Huishoudelijke mededeling

I.v.m. diverse omstandigheden ben ik langere tijd genoodzaakt geweest me met andere zaken bezig te houden. Internet e.d. kwamen hierdoor op de laatste plaats te staan. inmiddels is er weer iets meer tijd om te kunnen bloggen maar er zullen slechts af en toe nieuwe berichten verschijnen die met de titel van dit blog verband houden (bent u al de pineut ?)

Via mail en andere wegen werd natuurlijk gevraagd waarom dit blog langere tijd offline is geweest. Hiervoor waren diverse redenen, de belangrijkste waren de enorme toename van spam via wordpress, mail e.d. Soms wel enkele duizenden per dag, inmiddels is dit door zowel de wordpress beheerders als de diverse mailaccount beheerders opgelost. Daarbovenop zijn diverse gratis diensten waar bestanden stonden verdwenen. Door de enorme frustraties die dit alles opleverde was de zin om nog langer te bloggen weg.

Aangezien dit blog slechts één middel is om mensen bekend te maken met het Evangelie van Jezus en ik dit puur uit altruïstische overtuiging doe is het onmogelijk om hier 24/7 mee bezig te zijn. Dat laatste ben ik dan ook niet langer meer van plan. Sporadisch zullen er dus nog nieuwe berichten verschijnen en zullen de nieuwsbrieven worden bijgewerkt. Mijn persoonlijke visie en mening is dat er buiten internet er ook nog een (echt) leven is waar ik het Leven van het Evangelie van Jezus kan en moet leven door het dienen en dienstbaar zijn aan anderen. De hoogste prioriteit in mijn leven is altijd de zorg voor anderen geweest. Door veel gebed is het mij duidelijk geworden meer afstand te nemen van zaken die niet dienstbaar zijn aan God de Vader en mensen om mij heen.

Vr. Gr. Pineut

Nieuwe Christelijke Eindtijd/Opname website

Er is een nieuwe Christelijke Eindtijd en Opname website gestart met de toepasselijke naam : “Mensen verdwenen ?”

Op éénvoudige en in een strakke zakelijke weergave worden o.a. de Christelijke opname leer en enkele zeer belangrijke eindtijd zaken besproken. De site zal nog worden uitgebereid met ander belangrijk materiaal waaronder o.a. PDF E-Books.
De belangrijkste Christelijke Eindtijd zaken worden helder uiteengezet, vooral voor hen die na de “opname” zullen zijn achtergebleven en alsnog op de hoogte willen komen van het plan en doel van God de Vader voor zijn schepping.

Kortom http://mensenverdwenen.com is meer dan een bezoekje waard !

Vr. Gr. Pineut

Omdat de video die ik hier eerder plaatste automatisch steeds start heb ik de video verwijderd, in plaats daarvan kunt u hier de video alsnog beluisteren.

Huishoudelijk – De KONING Komt !!!

Alle onderdelen inzake de voormalige website “stormwaarschuwing” zijn verwijderd en zullen ook niet meer terugkomen. De voornaamste twee redenen hiervoor zijn dat inmiddels de meesten op de hoogte zijn gebracht en aangezien het nu inmiddels 2010 is wil Pineut vooral opzien naar de aanstaande komst van Koning Jezus. Negatieve berichtgevingen, hoe vervelend deze ook mogen zijn, behoren niet tot het Koninkrijk van God.

Vr. Gr. Pineut