God Spreekt ?

Is deze blikseminslag in de St. Pieters Basiliek op de dag dat Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde een "Teken van God ?"

Is deze blikseminslag, in de St. Pieters Basiliek op de dag dat Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde, een “Teken van God ?

Op de dag dat Paus Benedictus XVI zijn aftreden aankondigde werd het Vaticaan getroffen door een opvallende Bliksemschicht. Nu zou dit op zich niet zo bijzonder zijn, verbazingwekkend is het wel en helemaal omdat dit opvallende natuurverschijnsel door alle reguliere nieuwsmedia vrijwel direct werd opgepikt.

Voor oplettende lezers, en zeker zij die op de hoogte zijn van “de diepe dingen God’s”, is er echter reden om aan te nemen dat er hier daadwerkelijk meer aan de hand is. Voor hen is het een duidelijk signaal dat God spreekt. Dit wordt nog versterkt als men aandacht heeft voor voorgaande opvallende verschijnselen ten tijde van het overlijden van Paus Johannes Paulus II en de inauguratie dag van Benedictus XVI.

Zo werd Paus Johannes Paulus II begraven tijdens een Zonsverduistering ! Maar werd hij ook geboren tijdens een Zonsverduistering : http://theknightshift.blogspot.nl/2005/04/john-paul-ii-toil-of-sun-and-fridays.html

Benedictus XVI werd tijdens een maansverduistering op Zondag 24 April 2005 geinaugureerd.

Wie goed oplet kan zo nog wel enige zeer opvallende zaken vinden van wel zeer profetische aard. Het is bovendien geen geheim dat het Vaticaan zich al jaren bezig houd met Astrologie (in negative zin) en met Astronomie. Waarom moet een zogenaamde instelling, die beweerd het Woord van God hoog te houden en te beschermen, zich bezig houden met occulte zaken ? Dat is vragen om problemen, beter gezegd, het is de Heere verzoeken, en er staat geschreven : “Gij zult de Heere uw God niet verzoeken”

Het is voor velen al jarenlang een groot raadsel waarom het Vaticaan zich met dit soort zaken bezighoud, wat weten zij dat de massa niet mag weten, welke geheimen liggen er bijvoorbeeld allemaal verborgen in de ondergrondse gewelven van het Vaticaan ? Ten aanzien van het Ruimte Onderzoek project van het Vaticaan vragen velen zich ook af of het Vaticaan soms op de hoogte is van buitenaards leven en Planet X. Is het Vaticaan soms bang voor God en zijn Toorn en Oordeel en de aanstaande Wederkomst van Jezus Christus ?

De vraag stellen is ‘m feitelijk beantwoorden.

Klik hier voor de website van het Vaticaan Ruimte Observatorium

Vr. Gr. Pineut

Referentie Bron : Daily Mail

Naschrift Pineut

En voor wie het alweer vergeten was, Paus Johannes Paulus II werd begraven in een Trapezoïde Doodskist. De Trapezoïde wordt gezien als een occult symbool.

Zie voor heel veel meer : http://www.biblesearchers.com/christian/vatican/Benedict%20XVI.shtml

Profetie in het Nieuws – De Mahdi komt (deel 2)

De Iraanse President, Mahmoud Ahmadinejad, gaf een ‘gepassioneerde speech’ (alweer) bij de Verenigde Nazi’s. Hij liet de wereld weten dat de islamitische verlosser, De Mahdi, binnenkort zal terugkeren, vergezeld van z’n slaafje de islamitische jezus christus. In onderstaande video (engelstalig) gaan Gary en Bob op onderzoek naar de islamitische theologie/eschatologie (eindtijdleer) en hoe het islamitische apocalyptische perspectief over het eind der tijden door hen rechtstreeks uit de Bijbel is gekaapt !

Bron : http://www.prophecyinthenews.com | HT : http://www.openbaring.org

Klik HIER voor alle artikelen inzake de Mahdi

Israëlische Ambassade aangevallen in Caïro

De maker van bijgaande video gaat er van uit dat met het aanvallen van de Israëlische ambassade een belangrijke Bijbelse profetie is vervuld. Uiteraard staat het de kijkers vrij om dit te beamen of te ontkennen.


Haat conferentie Durban III in aantocht

Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!

Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)

Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22 september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III) plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.

Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander geboefte.  Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor ‘Zionist pigs lovers’. Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een  portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen ?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.

Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan’s giftige brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden anti-Semitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”. Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden, praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo’n samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil, geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de Israëlische krant Ha’aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
‘Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. ‘Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.’

Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah.

Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reïncarnatie van de Nazi’s’ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het vervloeken van Israël gaat.

De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi’s zijn vermoord, “Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi’s tegen de Joden.

De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël. Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.

De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een “schertsvertoning” en een “haatfeest”,  en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van Canada wil Canada’s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”

De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering, dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld.  Maar dat is niet iets waar de VN noch de wereldleiders zich druk over maken.

Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie
, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van de middeleeuwse ayatollahs’ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.

Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen.

In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad!  De VN had het totale morele failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.

Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.

Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er 10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook  in het verleden altijd hebben gezwegen hebben wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.

De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!

Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Bron : Franklin ter Horst

Exodus dreigt voor Syrische Christenen

De ‘Arabische lente’ kan in Syrië uitlopen op een ware exodus voor christenen. In de huidige politiestaat hebben christenen in vergelijking met andere moslimlanden een relatief grote vrijheid. Als president Bashar Al-Assad wegvalt, dreigt er grootschalig sektarisch geweld, vergelijkbaar met de huidige situatie in Irak. Syrische christenen laten Open Doors weten dat ze zeker zullen vertrekken als er een machtsvacuüm ontstaat.

“Assad is een echte dictator”, zegt Stefan de Groot, die voor Open Doors het werk in het Midden-Oosten coördineert. “Hij heeft de touwtjes stevig in handen en geeft weinig om mensenrechten. Maar zijn regime zorgt wel voor stabiliteit tussen de bevolkingsgroepen. Als hij de controle verliest, zullen de Soennieten en andere moslimgroeperingen om de macht strijden. Eén ding staat vast: er zal geen bescherming zijn voor de christenen.”

De Kerk in Syrië vreest de uitkomst van de huidige strijd. “Alle christenen zullen emigreren”, zegt een lokale kerkleider. “Dit land is dan niet meer voor christenen. We doen wat we kunnen om de gelovigen te bemoedigen, maar de realiteit is: er zal in Syrië geen plaats meer zijn voor christenen.”

Een andere voorganger wijst op leuzen die nu al her en der op straat opduiken. “Er stond: ‘Laten we de Alawieten (de minderheidsgroepering waar Assad toebehoort) elimineren en de christenen naar Beiroet sturen.’ Ze willen ons weg hebben.”

Andere landen
Ook in andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn niet alle christenen blij met de ‘revoluties’. De Groot: “Voor de meesten van hen verandert er niets aan hun positie. Christelijke bevolkingsgroepen worden nog steeds behandeld als tweederangs burgers. En christenen met een moslimachtergrond kunnen nog steeds te maken krijgen met sociale uitsluiting, mishandeling, gevangenschap en zelfs moord. Sterker nog: in veel landen kan de situatie voor christenen alleen maar slechter worden.”

Kerkleiders in Tripoli hebben laten weten dat 75 procent van de (expat-)christenen in Libië het land heeft verlaten. Alle leiders zijn er echter nog. In Algerije zijn de afgelopen maanden acht kerken gesloten. Eén christen kreeg een celstraf van vijf jaar voor het uitreiken van een bijbel aan een buurman, een ongekend zware straf voor dit land.

Ook in Jemen hebben de meeste buitenlandse christenen het land verlaten. Dat is een zware klap voor de

Jeminitische christenen, die allen ex-moslim zijn. Zij zijn sterk afhankelijk van christenen uit het buitenland om de Bijbel te leren begrijpen.

Nacht van Gebed
Van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni vindt Open Doors’ jaarlijkse Nacht van Gebed plaats. Ongeveer tienduizend christenen in Nederland en België zullen op 325 locaties bidden voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten en elders. “We hopen dat veel kerken en individuele christenen meebidden voor de Vervolgde Kerk. Het gebed is hard nodig”, aldus De Groot.

Bron : Open Doors

Extreme droogte en overstromingen in de VS.

Als men zou moeten kiezen tussen twee kwaden heeft de VS niets te kiezen. Naast de extreme stormen en regen van de afgelopen weken wordt het land geteisterd door extreme droogte en overstromingen.

Record na record wordt gebroken en het einde lijkt vooralsnog niet in zicht. Onderstaande NBCNews reportage geeft ons een inkijkje wat er aan de andere kant van de oceaan gaande is, en dat is op z’n zachtst gezegd, niet best. Wat zullen de volgende straffen en tekenen van God zijn voordat men in dat land, en dan vooral haar leiders, besluit om zich te bekeren ? Of zal eerdaags de roep om een grote leider gaan klinken ?

Wat is er met het weer in Amerika aan de hand ?


Op wat enkele berichten na is het in de Nederlandse en Europese media muisstil over wat er met het weer in Amerika gaande is. En de enorme gevolgen die dit heeft, niet alleen voor de locale, maar ook voor de wereld economie. Om het kort en bondig te zeggen, het gaat daar gigantisch fout. En dit is dan nog maar zwak uitgedrukt.

Het record van 312 Tornado’s op één dag is inmiddels gevestigd.

De Mississippi rivier is buiten haar oevers getreden en haar overstromings niveaus hebben die van 1927 inmiddels overtroffen. Gebieden ter grootte van Frankrijk en Spanje samen, staan geheel onder water. Daar komt bij dat dit ook nog eens de meest vruchtbare gronden van Amerika zijn waardoor velen oogsten als verloren beschouwd moeten worden (Mais, Sojabonen, Tarwe, Katoen) En alsof dat nog niet genoeg is zorgt de zware Lente regen ervoor dat er niet gezaaid kan worden met als gevolg dat ook hierdoor de toch al stijgende voedselprijzen, nog meer zullen stijgen.

Terwijl de wereld vermaakt wordt met nieuws omtrent de dood van Osama Bin Laden en allerlei andere niet ter zake doende onzinnigheid, stevent dit land, met in haar kielzog de rest van de wereld, af op een afgrond waar de meeste in de verste verte niet aan durven te denken. En dan is dit allemaal nog maar een begin van de komende tijd der Smarten. Christenen in Amerika vragen zich af of dit wellicht een prelude is van de komende Toorn van God. Want over de schuldenlast zullen we het maar niet eens meer hebben. Amerika is totaal en volkomen failliet, maar voor de buitenwereld wordt nog even de schone schijn opgehouden.

Het einde lijkt in elk geval voorlopig nog niet in zicht, want ook voor de maand Mei wordt er voor diverse regio’s/staten in Amerika stormen/orkanen met heel veel regen verwacht. De consequenties daarvan voor dat land en de rest van de wereld laat zich raden. Het zal niet lang duren vooraleer men misschien ook daar, net als in Haïti, modder moet gaan eten.

Naast de vele Orkanen, regen en dus inmiddels ook overstromingen, wordt Amerika in andere delen getroffen door extreme droogte. Hierdoor komt niet alleen de eigen graanschuur, maar ook die van de wereld in gevaar. Graan is Brood, en geen graan betekend geen brood en dus een langzame hongersdood !

Tegelijkertijd wordt Amerika in verschillende delen van het land ook nog eens geplaagd door zwermen van kleine en middelgrote aardbevingen. Volgens kenners en wetenschappers duiden al deze aardse activiteiten, tezamen met de activiteit in Yellowstone en de Madrid Breuklijn, op de aankondiging van een grote aardbeving die het land onverwacht kan treffen.
Verschillende regio’s worden nauwlettend in de gaten gehouden. Complotdenkers vinden het wel bizar toevallig dat in Mei de FEMA een grote landelijke oefening gaat houden, maar ach dat zal wel heel erg toevallig zijn.

Als iedereen nu maar braaf blijft luisteren naar de geweldige grote Obama, als zombies braaf blijft kijken naar de felblauwverlichte flatscreens met gezellige shows en sport, komt alles best weer in orde. Of toch niet ? Terecht vraagt men zich af : Wat is er met het weer in Amerika aan de hand ? Tornado’s, Overstromingen, heel veel regen, Hagelstenen zo groot als honkballen, Extreme droogte. Sommigen Christenen durven zelfs te zeggen : “We are Doomed”

En zo gek zijn die Christenen nog niet, de Waarheid kan wel eens veel erger zijn als dat men ooit zou kunnen vermoedden.

Vr. Gr. Pineut