Waar zouden we zijn zonder The United States of America?

Als je heel diep gaat graven in de ISIS/EUSSR/Rusland/Amerika materie blijkt wel dat niets lijkt wat het werkelijk is.

Niek1953

Schermkopie-1022 2015.10.27

Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik één van de weinigen in mijn klas die pro Amerikaans (VS) was. Het was tijdens de Vietnamoorlog. De Amerikanen vochten tegen het communisme, dacht ik. Diezelfde Amerikanen die ons eerder bevrijdde van de Nazi’s. Met die bevrijding heeft de VS voor velen (ook voor mij) kennelijk een stevig krediet opgebouwd en lijkt het nog steeds de belangrijkste bondgenoot in het bestrijden van het kwaad.

Lang, eigenlijk te lang, heb ook ik geloofd in de goede bedoelingen van de Amerikanen. Ik heb het dan niet over de gewone Amerikaanse burgers maar over de regeringen van de afgelopen decennia. De oorlogen in o.a. Vietnam en Afghanistan, de eerste Irak oorlog en na 911 de z.g. war on terror, ik geloofde nog steeds in de goede bedoelingen van de VS. Na de tweede Irak oorlog, de Arabische lente en de ‘ingreep’ in Libië ben ik gaan twijfelen…

View original post 2.049 woorden meer

Noord Korea op Oorlogspad ?

North Korean leader Kim Jong-un looks at the latest combat and technical equipments, made by unit 1501 of the Korean People's Army, during his visit to the unit

Kim Jong Un inspecteerd een zogenaamde “Hyper Moderne” Legercomputer gemaakt door unit 1501 van het Noord Koreaanse Leger.

Met veel geschreeuw en weinig wol beheerst Noord Korea al langere tijd het wereldnieuws. Momenteel is het straatarme land weer even wereld nieuws vanwege de legeroefeningen van o.a. de VS waar Noord Korea met veel geblaat op reageerd. Op bovenstaande foto uit de Washington Post is echter te zien dat het Westen en de VS zich om dit straat arme land en haar vele oorlogs retoriek helemaal niet zo druk maakt.

Wie de foto goed bestudeerd ziet dat de omgeving alleen maar een sfeer ademt van oude infantiele troep. Op andere foto’s wordt welliswaar door Noord Korea gesuggereerd dat het land hypermodern en steenrijk is, maar wie een beetje oplet trapt natuurlijk allang niet meer in dit soort propaganda retoriek. Het land is straatarm, de beelden die het land graag wil laten zien zoals de vele parades met haar enorme arsenaal en grote leger, moeten deze illusie in stand houden. Maar het is allemaal verre van modern. Op de foto zien we bijv. Kim Jong Un zitten op een oude krakkemige stoel, ook de zogenaamde “moderne” legercomputer met Logitech muis uit het Windows 95 tijdperk is nu niet echt het toonbeeld van moderniteit. Kijk je langer naar de foto en details dan valt op dat de heren allemaal oude gedemotiveerde mannetjes zijn. Over de “moderne legercomputer” hoeft men al helemaal geen woorden vuil te maken, een dergelijke grote groene kast op oude Ikea wielen met een antenne erbovenop uit de jaren 70 maken het totaalbeeld volkomen lachwekkend.

Wie verder kijkt en oplet kan weten dat het gehele wapen arsenaal van Noord Korea verre van modern is, het meeste wapentuig is al jaren gedateerd en daar slaat Noord Korea nog geen deuk mee in een pakje boter. Ook haar enorme grote leger dat regelmatig in parades te zien is, is verre van modern, analisten menen zelfs dat het grootste deel van de mensen die moeten marcheren zwaar gedemotiveerd zijn maar Noord Korea wil natuurlijk als propaganda de schone schijn ophouden.

Het enige waar de VS en de direct omliggende landen zich vooral zorgen om maken is dat Noord Korea zich gedraagt als een “Rogue State” in bezit van raketten met een kernkop die zij mogelijk als een kat in het nauw op de direct omliggende landen zou kunnen afvuren. Raketten die o.a. met behulp van Iran, Rusland en andere partijen aan Noord Korea zijn geleverd zijn echter ook al jaren gedateerd en verre van modern. Noord Korea is een land dat bij wijze van spreken nog in een computertijdperk van Basic en MS Dos moet opereren tegenover een wereld die al decennia verder zijn ontwikkeld. Het is voor Amerika dan ook een absoluut ongelijke strijd wanneer zij haar hypermoderne B2 bommenwerpers zouden inzetten tegenover tanks en geschut dat nog dateerd uit het eind van de jaren 70. Noord Korea speelt een gevaarlijk spelletje Russische roulette waarbij het land op voorhand als absolute verliezer uit de bus zou komen.

Het enige waar het westen voor vreest is de eventuele schade die het land vooraf zou kunnen aanrichten voordat het zelf terug gebombardeerd wordt naar het stenen tijdperk. De enige slachtoffers die het land reeds telt is de gewone bevolking die al jaren in bittere armoede moet leven voor de megalomane en hoogmoedige levenswijze van haar leiders.

Meer info en enkele foto’s zijn te zien op de Washington Post
Referentie Artikel : Internet in Noord Korea
Noord Korea gaat wel degelijk een groot gevaar vormen
Moeten we Noord Korea serieus nemen ?

VS overwegen raketschild in Noordzee

De Verenigde Staten overwegen om een deel van het het raketschild tegen Iran en Noord-Korea op schepen in de Noordzee te stationeren. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse leger dat in handen is van persbureau AP. De vorming van het raketschild in Oost-Europa loopt te hoop tegen technische problemen in landen als Polen en Roemenië. Als alternatief zou het raketschild volgens Amerikaanse experts op schepen in de Noordzee geplaatst kunnen worden.

Grote twijfels over haalbaarheid raketschild
Het geheime rapport in handen van de Associated Press schetst de twijfels die er zijn over het vervolmaken van het het raketschild dat raketten uit Iran en Noord-Korea moet tegenhouden. Het onder Bush ingezette project werd door president Obama vertraagd tot voltooiing in 2020, omdat het nog niet waarschijnlijk leek dat Iran langeafstandsraketten had die Amerika zouden kunnen bereiken.

Ook zou het raketschild de betrekkingen met Rusland doen verslechteren, terwijl Obama er naar streeft om samen met het land het nucleaire wapenarsenaal terug te dringen.

Plaatsing Noordzee
Het raketschild wordt nu in vier fases uitgevoerd, met vooral het oog op middenlange-afstandsraketten. In dat geval zou Roemenië een slechte locatie zijn en zijn er twijfels over Polen als standplaats. Dus kijken de Amerikanen volgens het rapport ook naar de plaatsing van een deel van het raketschild in de Noordzee. De plaatsing van een raketschild in de Noordzee zou echter voor een explosieve diplomatieke situatie met Rusland kunnen zorgen, omdat het de Russen juist in het geloof sterkt dat het raketschild niet tegen Iran maar Rusland is gericht.

Onzeker alternatief
Toch is het zeer onzeker of de Amerikanen over zullen gaan tot plaatsing van het raketschild in de Noordzee. De Amerikaanse marine heeft aangegeven dat problemen met de veiligheid van het onderscheppingssysteem nog niet zijn opgelost. Bovendien komt een explosieve diplomatieke spanning tussen Rusland en Amerika niet gelegen, omdat de beide machtsblokken samen aan tafel zitten voor andere belangrijke internationale onderwerpen.

Het Amerikaanse leger is niet ingegaan op verzoeken van AP voor commentaar op het rapport. Lees hier het artikel van de Associated Press.