Obama wil met hulp van de VN Jeruzalem verdelen

Jeruzalem - (Zacharia 12_3)

Terwijl de Amerikaanse vice-president Joe Biden woensdag Jaffa bezocht, stak een Palestijn daar een Amerikaanse toerist dood en verwondde 10 anderen, waaronder toeristen en Israelische Arabieren. De dader werd geprezen als held en martelaar door de officiële Palestijnse televisie. President Abbas prees intussen de moedige daad van een Palestijnse ‘martelares’ die een Israelische soldaat probeerde dood te rijden. Hij bood Biden wel condoleances aan voor de omgekomen Amerikaan, nadat Biden al openlijk het gebrek aan veroordelingen van de terreuraanslagen door de PA had bekritiseerd.

Bij het bezoek van Biden aan Netanyahu was onder meer de miljardensteun van de VS voor Israels verdediging aan de orde gekomen, alsmede de dreiging vanuit Iran (dat die dag 2 testraketten lanceerde met een dreigement naar Israel) en Syrië.

Of het tussen Biden en Netanyahu aan de orde is gekomen is niet zeker, maar deze week berichtte de Wall Street Journal dat Obama van plan zou zijn om in zijn laatste maanden als president van de VS Israel onder druk te zetten via de VN Veiligheidsraad om eindelijk tot een vredesakkoord met de Palestijnen te komen. Het idee om het Midden-Oosten Kwartet weer nieuw leven in te blazen, dat hieronder ook wordt vermeld, lijkt onrealistisch gezien de zeer verstoorde verhoudingen tussen het Westen en de Russische president Poetin.

Lees het hele bericht bij Israël Today

Legerrabbijn twittert Bijbelse profetie naar soldaten

Terwijl steeds meer Israëli’s worden opgeroepen als reservist en een invasie van de Gazastrook steeds waarschijnlijker wordt, verzendt de opperrabbijn van het Israëlische leger, Rafi Peretz, inspirerende citaten uit de Bijbel via de internetdienst Twitter.

Een van de citaten, die de rabbijn dit weekeinde twitterde, komt uit Zacharia 12:10, een tekstgedeelte dat volgens Christenen en Messiaanse Joden betrekking heeft op de Messias: ‘Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden’.

Wegens het beperkte aantal tekens van tweets eindigde het bericht van de rabbijn hier. Het vers gaat echter nog verder: ‘zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.’

De opperrabbijn heeft dit vers al eerder verstuurd, maar voor velen schijnt het juist nu actueel te zijn, nu het conflict met Gaza in volle gang is en in de wereld wordt opgehitst tegen Israël. Ook het vers ervoor past bij de actuele situatie: ‘Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken’ [NBG].

Het bericht van de rabbijn verscheen op internet een dag nadat Jeruzalem vanuit Gaza was beschoten.

Bron : Israël Today

door pineut Geplaatst in Israël

Het grote zwijgen van de Nederlandse media.

Artikel van Likoed Nederland op Allemaalpolitiek.nl, 4 september 2011.

In de reguliere media worden belangrijke feiten over het Palestijns-Israelische conflict nog al eens niet genoemd. Door deze selectiviteit weten veel Nederlanders niet precies wat er zich nu exact afspeelt in Israel en de Palestijnse gebieden. Daarom hier even een korte bloemlezing over wat bijvoorbeeld Amerikanen en Australiers de afgelopen weken wel in hun kranten hebben kunnen lezen, maar Nederlanders niet ….

De radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas riep en roept nog steeds continue dat de Joodse staat Israel van de kaart moet worden geveegd, en dat alle Joden dienen te worden uitgeroeid. Dat staat in hun Handvest en dragen ze met regelmaat uit onder de eigen bevolking. Zo hield een parlementslid van Hamas op 11 mei 2011 op Hamas-TV een toespraak met als titel: “Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien.” Zie de filmbeelden via: Hamas: Palestijnen komt de eer toe om de Joden uit te roeien. Gek genoeg vonden bijvoorbeeld het NRC Handelsblad en Trouw dit niet het vermelden waard ….

Ook de zogenaamd ‘gematigde’ Fatah-partij van Mahmoud Abbas laat zich niet onbetuigd wat het haat zaaien betreft. Zo zei de Palestijnse hoofdonderhandelaar Nabil Shaath op 13 juli 2011 op de Libanese TV dat er geen sprake kan zijn van het accepteren van Israel: “Het verhaal van twee staten voor twee volkeren houdt in dat daar ginds een Joods volk zal zijn en aan deze kant een Palestijns volk. Wij zullen dit nooit goedkeuren.” Zie de filmbeelden via: Palestijnse hoofdonderhandelaar: nooit een tweestatenoplossing. Ook dit schokkende nieuws dat de Palestijnen dus nooit serieus over de twee-staten-oplossing hebben willen onderhandelen – en de internationale gemeenschap dus jarenlang hebben voorgelogen – heeft u niet terug kunnen zien bij bijvoorbeeld de NOS en RTL Nieuws, terwijl dit toch echt nieuws is ….

Als het slecht gaat met de Palestijnen, hoort u altijd dat het Israels schuld is. Als Palestijnse mensenrechtenorganisaties zich echter beklagen over Palestijnse schendingen van mensenrechten, is dat opeens geen nieuws. Zie: Palestijnen hekelen huichelen mensenrechtenorganisaties. Ook aan het feit dat Palestijnen zwaar gediscrimineerd worden in Libanon wordt geen aandacht besteed. Dat kost zelfs mensenlevens, omdat Palestijnen officieel geen recht hebben op medische zorg. Zo stierf afgelopen maart de 11-jarige Palestijnse jongen Mohammed Taha, nota bene voor de ingang van een Libanees ziekenhuis, want als Palestijn kwam hij niet in aanmerking voor behandeling. Zie: Arab apartheid. Gek genoeg lees je hier nooit iets over in op http://www.nos.nl of http://www.nu.nl ….

Maar ook de Palestijnen onderling discrimineren; grote aantallen Palestijnen worden opgesloten gehouden in kampen. Dit is maar weinig bekend. Het geldt voor Palestijnse ‘vluchtelingen’. Er zijn 63 jaar verstreken sinds hun vlucht in 1948, dus er leven niet zo veel originele vluchtelingen meer. Echter, ook hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen moeten in kampen blijven wonen. Dit is zelfs niet veranderd voor de Palestijnen op de Westbank en in Gaza toen die vijftien jaar geleden autonomie kregen. Ook zij moeten in hun kampen blijven, van hun eigen Palestijnse regering. Die wil hun daar houden als politiek drukmiddel, ‘in afwachting van hun terugkeer naar Israel’. Zo zijn ze dus tweederangs burger, met minder rechten dan andere Palestijnen die even verderop buiten de kampmuur wonen.

Ook weinig bekend is, dat als er een Palestijnse staat zou komen, deze staat volgens de Palestijnse president Mahmoud Abbas etnisch gezuiverd dient te worden van alle Joden. Hij neemt hierbij een voorbeeld aan de apartheidswetgeving in Jordanie en Saoedi-Arabie, waar het Joden reeds verboden is te wonen. Zie: Abbas’ vision of an ethnically cleansed Palestinian State.
Sander van der Hoorn van het NOS Journaal, nota bene woonachtig in het Midden-Oosten en dus op de hoogte van bovenstaande feiten, heeft dit openlijke racisme desondanks nog nooit in dit door de staat betaalde nieuwsbulletin naar voren gebracht ….

Zoals gezegd, dit is slechts een bloemlezing. De lijst kan moeiteloos nog veel langer gemaakt worden:

  • dat uw belastinggeld gebruikt wordt om Palestijnse terroristen salaris uit te betalen.
  • dat het vragen van erkenning van een Palestijnse staat – wat Abbas aangekondigd heeft voor september – een grove schending is van Palestijnse verplichtingen in de eerder gesloten internationale vredesakkoorden, die daarmee in feite worden opgeblazen.
  • Dat diezelfde Abbas eigenlijk niets meer te vertellen zou moeten hebben omdat zijn termijn al in januari 2009 verstreken is, maar dat hij dat ondervangt door simpelweg geen verkiezingen uit te schrijven.
  • Dat in ‘concentratiekamp’ Gaza steeds meer luxe hotels, restaurants, winkelcentra en pretparken worden gebouwd.
  • Dat uit een recente opiniepeiling blijkt dat 73% van de Palestijnen het eens is met het Hamas Handvest dat Joden uitgeroeid moeten worden.
  • Dat is weer niet zo vreemd, als het je bekend is dat zelfs in kinderprogramma’s op de Palestijnse TV het doden van Joden – en het islamitisch martelaarschap dat daarmee verworven kan worden – voortdurend verheerlijkt wordt.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de Nederlandse media opvallend selectief zijn als het over de berichtgeving over het Palestijns-Israelische conflict gaat. Alles wat negatief is over Israel wordt gretig gepubliceerd, veel wat negatief is over de Palestijnen vindt zijn weg niet in de krantenkolommen en de journaals. Wordt het niet eens tijd voor evenwichtige berichtgeving over de Palestijns-Israelische conflict ?

Bron : Likoed Nederland

Anti-Israël activisten op weg naar Gaza

Een vloot van tien schepen met daarop  zo’n 350 pro-Hamas activisten/extremisten uit Arabische landen, Amerika, Canada,  Maleisië, Indonesië, Iran en diverse Europese landen waaronder Nederland, is op weg naar Gaza om ‘hulpgoederen’ af te leveren naar wat zij ‘de noodleidende bevolking’ van Gaza noemen.

De vloot is een gezamenlijke onderneming van de internationale anti-Israël kliek. Het aantal deelnemers is inmiddels flink gereduceerd want aanvankelijk zouden er tientallen  schepen deelnemen met duizenden Hamas sympathisanten. De activisten die over  zijn gebleven zeggen een politiek statement te willen maken wat niets anders betekent dat men wil proberen Israël opnieuw aan de schandpaal te nagelen zoals in 2010 is gebeurd toen de wereld werd getrakteerd op een aaneenschakeling van leugens en bedrog over het enteren van de Mavi Marmara.


Het is volkomen duidelijk dat het in werkelijkheid helemaal niet gaat om de bevolking van Gaza van hulpgoederen te voorzien, maar om Israël te provoceren en het uitlokken van internationale verontwaardiging over Israël. Zelfs het Rode kruis en de op 12 juni 2011 herkozen grote baas van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, spreekt van een provocatie. Ook de The New York Times en andere media erkennen dat ze hun lezers jarenlang hebben misleid over de werkelijke situatie in Gaza, dat er geen sprake is van een “verwoeste economie” maar dat “de winkelrekken uitpuilen van de goederen en dat er geen enkele sprake van een hongercrisis is”. Journalist Tom Gross was één van de eersten die er een kritische kijk op gaf op zijn MidEast Media Analysis blog.

Het moderne gevangenenkamp Gaza kent dank zij Israël al geruime tijd geen humanitaire crisis. Daarnaast is ruim 79% van de elektriciteit in Gaza afkomstig van het Israëlische elektriciteitsnet en wordt geen enkele ‘Palestijn’ medische verzorging in Israël geweigerd. Israël houdt een speciale corridor open voor het vervoer van medische patiënten vanuit Gaza. De Hadassah Medical Organization in Jeruzalem doneert jaarlijks 3 miljoen dollar hulpgelden om Palestijnen te behandelen in Israël.

Internationale humanitaire hulp bereikt al jaren onophoudelijk Gaza en eindigde op generlei wijze tijdens of na de operatie Cast lead (Gegoten lood) tegen de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza.  Het telt een vijfsterren Luxury Hotel en het  hypermodernste Fully Climatised Shopping Mall van het Midden-Oosten.
Brabosh.com berichtte reeds op 19 juli 2010 over de Gaza Mall. Sindsdien heeft Brabosh bijna 60 artikelen gepubliceerd met bijna 1000 foto’s in de reeks Gaza Unplugged 1 en Gaza Unpluged 2 . Ook is er weer een waterpark geopend  Sinds de wereld het bestaan heeft ontdekt van exclusieve bars en restaurants, overvolle kramen op markten, Olympische zwembaden, paardenmaneges, attractieparken, vakantieverblijven, goudwinkels, universiteiten en andere tekenen van welvaart in Gaza, is er tegelijk een opmerkelijke vermindering van het aantal nieuwsverslaggevers en commentators die nog durven te spreken over een “humanitaire crisis” in Gaza, laat staan dat er mensen zouden “sterven van de honger”.

Sommige ‘Palestijnen’ en hun gezinnen worden door Hamas gedwongen om te blijven leven in plastic tenten, midden tussen de puinhopen van tijdens de Gazacrisis verwoestte gebouwen. Het is niets anders dan een fake tentenkamp om de Westerse journalisten en diplomaten te misleiden.  Enkel de hardnekkigste anti-Israël kliek blijft achter het terreurbewind van Hamas staan, en de leugens over hongerende ‘Palestijnen’ in Gaza systematisch herhalen. Ook de door de bureaucraten van de EU tot buitenlandchef gebombardeerde Catharine Ashton, roept Israël keer op keer op om de grenzen te openen voor wat zij “ de hongerlijdende en ondervoede bewoners” van Gaza noemt. Tijdens haar eerste bezoek aan Gaza in het voorjaar van 2010 zei Ashton: ‘Als je van Israël in Gaza terecht komt, dan kom je van de 21e eeuw in een misvormd landschap terecht. Herbouw is onmogelijk omdat Israël de grenzen blokkeert. Mensen hebben nauwelijks meer tot hun beschikking dan de ruïnes om zich heen.’

Op de lijst met Nederlandse sympathisanten van de nieuwe Gaza vloot prijken de namen van ondermeer de katholieke priester Antoine Bodar, Laurens-Jan Brinkhorst, Jan Pronk, Mohammed Rabbae (ondersteuner van alles wat radicaal en extremistisch is), Elizabeth Schmitz, Bert Cremers (burgemeester van Waddinxveen) en niet te vergeten de socialistische volksdemagoog Marcel (Exota) van Dam. Deze figuur staat bekend om zijn ranzige anti-Israëlische-pro ‘Palestijnse’ gevoelens. In de Volkskrant van begin augustus 2001 vroeg Van Dam zich af waarom wij (de Nederlanders) de Israëli’s niet als misdadigers behandelen, omdat zij op grove wijze het internationale recht schenden. Deze figuur heeft door de jaren heen regelmatig blijk gegeven een ernstig gebrek aan historische kennis te bezitten als het om Israël gaat. Zijn uitspraken zijn een schoolvoorbeeld van wat men selectieve verontwaardiging men noemt.

En wat te denken van de conservatieve rooms-katholieke priester Antoine Bodar. Bodar mocht van de EO weer eens opdraven in het programma Knevel & Van den Brink op 15 juni 2011 waar hij de kijker trakteerde op een paar onvervalste anti-Israëlische uitspraken. In het interview noemde Bodar Gaza ‘een open gevangenis’. Een moordaanslag door een ‘Palestijnse’ “martelaar” op een bus met onschuldige Israëlische burgers noemt de priester eufemistisch een: “busopblazing.” Dat daarbij kinderen, vrouwen en mannen aan stukken worden gereten door scherven en rondvliegend glas en metaal zal de priester een rotzorg zijn. Nee, Antoine heeft het liever over de veiligheidsmaatregelen die Israël moet treffen om deze “busoplazers” buiten de deur te houden. Dat deed meneer denken aan het Derde Rijk. Hij noemde het Derde Rijk een paar keer in combinatie met Israëlische dienstplichtige soldaten. Nadat hij, in zijn perverse ijver, dat beeld naar buiten had gebracht, probeerde hij zijn verborgen anti-Israël gevoelens af te zwakken. Het kwaad was echter al geschied. Er werd door de interviewers Knevel & Van den Brink op geen enkele wijze op deze anti-Israël hetze gereageerd. Steeds opnieuw krijgen dit soort zwetsers de ruimte hun anti-Israël gif te presenteren. Ze hebben geen idee van de werkelijke situatie maar krijgen desondanks alle ruimte hun vermeende kennis te etaleren.

Natuurlijk sprak Bodar met geen woord over de 10.000 raketten die door de terreurbeweging Hamas in Gaza staan opgesteld om daarmee in de nabije toekomst samen met de Libanese terreurbeweging Hezbollah, onschuldige Israëlische burgers te bestoken, niet met de bedoeling ze slechts angst aan te jagen, maar ze dood te bombarderen. Het demoniseren van de Joodse staat lijkt zijn enige doel te zijn. De eenzijdigheid druipt er werkelijk van af en historische feiten die een echt ‘betrouwbaar’ beeld kunnen geven worden door figuren als Bodar al dan niet
opzettelijk verzwegen. Het is bekend dat Israëlihaters de waarheid negeren en leugens fanatiek blijven herhalen. “Niemand is blinder dan wie niet wil zien”.

Verder prijkt ook de naam van D66’er Laurens Jan Brinkhorst op de lijst van sympathisanten. De oud-bewindsman zei destijds over de film Submission van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali: ‘weet wat er gebeurt als je in een munitiemagazijn een sigaret opsteekt’. Zelf gooit deze figuur de nodige anti-Israëlische olie op het vuur in het Israëlisch-‘Palestijns’conflict. Zo vertelde hij enige tijd geleden in het NOS Journaal tijdens een bezoek aan Israel dat er volgens hem geen millimeter verschil is tussen het apartheidsregime dat ooit in Zuid-Afrika zat, en het beleid van de huidige Israëlische overheid. Brinkhorst was van 8 juni 1999 tot 22 juli 2002 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Kabinet-Kok II en verantwoordelijk voor het ‘volstrekt onnodig’, weerzinwekkend en massaal ruimen van duizenden gezonde koeien i.v.m. de MKZ-crisis. Vandaag neemt deze figuur het op voor de terreurbeweging Hamas die niet schroomt vrouwen en kinderen als menselijke schilden te gebruiken en tegenstanders op de meest beestachtige manier te vermoorden.

Tijdens de 23 daagse Israëlische operatie Cast lead heeft Hamas te midden van de chaos, barbaarse misdaden gepleegd waarbij de allerlaagste menselijke instincten naar boven zijn gekomen. Bij gebrek aan Joden in Gaza werden moslimbroeders van de Fatah beweging gemarteld, de ogen uitgestoken, benen kapot geknuppeld en zeker 35 geëxecuteerd. Let op: de beelden zijn zeer schokkend
Onderzoekers van Amnesty International spraken met ooggetuigen die zeiden bang te zijn met de gruwelverhalen naar buiten te komen. Fahmi Za’arir, een woordvoerder van Hamas, beschuldigde zijn eigen organisatie van de moord op de Fatah-gevangenen. De lichamen van sommige slachtoffers zijn op bergen huisvuil achtergelaten waarna families zijn ingelicht waar ze hun gedode familieleden kunnen vinden. Zelfs gewonde Fatahleden die zich een ziekenhuisbed in Gaza bevonden, werden door Hamas met kogels doorzeefd. Een woordvoerder van Fatah sprak van door Hamas aangerichte massaslachtingen. En deze bende slachters kan rekenen op support van Brinkhorst en consorten. Het Nederlandse kabinet is tegen het uitvaren van de vloot want volgens minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal levert de actie ‘allerminst een bijdrage aan een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict‘.

‘De wereld in shock’, zo was de reactie op diverse tv zenders en in de media over de Israëlische actie tegen de ‘vredesactivisten’ op het vlaggenschip de Mavi Marmara van de “Free Gaza Movement” op 31 mei 2010. Diverse video opnames tonen aan dat de door Turkije geleidde ‘vrijheidsvloot’ niets anders is geweest dan een schandalige provocatie aan het adres van Israël. ‘Hou jullie kop, ga terug naar Auschwitz’, was de reactie van de activisten op de waarschuwing van de Israëlische marine toen ze het gebied binnenvoeren waar een boycot was afgevaardigd. Het enteren van de Mavi Marmara volgde op een serie waarschuwingen van Israëlische kant aan de organisatie, al voordat ze de haven in Turkije verlieten. Het IDF stelde voor de schepen naar de Israëlische haven van Ashdod te begeleiden maar dat werd door de extremisten afgewezen. Wel beloofden ze geen geweld te zullen gebruiken wanneer de schepen onderschept zouden worden. Nog vóór de Israëlische commando’s op het schip waren geland, werden ze al aangevallen.

Zodra ze op het dek van de Mavi Marmara werden neergelaten, werden ze met messen, knuppels en metalen pijpen in elkaar geslagen. De extremisten beweerden dat ze lagen te bidden en anderen rustig te slapen toen ze plotseling door de Israëlische militairen werden overvallen. Ze bleken alles behalve te liggen slapen en vreedzame bedoelingen te hebben.

De Israëlische krant Yediot Aharonot meldde dat sommige activisten van plan waren geweest een paar militairen te lynchen en dat ze dat nog net op tijd hadden weten te voorkomen. Pas nadat de troepen zich realiseerden dat ze onder een levensbedreigende aanval waren hebben ze toestemming gevraagd om hun handwapens te gebruiken uit zelfverdediging. Er vielen 9 doden onder de extremisten en verschillende gewonden. Drie gewonde, murw en bewusteloos geslagen soldaten, werden opgesloten in een kajuit en later door medesoldaten gevonden en bevrijd toen ze het schip begonnen te doorzoeken. Israëlische militairen vertelden dat zij volledig werden verrast door het niveau van geweld. De ongeveer vijftig extremisten op de Mavi Marmara waren zelfs opgeleid voor man-tegen-mangevechten en hadden een hinderlaag gepland en opgezet.

Aan de vloot deden destijds ook twee Nederlandse anti-Israëlische lobbyisten mee, Anne de Jong en Amin Abou Rashed een kopstuk van Hamas. Zij werden naar Israël overgebracht en enkele dagen later vrij gelaten en op een vliegtuig naar Istanbul gezet. Beiden riepen tijdens eenpersconferentie de politieke partijen in Nederland op om zich duidelijk tegen de Israëlische aanval uit te spreken. Rashid is een ‘prominente’ Hamasleider in Europa en verloor in het verleden al eens een arm in zijn strijd tegen Israël. De van oorsprong ‘Palestijnse’  Rashed opereert vanuit Rotterdam. Hij was een van de organisatoren achter de eerste ‘terreurvloot’. Rashed is genoemd in relatie tot de Holy land Foundation, een beruchte liefdadigheidsorganisatie die in Amerika werd opgerold voor het financieren van Hamas. Hij werkte voor de Nederlandse stichting Al-Aksa en staat ook bekend als fondsenverwerver voor de Union of Good. Daarnaast is hij hoofd en medeoprichter van Israa, een Nederlandse organisatie, die zichzelf aanprijst als een goededoelenorganisatie. Maar ook deze club heult met Hamas én de Union of Good. Israa heeft ‘sterke banden’ met belangrijke Hamasactivisten. Hamas heeft de afgelopen tien jaar honderden miljoenen dollars ontvangen van de Union of Good en wordt verder gefinancierd door islamitische ‘liefdadigheidsinstellingen’ over de hele wereld.

Anne de Jong mocht op 4 juni 2010 haar verhaal doen bij Knevel & Van den Brink. Daar verdedigde zij het geweld van haar ‘maatjes’ tegen de Israëlische militairen. Niet gehinderd door een compleet gebrek aan historische feitenkennis, noemde zij de fascistoïde terreurbeweging Hamas een legitieme politieke beweging. Hoe verblind kan een mens zijn! Hamas is een genocidale, gewelddadige organisatie, die zich ten doel heeft gesteld de staat Israël te vernietigen. Volgens haar hadden alle deelnemers vreedzame bedoelingen. Maar de praktijk bleek een ander verhaal te vertellen. Hulpgoederen waren er op de Mavi Marmara niet te vinden. Dat was ook niet het doel. Het enige doel was Israël provoceren. Rashed zal ook nu weer meevaren met nog een tiental andere Nederlanders.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de Turkse terroristische organisatie IHH opnieuw mee zou doen met de Mavi Marmara, maar heeft daar inmiddels van af gezien. Er is in Turkije wel een propaganda campagne opgestart die de haat tegen Israel moet aanwakkeren. Onder de schepen van de Gaza Flotilla bevindt zich ook een Amerikaanse boot de “The Audacity of Hope”. De 36 passagiers (waaronder een groep Amerikaanse Joden), 4 bemanningsleden en 10 leden van de pers, zullen duizenden brieven met steun- en vriendschapsbetuigingen van mensen uit de hele Verenigde Staten, brengen naar de vrouwen, kinderen en mannen van Gaza. De Verenigde Staten hebben 22 juni 2011 hun onderdanen gewaarschuwd om af te zien van deelname van deze Gaza Flotilla 2.  Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daar nog aan toegevoegd dat de kust van Gaza ‘gevaarlijk en onstabiel’ is. Israël heeft een verbod van 10 jaar uitgevaardigd om het land nog te bezoeken, aan iedereen die een poging waagt om Gaza te bereiken over zee. Dat geldt ook voor de meevarende journalisten. Ieder weldenkend mens is intussen wel op de hoogte van het boerenbedrog van dit soort konvooien die buiten de legale wegen over land, toch over zee willen gaan.

Bron : Uit het nieuws 29-06-2011 (Aflevering: 458) Door Franklin Ter Horst
Bron Afbeelding : TWITVB

door pineut Geplaatst in Israël

Nederlandse ngo’s die Israëlboycot steunen kunnen subsidies verliezen.

In de afgelopen vijf jaar heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken minstens tien miljoen euro gegeven aan organisaties die een boycott van Israel steunen of aan organisaties die Israels bestaansrecht betwisten, zo wees een onderzoek van het Nederlandse CIDI, het Centrum informatie en Documentatie Israël, uit.

Het onderzoek, dat drie maanden geleden aangeboden werd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, toonde aan dat deze organisaties daarbovenop minstens vijf miljoen euro kregen van organisaties die door de Nederlandse overheid gefinancierd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om Palestijnse en Nederlandse NGO’s, zoals NDC (NGO Development Center) op de Westoever en ICCO, Oxfam Novib, Cordaid en IKV Pax Christi in Nederland.

Rosenthal waardeerde het dat CIDI het probleem onder de aandacht van het ministerie bracht. “Laat ik voorop stellen dat ik uw zorgen omtrent de zogeheten ‘Boycott, Divestment and Sanctions’ (BDS) activiteiten deel,” schreef Rosenthal aan CIDI’s directeur Ronny Naftaniel in april. Hij voegde er aan toe dat de zaak besproken was met NDC en andere Palestijnse en Israelische partners, maar ook met functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

België

Ook in België is het fenomeen bekend maar hier is er voorlopig geen grootschalig onderzoek naar de praktijken en hebben de bevoegde ministers in het verleden gezegd dat ze zich niet wensen te mengen in het werk van de ngo’s zelfs al zouden sommige van hun acties niet het standpunt van de regering volgen.

Scherp voor ogen

Op 22 maart jl. sprak Ronny Naftaniel met ambtenaren van de afdeling Noord Afrika en Midden Oosten van het ministerie om de bevindingen van het rapport door te nemen. “Het departement, de Nederlandse ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah hebben de politieke gevoeligheden die verbonden zijn aan de subsidiering van NGO’s die opereren in Israel en de Palestijnse Gebieden scherp voor ogen,” voegde Rosenthal daaraan toe. “Een zorgvuldige afweging van subsidieverzoeken blijft noodzakelijk. Indien blijkt dat organisaties handelen tegen het Nederlands buitenlands beleid in dan wordt direct geïntervenieerd”.

De laatste paar maanden is het CIDI opgevallen dat NGO’s die actief zijn in het Midden-Oosten in vergelijking tot voorgaande jaren steeds meer verantwoording afleggen over de besteding van subsidies. Deze trend, die zichtbaar werd in de weken die volgden op de verspreiding van het rapport, uitte zich door een korting van 42 procent op de fnanciering voor Cordaid. Op 24 februari kondigden Oxfam Novib en ICCO aan dat ook hun organisaties verwachtten dat hun subsidies gekort zouden worden.

Verantwoordingsplicht

Dit zijn natuurlijk ook bezuinigingen met economische oorzaken, die niet met het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken te maken hebben. CIDI heeft echter reden om aan te nemen dat de bezuinigingen in grote mate het gevolg zijn van de publieke discussies de afgelopen maanden over de afwezige verantwoordingsplicht van organisaties die actief zijn in de Palestijnse gebieden. CIDI merkt verder op dat ICCO’s weigering om zich te verantwoorden, die zij uitspraken in een persbericht van 13 januari, direct effect heeft gehad op de beslissingen van Nederlandse beleidsmakers.

Het vijftien pagina’s tellende CIDI rapport baseerde zich op rapporten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah en op de budgetrapportages van de organisaties zelf. Het CIDI rapport toonde onder andere aan dat een van de Palestijnse NGO’s, Badil, antisemitisme propageerde en aanmoedigde. Badil ontving $100.000 van een grotere Palestijnse NGO, genaamd NDC. NDC wordt zelf zwaar gesubsidieerd door de Nederlandse overheid: sinds 2008 heeft Den Haag niet minder dan acht miljoen dollar aan NDC gegeven. In het kader van een cartoonwedstrijd in mei 2010 gaf Badil, dat een Israel boycott voorstaat, $600 aan Ashraf Ahmad Ghareeb, de tekenaar van de antisemitische cartoon hierboven. Na de publicatie van het CIDI rapport, haalde Badil de cartoon van haar website.

Topje van de ijsberg

Vijfentwintig verschillende Palestijnse en Israelische organisaties die direct of indirect subsidie van de Nederlandse overheid ontvangen, werden in het rapport onder de loep genomen. Daarnaast werden de activiteiten bekeken van zes Nederlandse NGO’s die Nederlandse financiering ontvangen en daarmee pro-boycott groeperingen steunen. Omdat er weinig transparantie is bij de onderzochte NGO’s, vermoedt het CIDI dat de bevindingen slechts het topje van de ijsberg laten zien en dat er veel meer geld van de Nederlandse belastingbetaler gebruikt wordt voor activiteiten die in directe tegenstelling staan tot het beleid van de Nederlandse regering en die een vrede afwijzen die uitgaat van de erkenning van Israel als staat voor het Joodse volk.

Het CIDI rapport besteedde extra aandacht aan een Nederlands project met de misleidende naam Plant een Olijfboom. Het onderzoek toonde aan dat het project, dat gesubsidieerd wordt door Cordaid, ICCO en Pax Christi, in werkelijkheid geleid wordt door een Palestijnse organisatie met de naam JAI, dat meedoet aan het plannen van een boycott van Israel. Uit het onderzoek bleek dat ICCO niet alleen het kantoor van Plant een Olijfboom in Utrecht had opgezet, maar ook de website en mogelijk ook het salaris betaald van de coordinator, die actief betrokken is bij het promoten van een Israel boycott in Nederland.

Ook naar andere EU-landen

Het CIDI rapport heeft gebruik gemaakt van informatie van NGO Monitor en andere experts. Bij het opstellen van het rapport bleek dat door Nederland gesubsidieerde organisaties die een boycot van Israel voorstaan of zelfs Israels bestaansrecht betwisten, ook door andere Europese landen gefinancieerd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om Noorwegen, Denemarken, Zweden en Zwitserland. Het CIDI zal daarom het onderzoek ook aanbieden aan functionarissen in die landen.

Bronnen : Joods Actueel | CIDI

Israëlische historicus: Palestijnen bedriegen u.

Voormalige linkse hardliner legt uit wat de meesten niet willen inzien – dat de vernietiging van Israël het doel blijft van de Palestijnen, en dat ze hiervoor hun nieuwe staat zullen gebruiken.

De gerespecteerd Israëlische historicus prof. Benny Morris was er als linkse hardliner voorstander van, dat Israël volledig zou toegeven aan de Arabische eisen ter wille van de vrede.

De afgelopen tien jaar heeft Morris, net als vele andere “vredesactivisten”, het onjuiste hiervan ingezien. Hij realiseert zich nu dat de Palestijnen niet echt zijn geïnteresseerd in vrede, maar toegewijd blijven aan de uiteindelijke vernietiging van Israël.

In een commentaar in The National Interest van vorige week klaagde Morris, dat er meer intellectuelen en politieke leiders in het Westen en zelfs in Israël niet tot dit zelfde inzicht zijn gekomen.

Morris heeft scherpe kritiek op een nieuwe groep linkse Israëli’s die hebben opgeroepen tot de onmiddellijke oprichting van een Palestijnse staat, en legde uit:
“De Palestijnse strategie is tamelijk eenvoudig (en niet bijzonder slim, hoewel deze er in slaagt om verrassend veel westerlingen te bedriegen): Vanwege de demografische dreiging (een Arabische meerderheid in een Joodse staat) en vanwege de internationale druk om de Palestijnen zelfbeschikking te geven en een einde te maken aan de Israëlische militaire bezetting, zullen de Israëli’s uiteindelijk, maar met tegenzin, een Palestijnse staat accepteren die gebieden van de Westelijke Jordaanoever met een Palestijnse meerderheid, Gaza en Oost-Jeruzalem omvat. Israël zal zich uiteindelijk eenzijdig terugtrekken (zoals het reeds heeft gedaan uit de Gazastrook).”

[Redactionele opmerking – De veronderstelde “demografische bedreiging” is eigenlijk een leugen, gebruikt om deze strategie te bevorderen. Zie het artikel ‘Israël niet geconfronteerd met demografische bedreiging’ en het komende juninummer vanIsrael Today, dat dieper op dit onderwerp ingaat. – Mis het niet!]

Morris bekritiseert ook mensen die zogenaamd werken voor de vrede, maar de vijanden van Israël in de kaart spelen, en eigenlijk het conflict bestendigen.

“Zodra dit [een Palestijnse Staat] is bereikt, niet gehinderd door enige internationale verplichting zoals een vredesverdrag, en zonder iets te beloven in ruil voor hun Staat, zullen de Palestijnen vrij zijn om hun strijd tegen Israël voort te zetten, hun uiteindelijke doel is de volledige ondergang”, waarschuwde Morris.

Bron : Israël Today

door pineut Geplaatst in Israël

Palestijnen beweren: Oost Jeruzalem is al van ons.

De Palestijnse Autoriteit lijkt de vredesakkoorden nog meer te schenden door het Arabische schoolprogramma in Jeruzalem te veranderen, en door toenemende administratieve werkzaamheden in de Israëlische hoofdstad.

Terwijl Israëli’s van de rechter- en linkerzijde van het politieke spectrum discussiëren over de toekomst van Jeruzalem, zeggen Palestijnse leiders dat de oostelijke helft van de heilige stad al in hun handen is.

In zijn wekelijkse radiotoespraak van vorige week kondigde premier Salam Fayyad van de Palestijnse Autoriteit aan, dat zijn regering snel de administratieve taken in wijken van Oost-Jeruzalem zal hervatten.

Fayyad meldde, dat de PA al een half miljoen dollar heeft toegewezen voor het veranderen van het curriculum in Arabische scholen in Jeruzalem, en dat het ook de gezondheidszorg en de gerechtelijke diensten zou versterken.

Deze stappen zijn een directe schending van door de Palestijnen gesloten overeenkomsten met Israël, die Palestijnse administratieve werkzaamheden in Jeruzalem te verbieden. Het wordt gezien als onderdeel van de nieuwe strategie van de Palestijnse Autoriteit om eenzijdig de controle van land, waarop het aanspraak maakt, te grijpen en internationale steun te verwerven voor de soevereiniteit erover.

Nieuwe leerboeken
Van bijzonder belang zijn de wijzigingen in het curriculum in Arabische scholen. De nieuwe leerboeken, die Fayyad’s regering invoert, ontkennen het recht van de Joden om in Israël te leven en bevatten zelfs fragmenten van de beruchte tsaristische bloedsprookje De Protocollen van de Wijzen van Zion.

Fayyad beweerde dat als Oost-Jeruzalem in Palestijnse handen is, de stad een symbool van vrede en coëxistentie zou worden, maar vooral de veranderingen in dit schoolboek laten zien dat de Palestijnen alleen geïnteresseerd zijn in het zaaien van haat en voortdurende conflicten.

Bron : Israël Today

door pineut Geplaatst in Israël

Iron Dome wordt in Zuid Israël ingezet.

Om verwijten vanuit de voornamelijk linkse en extreem linkse politieke hoek te vermijden zet Israël een antiraket systeem in. Zodra Israël raketten vanuit Gaza te verwerken krijgt en terugslaat wordt Israël zoals bekend altijd verweten dis proportioneel geweld te gebruiken tegen de palestijnen. Om voortaan te voorkomen dat Israël op dergelijke provocaties met geweld moet reageren heeft men “Iron Dome” in gebruik genomen. Dit anti raket systeem moet vanuit het zuiden van Israël inkomende raketten van Hamas in de lucht met een tegenraket onschadelijk maken. De heren van Hamas kunnen dus proberen vrolijk door te gaan met hun nutteloze terreur maar Israël zal door dit systeem in elk geval niet langer meer het verwijt gemaakt kunnen worden disproportioneel geweld tegen de palestijnen te gebruiken. 

Bronnen : Israël Matzav | Jerusalem Post

door pineut Geplaatst in Israël

Het sneue slachtofferisme van Dries van Agt

Oud-premier en voormalig CDA-voorman Dries van Agt was gisteravond te gast in het programma Pauw en Witteman. Gratis zendtijd voor een staaltje onvervalst slachtofferdenken en Israëlbashen. Van Agt heeft onlangs als voorman van het Rights Forum een bezoek aan de Westbank gebracht en onder meer gesproken met premier Fayyad van de Palestijnse Autoriteit. Hij heeft hierover een dagboek geschreven dat beschikbaar is op de website van Pauw en Witteman. In dit dagboek spuwt Van Agt zijn gebruikelijke gal tegen Israël.

Dries van Agt is voorzitter van het Rights Forum dat zich inzet voor “een rechtvaardig Midden-Oosten beleid” en een “duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict”. Bestuursleden van deze club zijn nauw zijn geliëerd aan Een Ander Joods Geluid, het Nederlands Palestina Komitee en de pro-Palestijnse Vrienden van Sabeel. Deze organisaties zijn actief betrokken bij de voorbereiding van de Freedom Flotilla II die binnenkort een schip met hulpgoederen naar Gaza moet gaan brengen. Gretta Duisenbergs huidige prestigeproject. En daarmee hebben we gelijk de link te pakken met Stop De Bezetting en de Internationale Socialisten. Kortom, Van Agt bevindt zich met zijn Rights Forum in goed gezelschap.

Van Agt heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Westbank volledig laten inpakken door de Palestijnse Autoriteit. Deze had onder meer de kopstukken Fayyad en Hanan Ashrawi in stelling gebracht om het verhaal van de Palestijnse kommer en kwel en de Israëlische staatsterreur nog maar eens af te draaien. De analyse van Van Agt is simpel: Israël is de meedogenloze onderdrukker, de Palestijnen zijn het weerloze slachtoffer. Dader-slachtoffer-denken in 24-karaats kwaliteit. Met die bril kijkt Van Agt naar de werkelijkheid in Israël en de Palestijnse gebieden. Die bril gaat nooit af.

Niet alleen Israël is de schurk, er zijn ook andere criminelen. Wie deugen er volgens Van Agt allemaal niet? Het Franse vervoersbedrijf Veolia deugt niet, want dat heeft meegewerkt aan de bouw van de tramlijn die West-Jeruzalem met de nederzettingen in Oost-Jeruzalem verbindt. De Israëlische politie deugt niet, want die heeft zijn hoofdkwartier gevestigd in Oost-Jeruzalem. Europol deugt niet, want die organisatie werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de Israëlische politie.

President Obama en de Amerikaanse regering deugen niet vanwege het recente Amerikaanse veto in de Veiligheidsraad over een resolutie tegen het Israëlische nederzettingenbeleid. De Joodse kolonisten deugen niet want die plegen terreuraanslagen met molotovcocktails op onschuldige Palestijnse burgers. De internationale gemeenschap deugt niet want die heeft het arme Hamas na “democratische en vrije parlementsverkiezingen in 2006” geprobeerd “rigide voorwaarden” op te leggen en daarna zomaar geboycot. Waardoor Hamas is geradicaliseerd. Allemaal de schuld van de boycot door het Westen.

Het Binnenhof leeft volgens Van Agt in de waan dat Israël een democratische staat is. Het CDA deugt niet omdat deze partij de “kwetsbare en getergde” Palestijnen aan hun lot overlaat. De Nederlandse regering deugt niet, want die is alleen maar activistisch pro-Israël. Uri Rosenthal zou zich moeten schamen. Het ergste is nog de opstelling van de PVV die de Palestijnen uit Israël wil verjagen.

De veiligheidsmuur deugt niet omdat die in werkelijkheid door het Israëlische leger wordt gebruikt om Palestijns land, water en ruimte in te pikken. En dat Israëlische leger deugt ook voor geen meter, want dat test stinkend traangas op Palestijnse proefkonijnen, treedt buitensporig gewelddadig op bij vreedzame protesten (zoals elke vrijdag in Bili’in) en traumatiseert Palestijnse burgers en hun kinderen.

Interessanter nog dan deze litanie van onrecht is datgene waar Van Agt niet over sprak. Hij sprak niet over de raketten die nog steeds vrijwel dagelijks vanuit Gaza door of met toestemming van Hamas op Israël worden afgevuurd. Hij sprak niet over de grote stroom wapens die nog steeds dagelijks vanuit Egypte in tunnels naar Gaza worden gesmokkeld. Hij sprak niet over de systematische wapenleveranties door Iran aan Hezbollah in Libanon, over de in dat land opgebouwde enorme raketarsenalen, noch over het nauwe pact tussen Hezbollah en Hamas.

Hij sprak niet over het feit dat de veiligheidsmuur effectieve bescherming blijkt te bieden tegen terreuraanslagen. Sinds de bouw van de muur en de afgrendeling van Gaza zijn er immers geen zelfmoordaanslagen meer in Israël gepleegd. Van Agt herleidt alle problemen eenvoudigweg tot het Israëlische optreden. Israël veroorzaakt zijn eigen ellende. De categorie “eigen schuld, dikke bult”.

Van Agt sprak niet over de ontwijkmanoeuvres van de Palestijnse machthebbers die iedere mogelijkheid van een reëel onderhandelingsproces met Israël uit de weg gaan uit angst voor de reacties van de eigen bevolking en van de Arabische wereld. Hij sprak niet over de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit en van Hamas die er alles aan doen om de absolute macht van hun leiders te beschermen en elk oppositiegeluid meedogenloos de kop in te drukken. Van Agt sprak niet over de corruptie van de Palestijnse elites die enorme kapitalen hebben vergaard uit gelden bedoeld voor ontwikkelingshulp. Geldstromen die ooit waren bedoeld voor het Palestijnse volk, voor onderwijs, infrastructuur en sociaaleconomische projecten, maar grotendeels zijn omgeleid naar Zwitserse bankrekeningen.

Het lijkt alsof Van Agt deze zaken niet belangrijk vindt. Dat Israël misschien toch een reëel veiligheidsprobleem heeft waartegen de staat zich mag beschermen, gaat er bij hem niet in. Dat kan volgens hem gewoon niet bij een land dat het tweede sterkste leger ter wereld heeft en de vierde sterkste luchtmacht. De Palestijnen zijn zonder uitzondering vreedzaam en plegen hoogstens geweldloos verzet. Israël is dus veilig en gebruikt de vermeende Palestijnse dreiging als alibi om een volk te kunnen onderdrukken. Macht om de macht, niets meer en niets minder. Staatsterreur die door het Westen wordt gelegitimeerd.

Jammer dat de oud-politicus Dries Van Agt oprecht van mening lijkt te zijn dat hij met zijn Rights Forum vanuit slachtofferdenken en zwart-wit-analyse de oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict kan brengen. Jammer dat een eens zo behendige politicus het zicht op de politieke werkelijkheid zo dramatisch is kwijtgeraakt. Het meest jammer is nog dat er nog zovelen zijn die zich door zijn misvattingen laten meeslepen.

Bron : Ashers Ongenoegen | Referentie Artikel : Dries van Agt in de ban van de Leugen
Hattip : http://twitter.com/#!/LoorSchrijft

Christenen en de Holocaust

Yad Vashem is zoveel meer dan een Holocaust gedenkteken. Het is een onderwijs instituut dat les wil geven over de Holocaust, Anti Semitisme en gerelateerde thema’s.

De Holocaust was de moord op 6 miljoen Joden door de Nazi’s en hun collarobateurs. Veel factoren droegen bij aan de massamoord, inclusief eeuwen van Christelijk Anti Semitisme in Europa. Vandaag wil Yad Vashem wereldwijd Christenen bereiken door educatieve programma’s en nodigt hen uit om mee te doen met de Christen vrienden van Yad Vashem.

Bron : Yad Vashem op Youtube | Yad Vashem website

door pineut Geplaatst in Israël

Vloot met nuttige Idioten

LEON DE WINTER (1954) IS SCHRIJVER-PUBLICIST EN WOONT IN LOS ANGELES, VERENIGDE STATEN. EXCLUSIEF VOOR DE TELEGRAAF SCHREEF HIJ DEZE BIJDRAGE.

Westerse vredesactivisten hebben zich door iedereen laten belazeren

Met Hamas, een fascistoïde organisatie van Joden-, vrouwen en homohaters, denken ze voor goede zaak op te komen.

Toen op de vroege ochtend van 31 mei op de Middellandse Zee de boten van de Free Gaza-vloot door de Israelische marine gewaarschuwd werden dat ze een gebied binnenvoeren waar een boycot was afgevaardigd, antwoordde iemand op een van de boten: “Hou je mond. Ga terug naar Auschwitz.”

Ofschoon het ontkennen van de Holocaust een favoriete bezigheid van islamisten is, was dit een islamist die precies wist wat in Auschwitz is gebeurd. Bij het vertrek van het grootste schip van de vloot, de Mavi Marmara, werd gezongen: ’Khaybar, Khaybar, o Joden, het leger van Mohammed zal terugkomen!’ Volgens islamitische geschriften roeide Mohammed in 628 in Khaybar een hele Joodse stam uit.
En wie wil weten wat Hamas is, zoekt even op het internet het handvest van die club op. De religieuze haat die daaruit opstijgt, vermengd met moordlustige wartaal en orgastische gevoelens van islamitische superioriteit, doet de lezer duizelen.
Ach – dat Hamas en hun aanhangers Jodenhaters zijn, maakt de nuttige idioten niet uit. Wat voor deze idioten ook niet van belang was, was dat in de vier weken voorafgaand aan dit ’bloedbad’ in Irak 500 moslims stierven door aanslagen van andere moslims. Ook onbelangrijk was dat in het Pakistaanse Lahore enkele dagen voor het ’bloedbad’ op de Mavi Marmara in twee moskeeën 94 mensen werden gedood van een sekte die islamisten als ketters beschouwen. Evenmin van belang was dat enkele weken geleden in het westen van China bij rellen 140 moslims gedood werden door de Chinese oproerpolitie. De nuttige idioten in het Westen hebben we over dit alles niet gehoord, omdat er geen Joden bij betrokken waren.

Revolutie
De uitvinding van de term ’nuttige idioten’ werd aan Lenin toegeschreven, die de meelopers, de naieven, de fellow travellers en progressieve halvegaren die hielpen de communistische revolutie tot stand te brengen op deze manier zou hebben getypeerd. Maar de term lijkt van latere datum te zijn. Dat maakt niet uit. Er lopen er nu veel van rond.
Nu zijn het de Turken die de idioten manipuleren. De Turken hebben als Ottomanen meedogenloos over de Arabieren geheerst. Net als de Iraniërs beschouwen de Turken de Arabieren als minderwaardige nomaden, en de Palestijnen zijn helemaal verwerpelijk, aangezien ze keer op keer verliezen van de allerminderwaardigste van alle minderwaardigen, de Jood. Het gaat niemand om de Palestijnen, op misschien de Joden na. Ja, de Joden. De Palestijnen zijn hun naaste buren. Voor de rest van de wereld gaat het om de slachtoffersymboliek van de Palestijnen.
De Arabische heersers en hun trawanten in de media gebruiken de Palestijnen als pionnen in hun propagandastrijd. Zij beweren dat de Arabieren arm zijn doordat de Joden rijk zijn – ofwel, het succes en de macht van Israël hebben de Joden van de Arabieren gestolen. Dat Israël in 1948 een lege woestenij was, doet niet ter zake. Stel je toch eens voor dat hun achterlijkheid en achterstelling aan de Arabieren zelf te wijten zijn.
De Iraanse heersers gebruiken de Jodenhaat die de Koran en de islam bevatten om de islamitische wereld op te hitsen en onder bescherming van deze verhitte emoties tijd te winnen voor het ontwikkelen van een atoombom.
En de westerse vredesactivisten, de nuttige idioten van de islamitische revolutie, hebben zich door iedereen laten belazeren en denken dat ze door hun steun aan de Palestijnen de zaak van het antiimperialisme, het antikolonialisme en het antiracisme dienen. Door achter Hamas te gaan staan, een fascistoïde organisatie van Jodenhaters, vrouwenhaters, homohaters, denken de vredesactivisten dat ze moedig voor de goede zaak opkomen.
Vlak na het ’bloedbad’ vielen gewapende leden van Hamas de kantoren binnen van verschillende mensenrechtenorganisaties in Gaza. Ze namen computers en kantoormeubilair in beslag – hoort u de verontwaardiging van de westerse idioten hierover? Nee? Dat klopt. Ze zwegen.

Waarom is de zaak van de Palestijnen erger dan de zaak van de Tsjetsjenen? De laatsten zijn massaal door de Russen afgeslacht, op een schaal die vele malen groter is dan wat de Israëli’s ooit aan Palestijnse slachtoffers hebben veroorzaakt.
De tragische hysterica Rachel Corrie kwam om het leven toen zij voor een rijdende bulldozer van het Israëlische leger sprong. Dat zou zij niet hebben gedaan in Tsjetsjenië. Rachel is nu een soort patroonheilige geworden van de nuttige idioten.
De Britse journalist Tom Gross heeft een lijst gemaakt van Joodse en Israëlische Rachels die door Palestijns geweld om het leven zijn gekomen. Zoals Rachel Thaler, een Brits meisje, 16 jaar, opgeblazen in een pizzeria in 2002. Dan hebben we Rachel Levy, 17, opgeblazen in een kruidenierswinkel. Rachel Gavish, opgeblazen samen met haar man en zoon tijdens een Pesachmaaltijd. Rachel Charhi, opgeblazen terwijl ze op een caféterrasje zat. Rachel Levi werd doodgeschoten toen ze op de bus stond te wachten. Rachel Shabo werd samen met haar drie zoontjes van 5, 13 en 16 vermoord. Rachel Ben Abu, opgeblazen bij een winkelcentrum. Enzovoorts, enzovoorts.
Rachel Corrie wierp zichzelf onder een bulldozer en de bestuurder daarvan kon haar niet op tijd zien. Zij werd een heilige. De andere Rachels werden in koelen bloede vermoord, en zijn anoniem, behalve voor hun familie en vrienden.
Van drie van de negen gedode extremisten op de Mavi Marmara is bekend dat ze graag als martelaar wensten te sterven. Je ziet dat pathologische gebluf over de gewenste dood vaker bij islamisten. Ze schreeuwen dat ze hunkeren naar het martelaarschap. En dan worden ze door Israëlische kogels getroffen en worden ze door duizenden uitzinnige islamisten die om wraak brullen naar hun graf gedragen. Zelden zie je die menigtes vrolijk de Israëliërs bedanken dat ze de martelaars gegeven hebben wat ze ten diepste wensten.
Die nuttige idioten zijn niet slecht – vermoedelijk worden ze gedreven door nobele idealen. Maar waarom gelden die nooit voor de Koerden? Of voor de mensen in Darfoer? Of voor de Congolezen? Het gaat altijd om de Palestijnen, en van al die onderdrukte volkeren vormen de Palestijnen de groep die het het minst slecht heeft.

Laten we naar een belangrijk cijfer kijken, een indicator van de stand van zaken in een samenleving. Dat is het getal van de zuigelingensterfte per duizend geborenen. Die indicator zegt heel veel over voeding, hygiëne, medicijnen, toegang tot medische zorg. In Zwitserland is dat cijfer 4.12 – ofwel, 4,12 zuigelingen per duizend sterven bij de geboorte. Dat is een laag getal, bijna hetzelfde als het Israëlische: 4.17. In Soedan is dat cijfer 78.1 – dat is verschrikkelijk veel; één op de dertien zuigelingen sterft. In Gaza, het land van honger en ellende en wanhoop, het land dat de nuttige idioten tegen de Joden moet beschermen zoals ze nooit de Darfurianen tegen Khartoem hebben beschermd, bedraagt dat cijfer 17.71. Dat is vergeleken met Soedan erg laag en vergeleken met Israël hoog. En vergeleken met Turkije? Het land dat dankzij zijn islamistische regering op een militaire confrontatie met Israël afstevent? Daar bedraagt de zuigelingensterfte 24.84 per 1000. Daar sterven meer zuigelingen dan in Gaza. Ofwel: het is misschien zinnig om een konvooi schepen met Gazaanse artsen en vroedvrouwen naar Turkije te sturen. De gezondheidszorg in Gaza is duidelijk beter georganiseerd dan in Turkije.

Cocoa Puffs
Enkele dagen geleden schreef de correspondent van The Washington Post: ’Maar als je door Gaza’s hoofdstraat loopt – Salah al-Din Street – zie je kruidenierswinkels die van muur tot muur volgeladen zijn met verse Israëlische yoghurts en hummus tot en met Cocoa Puffs gesmokkeld uit Egypte. Apotheken zien er net zo goed bevoorraad uit als een typische Rite Aid in de VS. „Wanneer westerse mensen komen, hebben ze een bepaald beeld van Gaza”, zei Omar Shaban, een econoom die het hoofd is van Pal-Think for Strategic Studies in Gaza. „We hebben microwaves in onze huizen, niet alleen ik, maar iedereen. Als je naar een vluchtelingenkamp gaat, is het huis slecht, maar de mensen en de spullen zijn heel modern. Het probleem is de openbare infrastructuur.”
Dat laatste is lastig, maar in de sloppenwijken van Cairo of Damascus of elke andere Arabische stad is de infrastructuur niet beter.
Als je van alle problemen in de wereld de ’wantoestanden’ in Gaza tot brandend centrum van je heilige verontwaardiging neemt, laad je de verdenking op je dat je ofwel een halvegare bent, ofwel een islamist, ofwel een antisemiet.
De opvarenden van de Mavi Marmar waren dat allemaal tegelijk. Maar mensen als de Zweedse thrillerschrijver Henning Mankell? Dat is een intelligente en gevoelige man. Waarom wilde hij hulpgoederen brengen naar mensen die het niet nodig hebben? Hij moet toch ook weten dat de gedeeltelijke blokkade direct wordt opgeheven wanneer Hamas verklaart dat er geen raketten meer worden afgeschoten en de plegers van zelfmoordaanslagen thuisblijven?
Tot de eerste intifada uitbrak in 1987 werkten Palestijnen overal in Israël. Er waren geen ’roadblocks’. Vele tienduizenden Gazanen hadden een baan over de ’groene’ grens. Israëli’s gingen graag naar de markten in Gaza, lagen op het strand daar, te midden van vreedzame Palestijnen. Die tijd kan terugkomen. Hamas maakt duidelijk de grens met Israël te respecteren en een bloeiperiode kan aanbreken.
Hoe nuttig moet je als idioot zijn om deze waarheid te ontkennen? Waarom collaboreert Henning Mankell liever met leden van Hamas, een beweging die antisemitisch is en antichristelijk en antihomo en anti alles wat voor Mankell, een postmoderne linkse man wiens waarden en normen door Hamas als pervers en obsceen worden beschouwd, waardevol is – en verkettert hij de Joden?
Als je de Europese kranten van de afgelopen week hebt gezien, besef je dat alom de waanzin heeft toegeslagen. Mankell beseft niet wat hij aanricht. Wanneer de islamisten klaar zijn met de Joden, komen ze bij hem aan de deur kloppen. Tenzij hij zich aan Allah onderwerpt. De nuttige idioten, waartoe een groot deel van de media en de politieke elites moeten worden gerekend, zijn de collaborateurs van de Turkse en Iraanse islamo-fascisten geworden die van plan zijn de wereld opnieuw in te delen, en daarbij worden onze ideeën over vrijheid en emancipatie en menselijke waardigheid verpulverd.
Laat ik het verschijnsel tot slot nog eens op een andere manier beschrijven: waaruit bestaat het verlangen van de nuttige idioot om zich moreel superieur tegenover Joden op te stellen? Een stil anti-Joods wantrouwen heeft een deel van de burgerij en progressieve krachten altijd beheerst – velen benijdden en haatten de Joden vanwege hun bijzondere status als Ultiem Slachtoffer na de Holocaust. Maar nu mag de nuttige idioot de Jood volkomen minachten en haten. Doordat het lot van de Palestijnen als het Ergste-DatDe-Wereld-Kent is gedefinieerd, heeft de nuttige idioot de morele superioriteit verworven om de Jood te veroordelen. Dit is het verleidelijke van het Palestijnse drama voor de idioot en de antisemiet – de kans om de Jood van zijn slachtoffertroon te stoten.
Er gaan vervelende dingen gebeuren – en de nuttige idioten hebben eraan bijgedragen.

Bron : Telegraaf