Pechtold D66 – “Iedereen moet weer een vaste baan krijgen”

Demonen 66 – Eerst het gehele arbeidssyteem slopen doormiddel van kortlopende contract banen, ZZP’ers en wat al niet meer en nu als verkiezings retoriek pleitten voor vaste banen. Grotere politieke leugens dan dat kunt u bijna niet krijgen. Maar pas op de strijd om het pluche en de bijbehorende riante financiele vergoedingen is nog maar net begonnen. De komende maanden beloven een spetterend politieke vuurwerkshow te worden.
Lege, Loze beloftes & praatjes van Imam Pechtold_lrg
Pechtold: “volgend kabinet moet zorgen dat iedereen een vaste baan kan krijgen”
Het volgende kabinet moet zorgen dat iedereen een vaste baan kan krijgen, zo vindt D66. 83 procent van de nieuwe banen was afgelopen jaar òf een uitzendbaan òf tijdelijk werk. En wie zo’n baan krijgt, leidt vaak een onzeker bestaan, aldus Pechtold

D66 wil dat iedereen weer een vaste baan kan krijgen NOS
D66: vast contract Telegraaf.nl
D66: iedereen moet vaste baan kunnen krijgen RTL Nieuws
AD.nl – De Dagelijkse Standaard (Blog) – Krapuul

Euthanasie, Orgaandonor & Anti-Mongooltjes

Via twitter kreeg ik onderstaande reactie.

Momenteel laait de discussie over euthanasie (euthaNAZI), het testen van zwangere vrouwen op defecten v/d foetus en orgaan donoren weer op. Euthanasie is in Nederland bij wet geregeld en de grootste politieke voorstanders zijn D66, de PvdA & de VVD. Met de huidige discussie lijkt het erop dat men deze wet kennelijk wil oprekken? Naast Euthanasie is ook verplicht orgaan donorschap een politiek speeltje v/d Liberalen van D66 samen met de PvdA die ook de NIPT test voor zwangere vrouwen ingevoerd wil zien. In het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) krijgt iedereen vanaf zijn achttiende een donorformulier met vier opties. D66, PvdA, GroenLinks en SP zijn voor, VVD, PVV, SGP en ChristenUnie tegen, het CDA is verdeeld.

Deze liberale/sociale denk & leef wereld past volledig in het eindtijd scenario waarin “de heiligheid van het leven” plaatsmaakt voor hedonisme, nihilisme en de maakbaarheid v/h menselijke leven. De mens als z’n eigen god die wel eens eventjes gaat bepalen wanneer het leven moet eindigen, welk leven nog waardevol is en of een kind nog wel geboren moet worden als er iets mee is.
Wie tegenwoordig oud, ziek, zwak & misselijk is kan vrij gemakkelijk een beroep doen op de euthanasie wet om zo vroegtijdig een einde te maken aan het eigen leven. Zelfmoord op recept. Nu is het niet zo dat men klaarstaat met een spuitje om iedereen die nutteloos/zinloos is maar even af te spuiten. De zogenaamde Mengele doktoren. Maar de mentaliteit is wel duidelijk. Dit geld ook voor de discussie dat vrouwen zich moeten kunnen laten testen of zij al dan niet een kindje met een defect gaan krijgen. Als de kans aanwezig is dat men bijv. een “mongooltje” of een kind met enig ander defect kan krijgen, dan moeten deze vrouwen de mogelijkheid hebben/krijgen om de foetus te laten aborteren. Daarnaast is het lichaam niet van u zelf maar eigendom van de staat.

Al enige jaren is in deze discussie duidelijk gemaakt dat men zich met deze zaken op een hellend vlak begeeft.
Denkbeelden aan de tijd van de Nazi’s die medische expirimenten uitvoerden en nutteloze mensen euthaniseerden doemen op. Als we de liberale gedachtengang van D66 serieus nemen moeten we kennelijk naar een maatschappij toe met uitsluitend volmaakte mensen. Een maatschappij waar geen mensen met defecten meer zijn, en waar iedere nutteloze/waardeloze mens, die geen zin meer heeft in het leven, met medische hulp een einde aan zijn/haar leven kan maken. Maar de perfecte mens en wereld bestaan helemaal niet en de wens ervan is een utopie. Waar de Nazi’s niet in slaagden, tot het creeëren van de perfecte übermensch, daarin menen enkele politieke partijen van nu kennelijk wel te zullen slagen? Het zal allemaal op een groot fiasco uitlopen. Nu kan ik als privé persoon alleen maar een persoonlijke mening geven over deze onderwerpen. En dat is in 1 woord walchelijk. Maar wat iedereen er verder zelf van vindt zal hij/zij voor zichzelf maar moeten bepalen & beslissen.

Voor Christenen is de hele teneur wel duidelijk, als mensen op de stoel van God gaan zitten om over fundamentele leven & dood kwesties te beslissen zakken we steeds dieper weg in het moeras van immoraliteit. D66 zaagt al jaren aan de heiligheid van het leven. Tot nog toe wordt de mens beschermd door de wet die stelt dat de integriteit van het menselijk lichaam niet kan worden aangetast. Maar als het aan D66 ligt gaat die integriteit op de schop. Getuige haar laatste wens dat iedereen verplicht orgaan donor is, tenzij….. De mens is dan nog slechts handelswaar die zelf een opt out moet indienen als hij/zij niet wilt dat er aan de integriteit van het lichaam wordt gezeten. Daarbij heeft D66 ook nog een chantage pressie middel achter de hand. Wie geen donor wil zijn krijgt gewoon geen medische hulp/zorg meer. Ronduit misdadig, maar natuurlijk weet D66 dat op prachtige liberale wijze te verbergen.

Het meest gevaarlijke aan de hele discussies over bovenstaande is dat D66 dit keer nog wel eens een meerderheid zou kunnen vinden voor haar bizarre standpunten. Het hele Euthanasie vraagstuk is immers ook dankzij Els Borst destijds wettelijk vastgelegd. Dit alles past zoals gezegd precies in de mentaliteit en geestelijke duisternis die ten aanzien van de Eindtijd is voorzegd. Samen met D66 op weg naar de ultieme ondergang, de weg omlaag van geestelijke duisternis naar de eeuwige dood.

De_10_Stellingen_van_D66_smll

zie ook Over mijn Lijk op OpinieZ

Update : Ingezonden reactie Volkskrant

Ik word bang

Begrijpt u me een beetje, als ik als oudere, in toenemende mate niet alleen woedend maar ook echt bang word van het verschuivende maatschappelijke klimaat rond euthanasie? Hoe gruwelijk, als je niet alleen een mevrouw Goudriaan kunt vermoorden (een ander woord ken ik er echt niet voor) maar het ook nog eens straffeloos mag kunnen doen en uitzenden naar miljoenen huiskamers? Waar blijven de vakbonden en ouderenbonden die mijn belangen zouden moeten behartigen? Van het OM en de politiek moet je het ook al niet hebben.

W. Stoop, Santpoort Noord

Moskee-wedloop in Nederland vóór de Provinciale verkiezingen 2015

Onderstaand geredigeerd artikel verscheen eerder op Burgerjournalisten

Het heeft er alle schijn van dat er al een aantal jaren een wedloop gaande is in de Nederlandse steden en dorpen om voor een bepaalde verkiezing in iedere wijk een beeldbepalend Islamitische en/of Arabische nederzetting neer te zetten, of in ieder geval alvast een kavel te hebben aangekocht. Dit keer zien we dezelfde wedloop vóór de Provinciale verkiezingen van 18 Maart 2015 zich afspelen. (Mega Moskee Gouda !)

Geheel tegen de wil in van de autochtone bewoners verlenen zittende wethouders en gemeenteraden van de Nederlandse steden hun volle medewerking aan de transformatie van de ooit zo oer-Hollandse leefomgeving. In talloze steden wordt keihard geknokt door buurtbewoners voor het behoud van de Nederlandse cultuur en veiligheid meestal ook ondersteund door de Partij voor de Vrijheid, maar het gemeentelijk bestuur bestaande uit partijen zoals PvdA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks heeft schijt aan haar inwoners. Het laatste voorbeeld is het inmiddels zeer omstreden plan voor een megamoskee in Gouda op de plek van de Prins Willem Alexanderkazerne. (zie ook het “Gouda Moskee Dossier” op Geenstijl) (RTLZ – Groen licht voor grote moskee Gouda)

Het gevolg is dat ons Nederlandse Polderlandschap in een ijl tempo wordt getrans-formeerd naar een Islamitische onheils staat met reusachtige Arabische gebouwen, met torenhoge minaretten en koepels, die ver boven de Hollandse windmolens en historische trapgevels uitsteken. Deze manier van bouwen heeft niets anders tot doel dan de gehele omgeving te domineren en te overheersen. (In 2010 telde Nederland 453 moskeeën) Overigens ter aanvulling en ter overvloede wil ik u als lezer er op wijzen dat alle grond waar een moskee staat of komt te staan, Islamitisch veroverd gebied is wat nooit en te nimmer meer zal worden af gestaan aan de originele bewoners van het betreffende gebied. Grondgebied waar een Moskee staat of verrijst is dan Dar al Islam (Islamitisch Grondgebied), het gebied er om heen is Dar al Harb (Oorlogsgebied)

Nagekomen bericht Parool 05-02-2015 »» PvdA, D66, SP en GroenLinks stemden voor de komst van een Moskee in Amsterdam Noord. Het bestuur van moskeevereniging Arrayan hoopt in 2017 te verhuizen naar de nieuwe locatie. De gemeenteraad moet nog definitief groen licht geven. (maar dat zal wel slechts een formaliteit zijn) De Partij van de Ouderen, Belangen Partij Noord, Partij van Vrije Amsterdammers en VVD stemden tegen. De nieuwe Moskee moet plaats gaan bieden aan zo’n 400 gezinnen. Dat getal is een beetje misleidend, want hoe groot zijn deze gezinnen ? Laten we even uitgaan van een gemiddeld gezin van 4 personen maal 400 is 1600 personen. Dat zou dus inhouden dat ook in Amsterdam Noord er een behoorlijk kolossaal gebouw moet verrijzen om al deze mensen te kunnen herbergen. Ook met deze beslissing is het opvallend dat deze vlak voor een belangrijke verkiezing is genomen. Toeval ? Kennelijk wil men nog even snel dit soort beslissingen er door drukken voor het geval straks de verkiezings uitslagen negatief uitpakken voor de politieke partijen die dit allemaal mogelijk maken. En vooral dat laatste is t.o.v. de autochtone bevolking pas echt schandalig.

Groeten uit ANTICHRISTELIJK NEDERLAND_lrg

Het strategische draaiboek en nederzettingenbeleid van de gezamenlijke Islamitische organisaties blijkt eenduidig, ongeacht of het nu Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse of Surinaamse organisaties zijn de werkwijze is vrijwel altijd indentiek.

1. Schrijf je in als stichting met een religieuze doel;
2. Claim op basis van vrijheid van godsdienst een oud gebouw dat geschikt is om als gebedsruimte, zo mogelijk centraal in een wijk gelegen;
3. Pareer iedere tegenwerking met beschuldigingen als “discriminatie” en dreig met een gang naar de rechter;
4. Verdiep je in het bestuur van de gemeentelijke politiek:
5. Zorg dat je je bij een islamvriendelijke partij aansluit en verkrijg bestuurlijke invloed;
6. Vind een legale weg om subsidies te vergaren ter ondersteuning van de moskee;
7. Paai autoriteiten zoals politie en invloedrijke gemeentelijke politici door ze regelmatig uit te nodigen voor speciale gelegenheden;
8. Overtuig het gemeentebestuur en de autoriteiten ervan dat de moskee eveneens een belangrijke sociale rol vervult en wil bijdragen aan integratie;
9. Paai politieke partijen door ze uit te nodigen in de moskee met als doel om een noodzakelijke uitbreiding of verhuizing onder de aandacht brengen;
10. Overtuig het gemeentebestuur ervan dat de stichting ten doel heeft gesteld om een belangrijke maatschappelijke functie te vervullen voor alle moslims;
11. Vermijd het woord “moskee” en spreek over een “multifunctioneel centrum” opdat culturele activiteiten formeel mogen worden gesubsidieerd (scheiding staat en kerk)
12. Betrek nu ook vrouwen en kinderen in de “strijd” en geef aan dat er dringend behoefte is aan een aparte bidruimte voor vrouwen en onderwijsbegeleiding van kinderen;
13. Zoek naar een strategische plek in het centrum van een wijk, dit kan een kavel zijn maar ook een oud gebouw (ter sloop);
14. Indien het bestemmingsplan een vestiging niet toelaat, gebruik de invloed die in het verleden bij de politieke partijen en andere autoriteiten is opgebouwd om het bestemmingsplan aan te passen
15. Vraag subsidie aan bij het gemeentebestuur voor financiële ondersteuning van de sociale en culturele activiteiten ter bevordering van integratie;
16. Doe een dringend beroep op de “broeders en zusters” om geld te doneren voor aanschaf van een kavel en citeer het volgende “Wie een moskee voor Allah bouwt, bouwt Allah een huis in het Paradijs.”
17. Onderhandel over een milde aankoopprijs van de kavel of het gebouw, het is van strategisch belang dat de grond of het gebouw in eigendom wordt verkregen!!
18. Zorg dat vrijstelling wordt verleend en een bouwvergunning wordt verkregen;
19. Het is van eminent belang dat het nieuwe gebouw wordt voorzien van tenminste één koepel en één minaret verder dienen alle faciliteiten aanwezig te zijn gericht op het in stand houden van de islamitische cultuur zoals bibliotheek, islamitische school, islamitische winkel etc.
20. Probeer, daar waar mogelijk, te eisen dat er minimaal een keer per week, het liefst meer een oproep tot gebed (adhaan) gedaan kan worden.

(Zie ook »» “Het Project” Geheim document van de islam om de wereld te veroveren.)

Vrijmetselaars Nieuwbouw Enschede

Naast de bouw van de vele moskeeën zien we in Nederland nog een ander fenomeen. De oerhollandse gezellige kneuterigheid van bouwen, die Nederlandse woonwijken voorheen altijd zo gezellig maakten, worden door middel van abstracte, kille, onpersoonlijke en afstandelijke Vrijmetselaars nieuwbouw vervangen. In heel Nederland zijn er inmiddels voorbeelden genoeg te vinden van dit soort Vrijmetselaars Nieuwbouw. Traditionele gebouwen worden vervangen door afgrijselijke en afstotelijke bouwwerken. Om over de vormen van de verschillende antichristelijke Moskeeën nog maar te zwijgen.

Steeds meer valt het op dat er een éénheids worst van woonwijken en winkelcentra aan het ontstaan is. De oerhollandse gezelligheid is er ver te zoeken, sterker het is er niet. En dat is ook precies te bedoeling. Het Nederlandse volk wordt langzaam losgeweekt van haar Joods Christelijke wortels en tradities. Kerken verdwijnen in rap tempo mede veroorzaakt door de verzuiling en in de plaats er van krijgen Nederlanders te maken met een andere god. Of beter gezegd meerdere afgoden. Want naast de ongod allah, die een antichristelijke leer propageerd, wordt de invloed van de liberale D66 god en de god van het geld steeds belangrijker en sterker voelbaar. En dat heeft uiteraard gevolgen. Het meest bizarre is dat de 2 belangrijkste christelijke partijen Christenunie en de Staatkundig Gereformeerde partij hier niet tegenin gaan. Zij werken er zelfs aan mee.

De straf van God de Vader is dan ook hierin gelegen dat wanneer kerken veranderd worden in moskeeën Hij een andere god en haar aanhangers naar ons toestuurd om eens te kijken hoe leuk wij dat vinden. Christelijk Nederland heeft de zegeningen van God de Vader ingeruild voor korte termijn profijt door middel van afgoderij. De straf voor deze grote zonde zal niet lang uitblijven !

Gemeenten raken failliet door kabinetsbeleid

Krimpende_Economie_&_Armoede
Het kabinet wil drie grote Rijkstaken overhevelen naar de gemeenten maar een deel van de Tweede Kamer verwacht dat gemeenten hierdoor failliet raken. Als de decentralisaties doorgaan, mét de bezuinigingen die het kabinet doorvoert, verwachten GroenLinks, D66 en de SP grote financiële problemen voor gemeenten. SP-Kamerlid Van Raak: ‘Over vijf jaar hebben we een parlementaire enquête én zijn alle gemeenten failliet.’ D66′er Schouw denkt dat het aantal gemeenten dat bij het Rijk zal aankloppen voor extra geld, zal stijgen, ‘zo krijgt het kabinet dit probleem gewoon terug op zijn bord.’

Kamerleden van de SP, GroenLinks en D66 missen bovendien een visie op de nieuwe taakverdeling van het kabinet en denken dat het motief van het kabinet alleen maar bezuinigen is. Op de vraag waarom de zorg voor arbeidsongeschikten, langdurige zorg en de jeugdzorg in handen van gemeenten moet komen, geeft het kabinet onvoldoende antwoord. Verder dan dat het een ‘modernisering’ is, en dat ‘zorg dicht bij burgers geregeld moet zijn’ komt de PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Plasterk niet.

Er lijkt niet goed over nagedacht. Over de wet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, bestaan vragen in het parlement. Zo ontbreekt volgens GroenLinks-Kamerlid Klaver goed toezicht. Wat kan het Rijk doen als het misgaat? Doorgaan zonder monitoring betekent over een paar jaar een parlementaire enquête, waarschuwde Klaver.

Ook de volgorde van de behandeling in de Tweede Kamer is vreemd. SP’er Van Raak: ‘We behandelen nú al die grote wetten, maar we spreken pas eind oktober een keertje met de verantwoordelijke minister die de overkoepelende visie zou moeten hebben. Dat vind ik genant.’

Naar aanleiding van de parlementaire enquete van de Eerste Kamer vorig jaar concludeerde de senaat dat de overheid weer ‘eenheid in de aanpak van de rijksdienst moet aanbrengen’. Nu de grote verschuiving van taken binnen de overheid speelt, van rijk naar gemeenten, vraagt de senaat om een overkoepelende visie op de inrichting van het landsbestuur. Als het enige motief geld is, is dat onvoldoende.

Crematorium Akkoord

Klik op afbeelding voor vergroting

Klik op afbeelding voor vergroting

Op de sociale Media explodeerde het van verontwaardiging, zelfs de meest elementaire bijbelcitaten (30 zilverlingen/judasakkoord) vlogen over het scherm vanwege de medewerking van de CU & de SGP.
Het ontgaat de meesten, of feitelijk vrijwel allen, dat er een duistere en krachtige Demon aan het werk is die nog altijd fier in het torentje van Rutte prijkt.

Baphomet !

Baphomet_Gehoornde_Ram_Cadeau_van_Balkenende_aan_Rutte

Klik op afbeelding om dit artikel te lezen.

‘Onvoorspelbaarheid eurozone is angstwekkend’

Cyprus_EUSSR

AMSTERDAM (AFN) – Europese politici hebben afgelopen week opnieuw aangetoond hoe onvoorspelbaar ze omgaan met de schuldencrisis. Daardoor blijft de onzekerheid over de toekomst van de eurozone bestaan, stelde hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger maandag.

,,De onzekerheid die er rond de eurozone wordt gecreëerd is angstwekkend”, zei Eijffinger tegen het ANP. ,,De afgelopen week heeft opnieuw aangetoond hoe onvoorspelbaar onze politici zijn. Dat is heel zorgelijk, zeker als je bedenkt welke grote stappen nog moeten worden gezet om de muntunie te stabiliseren.”

Uiteindelijk heeft de eurogroep afgelopen nacht ,,het minst slechte” plan voor Cyprus in elkaar gezet, concludeerde de Tilburgse econoom. ,,Maar dat had een week eerder ook gekund. Gezien de enorme risico’s die een bankroet van Cyprus zou hebben voor Griekenland en de onzekerheid die dan zou zijn ontstaan voor de hele eurozone is het onbegrijpelijk dat ze dit risico hebben willen lopen.”

Niet te overzien

Volgens Eijffinger is het vooral belangrijk dat de Cypriotische spaartegoeden van minder dan 100.000 euro uiteindelijk worden gegarandeerd. Doordat eerder werd gedreigd ook die deposito’s te betrekken in de reddingsoperatie is er echter onzekerheid gezaaid over de waarde van het depositogarantiestelsel, waarschuwt hij. ,,Het idee dat het stelsel niet altijd wordt gerespecteerd blijft hangen. Het is niet te overzien hoe groot de schade daarvan is, maar die is er wel.”

Cyprus gaat zelf een diepe economische crisis tegemoet, die te vergelijken is met de misère in Griekenland, verwacht Eijffinger. ,,De economie krimpt daar dit jaar met 10 procent en de werkloosheid zal sterk oplopen. Maar dat is de prijs die moet worden betaald. Cyprus heeft jarenlang als een pseudoparadijs ver boven zijn stand geleefd.”

Na de redding van Cyprus kan de aandacht binnen de eurozone verschuiven naar Slovenië, dat mogelijk door zijn problemen in de financiële sector ook een noodlening nodig zal hebben. Eijffinger verwacht rond dat land echter geen drama zoals zich dat met Cyprus heeft afgespeeld. ,,De Sloveense regering is competenter dan die van Cyprus. Als de regering proactief meewerkt met de eurogroep, dan zal men er wel uitkomen. Het Europese noodfonds is ook groot genoeg om een lening aan Slovenië te dragen.”

Voorjaar 2013 wordt moeilijk voor kabinet

Crisis

DEN HAAG (ANP) – Je hoeft geen zwartkijker te zijn om te voorspellen dat het kabinet-Rutte II een moeilijk voorjaar te wachten staat. Het moet enkele zeer omstreden plannen uit het regeerakkoord gaan uitwerken, op één lijn zien te komen met vakbonden en werkgevers over het bestrijden van de economische crisis en misschien ook nog eens extra bezuinigen. Intussen blijft de economie maar tegenzitten en loopt de werkloosheid op.

En het kabinet had al zo’n ongelukkige start. Om te beginnen moest het regeerakkoord kort na de presentatie weer worden aangepast. Het voornemen om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken, riep te veel weerstand op, vooral bij de VVD-achterban.

De storm was nog niet gaan liggen of PvdA-staatssecretaris Co Verdaas (Economische Zaken) trad af. Hij bleek in zijn vorige functie van Gelders gedeputeerde te hebben gesjoemeld met declaraties. Ook VVD-staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) kwam onder vuur te liggen. Hij had zijn verkiezingscampagne laten sponsoren door een in opspraak geraakte partijgenoot.

Weekers kwam met de schrik vrij, maar de affaires deden de reputatie van premier Mark Rutte geen goed. Die was toch al danig geslonken doordat de premier diverse verkiezingsbeloften weer had moeten inslikken.

Door alle perikelen zijn de coalitiepartijen VVD en PvdA inmiddels gekelderd in de opiniepeilingen. Maar veel tijd om daarover te filosoferen hebben ze niet. Er is werk aan de winkel.

Het kabinet wil de komende maanden afspraken maken met de sociale partners over hoe de economie weer aan de praat te krijgen. Dat is bepaald geen gelopen race. De vakbeweging is mordicus tegen de ingreep in WW en ontslagrecht die het kabinet wil doorvoeren. Dit plan, een kernpunt uit het regeerakkoord, moet in 2014 ingaan, maar dient dit jaar nader gestalte te krijgen.

Rutte heeft weliswaar gezegd dat het regeerakkoord ‘niet in beton gegoten’ is, maar hij eist wel dat alle afgesproken bezuinigingen worden gehaald. De WW-ingreep moet ruim 1 miljard euro per jaar opleveren.

Alsof alles nog niet genoeg tegenzit, zijn er nieuwe voorspellingen van onder meer het Centraal Planbureau dat het overheidstekort zowel dit jaar als in 2014 boven de EU-limiet van 3 procent uitkomt. Voor 2013 kan het kabinet gebruik maken van een miljardenmeevaller uit een telecomveiling, waardoor het tekort binnen de perken blijft. Maar in 2014 moet er mogelijk wel extra worden bezuinigd.

Het kabinet wil daarover pas rond maart de knoop doorhakken, want dan zijn er nieuwe economische ramingen. Voorlopig zijn er echter geen signalen dat die rooskleurig zullen zijn.

Bron : Reformatorisch Dagblad

‘Hersenspoelen in sektes aanpakken’

D66 wil onderzoek naar sektes in Nederland. De partij bepleit wetgeving die hersenspoeling verbiedt

Of er sektes zijn in Nederland ? Natuurlijk zijn die er, zegt D66-Kamerlid Magda Berndsen. “Sinds undercover-journalist Alberto Stegeman infiltreerde bij de sekte Miracle of Love, weten we dat ze gevaarlijk zijn ook.”

Leden van de uit de VS afkomstige sekte moeten uiteindelijk al hun geld inleveren, het contact met familie en vrienden verbreken en verplicht seks hebben om ‘dichter bij god” te komen. Nieuwelingen, binnengehaald met eenvoudige meditatiecursussen, moeten dagenlang wakker blijven en worden gehersenspoeld.

Hoeveel van dit soort sektes er zijn in Nederland, is onbekend. Het laatste onderzoek over sektarisch Nederland is dertig jaar oud. “Er is in die tijd veel veranderd”, zegt Berndsen. “Zo is Nederland multicultureler geworden, hetgeen ongetwijfeld ook andere sektes met zich heeft meegebracht.” Daarom bepleit Berndsen woensdag bij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een grondig onderzoek naar sektes in Nederland. Daarna moeten eventueel maatregelen volgen om hersenspoelen tegen te gaan.

Dat is lastig, bekent Berndsen, want de scheidslijn tussen beïnvloeding en indoctrinatie is vaak moeilijk waarneembaar. “Toch kan het, wetgeving die hersenspoelen verbiedt. In Frankrijk en België geldt bijvoorbeeld een verbod op mentale destabilisatie. In die landen is ook aangetoond dat sektarische activiteit toeneemt. Het zou gek zijn als het in Nederland anders was.”

Bron : Metro via Geenstijl

Naschrift Pineut : De grootste en gevaarlijkste sekte ter wereld is de Islam, gaat demonen 66 die nu ook verbieden ?

VVD wil mobiel cameratoezicht makkelijker maken !

AMSTERDAM – Regeringspartij VVD wil de inzet van mobiel cameratoezicht makkelijker maken door de gemeentewet waarin vast cameratoezicht is vastgelegd aan te passen dan wel flexibeler toe te passen.

Dat zegt VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert in een interview met NU.nl.

“Ik ben een groot voorstander van mobiel, en dus gericht, cameratoezicht op plekken waar overlast plaatsvindt.”

Hennis-Plasschaert vindt het logisch om op hotspots vaste camera’s op te hangen. “Maar cameratoezicht moet ook enigszins een verrassingseffect hebben. Bovendien zie je steeds vaker dat bepaalde wijken en buurten om tijdelijk toezicht vragen bij overlast of inbraken.”

Koudwatervrees

Het voormalig lid van het Europees Parlement vindt het een goede zaak dat mensen om een camera in hun buurt vragen als ze zich terecht onveilig voelen. De gemeenteraad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid geven om camera’s te plaatsen.

“En als het goed is, zijn raadsleden en burgemeesters niet doof voor de geluiden van hun burgers. Wel ontvang ik zo nu en dan berichten over koudwatervrees bij burgemeesters”, aldus Hennis-Plasschaert die tijdens werkbezoeken goede resultaten ziet in wijken waar mobiel cameratoezicht wordt toegepast.

Het VVD-Kamerlid roept gemeentes op werk te maken van mobiel cameratoezicht als daartoe noodzaak is. “Op basis van artikel 2 van de Politiewet kan mobiel cameratoezicht worden ingezet. En de gemeentewet richt zich vooral op vast cameratoezicht, máár mijn wens is dus iets meer flexibiliteit.”

Lees hier het hele interview met Jeanine Hennis-Plasschaert

Bron : Nu.nl

Middenstandswijken in Nederland zijn verwaarloosd de afgelopen twintig jaar. Ook is er meer criminaliteit en zijn er meer bendes doordat mensen in toenemende mate op straat leveren. Toch ziet VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert het niet somber in voor Nederland.