbewijzen aan derden te geven als u niet zeker weet wat ermee gebeurt !

Bronnen : RijksOverheid – Steunpunt Fraude

OM eist drie jaar tegen ‘imam’ Haselhoef

Met een zelfingenomen en zelfgenoegzame duivelse blik kijkt nep imam Haselhoef in de Camera

Met een zelfingenomen en zelfgenoegzame duivelse blik kijkt de griezel en enge nep imam Haselhoef in de Camera

Als het aan justitie ligt, verdwijnt de voormalige islamitische verzorger Abdullah Haselhoef drie jaar achter de tralies. Volgens de aanklager heeft hij gefraudeerd met vergoedingen voor kinderopvang. De eis werd woensdag uitgesproken bij de rechtbank in Den Haag.

De 44-jarige Haselhoef verwierf na de aanslagen in New York in 2001 landelijke bekendheid als officieuze woordvoerder van de moslims in Nederland. Later bleek dat hij zich ten onrechte uitgaf als imam.

Haselhoef vroeg tussen februari 2006 tot en met januari 2009 voor het gastouderbureau Family House voor ruim 2 miljoen euro kinderopvangtoeslag aan. Haselhoef vroeg dat onder meer aan voor mensen die geen werk hadden en gaf mensen op als gastouder, maar die helemaal geen opvang bleken te verzorgen. ‘In een groot aantal gevallen vond er geen of minder gastouderopvang plaats dan waarvoor wel toeslag was aangevraagd’, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De Belastingdienst keerde Haselhoef 2,2 miljoen euro uit. Daarvan verdween volgens justitie ongeveer 1 miljoen euro in de zak van Haselhoef of naar door hem gerunde bedrijven. Het OM wil die 1 miljoen euro in een aparte procedure terugvorderen. ‘Hij verzorgde de aanvragen en ging daarbij niet uit van de behoefte van de vraagouders, maar hij vulde de hoeveelheid uren in die hem het beste uitkwam. Daarmee beschaamde hij het vertrouwen dat in hem werd gesteld’, aldus de officier van justitie. Die eiste de celstraf voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

Een stukje voorgeschiedenis
Wie nog bekend is met de term Usenet kent Haselhoef wellicht nog uit de tijd dat hij in de jaren 1996 t/m 2000 erg actief was in de nieuwsgroepen nl.religie en nl.politiek. Posters in die groepen kregen een groeiende weerzin van deze nep imam die iedereen beschuldigde van racisme als men kritiek had op de Islam. Wie goed zoekt kan nog enige geschiedenis via google terughalen.

Na het terrorisme van 11 september verwierf imam Abdullah Haselhoef spoedig landelijke bekendheid. In vrijwel elk actualiteitenprogramma voerde hij het woord en in vele artikelen werd hij geciteerd. De familie Haselhoef, woonde in het Zeeuwse Krabbendijke, en waren inmiddels voorwerp van bedreiging die vooralsnog alleen hun beesten betrof, maar volgens Haselhoef door niemand serieus genomen wordt. „Wie onschuldige beesten doodt, heeft een grens overschreden.“

De bedreigingen ontstonden echter al veel eerder. „De dag voor dankdag,“ preciseert mevrouw Sarima Haselhoef, gezeten op een Arabische sofa in de woonkamer van de ruime Krabbendijkse woning. Nobby, het konijn van dochter Karima Ruqayyah (11), werd uit haar hok „ontvoerd.“ Een week later was het diertje weer terug, maar tegen de kerstdagen verdween het beest definitief. Karima Ruqayyah, wiens konijnenpension zich om veiligheidsredenen inmiddels in de garage bevindt, spreekt nog maar moeilijk over haar verdwenen konijn. Het ligt zelfs zo teer, dat ze de nieuwe konijnen niet meer vernoemd heeft naar het overleden exemplaar.

Bijna gedoopt
De familie Haselhoef woonde acht jaar in Krabbendijke en Haselhoef is al sinds zijn vierde in Nederland. Haselhoef werd besneden volgens de Joodse traditie, las later de Bijbel en schreef op de kaft: ‘De Heer is mijn God’. „Bijna“ werd hij gedoopt, maar hij gelooft nu dat de islam een ontwikkeling is op het jodendom en het christendom. Hoewel Haselhoef zich volkomen Nederlander voelt, is zijn integratie nog niet voltooid. Het is echter zeer de vraag of dat ligt aan het geslacht Haselhoef. Vader spreekt zuiverder Nederlands dan de meeste inwoners van Krabbendijke, die in onvervalst Zuid-Bevelands communiceren. Zijn kinderen nemen dat al over, daar kan het ook niet aan liggen. De kippen dragen Oranjegezinde namen; Beatrix, Máxima. Voor de Krabbendijkenaren is Haselhoef echter nog altijd niet ‘one of us’: „Als ik een ouderavond van school bezoek, sta ik alleen en is er een meningsverschil, dan wordt dat automatisch afgewenteld op de islam, of op dat we ‘geen Nederlander’ zijn.“

Konijnenonderkomen
De familie Haselhoef staat bekend om haar diervriendelijkheid. Al enkele keren gebeurde het dat kippen- en konijnenbezitters die uitgekeken waren op hun beesten, deze voor de deur van de familie Haselhoef neerzetten. Haselhoef: „Niet zo leuk.“ Zijn dochter bevestigt echter knikkend dat er wat haar betreft nog wel ruimte is in haar konijnenonderkomen. Toch laat ook Haselhoef zich als dierenvriend niet onbetuigd. Wanneer Cleo, de poes, tweemaal in de koffie van imam Haselhoef niest, ontvangt deze daarvoor berisping noch oplawaai.

Juist vanwege de liefde voor „onschuldige dieren“ trof de opeenvolgende terreur aan het adres van de beesten des te dieper. De Haselhoeven houden er even buiten Krabbendijke een ware kinderboerderij op na, met kippen, asielzoekende duiven, konijnen en paarden. Slachten en eten? Haselhoef: „De kinderen eten nog liever hun vader op.“ Mevrouw Haselhoef: „Toen het konijn ontvoerd werd, dachten we eerst aan een vorm van kattenkwaad.“ Toen ze echter een week na de verdwijning van Nobby haar paard wilde gaan berijden, trof ze in de stal een lugubere toestand. „Het bloed zat tot aan het plafond en mijn paard stond verderop in de wei. Het was volkomen overstuur en met geen stok meer in de stal te krijgen. De dierenarts constateerde een longbloeding, iets waarvoor dit paardenras tot het uiterste gebracht moet zijn. Het paard stierf. Eigenlijk was de dierenarts toen de eerste die zei dat hier kwade wil in het spel was.“ Mevrouw Haselhoef raakte daar pas van overtuigd toen in juli 2001 de stal tot de grond toe afbrandde. Daarbij ging ook een groot deel van het speelgoed van de kinderen in vlammen op. De paarden redden zich wel naar buiten, maar twaalf kippen, waaronder Beatrix en Máxima, verbrandden levend. Enkele hennen vonden een veilig heenkomen in de bomen, maar in december 2002 draaiden onverlaten kip Jorien de nek om en Berta lag met gekruiste poten voor de deur. „Het leek wel een voodooteken.“

Niet serieus
Haselhoef begrijpt niet dat de bedreigingen aan zijn adres niet serieus genomen worden. „Toen Hirsi Ali na uitspraken over de islam met de dood bedreigd werd, stonden de media er bol van. Ik ontvang geen dreigbrieven, maar op internet spreekt men de hoop uit dat de moordenaar van Pim Fortuyn ook op mij afstapt (‘Een mooie imam is een dooie imam’ en: ‘Heerlijk zo’n brand’). Fortuyn werd nog vermoord door iemand die niet eerst dreigde of beesten doodde. Iemand die in staat is onschuldige dieren te doden, heeft volgens ons een grens overschreden en kan ook mensen doden.“

Beproeving
De maand december vormde voor de familie Haselhoef zodoende een maand van beproeving. De aanslagen op de stal en de beesten vielen samen met de ziekenhuisopname van Abdullah junior, de oudste zoon die met een ernstige longaandoening in het ziekenhuis van Antwerpen lag. Vader en moeder Haselhoef hielden dag en nacht de wacht. Het eiste allemaal zoveel tijd op dat vader daarvoor zijn eerder dat jaar opgerichte Gemeenschapspartij (bedoeld als lijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen) ten grave droeg. De partij wilde een ‘concept bouwplan’ voor Nederland leveren, maar vanwege de bedreigingen en de gezinsdrukte zal het plan het licht niet zien.“

De landelijke bekendheid bracht Haselhoef dus niet de voorspoed die veel bekende Nederlanders wel ten deel valt. In november 2001 publiceerde het Algemeen Dagblad een artikel waaruit moest blijken dat Haselhoef allerminst een imam was. Hij had daarvoor geen opleiding gevolgd en verschillende islamitische organisaties, die volgens Haselhoef omhoog zaten met wat de Koran zegt over bijvoorbeeld homoseksualiteit, gaven te kennen dat zij afstand namen van Haselhoef als imam. Daartoe behoorden volgens Haselhoef ook organisaties die hem tot dan toe wel als zodanig erkenden. „Karaktermoord“ noemt de imam het. Haselhoef toonde aan dat de bewijsvoering rond de beschuldiging dat hij zich onterecht als imam opwierp knullig was. „Een imam is imam als hij door anderen erkend wordt als geestelijk leider, niet omdat hij per se veel weet.“ Ook Nederlandse islamologen bevestigden dat Haselhoef zich imam mocht noemen en dat niemand hem kan verbieden aan het hoofd van een moskeegemeenschap te staan. Haselhoef kan bovendien papieren laten zien, van onder meer het Moslim Informatie Centrum dat verklaart dat Haselhoef ‘bekwaam wordt geacht het islamitisch gebed als voorganger te leiden. Gelet op de inhoud van zijn studie in de islam en de ervaring hierin, voldoet hij aan de voorwaarde als voorganger in de functie van imam op te treden’. Haselhoef: „Een imam is niet hetzelfde als een priester, de status is beter vergelijkbaar met die van een voorganger in een evangelische gemeente.“

Baan
Intussen kostte deze affaire Haselhoef wel zijn baan als geestelijk verzorgende in het Parnassia Psychomedisch Centrum in Den Haag. Het centrum wenste niet meer in verband te worden gebracht met uitspraken die Haselhoef deed over onder andere homoseksualiteit. TV-West vroeg letterlijk: ‘Wat gaan jullie met Haselhoef doen’? Haselhoef: „Mijn werkgever was bang dat ze in een positie gedwongen werd waarin haar positie echter helemaal niet relevant was. De uitspraken vallen volgens mij onder de vrijheid van meningsuiting en waren een weergave van wat sommige moslims over homoseksualiteit denken.“
„Ik had een prachtbaan en ik kon veel betekenen voor mijn patiënten. Voor de islamitische patiënten betekent dit ook een verlies. Maar zowel islamitische als niet-islamitische patiënten kampten met fundamentele levensvragen. Het was mijn doel de band van de mensen met hun Schepper te bevestigen. Helemaal niet om ze te bekeren.“ Haselhoefs uitspraken zijn volgens hem door de media „bewust uit hun context gehaald om een betere soundbite te bewerkstelligen. Toen ik zei hoe in de landen waar de islamitische wet van kracht is deze functioneert ten opzichte van homoseksuelen werd daar van gemaakt dat ik homo’s haatte.“

Hameren
Haselhoef wil dat mensen van verschillende godsdiensten met elkaar in gesprek gaan, zeker nu bewuste Nederlanders en Nederlandse politici hameren op integratie. Er worden uitspraken van imams geciteerd om te bewijzen dat integratie nog ver te zoeken is. Mevrouw Haselhoef vreest de gevolgen: „Daardoor gaan moslims zich alleen maar duidelijker als moslim profileren, dat zie je aan de hoofddoekjes. Tien jaar geleden zag je er nauwelijks een in Den Haag. Nu wemelt het ervan.“ Haselhoef denkt overigens dat alle aandacht voor integratie vooral het doel heeft buitenlanders zo snel mogelijk Nederlander te laten zijn. Voor integratie en begrip moet iedereen zich echter inzetten. „Als je buitenlandse buren hebt, nodig ze dan eens uit op de koffie. Ik zie nu dat zowel de allochtone als de autochtone bevolking meestal bij elkaar kruipt.“

Haselhoef weet zeker dat de terreur tegen zijn dieren niet alleen dierenmishandeling is, zoals de overheden van de gemeente Reimerswaal beweren. „Er zijn in de buurt nog andere afgelegen schuren die men in brand had kunnen steken of waar men dieren had kunnen ombrengen. Het gebeurt duidelijk met de eigendommen van mijn gezin en vooral ook nadat ik vaker in de media kwam.“ Inmiddels zijn er bij de politie twee verdachten, waarvan er een uit het dorp zelf komt. Haselhoef: „De niet-gereformeerden van Krabbendijke zeggen dat ‘de gereformeerden’ het gedaan hebben. Wij willen echter geen speculaties doen, maar de daders beseffen niet wat ze ons gezin aandoen.“ Mevrouw Haselhoef: „Eerst was ik ontzettend boos, maar later vooral droevig. Als ik ‘s morgens in de richting van de stal loop, ben ik elke keer bang dat er weer iets gebeurd is. Gelukkig krijgen we vanuit het dorp ook veel meeleven. Na de brand kregen we bloemen, geld en zelfs konijnen.“ De keerzijde verwoordt Haselhoef: „Ik snap niet dat in een dorp als Krabbendijke met slechts 4000 inwoners, die bijna allemaal naar de kerk gaan, deze schanddaden onopgemerkt mogelijk zijn.“ Volgens Haselhoef is er ook sprake van jaloezie. „We hebben een groot huis en een mooi stuk grond buiten het dorp. Het is echt een Hollandse houding: Alles wat boven het maaiveld uitsteekt, moet kleiner gemaakt worden.“

Haselhoef is teleurgesteld in de vier Krabbendijkse predikanten. Zij brachten nog geen bezoek aan de „vreemdeling in hun poort,“ zoals Haselhoef het noemt. „Ik ben een landelijk bekende imam, maar zelfs toen ons ellende overkwam, hoorden we van hen taal nog teken. Dat is toch juist een christenplicht ? Tegelijk maak ik me ook zelf verwijten. Moet ik soms als eerste naar hen toegaan? Aan de andere kant: Ik krijg uit het hele land uitnodigingen, behalve uit mijn eigen dorp. „Het geeft ons wel veel moed dat wij niet alleen staan en dat veel Krabbendijkenaren het samen met ons even afschuwelijk en Krabbendijke-onwaardig vinden dat dit alles in ons dorp en in ons land kan gebeuren. 3000 van de 4000 inwoners hebben niets tegen ons.“ Het is mevrouw Haselhoef wel opgevallen dat als zij aangesproken wordt, iedereen de oorzaak van de ellende bij haar man zoekt met al zijn uitspraken. „Ze zijn dan wel vriendelijk, maar noemen als oorzaak van de ellende het optreden van mijn man.“ Haselhoef: „Ook mijn kinderen zeiden eerst: ‘Het is uw schuld. Het komt door wat u allemaal zegt’. Maar zo is het niet. De dader is de dader. De schuldige is niet degene op wie men kwaad is.“

Onrustig gevoel
Wordt Haselhoef niet moe van alle tegenslag? „Ik heb een heel sterke vrouw en sterke kinderen. Bovendien hebben we het hier erg naar ons zin en we putten kracht uit ons geloof. Tegelijkertijd ben ik wel erg bezorgd. In een uitzending van Zembla bleek dat er nu al moslims zijn die Nederland verlaten vanwege de toenemende hetze tegen de islam. Dat is hetzelfde als wat de Joden deden voor de Tweede Wereldoorlog. Als ik dan bedenk dat een groot deel van mijn familie door de Duitsers is omgebracht (Haselhoef is zelf half-joods), bekruipt me soms een onrustig gevoel. Nee, bang ben ik niet, maar dit kan wel opnieuw gebeuren als we elkaar niet als mens benaderen, maar als individuen die tot ‘een groep’ behoren. Nederlanders moeten de islam niet aanvallen, met als doel integratie, maar teruggrijpen op wat ze uiteindelijk willen bereiken, namelijk emancipatie. Dat lukt niet door uitspraken van imams eindeloos te controleren.“ Het is wat betreft Haselhoef nog maar de vraag of integratie helpt. „Joodse burgers waren perfect geïntegreerd, maar werden toch grotendeels vermoord.“

OM eist 6 jaar cel tegen mega-skimmer

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot zes jaar geëist tegen zes verdachten in een omvangrijke skimzaak. De verdachten hebben op ingenieuze wijze honderden bankpassen vervalst. Met deze nagemaakte betaalpassen werd ruim 1,5 miljoen euro van bankrekeningen gehaald. Daarmee is het een van de grootste skimfraudes uit de afgelopen jaren.

Het vermoedelijke brein achter de fraude is een 33-jarige verdachte uit Groot-Brittannië. Hij ontwikkelde een methode om bankpassen te kopiëren via de kaartlezer die inlogcodes verstrekt voor internetbankieren. De Brit manipuleerde de zogenoemde e-dentifiers van ABN Amro, waarna zijn medeverdachten de kaartlezers plaatsten in bankkantoren. Dat gebeurde in onder andere Deventer, Den Helder en Alkmaar. Klanten die online bankierden in deze filialen, lieten ongemerkt hun rekeninggegevens en pincode achter.

Downloadpas
Met een speciale ‘downloadpas’ haalden de skimmers de gekopieerde gegevens weer uit de kaartlezers. De gestolen bankgegevens werden gebruikt in vervalste betaalpassen, waarmee in 2008 en 2009 in verschillende landen grote bedragen werden gepind. Het OM vindt dat de verdachten de schade moeten vergoeden aan ABN Amro.

De skimzaak kwam aan het licht nadat de Britse autoriteiten een gemanipuleerde e-dentifier van ABN Amro hadden gevonden in de woning van de 33-jarige verdachte. In zijn woning in Londen lagen ook kaartlezers van Fortis en Rabobank. Deze twee banken zijn niet gedupeerd.

Witwassen
Tegen de Brit eiste de officier van justitie van het Landelijk Parket dinsdag een gevangenisstraf van zes jaar. De technische kennis van de verdachte was volgens de officier essentieel voor het ontstaan van de fraude. Een verdachte uit Roemenië die de praktische uitvoering van de skimming in Nederland zou hebben georganiseerd, hoorde 3 jaar celstraf eisen. Tegen de overige vier verdachten, allen Roemenen, eiste de officier van justitie straffen van 18 maanden tot 3 jaar.

Alle zes worden ze ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Vijf van hen worden daarnaast verdacht van witwassen.

Vertrouwen
De officier van justitie benadrukte in de rechtszaal dat de verdachten het vertrouwen in het betalingsverkeer ernstig hebben geschaad. “Wanneer het vertrouwen van consumenten in de pinpas niet meer aanwezig is, bestaat het risico van ernstige ontwrichting van het economisch verkeer.” De rechtbank doet naar verwachting eind november uitspraak.

Bron : Security.nl

Onderzoek naar subsidie voor ‘moskeeverzamelgebouw’

Moskeeverzamelgebouw Fusion in Amsterdam door Architectenbureau Marlies Rohmer

AMSTERDAM Het Europees antifraudebureau OLAF gaat onderzoek doen naar de subsidieverstrekking met Europees geld aan een multicultureel centrum in Amsterdam-Oost. Dit na aanleiding van vragen van de PVV aan de Europese Commissie.

Volgens Lucas Hartong van de PVV is het centrum een ‘moskeeverzamelgebouw’ en zijn de gegeven gelden hiervoor niet bedoeld. “Het is een duidelijk rode streep: Europees geld mag niet voor religieuze doeleinden worden gebruikt.”

Volgens de informatie die de Europese Commissie heeft, is het geld verstrekt voor de ‘financiering van onderdelen van de infrastructuur die geen verband houden met religieuze activiteiten’. Mocht uit het onderzoek van OLAF blijken dat de gelden onterecht zijn vertrekt, dan kan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, het geld terugvorderen.

De eindverantwoordelijkheid voor het verstrekken van de subsidie ligt bij de gemeente Amsterdam.

Bron : RTV-NH | Picasa Fotogalerij | Referentie : Architectenbureau Marlies Rohmer

Lichtzinnig gebruik van ID-bewijs.

Wie het slachtoffer wordt van identiteitsfraude belandt in een horrorscenario, waarin deurwaarders, incassobureau’s en opsporingsambtenaren verbeten jacht maken op een schaduw die altijd naar jou wijst. Probeer het systeem dan maar eens van je onschuld te overtuigen. KRO Reporter spreekt met de slachtoffers. Over wat er met je gebeurt als een ander je identiteit kaapt..

Wie het slachtoffer wordt van identiteitsfraude belandt in een horrorscenario, waarin deurwaarders, incassobureau’s en opsporingsambtenaren verbeten jacht maken op een schaduw die altijd naar jou wijst. Probeer het systeem dan maar eens van je onschuld te overtuigen.

Inchecken in de lobby van een hotel. Veel Nederlanders zijn niet zo voorzichtig met hun persoonlijke gegevens. Ze geven te gemakkelijk een kopietje van hun paspoort af. In veel gevallen, zoals in hotels, is het voldoende om enkele gegevens als naam, geboortedatum en woonplaats op te schrijven.

DEN HAAG – Nederlanders gaan onzorgvuldig om met hun identiteitskaart, rijbewijs en paspoort. Ze geven te gemakkelijk kopieën af en geven hun identiteitsbewijs soms zelfs in bewaring.
Dat is riskant, omdat de gegevens kunnen worden misbruikt voor identiteitsfraude. Dat stellen privacydeskundigen.

Volgens de deskundigen is de lichtzinnigheid vooral een gevolg van onwetendheid en maken bedrijven daar misbruik van. De wet is volgens hen te ingewikkeld, waardoor burgers niet weten wat wel en wat niet mag of verplicht is. ,,De gemiddelde Nederlander weet niet wat allemaal met een kopie van zijn paspoort kan worden gedaan”, aldus Corien Prins, hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg. Jos Meekel, directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche: “Zij gaan er ten onrechte van uit dat er altijd voorzichtig met hun gegevens wordt omgesprongen.”

Zelfs de overheid blijkt niet goed op de hoogte van de regels. Noch het ministerie van Binnenlandse Zaken noch het College Bescherming Persoonsgegevens kan uitsluitsel geven over de vraag of telefoonwinkels en autoverhuurders kopieën van identiteitsbewijzen van hun klanten mogen maken, wat regelmatig gebeurt.

Het CBP, dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens, laat alleen weten dat een kopie of scan van een identiteitsbewijs pas wordt gemaakt wanneer dat ‘noodzakelijk is of een wettelijke regeling dat eist’. Of de genoemde bedrijven aan die voorwaarde voldoen, kan het CBP niet zeggen, ‘omdat we dat niet hebben onderzocht’.

Het CBP begint binnenkort wel een onderzoek naar de praktijk in hotels, omdat het aanwijzingen heeft dat die soms op last van de politie kopieën van paspoorten maken. Volgens voorzitter Jacob Kohnstamm van het CBP is dit in strijd met de wet. Hoteleigenaren moeten weliswaar registreren wie in het hotel logeert, maar mogen niet meer noteren dan naam, beroep, woonplaats, type identiteitsdocument en aankomst- en vertrekdatum van de gast. Nog niet gepubliceerd onderzoek van adviesorganisatie KPMG bevestigt dat bedrijven en overheidsinstellingen vaak niet goed op de hoogte zijn van de regels. Zeker tien procent van de organisaties bleek de afgelopen drie jaar bovendien onzorgvuldig met persoonsgegevens te zijn omgesprongen.

Bronnen :www.nd.nl | Het Verzet

Commentaar redactie hetverzet.nl :

Ook de massale scanactie van de banken in 2006, waarbij paspoorten werden gekopieerd was feitelijk niet juist volgens de wet. Niet volgens de WID en ook niet conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, ook al wordt dit door het CBP niet toegegegeven. De WID eist niet dat er een scan van het paspoort of ID kaart wordt gemaakt, maar slechts dat een klant zich bij het openen van een rekening identificeert. De strijdigheid van de scan-actie van de banken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ligt in het feit dat bij het scannen de pasfoto wordt meegekopieerd. Dat is een bijzonder gevoelig persoonsgegeven en voor de dienstverlening van de banken niet noodzakelijk.

Zelfs de overheid blijkt niet goed op de hoogte van de regels. Noch het ministerie van Binnenlandse Zaken noch het College Bescherming Persoonsgegevens kan uitsluitsel geven over de vraag of telefoonwinkels en autoverhuurders kopieën van identiteitsbewijzen van hun klanten mogen maken, wat regelmatig gebeurt.

Het antwoord is toch heel eenvoudig. Telefoonwinkels en autoverhuurders hoeven niet meer gegegevens te verwerken dan noodzakelijk. Kopieën maken van de foto en het bugerservicenummer dat die instanties niet eens mogen gebruiken, is niet noodzakelijk. Juist het kopieren en het opnemen van het burgerservicenummer in allerlei bestanden vormt een bron voor identiteitsdiefstal. Het burgerservicenummer, het vroegere sofi-nummer had daarom nooit op het paspoort mogen staan.