Eng, Enger, Engst !

Het wereld wijde netwerk van de Illuminati, open en bloot voor iedereen te zien !

Open en bloot voor iedereen duidelijk te zien dat de Illuminati er niet langer voor schromen om aan iedereen te laten zien en lezen wie zij zijn en waar ze voor staan.

Hoewel de samenzwerings theoriën over “de illuminati” niet geheel onbekend zijn voor de bezoekers van dit blog gewoon even klikken op bovenstaand logo en dan de site vakkundig uitpluizen, lezen, navorsen en doorgronden. Niet langer Theorie maar gewoon een Feit ! Zoals met een eerdere site over de vrijmetselaars i.z. het Wachttoren Genootschap ook al via dit blog was aangetoond.

Vooral de meta tag “bron code” van de site laat er geen misverstand over bestaan uit welke duistere onheilige OCCULTE hoek de wind waait.

Die Bron Code is o.a. : “meta name=”description” content=”The Illuminati Network endeavors to provide timely and topical information and education from an Occult perspective for worldwide public consumption in an effort to promote diversity and understanding through cooperation and information sharing with International spiritual and Occult communities.”

Let vooral op de woorden Occult, mystiek, spiritueel=Spiritisme etc. Dit dient door de wereld bevolking kritiekloos te worden verorberd !

Ik neem aan dat u nu inmiddels genoeg informatie heeft om verder onderzoek te doen, bij deze heb ik getracht weer 1 en ander te Openbaren ! (Jeremia 33:3)

Vr. Gr. Pineut

Update: Paul Begley besteedde er op 1 Nov. J.L. een video aan, inmiddels wordt het bizarre nieuws door meerdere websites en blogs opgepikt.

Referentie Artikel : De val van de Illuminati

Links/Verwijzingen : EindTijdNieuws

De val van de Illuminati !

Door Nico Appelman

Over de ondergang van een duistere en geheime elite

“We ARE going to see the downfall of the New World Order. We are watching the “controlled demolition “ of the New World Order in progress; the destruction of the Illuminati. No matter what. It’s coming and a lot sooner than you may have dared to believe.”

Dit zijn woorden die te lezen zijn op de site van David Wilcock. Klare taal.

Waarom zijn wij, de wereldbevolking, gebaat bij de ondergang van deze Illuminati? Wie of wat zijn deze Illuminati? Welke argumenten zijn er die aannemelijk maken dat dit inderdaad al gaande is en zich verder zal voltrekken in 2009?

De Illuminati

Op wikipedia staat de volgende omschrijving: “illuminaten, ook illuministen of Illuminati is de aanduiding voor verschillende historische geheime genootschappen”. De oorsprong van de naam Illuminati is onduidelijk. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk “verlichte personen”, “zij die verlicht zijn”. Het woord betekent in het Italiaans: “drager van het licht”. Al snel zal in dit artikel duidelijk worden dat deze omschrijving een volkomen misplaatste is en op geen enkele manier de spirituele betekenis bezielt zoals het doet vermoeden. Immers enig verder onderzoek leverde totaal andere informatie op!

Het blijkt hier te gaan om een uiterst duistere en sinistere geheime genootschap met weinig goeds in de zin. De Illuminati worden regelmatig aangeduid met “Schaduwregering” of “Moriah Conquering Wind” zoals ze zichzelf verkiezen te noemen. Zij bestaan uit de invloedrijkste, de machtigste en vermogendste mensen in hoge posities in de maatschappij, in de politiek, het bankwezen, de media en de zakenwereld. Het zijn feitelijk deze onzichtbare mensen “achter de schermen” die werkelijk aan de touwtjes trekken. Ze willen daarmee boven de wet gaan staan. Zij bepalen eigenlijk het nationale en internationale beleid van heel veel landen over de hele wereld door hun machtspositie. Het gaat om een elitegroep mensen die via een antieke oude taal en symbolen met elkaar communiceren. We praten hier over ongeveer 13 superrijke en vermogende families, door sommigen op het internet aangeduid met “Satanische Bloedlijnen”. Niet echt frisse jongens dus.

David Icke heeft onder andere onderzoek gedaan naar de werkelijke machthebbers.

Het betreft families die vele malen rijker zijn dan Bill Gates van Microsoft van wie over het algemeen aangenomen wordt de allerrijkste man op aarde te zijn. Met hun vermogen van in de triljoenen dollars verbleekt het vermogen van Bill Gates van 45 miljard volkomen.

De namen van deze vermogende invloedrijke families waren steeds een goed bewaard geheim. En zoals het vaak gaat met geheimen, zijn ook deze uitgelekt.

Dit is vooral te danken geweest aan die mensen die deze Orde, deze Elite, zijn ontvlucht en met de meest schrikbarende onthullingen en openbaringen kwamen. Om wie gaat het dan? Verschillende namen die steeds weer terugkeren zijn de namen van de volgende families: Rockefeller, Rothschild, Astor, DuPont, Reynolds, Onassis, Disney en Guggenheim.

Een van de bekendste en invloedrijkste frontgroepen van de Illuminati die als geheime genootschap functioneert is die van de Bilderberggroep.

De Verborgen Agenda

De Illuminati hebben niet mis te verstane doelen die ze graag willen bereiken. Hoewel zij deze doelen graag geheim willen houden, staan deze doelen exhibitionistisch omschreven op de zogenaamde Georgia Guidestones. In de Amerikaanse staat Georgia bevindt zich bovenop een heuvel in het plaatsje Elbert County een op een Stonehenge lijkend monument.

Dit is in 1980 daar geplaatst ter nagedachtenis aan Thomas Paine die lid was van “The Rosicrucians”; een geheime genootschap die we kunnen rekenen onder de Illuminati.

Dat wat de Illuminati ten doel gesteld heeft, liegt er niet om. Zij willen boven alles Eén Wereldregering, a “New World Order” creëren en daarmee de hele aarde in zijn macht  krijgen. Die wereldregering heeft vervolgens duistere plannen op haar agenda staan, waaronder een vermindering van de wereldbevolking tot maximaal 500 miljoen en controle op deze wereldbevolking. Zij wil één munteenheid, één leger en een volledig elektronisch financieel systeem. Zij wil de hele mensheid voorzien van een traceerbare geïmplanteerde microchip: een RFID-chip. Dieren worden inmiddels al voorzien van deze chip, de volgende stap zijn bepaalde groepen mensen (o.a. criminelen) en daarna de hele mensheid.

De mensen worden hiermee volgbaar en controleerbaar en volledig in de greep van de macht van deze Illuminati gemaakt. Een moderne vorm van slavernij zou je kunnen zeggen.

Macht

Het draait feitelijk allemaal maar om één ding: om (totale) macht. Deze macht van de Illuminati ligt op verschillende gebieden waaronder de economie. Immers geld maakt macht! Het is daarom niet verbazingwekkend dat de Illuminati alle internationale banken bezitten. Hun macht zit in de oliehandel, de invloedrijke industrie en handel. Zij infiltreren in de politiek en bemoeien zich met nationaal en/of internationaal beleid of zetten dit naar hun hand. Een voorbeeld waarin hun macht tot uiting komt, is die in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het is niet echt een geheim meer dat de kandidaat die het meeste sponsorgelden heeft, veelal de verkiezingen wint. De verkiezingen worden veelal gesponsord met drugsgeld, een handel die ook al weer door de Illuminati beheerst wordt. De leidende kandidaten worden zorgvuldig gekozen uit de occulte bloedlijnen van de 13 Illuminati-families. Uit onderzoek naar de presidenten van de Verenigde Staten blijkt dat de meeste presidenten tot de Illuminati-families behoorden. Barack Obama vormt hierop een wezenlijke uitzondering! Hij maakt geen deel uit van de Illuminati getuige zijn speech direct na zijn overwinning op McCain!

Wat eveneens niet ongenoemd mag blijven, is dat de Illuminati het hele proces van informatiestroom controleren en beheersen. Zij bepalen wat voor nieuws in de (mainstream) media uitgebracht wordt om mensen een bepaalde versie van een verhaal of een gebeurtenis te laten geloven: mindcontrol dus. Zo is er heel veel misleidende, elkaar tegensprekende en foutieve informatie verstrekt over de gebeurtenis op 11 september in New York om mensen maar het idee te geven dat dit het werk is geweest van “onze”gemeenschappelijke vijand: de terroristen, terwijl alle schijn tegen is en er naar aanleiding van allerlei bewijzen eerder sprake is geweest van een “inside job”. Vooral naar aanleiding van deze rampzalig gebeurtenis, wordt steeds duidelijker dat er een strategie schuilgaat achter de plannen van de Illuminati. Het is een “problem-reaction-solution” strategie. De Illuminati creëren allereerst een (groot) probleem en wachten op de (voorspelde en verwachte) reactie van de bevolking, waarna er een zogenaamde “oplossing” komt voor het voorgevallen probleem. Echter wat vaak niet gezien wordt, is dat deze schijnbare oplossing eerder een beperking is van onze vrijheid. Hiermee is de Illuminati weer een stap dichter bij haar doel.

Angst

Macht geeft deze illustere machthebbers een lekker gevoel. Ze proberen een duidelijke tactiek te volgen om deze macht te krijgen en te houden. Hun wapen is die van angst creëren!

De Illuminati wil vooral veel angst zaaien onder de mensen, zodat zij aan het werk kunnen om te voorkomen dat de angst van de bevolking bewaarheid wordt. Angst wordt op grote en op kleine schaal ingezet. Op grote schaal merken we dit aan o.a. aanslagen. Op kleine schaal gebeurt dit met name door het omkopen en chanteren van bepaalde personen op bepaalde strategische posities. Zodra iemand omgekocht is, is iemand bang dat dit naar buiten toe bekend wordt en zal deze persoon er veel bij gebaat zijn om dit te voorkomen.

Hiermee is hij een speelbal geworden van de Illuminati. Zij zullen beslissingen nemen die ze anders niet hadden genomen of beleid uitstippelen wat ze niet uitgestippeld zouden hebben. Maar diezelfde angst speelt op een andere manier óók bij deze Illuminati. Immers: het is voor hen van het allergrootste belang te voorkomen dat het volk onraad ruikt en in verzet komt. De Illuminati spelen daarom een vies spelletje met de mensheid, zodat het grootste deel van de mensen het onwaarschijnlijk acht dat zij bestaan en zulke plannen (kunnen) hebben. Daarom is geheimhouding een eerste vereiste. Zonder deze geheimhouding zouden ze hun macht verliezen en daarmee hun grip op de mensen. Daarom zijn de Illuminati ook bang dat de waarheid boven tafel komt. Vluchten uit de Illuminati-elite en/of overtreding van de geheimhoudingsplicht wordt vaak zonder meer betaald met je eigen leven.

Geschiedenis gaat zich herhalen

Het zal niet de eerste keer zijn dat de Illuminati ten val komt. Het is al een keer eerder gebeurd in het verleden. In de 18e eeuw werd de gehele “Bavarian Illuminati” ten val gebracht toen ene Jacob Lanze dodelijk getroffen werd door een bliksem en vervolgens met zeer verontrustende en schrikbarende documenten in zijn binnenzak gevonden werd.

De documenten die hij bij zich had, betrof zeer belangrijke en geheime informatie over de Orde van de Illuminati en hun kwaadaardige plannen. Door het aantreffen van deze documenten kon de zittende regering tijdig ingrijpen en deze Illuminati aanvallen en (grotendeels) vernietigen. En dit is niet het enige voorbeeld. William Morgan, een lid van de Illuminati (Masonische Orde) kwam naar buiten en publiceerde Masonische geheimen in 1826 en werd zonder pardon vermoord. Deze publicatie van geheime informatie vernietigde bijna de hele Masonische Orde. Tot die tijd had deze Masonische Orde de Amerikaanse media, politiesysteem en regering bijna volledig in haar wurggreep. Desondanks begon het verraad van binnenuit: de eigen leden begonnen in verzet te komen en draaiden de Orde hun rug toe.

Chaos

Volgens David Wilcock zijn er overvloedige bewijzen dat insiders in onze huidige, moderne geheime elitegroepen, zoals de Rockefeller-Nieuwe-Wereldregering en de Rothschilds Illuminati het meer dan spuugzat zijn van wat ze al die jaren hebben moeten doorstaan.

Zij willen er nu uitstappen. David  heeft de afgelopen tijd sommigen van deze Illuminati zelf gesproken onder wie Svali, een Illuminati-klokkenluider die gezegd heeft dat er een “massale exodus” uit deze groep zou zijn, als die leden er zeker van zouden zijn dat ze niet vermoord of gelyncht zouden worden wanneer ze de Illuminati zouden verlaten. Vandaar dat we steeds meer klokkenluiders (zullen gaan) zien. Klokkenluiders die moedig genoeg zijn om hun verhalen te onthullen en te openbaren. Dit is slechts het begin. De verwachting is dat wanneer de tijd rijp is, bij de juiste timing, dat er massa’s van leden plotseling zullen gaan uitbreken en schoon schip willen/gaan maken precies zoals dat gebeurde tijdens het “William Morgan Masonic Scandal”. De meeste Illuminati-leden zitten gevangen in hun bloedlijn en worden in deze geheime elite geboren. We moeten niet vergeten dat het eigenlijk even goed mensen zijn zoals wij, maar dat ze als ratten in de val zitten in hun Illuminati-wereld. Ze zouden er wel uit willen als dat kon. En dit laatste is aan het veranderen!

We kunnen ons de komende tijd voorbereiden op verklaringen en openbaringen van insiders die we zeker tegemoet gaan zien.

We hebben momenteel een historisch punt bereikt die minstens net zo belangrijk of mogelijk nog belangrijker is dan het moment waarop de Illuminati in de 18e en 19e eeuw een ondergang kende. De geschiedenis gáát zich voor onze eigen ogen weer herhalen. David maakt dit op uit enkele recente gebeurtenissen.

VS en Israël

David Wilcock doelt hierbij direct op het ongelooflijke verraad wat Bush pleegde jegens zijn bondgenoot Israël eerder in 2008. De regering Bush onthulde namelijk openlijk dat Israël in het voorjaar van 2008 van plan was om nucleaire plaatsen in Iran aan te vallen en te bombarderen. Israël had Amerika nadrukkelijk hierbij om steun gevraagd.  Europese diplomatieke bronnen hadden de Guardian verteld, dat President Bush dit plan niet wilde steunen en dat hij zeker niet verwachte dat hij van gedachten zou gaan veranderen in de resterende tijd van zijn presidentschap. Waarschijnlijk had het besluit van Bush onder andere te maken met zijn angst dat Amerikaanse manschappen direct gevaar liepen; soldaten die namelijk wel héél dicht in de vuurlinie van Iran gelegerd zijn in Irak en Afghanistan. Mogelijk dat Bush ook ernstig rekening hield met andere ongewenste tegenaanvallen zoals een bombardement op de Amerikaanse vloot in de Perzische Golf. Zo gezegd zouden de voordelen lang niet zo groot zijn als alle nadelen, waarmee Bush hier dus maar van af gezien had. Deze schokkende gebeurtenis die op het laatste moment door Bush afgewenteld werd door het plan van Israël niet te steunen, is aan veel mensen voorbij gegaan. Dit heeft alles te maken met het feit dat dit slechts heel kort genoemd is in alleen de Amerikaanse media.

Daar heeft de Amerikaanse regering ongetwijfeld haar redenen voor gehad om dit naar buiten te brengen. De Amerikaanse regering wilde zich indekken en zichzelf ervan verzekeren dat zij niet de schuld zouden krijgen van het steunen van Israël. Tegelijkertijd bereiden ze zich voor op het slechtste ten gevolge van dit niet chique verraad.

Een andere gebeurtenis die duidt op het afbrokkelen van de macht van de Illuminati is de oorlog die in augustus 2008 oplaaide tussen Georgië en Zuid-Ossetië. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook hier sprake is geweest van een bemoeienis en inmenging van Amerika en Israël. Het Russische leger trad toen kordaat en heldhaftig op door het Georgische leger succesvol te verdrijven uit Zuid-Ossetië. Wat het Russische leger toen ontdekte, verraste hen ten zeerste! Russische soldaten vonden in de legervoertuigen van het Georgische leger die in allerijl achtergelaten waren een enorme rijkdom aan geheime (Amerikaanse en Israëlische) documenten. Het lijkt er inderdaad op dat de geschiedenis zich hier precies gaat herhalen op dezelfde manier zoals dat plaatsvond in de 18e en de 19e eeuw toen er eveneens schokkende en onaangename documenten van de Illuminati gevonden werden.

Het Russische leger is in dit geval geenszins de “bad guy”. De beschuldigende vingers kunnen hier naar de VS en Israël gewezen worden. Rusland heeft het helemaal gehad met de zittende president Bush. Op de site van Bloomberg.com is te lezen dat Rusland pas de betrekkingen met Amerika wil herstellen en normaliseren op het moment dat Bush van het toneel verdwenen is, aldus een geïnterviewde VN-ambassadeur.

De beslissende dag waarop de overwinning van het Russische leger behaald werd, was op 16 augustus 2008. Deze dag is feitelijk historisch gezien van onschatbare waarde.

Het bijzondere van deze belangrijke datum is dat deze in de periode hieraan voorafgaand op z’n minst al 7 keer “gevlagd” c.q. voorspeld was in verschillende graancirkels! Graancirkels waarvan ondertussen wel genoeg bewijzen zijn dat deze niet door mensen gemaakt worden/zijn. Zélfs als er mensen zijn die insinueren dat deze graancirkels “fake” zijn, hoe zou dan de maker(s) van deze graancirkel de exacte datum van het einde van deze oorlog tussen Georgië en Zuid-Ossetië hebben kunnen weten?! En dan hebben we het nog niet eens over de onvoorstelbaar belangrijke documenten die gevonden zouden worden.

Deze graancirkels gaven haarscherp het einde aan van deze ramp voor Amerika en haar bondgenoot Israël. De betreffende graancirkels symboliseren feitelijk het einde van Amerika als “supermacht”, daar de VS niet in staat was om haar eigen bondgenoot te steunen en te beschermen en liever eieren koos voor zijn geld.

Waarheid openbaart zich

Volgens David Wilcock kunnen we de komende tijd een enorme toename aan verklaringen en openbaringen van insiders van de Illuminati tegemoet gaan zien. Hij gelooft dat wij nu op een punt in de geschiedenis bereikt hebben die minstens zo belangrijk zo niet belangrijker is als het moment van de ondergang van de Illuminati in de 18e eeuw en de 19e eeuw tijdens het William Morgan Masonische Schandaal getuige de toename van het aantal klokkenluiders uit de Illuminati. Het is uitermate verbazingwekkend dat informatie over bovenstaande schokkende gebeurtenissen gewoon te lezen zijn geweest in de Amerikaanse mainstream media. Onvoorstelbaar, maar waar. Laten we ons ervan bewust zijn dat dit soort informatie NOOIT in de reguliere mainstream media vrijgegeven zou worden tenzij er absoluut geen andere optie meer is. Immers het is namelijk not-done om je eigen bondgenoten te verraden. Dat doe je gewoon niet. Zeker niet als je samen enige jaren veel energie gestoken hebt in het gezamenlijke Iran-project, tenzij je werkelijk in een “end-game” situatie beland bent. En juist daar heeft het op dit moment alle schijn van!

Een ander voorbeeld wat eveneens openlijk in de mainstream media in Amerika bediscussieerd is geweest is het zogenaamde “October Surprise”.  Deze oktober verrassing had alles te maken met een mogelijk geprovoceerde oorlog om de presidentsverkiezingsuitslag naar de hand te zetten ten gunste van McCain. Er waren ook geruchten te lezen dat in een geval van een overwinning door Obama dat vice-president Dick Cheney van plan zou zijn geweest om alsnog een poging te doen om het nucleaire programma van Iran te verlammen in de laatste weken van het presidentschap van Bush. We zijn kennelijk op een punt in de geschiedenis aangekomen dat de plannen van de Illuminati openlijk bediscussieerd worden in de reguliere media. Dit zorgt er voor dat het nu nog onwaarschijnlijk is dat hun plannen nog serieus genomen worden en dat hun “vieze spelletjes” nog zullen gaan werken. Integendeel. Er is simpelweg geen manier meer om de bevolking voor de gek te houden. Sterker nog door al deze media aandacht zou je kunnen zeggen: “the truth is exploding out.” Dat is wat er op dit moment gebeurt. Ze moeten die informatie wel publiceren, want als er maar enkele insiders vanuit het Russische leger gaan praten over de gevonden geheime documenten dat breekt de waarheid hoe dan ook alsnog naar buiten.

Tot slot

Al deze genoemde gebeurtenissen en onthullingen zijn bewijzen dat de Illuminati aan het begin staat van hun eigen ondergang. Zij ondernemen drastische maatregelen om zich voor te bereiden op de verontwaardiging die zal ontstaan wanneer de gevonden documenten naar buiten komen. De Illuminati kwamen met een gigantische afleidingsmanoeuvre van ongekende omvang sinds 1929; de financiële kredietcrisis. Daar konden wij als mensheid  onze aandacht volledig op gaan richten als bliksemafleider voor wat er kort daarvoor gebeurd was. Maar of dit gaat werken, is nog maar de vraag. Immers het massale Amerikaanse volk is aan het ontwaken en wakker aan het worden. En niet alleen het Amerikaanse volk! Het volk wordt zich bewust van de schrikbarende leugens die hun regering al die jaren verteld heeft en zal hoe dan ook haar antwoord hierop laten horen. Het eerste antwoord kwam meteen al van Barack Obama zelf in zijn speech na zijn overwinning op zijn rivaal Mc Cain, waarmee hij een verwijzing maakte naar de Illuminati: “To those who would fear this world—we will defeat you.”Al met al kost het maar weinig fantasie om te realiseren dat het bericht aan het aller begin van dit artikel feitelijk goed nieuws betreft en zeker hoopgevend is: “we ARE going to see the downfall of the New World Order”. En middels dit artikel moge duidelijk zijn dat het inderdaad gáát gebeuren “and a lot sooner than you may have dared to believe!”

Bronnen & Referenties : www.niburu.nl | www.divinecosmos.com | www.illuminati-news.com | www.thewatcherfiles.com

Dit artikel wordt ook gepubliceerd in het mei nummer van Spiegelbeeld Magazine.

Verwant artikel : The 2012 Scenario (engelstalig)