Nederlanders ontvluchten Nederland !

Per dag verlaten er ongeveer 400 mensen, waarvan het merendeel Nederlanders, ons Land ! Dat zijn schokkende cijfers die de Main Stream Media kennelijk liever niet op hun dagelijkse voorpagina plaatsen. 

Emigraties zijn de afgelopen 10 jaar met ruim 39% gestegen !

Emigratiecijfers_2012

Het jaar 2013 zit er weer bijna op en dus kunnen we binnenkort ook weer de balans op maken van het aantal emigranten dat ons land heeft verlaten. Gezien de stijgende lijn vanaf 2010 verwacht men dat ook in 2013 een behoorlijk aantal mensen (lees : Hollanders) ons land weer verlaten heeft.

Als we kijken naar 10 jaar terug dan zien we dat in 2003 zo’n 104.831 mensen ons land verlaten heeft, hierbij moet wel gezegd worden dat het economisch gezien toen betere tijden waren. In 2012 zagen we dat het aantal emigranten met ruim 39,6 % is toegenomen, namelijk 144.491 mensen verlieten ons land.

Opvallend is ook dat sinds 2003 meer mensen zijn gaan emigreren naar landen binnen Europa waar het economisch gezien wat beter gaat, uitschieters zijn dan ook Duitsland en de Scandinavische landen waarbij vooral Zweden als zeer aantrekkelijk gezien wordt.

Remigraties speelden ook een rol in de toename van het aantal emigranten uit Nederland, van de 1e generatie gastarbeiders in Nederland waren er groepen die liever in hun thuisland van hun oude dag willen genieten en daardoor Nederland verlieten.

Toch blijkt uiteindelijk werk de grootste reden waarom in 2012 gemiddeld ruim 12.040 mensen per maand ons land hebben verlaten. Naar verwachting zullen dat in 2013 uiteindelijk ruim 13.000 mensen per maand zijn en dit aantal lijkt niet te gaan afnemen voor 2014.

Bron : CBS – Emigreren uit Nederland

Naschrift Pineut : Wie tussen de regels door leest zal begrijpen dat het hier niet simpelweg alleen maar om arbeidsmigraties gaat maar dat we hier te maken hebben met een ware vlucht uit Nederland van vooral Nederlanders. Wie de mogelijkheden en het geld heeft, doet er dus kennelijk verstandig aan, om het zinkende Schip Nederland snel te verlaten voordat de “Shit Hits the Fan” Opvallend is namelijk de reden waarom veel Nederlanders Emigreren, “het verharde politieke, sociale en maatschappelijke klimaat. De enorme toename van de islamisering en het slappe beleid ten aanzien van misdaad & criminaliteit en de economische terugval zoals deze sederd 2008 gaande is.”
Zoals samengevat in onderstaande afbeelding.

Ontaarding

New York begint als 1e Staat met inbeslagname wapens

De staat New York heeft een brief aan haar inwoners gestuurd waarin te lezen is dat bepaalde type wapens in beslag zullen worden genomen. New York is de 1e staat in de Verenigde Staten die hiermee begint omdat volgens een Administratieve regel de betreffende wapens onrechtmatig zijn in New York.

Het vermoeden bestaat dat de rest van de Amerikaanse staten spoedig zullen volgen. E.e.a. past in de lijn van de ontwapenings politiek/tacktiek van de Obama Regering.

(Kennelijk uit angst voor de aanstaande burgeroorlog ?)

Bron : TruthAboutGuns

Steeds meer lege Verzorgingshuizen


Lege kamers in verzorgingshuizen. Het komt voor en het zal steeds meer gaan voorkomen. Door veranderde wetgeving komen steeds minder mensen in aanmerking voor een plek in een verzorgingshuis. Het beleid van de overheid is er sinds 1 januari op gericht om mensen langer thuis te houden.

De vertrouwde wachtlijsten voor verzorgingshuizen zijn daarom als sneeuw voor de zon verdwenen. Sterker nog er staan al kamers leeg, bijvoorbeeld in de Zuiderschans in Den Bosch.  Er zijn daar al 13 appartementen onbewoond.  Dat is 10 procent van het aanbod.

Lege kamers verhuren
Verzorgingshuizen kunnen proberen de leeggekomen appartementen te verhuren aan ouderen die nog wel goed uit de voeten kunnen en die de woning zelf betalen. Maar in Zuiderschans lukt dat niet. Dit huis is te oud en de kamers zijn te klein.

“De nieuwe wetgeving betekent dat verouderde verzorgingshuizen op termijn zullen moeten sluiten”, zegt directeur Bannenberg van zorgorganisatie Van Neynsel in Den Bosch. De huidige bewoners overlijden, er komen bijna geen nieuwe bij  en de appartementen zijn niet te verhuren

Slopen en nieuw bouwen
Bij de zorgorganisatie Van Neynsel, hebben ze daarom besloten het pand van Zuiderschans in 2015 te slopen. Er komt een modern ouderencomplex voor in de plaats.

Zorgorganisaties zullen in de toekomst woning moeten aanbieden voor ouderen die nog geen zorg nodig hebben. Maar in het complex moet wel zorg en hulpverlening aanwezig voor als dat in de toekomst nodig is. In Antoniegaarde in Den Bosch, een ander huis van Van Neynsel, is dat al mogelijk.

Niet op de wachtlijst, maar zelf zoeken
Was het in het verleden zo dat mensen een indicatie kregen voor een verzorgingshuis en dan op de wachtlijst kwamen. Nu zullen ze zelf op zoek moeten naar een geschikte woonvorm voor de toekomst. Er is zelfs al een speciale website voor ouderenhuisvesting in zorgcomplexen. Op woonz.nl zie je wat er in jouw omgeving op dat gebied te vinden is.

Bij woonz.nl merken ze dat mensen op zoek zijn naar een appartement met in ieder geval een aparte slaapkamer en een eigen douche. Verder vinden ouderen veiligheid belangrijk en de gezelligheid in het complex.

Een “duivels” bankbiljet

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Aan de linkerzijde onderaan 6 schelpen waarvan één in de vorm van een omgekeerde 6, in het midden een vingerafdruk met specifieke biometrische kenmerken aangegeven door gele stippen. Aan de rechterzijde onder de hals van Koningin Elizabeth 8 zessen !

Vr. Gr. Pineut

Noors Visioen LETTERLIJK in vervulling

Voor veel Christenen allang zichtbaar en bekend ; naarmate de dagen, weken en maanden verstrijken zien wij hoe het Noors Visioen uit 1968 letterlijk in vervulling gaat. Mogelijk zal de climax van dit Visioen beginnen op 1 Januari 2014 als de grenzen voor de armste MOE Landen opengaan.

Voor wie niet bekend is met Het Noors Visioen zou dit uittreksel eigenlijk moeten lezen. Voor wie wel al bekend is hiermee volstaat onderstaand twitterbericht met 2 veelzeggende links !

Bijbel gered van “ondergang”

HILLEGOM – Een aantal particulieren en bedrijven heeft onlangs de handen ineen geslagen om de bijna driehonderd jaar oude Keur-Bijbel van de Maartenskerk te redden. Aanleiding van deze actie was een wens van Harry Mondeel, naast zijn werk actief als amateurschilder. Een deel van de restauratie werd dan ook betaald met de opbrengst van een veiling van zijn werk. De bijbel ligt weer ter inzage in de Maartenskerk.

De uit 1714 afkomstige Keur-Bijbel is vernoemd naar de gebroeders Jakob en Pieter Keur van de gelijknamige drukkerij te Dordrecht. Het oude boekwerk heeft bijna driehonderd jaar opengeslagen op de kansel gelegen. Predikanten leunden er op, lieten de mouwen van hun toga erover glijden daarmee ‘pijschade’ veroorzakend en hebben er wellicht in het vuur van hun betoog speeksel over gesproeid. Zaken die een oude Bijbel bepaald geen goed doen, zo bleek. De hoeken van vele pagina’s waren weggesleten of gescheurd, en de openliggende pagina’s hadden het vuil van eeuwen vergaard.

Bij Hoogduin Papierrestauratoren in Delft wisten ze er echter wel raad mee. Maaike Heemskerk, werkzaam bij deze firma, haalde de Bijbel uit elkaar en deed alle pagina’s stuk voor stuk in bad. De beschadigde pagina’s kregen nieuwe hoeken en opgevulde gaten. Dat gebeurde door een wonder van papiertechniek, de aanvezelstraat. Een soort lopende band waarop de oude pagina’s worden geheeld met nieuw papierpulp.

Sinds zondag 27 november is de oude Keur-Bijbel uit 1714 weer terug op zijn plek in de Maartenskerk en ligt daar weer opengeslagen. De Kerkenraad van de PKN-gemeente Hillegom bedenkt op dit moment hoe ze de Bijbel voor nieuw verval kunnen beschermen. De restauratie was namelijk bepaald geen goedkope aangelegenheid.

Bron : Duin & Bollenstreek