De ondergang van Damascus wordt NU vervuld !

De hoofdstad van Syrië, Damascus, staat bekend als the City of Jasmine en is tevens één van de belangrijkste culturele centra in het Midden-Oosten. Daarbij is het de oudste continue bewoonde stad op aarde. Tenminste, dat was het.

GodsSpraak_Damascus

In een paar jaar tijd hebben extremisten uit meerdere kampen, die elkaar naar het leven staan, de stad veranderd in een hoop puin en stenen. Zonder het zelf te beseffen vervullen zij bovenstaande eeuwenoude tekst uit het Oude Testament. Eerder waren er al beelden vanuit de lucht te zien, maar het Russische youtubekanaal RT heeft een drone door de straten van Damascus opnames laten maken, waardoor je pas echt goed de totale vernietiging ziet.

(Dit is een video serie/ afspeellijst met meerdere opnames achter elkaar)

Rusland in de Profetieën !

Note : I.v.m. de actualiteit en het belangrijke profetische perspectief blijft dit artikel voorlopig het hoofdartikel en zal vrijwel dagelijks worden bijgewerkt.

Update 1 – 07-03-2014 Belangrijke aanvullende info over Rusland en wat dat land ten aanzien v/d geschiedenis momenteel aan het doen is !

(Zie ook de verschillende updates onderaan dit artikel !)

Heim ins Reich

Heim ins Reich was een politieke leuze van de Duitse nationaalsocialisten. Met de leuze werd bedoeld dat etnische Duitsers in Duitsland zouden moeten leven, dus gebieden met Duitsers bij Duitsland moesten worden aangesloten (zoals Oostenrijk en Sudetenland) of Duitsers uit andere landen naar Duitsland moesten komen (zoals uit de Baltische staten of de Balkan). Letterlijk betekende het dat het huis van iedere Duitssprekende in het Duitse rijk moest zijn. Het is een zeer radicale variant van een politiek nationalisme, dat van mening is dat etnische en staatkundige grenzen overeen moeten komen.
Na de terugkeer van het Saargebied in 1935 en annexaties van Duitstalige of gedeeltelijk Duitstalige gebieden in 1938/39 werden veel naburige gebieden bij Duitsland gevoegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via het Molotov-Ribbentroppact arrangeerde Hitler met de Sovjet-Unie een bevolkingstransfer, waarbij Duitsers uit de Baltische landen en Bessarabië naar Duitsland moesten verhuizen. Dit laatste wordt nu meestal onder Heim ins Reich begrepen. Opmerkelijk was wel dat nazi-Duitsland geen aspiraties uitte om de Duitstalige bevolking van Zuid-Tirol, dat onder Italiaans bestuur stond, onder Duits bestuur te brengen.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste etnische Duitsers uit andere landen van Europa uitgedreven, vaak met geweld. Daardoor bestaan er nog nauwelijks Duitstalige minderheden in Europa, in tegenstelling tot de situatie tijdens het Interbellum.

Klik op het woord Interbellum voor meer informatie over de voormalige Sovjet Unie om meer te leren over haar achtergrond ten aanzien van de huidige gang van zaken. Rusland is haar Geschiedenis niet vergeten ! Wie haar geschiedenis wel vergeet is gedoemd deze te herhalen !

Rusland in de Profetieën !

Gog
Momenteel zijn Rusland & de Oekraïne “Hot News” naar aanleiding van de eerdere rellen en een mogelijke aanstaande oorlog.

Wie de huidige gang van zaken en situatie van Rusland & de Oekraïne echter beter wil begrijpen dient feitelijk ruim 100 jaar terug te gaan in de tijd. Vlak voor de 1e wereldoorlog, toen deze landen nog onder één communistisch bewind vielen, waren er namelijk al grote problemen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en waren er velen die niets moesten hebben van het overheersende communistische juk.

De huidige afkeer en onrust onder de mensen is dan ook een voortzetting en resultaat van deze jarenlange sluimerende onrust. Aangezien de hele geschiedenis en ontwikkeling al ruim 100 jaar duurt voert het te ver om er hier in detail op in te gaan. Wie hier meer over wilt weten kan tegenwoordig eenvoudig via internet genoeg bronnen raadplegen over de geschiedenis van Oekraïne & Rusland van de afgelopen 100 jaar.

Meer interessanter momenteel is wat er de afgelopen jaren is gebeurd en de profetische bijbelstudies over o.a. “Rusland in de Eindtijd”.

Rusland wordt niet als zodanig in de bijbel genoemd, wel zien velen het woord “Magog” als een eigen naam van Rosh. En in verschillende bijbelstudies zien we min of meer dezelfde uitleg terug keren. O.a. de bijbelstudies over Ezechiël 38 & 39 zouden velen momenteel op het puntje van hun stoel moeten doen gaan zitten, aangezien deze bijbelstukken het meest intrigerendste zijn inzake “Rusland in de Eindtijd”. (In enkele oudere bijbelvertalingen komt het woord Rosh wel voor maar de meningen zijn verdeeld of dit specifiek over Rusland gaat. Er zijn Theologische wetenschappers die van mening zijn dat het woord “Rosh” over de gehele Kaukasische volkeren gaan die in latere jaren o.a. onderdeel uitmaakte van het grote Sovjet Imperium. Vanuit de Oud Testamentische profetieën zijn deze Theologische wetenschappers echter van mening dat ook landen/volkeren in de eeuwen voor het grote Sovjet Imperium wel tot de Kaukasische volkeren behoorden, zoals o.a. Mongolië en andere Aziatische en Oostelijke volkeren die aan het Sovjet Rijk grenzen.)

Eerst maar even een kort overzichtje van de profetische voortgang van Rusland. In de afgelopen jaren hebben velen gezien dat Rusland zich op politiek en economisch vlak enorm heeft ingenesteld in het vrije westen, ook haar invloed in de islamitische landen (o.a. Iran & de wapenhandel) is de laatste jaren enorm gegroeid. Velen zien in die ontwikkeling ook een gevaarlijke tendens omdat Rusland o.a. via haar energie leveranties (Gazprom) aan Europese landen, deze landen eenvoudig zou kunnen chanteren. Al eerder bewees Rusland dit door de gastoevoer af te sluiten als zij haar politieke zin niet kreeg.

19/02/04 Wit-Rusland buigt na afsluiting gas door Russen | 01-01-2009 Rusland sluit gaskraan naar Oekraïne weer af | 7 jan 2009 Europa in de kou zonder Russisch gas | 14-03-2013 Overal loert het gevaar voor Gazprom

Russisch Gast Ontvangende Landen

Cirkel Grafiek van Landen die momenteel Russisch Gas Ontvangen in aantal miljard kubieke meters. 

Ook op vele andere terreinen speelt Rusland een belangrijke en zeer dubieuze rol. Voor Christenen die hun bijbeltje goed kennen zijn al deze ontwikkelingen een duidelijk teken aan de wand dat Rusland langzaam maar zeker de over haar geschreven profetieën in het Oude Testament aan het vervullen is. (Update 3 – Inmiddels worden we elke dag door het nieuws ingehaald nog voor er iets over geschreven is. 7 maart 2014 17:16 Gazprom dreigt met einde gastoevoer Oekraïne)

Zoals met vele andere profetieën zijn de vervullingen ervan echter een proces dat soms wel tientallen jaren in beslag kan nemen. Alleen al de profetieën ten aanzien van het herstel van Israël nemen sinds 1948 al enkele decennia in beslag. Het is in elk geval overduidelijk dat Gods Woord waarheid is, en hoewel langzaam, maar zeker & gestaag in vervulling gaat.

Russianbear

In de eindtijd zal Rusland een belangrijke rol spelen en helemaal ten aanzien van Israël. In het bijbelboek Daniël is er een afschrikwekkend dier uitgebeeld als een Beer, die door een flink aantal mensen symbool staat voor de “Beer van Rusland”

Daniël 7:5 Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: “Sta op, eet veel vlees.”

Over dit bijbelvers is al veel en lang gespeculeerd vooral omdat verdere info ontbreekt, maar de meesten zijn toch wel unaniem van oordeel dat dit dier een symbolische voorstelling moet zijn van Rusland.

Nu er oorlog dreigt tussen Rusland & de Oekraïne is bovenstaand bijbelvers extra interessant. We zien inderdaad dat Rusland via geopolitieke weg, maar ook economisch, sociaal & maatschappelijk, niet alleen Oekraïne, maar ook vele landen van de EU in symbolische zin aan het verslinden is. Het vele vlees van de rijkdom van Europa wordt zinnebeeldig door Rusland opgevreten. (Houd hierbij ook in het achterhoofd dat Rusland één van ’s wereld grootste wapenleveranciers is aan o.a. Islamitische landen en u begrijpt hoe groot de invloed van Rusland daadwerkelijk is) En met invloed komt ook macht.

Hoe de verdere toekomst ontwikkeling zal zijn weet uiteraard niemand. En hoe de verdere ontwikkeling ook mag gaan, wij zien in de vele zaken die al jaren op de achtergrond gaande zijn een trage maar zekere vervulling van Gods Heilige Woord.
Als leden van de Gemeente van Jezus zijn wij verplicht om dit nieuws met iedereen te delen, opdat ook zij die niet geloven in Christus Jezus, alsnog geënt mogen worden aan de boom des Levens door Hem aan te nemen als hun Eeuwige Zaligmaker en Verlosser. De Here Jezus Christus ! Maranatha !

Vr. Gr. Pineut

Relevante bijbelstudies over Rusland :
De controverse over Rosh door Wim Jongman (Een zeer uitgebreide bijbelstudie over Rusland waar vele aspekten aan de orde komen. incl. de Islam)
Korte Bijbelstudie (zonder ineleiding & verwijzingen) over Ezechiël 38 (speciaal over Rusland & Israël)
Wat weldra geschieden moet. Een uitgebreide bijbelstudie uit de jaren 90 door Bijbel Aktueel Een zeer lezenswaardig artikel waarin de nadruk vooral op de Gemeente van Jezus ligt.

Referentie Artikel (zeer lezenswaardig) : Ruslands opkomst, toekomst en consolidatie.

Update 01-03-2014 :
Rusland_Oekraïne_Krim_Oorlogsangst

Update 2 – 07-03-2014

Twee Kapiteins op één Schip

Quote uit het artikel “De stilte voor de komende Grote Storm” van 15-05-2008

“Eén van de laatste stukjes van de sluitsteen is de verdeling van de macht op aarde. Eén van de huidige wereldleiders dient te verdwijnen, want er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn, en dus kan er maar één overblijven. Zodra we getuige zijn van de dood van een wereldleider, weten we dat de sluitsteen is geplaatst en de rit in de achtbaan is begonnen.”

Klik hier om dit artikel nogmaals te lezen.

Update 3 : 7 maart 2014 17:16 Gazprom dreigt met einde gastoevoer Oekraïne

Update 4 : 08-03-2014

Update 5 : 08-03-2014 – Historisch Referentie Artikel – De Krim is heilig voor de Russen, de Krimoorlog van 1853-1856 was de laatste kruistocht !

Update 6 : 07-03-2014Poetin wil een Nieuwe Wereld Orde – de Euraziatische Unie (EAU)
(Linktip via Boinnk)

Update 7 : 10-03-2014

 

Ariel Sharon stervende, wordt de Kaduri profetie vervuld ?

Yitzhak Kaduri note messiah

De profetie van Kaduri een korte uitleg.

Kaduri was een Orthodoxe Joodse Rabbi/Leraar die de naam onthulde van de Messias. Hij verklaarde dat die naam Yashua was. In gewoon Nederlands had hij het over Jezus Christus die door de gehele Christelijke wereld wordt gezien als de Messias, de Zoon van God die spoedig zal wederkomen.”

“Kaduri deed in 2006 een voorspelling dat de wederkomst van Jezus ingeluid zou worden met de dood van Ariel Sharon. Nu Sharon op sterven ligt gonst het in de Christelijke wereld of deze profetie daadwerkelijk zal worden vervuld. Het enige aspect dat nog ontbreekt is hoe groot of klein de tijdsspanne zal zijn tussen het sterven van Sharon en de daadwerkelijke terugkeer van Jezus Christus.” (pas op voor de vele speculaties. Misleiding !!!)

In onderstaande video wordt deze profetie door 2 Evangelicals besproken.

Naschift Pineut : “Ondanks dat de wens de vader van de gedachte is, is ook hier enige voorzichtigheid geboden. Velen hebben maar al te vaak verkeerde voorspellingen gedaan ongeacht de goede bedoelingen. De Schrift is er erg helder over dat de vele tekenen en signalen een indicatie zijn van tijd en richting naar de wederkomst, hieraan kunnen oprechte Christenen herkennen hoe laat het is op Gods Profetische klok.”
“Wie goed oplet kan echter ook weten en zien dat er nog een aantal andere aspecten vervuld moeten worden en dat ondanks de hoop en verwachting van velen, de wederkomst op dit moment nog niet aan de orde is. De wederkomst zal plaatsvinden op het meest kritieke moment van Israël waarbij Israël zich volgens de schrift bevind in wat God noemt “Jakobs benauwdheid”. In deze benauwdheid bevind Israël zich op dit moment nog niet. Feit is wel dat haar benauwdheid voor de deur staat in de vorm van hordes agressieve islamieten om haar heen.”

In de Eindtijd zullen er 3 groepen zijn, Paulus maakt een duidelijk onderscheid in 3 groepen van mensen :
1. de Joden, 2. de natiën of de heidenen 3. de Gemeente.
“De termen Jakobs Benauwdheid en de Grote Verdrukking uit Mattheus 24 zijn welliswaar nauw met elkaar verbonden maar niet hetzelfde.
Wie beide termen, ten aanzien van Israël, en een steeds sneller vervallende Wereldmaatschappij, goed weten te onderscheiden zullen de vervulling v/d profetieën beter kunnen plaatsen.” (De Grote Verdrukking voor de Joden wordt ook wel de tijd van Jakobs benauwdheid genoemd. Zie hiervoor Jeremia 30:7 NBG)
Klik hier voor meer informatie over de 3 groepen in de “Eindtijd”

Referentie Artikel : Bekering of Verandering ?

“Maar de (Heilige) Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” (1 Tim. 4:1). “Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven” (2 Tess. 2:11).

The Daily Sheeple – Fukushima

Onderstaande afbeelding zegt eigenlijk alles wat er over Fukushima is te zeggen. Sinds 2011 blijft er maar zwaar radio actief vervuild water de oceaan instromen met alle dodelijke gevolgen vandien en het einde is voorlopig nog niet in zicht.

The_Daily_Sheeple_Fukushima

Gods Woord in Openbaring 8 vermeld : “En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.”

Of deze radioactieve dodelijke ramp ook daadwerkelijk de vervulling is van dit bijbelvers is niet met zekerheid te zeggen maar het lijkt er wel op. De radioactieve staven zijn immers als brandend vuur dat alles met straling vernietigd, en doordat het zwaar radio actieve vervuilde water maar de oceaan in blijft stromen is de vervulling van bovenstaand vers aannemelijk te noemen.

In dat geval betekend het dus ook dat we kunnen zien hoe laat het is op de tijdklok van God aangezien de engelen op hun bazuinen zijn begonnen te bazuinen. Wellicht verklaard dit tevens de voorgaande bizarre vreemde geluiden die mensen wereldwijd hebben gehoord en die klonken als het blazen der bazuinen van de Engelen Gods.

Op dit schema van de aardbol kunt u zien hoe groot de stralingsvlek in de oceaan reeds was in 2012,

Dit schema is een onderdeel van een lezing/presentatie gegeven door Prof. Dr. Wim Turkenburg van het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht.
Klik hier om deze presentatie in PDF te downloaden.
Deze presentatie was onderdeel van een informatie avond georganiseerd door Hope Step Japan en WISE International in het Japans Cultureel Centrum te Amsterdam.

Bron : WISE International

DE DOLGEDRAAIDE ECONOMIE.

NOOT – Dit Artikel werd voor het eerst gepubliceerd in 1995 op het Bulletin Board Systeem van Bijbel Aktueel

Gezien de huidige voortgang v/d crisis en de voortgaande profetische vervullingen is onderstaand artikel uit 1995 wellicht nog eens interessant om terug te lezen. Het geeft een fraai inkijkje dat Christenen al jaren weten dat het Woord van God tot de laatste tittel en jota vervuld zal worden. Vanwege het historisch belang is het artikel alleen geredigeerd maar verder niet gewijzigd of veranderd. Bedenk hierbij dat onderstaand reeds lang voor de Euro en de huidige EU is geschreven, er wordt dus o.a. nog gesproken over guldens en cijfertjes zijn op detail achterhaald, toch is dit artikel na 18 jaar nog altijd aktueel om nog eens terug te lezen.

De Dolgedraaide Economie

Onze westerse wereld is dolgedraaid van de welvaart en de overdaad en er is geen werkelijk besef meer van de verkregen rijkdommen. Alles is vanzelfsprekend en men vindt gewoonweg dat men er recht op heeft. Dit verschijnsel duurt reeds dertig jaar. Dit onbijbelse denken, dat zich wereldwijd voordoet, kan spoedig leiden tot een crisis, erger dan in oktober 1929 toen de crisis 10 jaar aanhield. Elke dag worden de rijken rijker en de armen armer. In het licht van de bijbel zijn zeer ernstige gebeurtenissen te verwachten.

De situatie is heden echter gecompliceerder dan in 1929, toen de U.S.A. de enige financiele macht was. Nu zijn dit er 3, te weten: de U.S.A., De E.U. en Japan. De dollar is wereldvaluta gebleven, maar Japan heeft de plaats ingenomen van de U.S.A. van de jaren twintig. Dit Japan wankelt al enkele jaren onder een diepe recessie, die ondanks steunprogramma’s van de overheid, van geen wijken weet. De Japanse banken worstelen met Fl. 800 miljard aan oninbare leningen door de ineenstorting van de onroerendgoedprijzen, die destijds bijna tot de hemel reikten. Twee grote banken sloten, en 1 ging failliet sinds juli 1995 en 400 krediet en hypotheekbanken verkeren in grote problemen. Als een sluipmoordenaar nadert een wereldcrisis van ongekende omvang. Volgens ongelovige top-deskundigen gaat dit elk voorstellingsvermogen te boven.

Deze Japanse situatie is verergerd door de wereldpolitiek en de strategie van de geheime genootschappen onder aanvoering van miljardair David Rockefeller sr. en zijn Trilaterale Commissie.
Dit jaar werd de dollar naar beneden geduwd, er ontstond een dure yen, die de recessie in Japan verergerde. De Wereld wordt gemanipuleerd door de machtige super-rijken en dit wordt genoemd “de grote samenzwering” (van Satan) om plotseling de anti-christ te kunnen brengen. Top-deskundigen zijn het met elkaar eens, dat alleen een schokeffect van een geldcrisis kan leiden tot 1 wereldgeldstelsel. De machthebbers moeten dan zeer snel beslissen om tot wereldgeldhervorming te komen. De super-rijken willen de macht aan zich houden en met hun systeem de gehele wereldbevolking knevelen en tot slavernij brengen. Zij rekenen met een sterke man en niet met de antichrist van de Bijbel. Zonder het te beseffen bereiden zij de komst voor van de antichrist. Op hun beurt worden de super-rijken gekneveld door het systeem van de antichrist. “Wie rijk willen zijn vallen in verzoeking” zegt de Schrift. Dit geldt van hoog tot laag.

Deze wereld zal door manipulatie ten val komen.

De cijfers omtrent de wereldgraanvoorraden zijn jarenlang doelbewust via de media te hoog gebracht. Deze blijken plotseling veel geringer waardoor de graanprijzen de laatste maanden sterk zijn gestegen. Overal lagere opbrengsten en misoogsten door rampen. Een bushel (=35 liter) tarwe is $1 gestegen, 1 ltr. dus 5 cent. Straks 1 maat tarwe voor een schelling(=dagloon) en 3 maten gerst voor een shelling. Een nederlands dagloon is ongeveer Fl.75,=. Het voedsel zal dus schrikbarend duur worden.

Zo gaat het ook met de werkloosheidscijfers en de getallen van aidslijders. Deze worden opzettelijk veel lager gepubliceerd in de media. Deze wereld is vol leugen en bedrog !
Pure manipulatie ! De fatale kwestie waar het heden om draait is, dat de overheden niet meer in staat zijn om aflossingen te doen op hun obligatieleningen.
Zij moeten elk jaar eerst nieuwe leningen aangaan om oude leningen te kunnen aflossen. Dit doet zich wereldwijd voor.
Men doet er niets tegen, omdat veel politici in het geheim de vergaderingen bezoeken van o.a. de Bilderbergers en de Trilaterale Commissie en daardoor op de hoogte zijn van een komende wereldwijde geldsanering. Deze zal de overheden in staat stellen om orde op zaken te stellen van een jarenlang gevoerd financieel wanbeleid.
Ze krijgen dan de kans om hun schulden sterk te reduceren of te liquideren. Geen buitenstaander weet welke maatregelen precies zullen worden genomen.
Zal de crisis deflatoir of inflatoir verlopen ? (deflatoir: een stijgende geldwaarde; inflatoir: een algemene prijsstijging)

De meeste crisis waren deflatoir, maar Duitsland kende voor de Hitlertijd in 1923 een verwoestende hyperinflatie, die ook de laatste jaren de vroegere Sovjetunie heeft ontwricht. Plotselinge inlevering van de grootste coupures bankbiljetten is een mogelijkheid. Onder Gorbatsjov is dit beproefd met de 100 en 50 roebel biljetten, vermoedelijk op advies van twee leden van de Trilaterale Commissie, die destijds in het geheim in Moskou zijn geweest.
De biljetten moesten binnen 3 dagen worden ingeleverd en zeer vele kwamen niet of niet tijdig terug bij de banken. Nettowinst voor de Sovjet-staatsbank 99 miljard roebel !
Kennelijk een proef met een vooropgezette bedoeling. Voor Nederland zouden de coupures van 1000, 250, en 100 in aanmerking kunnen komen.
Te overwegen is om de nodige contanten thuis te bewaren in de coupures van 50, 25 en 10 gulden. Dit onder het motto, baat het niet, het schaadt ook niet.
Obligaties, geld- en spaarrekeningen kunnen moeiteloos tot een bepaald percentage worden afgewaardeerd.
Dit is het meeste geld, want er is betrekkelijk weinig contant geld meer in omloop. Er zijn verschillende combinaties en varianten mogelijk.
Er zijn publikaties geweest van deskundigen, dat een sanering zich eigenlijk tussen twee zondagen zou moeten voltrekken, omdat ook de banken gesloten moeten zijn, alsmede de geld- en wisselmarkten. Hierbij vooropgesteld, dat men de voorgenomen plannen en maatregelen in de hand kan houden.
Er kunnen bij de bevolkingen panische reacties komen, die tot hectische taferelen kunnen leiden. Hebben deze bespiegelingen wel enige zin, vraag ik mij soms af.
De Opname zou voor de crisis-verschijnselen kunnen komen. Er is dan geen kou aan de lucht en de Gemeente blijft dan veel bespaard. Die zekerheid is er echter niet.
In Duitsland kwam eerst hyperinflatie met economische ontwrichting gevolgd door politieke instabiliteit, die op 30-1-1933 Hitler aan de macht bracht als rijkskanselier.
Hitler is een type van de antichrist, hij en zijn naaste medewerkers waren occultisten. Hij sloot een concordaat met het Vaticaan, paaide iedereen met vrede, begon in 1936 de oorlogsvoorbereiding en op 1-9-1939 de oorlog, die tot begin mei 1945 duurde.
De plotseling verschijnende antichrist zal vrede prediken, als schijnmessias een verbond sluiten met de Joden en zijn macht vestigen met behulp van de wereldkerk o.l.v. het Vaticaan.
De hoer berijdt het beest, aldus de Schrift. In de boeken Daniel en Openbaring is sprake van een dier met 10 horens.

Daniel 7:8 zegt:

“Terwijl ik op die tien horens lette, zie, daartussen verhief zich een
andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt.”

De kleine horen komt dus op tussen de 10, die er reeds zijn. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat eerst de geldcrisis komt met economische problemen, waaruit grote politieke beroering te voorschijn zal komen, die de 10-statenbond doet opkomen en daarna pas de antichrist. Het is dus ook mogelijk, dat de Gemeente de 10-statenbond nog ziet komen, omdat de antichrist daarna zal verschijnen. Het is dus denkbaar, dat de Heer tot het uiterste zal gaan met de Gemeente,
die nog zwaar kan worden beproefd.

De Schrift zegt :

” Op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

De huidige situatie voldoet aan deze tekst uit Lukas.
Door gewenning aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, grote overstromingen door enorme regens, langdurige droogte enz. schrikken de mensen nergens
meer van op, waaronder zeer veel kerkmensen. Dit geeft grote vervlakking en onverschilligheid, gevoed door consumptiedrift vanuit een overvolle portemonnee.
“Geldzucht, de wortel van alle kwaad”, zegt de Bijbel. Ondanks een overvloedige consumptie, spaarde Nederland netto Fl.28 miljard. Dat is ongeveer Fl.1 miljard per maand. Hoe lang kan dit nog doorgaan. 24 oktober 1995 is het 66 jaar geleden, dat een grote crisis uitbrak.

Een opvallend getal, vindt u niet  ? Ook toen speelde de rijkdom een grote rol. In 1929 was 36.3% van de nationale rijkdom van de Amerikanen in handen van de rijkste 1%.
Dit was toen record-hoog en had zich nimmer eerder voorgedaan. In 1933 was dit gekelderd naar 28.3%. Enorme fortuinen gingen verloren. Door crisis en oorlog kwam het dieptepunt in 1949 met 20.8%. In 1983 was dit weer gestegen naar 34.3%. Hebzucht zit de mensen kennelijk ingebakken. Toen waren er grote rijkdommen en heden grote rijkdommen en enorme schulden.

De U.S.A. heeft een buitenlandse schuld van $ 600 miljard, een federale staatsschuld van $ 5.000 miljard en persoonlijke krediet- en hypotheekschulden boven $ 7.500 miljard.
Meer dan $ 13.000 miljard = 13 biljoen! aan schulden. Dit heeft iets van een pokerspel. Niemand die zich er druk om maakt, behoudens wat christenen. In de E.U. is het al niet veel beter.
Staatsschuld Nederland = Fl. 400 miljard, België Fl. 450 miljard, Duitsland Fl. 1.500 miljard, Italië Fl. 2.000 miljard enz. Het komende babylon wordt kennelijk op schulden gebouwd. Alleen Duitsland voldoet aan de normen van de komende Europese Monetaire Unie. De staatsschuld van Nederland moet eerst met Fl. 100 miljard naar beneden. Door de naderende crisis zie ik eerder de E.U. uiteenvallen om de 10 horens te kunnen doen opkomen tijdens de politieke verwarring.

Bron & Datum : Bijbel Aktueel 1995

Obama de antichrist ?

ObantiChristos

Nee helaas, Obama is (nog) niet de antichrist. Obama vertoont en voldoet echter wel aan steeds meer kenmerken en details om de antichrist te worden. Als men zijn woorden, daden, godsdienstige proclamaties en in het bijzonder zijn anti christelijke beleid in ogenschouw neemt is hij hard op weg om van zichzelf de anti christ te maken.

Op internet wemelt het van de samenzwerings theorieën en afbeeldingen die niets aan de verbeelding over laten, de voorganger van Obama, Bush Jr. werd echter ook regelmatig afgebeeld alszijnde de antichrist. Toch bleek hij, ondanks zijn anti christelijke beleid en mentaliteit, niet de gevreesde antichrist te zijn.

Wie goed op Gods Woord heeft gelet weet dat de antichrist, zoals voorzegd in de Openbaring aan Johannes, zich niet eerder kan manifesteren dan dat de Gemeente van Jezus en daarmee de Heilige Geest van God van deze aarde zijn weggenomen. Pas dan kan de werking der wetteloze en de geest van de satanas zich tot volle wasdom laten gelden.

In een eerder artikel werden al diverse gegadigden besproken die volgens velen kanshebbers waren om uit te groeien tot de antichrist. Achteraf gezien bleken zij wel kenmerken van anti christelijk gedrag te vertonen maar voldeden zij niet aan de kenmerken van de uiteindelijke anti christ, in wie de duivel de hele wereld naar het verderf zal proberen te brengen.

Meer en meer zien we momenteel echter dat Obama zich richt naar de ongod en demon allah door de islam positief te omarmen en te promoten. De islam zegt dat Joden en Christenen gedood moeten worden indien zij zich niet onderwerpen aan de allah van de islam. Nu dat Obama zelfs goede sier maakt met en voor de Moslim Broederschap, en de moordadige rebellen in Syrië steunt, vertoont hij steeds meer een demonische anti christelijke bezetenheid.

Nog even de bijbelteksten op rij waarin wordt gewaarschuwd voor de anti christelijke geesten die sinds de wegvoering van Jezus zouden komen, uitmondend in de laatste anti christ.

1 Joh 2,18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

1 Joh 2,22
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Joh 4,3
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

2 Joh 1,7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Voldoet Obama aan bovenstaande teksten ? De vraag stellen is deze beantwoorden, toch is Obama (nog) niet de zo gevreesde komende anti christ, daar is meer voor nodig, hij is echter wel hard op weg het te worden.

Obama zegt tegen Egyptische Christenen – “Protesteer niet tegen de Moslim Broederschap” via Frontpage Mag

Vr. Gr. Pineut – Bijbelteksten SV 1977

De Geld Meesters wanen zich “Heer & Meester”

Prediker 8:9
Wees gewaarschuwd mijn zoon, er is een tijd dat de ene mens heerst over de andere mens, tot diens onheil.
Koning Salomon !

Diverse ontwikkelingen in het huidige wereldbestel maken duidelijk dat de in de Bijbel voorzegde chaos niet ver meer weg is. De goddeloze krachten die de dienst uitmaken menen de volledige wereldheerschappij te kunnen claimen. Gedreven door waanzinnige hebzucht verrijken ze zich ten koste van ontelbare anderen en zwelgen daarmee in mateloze luxe en weelde. Het gaat om een corrupte en corrumperende elite bij wie zelfs de spaartegoeden van burgers niet meer veilig zijn. De gebeurtenissen in Cyprus hebben duidelijk gemaakt dat de leidinggevenden in  EuroBabel ongestoord bankrekeningen kunnen plunderen voor zogenaamde ‘reddingen’ zonder dat de burgers daar iets tegen kunnen doen. Investeren in goud is al evenmin veilig want ook dat kan zomaar worden geconfisqueerd. Over de hele wereld spraken talloze analisten hun verbazing en verbijstering uit over de Cypriotische ‘bankroof’ door de EU, de ECB en het IMF. Het toonde eens te meer aan dat de overheden zich in alle stilte toegang hebben verschaft tot vrijwel alle privé gegevens van de burgers.

Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat deze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Men is druk bezig de wereldburgers klaar te stomen voor de God-en mensverachtendeNieuwe Wereld Orde. (..) Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, desnoods met grof geweld zoals de laatste jaren bij herhaling te zien is. Ze streven naar een overzichtelijke samenleving waar controle op alle niveaus gerealiseerd is.
Ze hechten geen enkel belang aan nationale loyaliteit. Ze zien nationale grenzen als obstakels en nationale regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken. Diverse financiële specialisten zijn er vast van overtuigd dat het huidige wereldwijde monetaire stelsel onderuit gaat. Ze zeggen dat er nog slechts gehandeld wordt in gebakken lucht. De crisis van 2008 was volgens deze deskundigen slechts een opwarmertje voor wat er komen gaat. De toestand van de economie verslechterd met de dag, of het nu om de werkgelegenheid, de productie, de bedrijfswinsten, de vastgoedmarkt, de overheidstekorten of de bouwsector gaat. Mensen die beweren dat het systeem weer gezond kan worden gemaakt, zijn gestoord. Ze kunnen niet meer vermijden dat het bankensysteem onverbiddelijk zal gaan instorten, en daarmee voor wijd verspreide sociale chaos zal zorgen. Er zal een moment komen dan men niet meer over zijn geld kan beschikken. Pinautomaten zullen niet meer werken, en ook het internetbetalingsverkeer zal worden geblokkeerd. Maatschappelijke onrust, voedseltekorten en rellen zullen het gevolg hiervan zijn. Ongeregeldheden zullen met harde hand de kop worden ingedrukt. De grondbeginselen van de rechtstaat zullen terzijde worden gelegd en een autoritaire en preventieve veiligheidsstaat worden afkondigt. Men zal de staat van beleg afkondigen en de grondwet buiten werking stellen waarbij men naar willekeur iedere burger kan oppakken en voor onbepaalde tijd opsluiten.
Sommige analisten adviseren de mensen om al hun geld van de bank te halen, voordat dit verdwenen is in een financiële implosie. Of dat de oplossing is, is maar zeer de vraag want de machthebbers zijn in staat al het geld in een klap waardeloos te maken. De ogen van de wereld waren direct na 2008 voornamelijk gericht op Washington, maar de verantwoordelijken in Brussel hebben er inmiddels zo’n gigantische puinhoop van gemaakt, dat slechts weinigen geloven dat hier nog iets te redden valt. Het is 100% bewezen dat de Europese burgers door de politiek doelbewust zijn voorgelogen over de risico’s van de invoering van de euro.
Zij die de dienst uitmaken wanen zich heer en meester en menen de macht voor altijd in handen te hebben. Vandaag genieten ze nog van hun weelde maar straks zal in één enkel ogenblik het met de macht van de samenzweerders gedaan zijn. Zij die miljoenen mensen hebben bestolen, zijn straks zelf aan de beurt. Totaal berooid en nooit meer in staat de mensheid te terroriseren.
De Bijbel vertelt hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. Het oordeel tegemoet! En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Straks zal het allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve ondergang worden van de samenzwerende elite. De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze Godvijandige kliek, in elkaar zal storten, volledig ten onder zal gaan. Slechts aan Hem die in de hemel zetelt, is eeuwige macht gegeven. De Here Jezus zegt: ,,Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Matthéüs 28:18)

Bron : Na de Nacht komt ook de Dag

Mahdi Leger Iran, naar Syrië

Update – 17-06-2013

Hamas maant Hezbollah om Syrië zo snel mogelijk te verlaten en al haar vuurkracht op Israël te richten.

Hezbollah heeft in het verleden meermalen gedreigd om haar zogenaamde arsenaal van 33.000 raketten in 1 vernietigende slag op Israël te willen afvuren.

Hamas – “Wij eisen dat Hezbollah zijn leger terugtrekt uit Syrië en we roepen haar op om haar wapens alleen op de zionistische vijand te richten”

Met het binnenkort te arriveren Mahdi leger uit Iran komt deze “eis” van Hamas aan Hezbollah niet onverwacht. Het is al jaren een gegeven dat de algehele Sjiïetische wereld uit is op de totale vernietiging van Israël. Stap voor stap zien we hoe de stukken op het profetische schaakbord van God worden geplaatst.

Bron : Times of Israël

————————————————————————————————————————-

Volgens de Britse kwaliteitskrant The Independent heeft Iran besloten om 4.000 soldaten naar Syrië te sturen om president Bashar al-Assad te steunen in zijn strijd tegen de rebellie.

Profetie in het Nieuws, dit is het beruchte Mahdi Overwinningsleger van Sjiïeten die strijd gaat voeren tegen de rest v/d wereld


Bron : Parool | Overige Mahdi Leger Video’s

Amerika voorbereid op algehele Burgeroorlog !

Op dit moment is er weer heel even een relletje omtrent het monitoren van burgers buiten Amerika via de servers van Google, Facebook en diverse emaildiensten. Dat dit monitoren en voorbereiden echter al enkele jaren aan de gang is wordt in onderstaande video nog eens duidelijk gemaakt.

Amerika bereid zich al jaren voor op de grote economische ondergang en de gevolgen die dat zal hebben. Gods Woord heeft gewaarschuwd dat er een globale “burgeroorlog” zou komen (Mattheus 24 / Lucas 21) en deze staat nu, na meer dan 2000 jaar eerder te zijn voorspeld, op het punt van uitbreken.

Alleen al de gebeurtenissen in de Arabische wereld en de EU spreken wat dat betreft voor zichzelf.

Veel “kijkplezier”

Aarde in Verval !

Aan de hand van de voortschrijdende Bijbelse Profetieën, sommen onderstaande video’s een aantal zaken op die zich wereldwijd voordeden in de afgelopen maand Mei. Extreem weer, de Aarde in verval, zowel moreel, geestelijk alsook fysiek. Tevens worden de enorme toenames van Ufo meldingen, Sinkholes, Tornado’s, & Aaardbevingen besproken.

“Veel kijkplezier”


God Spreekt ?

Is deze blikseminslag in de St. Pieters Basiliek op de dag dat Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde een "Teken van God ?"

Is deze blikseminslag, in de St. Pieters Basiliek op de dag dat Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde, een “Teken van God ?

Op de dag dat Paus Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde werd het Vaticaan getroffen door een opvallende Bliksemschicht. Nu zou dit op zich niet zo bijzonder zijn, verbazingwekkend is het wel en helemaal omdat dit opvallende natuurverschijnsel door alle reguliere nieuwsmedia vrijwel direct werd opgepikt.

Voor oplettende lezers, en zeker zij die op de hoogte zijn van “de diepe dingen God’s”, is er echter reden om aan te nemen dat er hier daadwerkelijk meer aan de hand is. Voor hen is het een duidelijk signaal dat God spreekt. Dit wordt nog versterkt als men aandacht heeft voor voorgaande opvallende verschijnselen ten tijde van het overlijden van Paus Johannes Paulus II en de inauguratie dag van Benedictus XVI.

Zo werd Paus Johannes Paulus II begraven tijdens een Zonsverduistering ! Maar werd hij ook geboren tijdens een Zonsverduistering : http://theknightshift.blogspot.nl/2005/04/john-paul-ii-toil-of-sun-and-fridays.html

Benedictus XVI werd tijdens een maansverduistering op Zondag 24 April 2005 geinaugureerd.

Wie goed oplet kan zo nog wel enige zeer opvallende zaken vinden van wel zeer profetische aard. Het is bovendien geen geheim dat het Vaticaan zich al jaren bezig houd met Astrologie (in negative zin) en met Astronomie. Waarom moet een zogenaamde instelling, die beweerd het Woord van God hoog te houden en te beschermen, zich bezig houden met occulte zaken ? Dat is vragen om problemen, beter gezegd, het is de Heere verzoeken, en er staat geschreven : “Gij zult de Heere uw God niet verzoeken”

Het is voor velen al jarenlang een groot raadsel waarom het Vaticaan zich met dit soort zaken bezighoud, wat weten zij dat de massa niet mag weten, welke geheimen liggen er bijvoorbeeld allemaal verborgen in de ondergrondse gewelven van het Vaticaan ? Ten aanzien van het Ruimte Onderzoek project van het Vaticaan vragen velen zich ook af of het Vaticaan soms op de hoogte is van buitenaards leven en Planet X. Is het Vaticaan soms bang voor God en zijn Toorn en Oordeel en de aanstaande Wederkomst van Jezus Christus ?

De vraag stellen is ‘m feitelijk beantwoorden.

Klik hier voor de website van het Vaticaan Ruimte Observatorium

Vr. Gr. Pineut

Referentie Bron : Daily Mail

Naschrift Pineut

En voor wie het alweer vergeten was, Paus Johannes Paulus II werd begraven in een Trapezoïde Doodskist. De Trapezoïde wordt gezien als een occult symbool.

Zie voor heel veel meer : http://www.biblesearchers.com/christian/vatican/Benedict%20XVI.shtml