Nieuw 10 Euro Biljet

U heeft het wellicht al vanuit het nieuws meegekregen, er wordt een nieuw € 10,– biljet uitgebracht. Het biljet is voorzien van de nieuwste beveiligingstechnieken en snufjes om vervalsingen tegen te gaan. Bovendien is het € 10,– biljet een coupure die aan snelle slijtage onderhevig is, zo is de gangbare uitleg.

Niets is echter minder waar. Wat men het Nederlandse en Europese volk op de mouw probeert te spelden heeft niets met veiligheid en/of slijtage van coupures te maken. Wat slijtage betreft is het voor de ECB immers erg eenvoudig om biljetten te vervangen door simpelweg de versleten coupures via de banken in te laten houden en er nieuwe voor in de plaats uit te brengen.

Wat veiligheid betreft is de beveiliging van het € 10,– biljet een wassen neus, het zijn vooral de coupures van € 20,– en € 50,– die het meeste worden vervalst en in circualtie worden gebracht. (Ook deze coupures en de hogere coupures worden in de komende jaren vervangen)

De echte doelstelling is om het vele liggende contante geld wat mensen bewaren binnen niet afzienbare tijd in één klap ongeldig te maken. De uitgave van het nieuwe biljet van € 5,– in 2013 was de eerste proefballon om te peilen hoe de bevolking van Europa hierop zou reageren. Er volgende geen enkele negatieve reactie. Als er geen verzet is, is het voor de Moneymakers v/d ECB een koud kunstje om binnenkort alle liggende gelden in één klap ongeldig te laten verklaren door deze te vervangen voor de nieuwe coupures.

Ik hoef de lezers niet uit te leggen wat hiervan de consequenties zijn, die kan iedereen zelf wel raden.

Vr. Gr. Pineut

Eerder verschenen referentie artikelen – De Grote Bankbiljetten omwisseltruc komt eraan ! | Het Tientje van Lieftinck

Locaties EUSSR Gevangenis Kampen in Beeld

stormwaarschuwing
Op onderstaande afbeelding kunt u zien waar er in de Europese Unie allemaal interneringskampen zijn voor het huisvesten van mensen van buiten de EU die op welke manier dan ook gepoogd hebben de EU binnen te komen.

In de nabije toekomst zal de aanstaande Dictator v/d EU deze locaties echter ook kunnen gebruiken voor geheel andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor het opsluiten van mensen die een dissident geluid laten horen, tegenstanders v/d EU, Christenen, activisten. Men kan het zo gek niet bedenken of er is wel een plekje te vinden voor mensen waar de EU vanaf wil. E.e.a. heeft u reeds kunnen vernemen via het uitgelekte document op de site van E.J. Bron & overgenomen door o.a. Boinnk & Pineut

Aan de rechterzijde ziet u de lijst van deelnemende landen en de respectievelijke plaatsen waar deze detentie locaties zich bevinden. Niet schrikken want het zijn er nogal veel. Zoals gebruikelijk en bekend van de tegenhanger FEMA geeft men er vanuit de politiek andere en mooiere benamingen aan zodat de grote massa weinig tot geen argwaan krijgt. Rusland was al vanuit het verleden bekend met haar Goelags uit de tijd van Stalin maar de moderne versie van deze Goelags onder het bewind van Poetin doen niet onder in kwaadaardigheid, alleen heet het in 2013 geen Goelag maar huizen van bewaring, of heeft men andere fraaie benamingen voor deze gevangenissen. Opvangkampen bijv. klinkt al veel vriendelijker niet waar ?

Toch is dat maar een deel van de ontwikkelingen van dit soort locaties, net als de in heel Amerika gebouwde FEMA opvanglocaties, die zogenaamd bedoeld zijn voor het opvangen van mensen in geval van natuurrampen. Worden deze locaties in Amerika ook gebruikt om ongewensde vreemdelingen in vast te zetten. De EU opvangkampen, interneringskampen, huizen van bewaring of welke naam er men ook maar aan mag geven zijn voor niets anders bedoeld als het vast zetten van ongewensde vreemdelingen die men liever niet binnen de EU grenzen heeft. Dat dit soort locaties echter ook heel goed bruikbaar zijn, in de niet al te nabije toekomst, voor geheel andere zaken ontgaat velen. Het op de site van E.J. Bron geplaatste PDF bestand maakt dit volkomen duidelijk.

Met de huidige crisis en de verdere ontwikkelingen is het echter ook duidelijk dat al deze locaties in de VS en de EU in gevallen van oproer gebruikt kunnen worden om “oproerkraaiers” in op te bergen. De val van de Dollar, de val van de Euro, de aanstaande onvermijdelijke val van de gehele wereld economie zal uiteindelijk leiden tot de vervulling van Mattheus 24 waarin gesproken wordt over een tijd van grote verdrukking. Het is nu nog slechts wachten op het moment waarop zowel de VS als de EU de staat van beleg zullen afkondigen wanneer dit moment is aangebroken.

Vr. Gr. Pineut

Bron Afbeelding : Noborder.org

NASA de toekomst van oorlog

Een uitgelekt NASA document (PDF) beschrijft de toekomst van oorlog en hoe deze gevoerd zal gaan worden en door wie. De rode lijn in het document is het ontvolken van de aarde van het teveel aan mensen. Ook wel de nutteloze eters/useless eaters genoemd.

In bijgaande Engelstalige video’s wordt e.e.a. helder uiteengezet. Het verzoek aan velen is om dit document (PDF) als waarschuwing zoveel mogelijk te verspreiden, opdat velen op de hoogte gesteld mogen worden van de duistere plannen van diverse hooggeplaatste individuen en organisaties. Klik hier om het PDF Document te downloaden ! (4 MB)


Bron : www.alien-disclosure-group.com

Zie ook :

NASA bereid zich voor, u ook ?
De leugens van NASA en de MSM

Gezocht ! – Internerings Kampbewaarder !

De Amerikaanse Regering is dringend op zoek naar Internerings Kampbewaarders voor haar binnenkort te openen FEMA Vakantie Kampen.

Camp-Fema


Doel en Taakstellingen : Het opsluiten en bewaken van staatsgevaarlijke en vijandige elementen zoals Christenen !, Fundamentalistische anti regerings groepen en personen, en alle individuen die binnenkort via de FBI/NSA Rode Lijst zullen worden opgepakt !

U krijgt speciale lessen in martelen, wapen beheersing & knuppel meppen !

Heeft u er al zin in ? Meld u dan NU aan ! Een NSB Verraders mentaliteit is een Pré !

Internerings_Kamp_bewaarder_001Internerings_Kamp_bewaarder_002

Klik Hier om u aan te melden !

De Grote Bankbiljetten omwisseltruc komt eraan !

U heeft het wellicht al vanuit het nieuws meegekregen, er is een nieuw € 5,– biljet uitgebracht. Het biljet is voorzien van de nieuwste beveiligingstechnieken en snufjes om vervalsingen tegen te gaan. Bovendien is het € 5,– biljet een coupure die aan snelle slijtage onderhevig is,  zo is de gangbare uitleg.

Niets is echter minder waar. Wat men het Nederlandse en Europese volk op de mouw probeert te spelden heeft niets met veiligheid en/of slijtage van coupures te maken. Wat slijtage betreft is het voor de ECB immers erg eenvoudig om biljetten te vervangen door simpelweg de versleten coupures via de banken in te laten houden en er nieuwe voor in de plaats uit te brengen.

Wat veiligheid betreft is de beveiliging van het € 5,– biljet een wassen neus, het zijn vooral de coupures van € 20,– en € 50,– die het meeste worden vervalst en in circualtie worden gebracht.

De echte doelstelling is om het vele liggende contante geld wat mensen bewaren in één klap ongeldig te maken. De uitgave van een nieuw biljet van € 5,– is slechts een proefballon om te peilen hoe de bevolking van Europa hier op reageerd. Als er geen verzet is, is het voor de Moneymakers v/d ECB een koud kunstje om binnenkort alle liggende gelden in één klap ongeldig te laten verklaren en te vervangen voor de nieuwe coupures.

Ik hoef de lezers niet uit te leggen wat hiervan de consequenties zijn, die kan iedereen zelf al raden.

Vr. Gr. Pineut

Referentie Artikel : Het Tientje van Lieftinck

Experts waarschuwen “Bezuinigingen verwoestend voor volksgezondheid”

Overheidsbesparingen zorgen voor meer zelfdodingen, depressies en infectieziekten.

De besparingsmaatregelen waarmee Europa en de Verenigde Staten worden geconfronteerd hebben een desastreus effect op onze gezondheid. De bezuinigingen zorgen voor meer zelfmoorden, depressies en infectieziekten en verminderen de toegankelijkheid van medicijnen en medische zorgen. Dat stellen onderzoekers van de universiteiten van Oxford en Stanford.

Na tien jaar onderzoek komen David Stuckler, politiek economist aan de universiteit van Oxford en Sanjay Basu, assistent-professor geneeskunde en epidemioloog aan de universiteit van Stanford, tot het besluit dat overheidsbesparingen nefast zijn voor de volksgezondheid.

Zelfdodingen, depressies
In een boek dat deze week wordt gepubliceerd, stellen de onderzoekers dat meer dan 10.000 zelfdodingen en meer dan een miljoen depressies werden vastgesteld tijdens wat ze ‘De Grote Recessie’ noemen en de bijbehorende besparingsmaatregelen in Europa en Noord-Amerika.

Aids en malaria in Griekenland
In Griekenland liep het snoeien in het HIV-preventiebudget sinds 2011 uit op 200 procent meer infecties met het virus dat aids veroorzaakt. Die stijging is ook mee te wijten aan toenemend drugmisbruik onder een jongerenbevolking die voor 50 procent werkloos is.

Griekenland kende ook voor het eerst in decennia een uitbraak van malaria nadat budgetten voor muggenverdelgingsprogramma’s werden teruggeschroefd.

Dakloos
Tijdens de jongste recessie zagen vijf miljoen Amerikanen hun toegang tot de gezondheidszorg afgesneden worden. In Groot-Brittannië zijn 10.000 gezinnen dakloos geworden door overheidsbesparingen.

“Onze politici moeten de ernstige en diepgaande gevolgen van economische keuzes op de gezondheid in overweging nemen”, verklaart David Stuckler, onderzoeker aan de universiteit van Oxford en co-auteur van ‘The Body Economic: Why Austerity Kills’.

Alcoholmisbruik
“De schade die we konden optekenen omvat de toenemende verspreiding van HIV en uitbraken van malaria, tekorten aan essentiële medicijnen, uitsluiting van gezondheidszorg en een vermijdbare epidemie van alcoholmisbruik, depressies en zelfmoorden. Bezuinigingen hebben een verwoestende effect”.

Volgens Stuckler en Basu kan de negatieve impact op volksgezondheid vermeden worden, zelfs tijdens de grootste economische crisissen.

Efficiënte politiek
Op grond van gegevens uit de Grote Depressie van de jaren 30, uit Rusland na de val van het communisme en uit sommige voorbeelden van de huidige economische crisis, stellen ze dat het efficiënt optreden van regeringen kan verhinderen dat financiële crisissen uitmonden in epidemieën.

Zo zorgde elke extra 100 dollar hulp uit de zogenaamde American New Deal tijdens de recessie van de jaren dertig in de VS voor 20 minder doden per 1.000 geboortes, vier minder zelfdodingen per 100.000 mensen en 18 minder doden door longontsteking per 100.000 mensen. Activeringsprogramma’s op de Zweedse arbeidsmarkt zorgden er recent voor dat het aantal zelfmoorden daalde tijdens de recessie daar. Buurlanden zonder dergelijke programma’s zagen het aantal zelfmoorden fel toenemen.

“Wat we aantonen, is dat een slechtere volksgezondheid geen onvermijdelijk gevolg is van economische recessies. Het is een politieke keuze”, verklaarde Basu.

Bron : HLN

Naamloze FEMA doodsgevangenis ontdekt.

Femakampen_Joden_002

In onderstaande video vertelt dominee Michelle Hopkins over haar bevindingen van een ontdekt niet geregistreerde FEMA Doods Gevangenis Kamp met apart velden.

Op één veld lijkt het, voorzover het zich laat aanzien, of er een Guillotine op staat. Een ander bizar veld heeft de contouren die veel weg heeft van Massagraven. Of e.e.a. ook daadwerkelijk gefabriceerd is als één van de vele FEMA doodskampen waar velen al jaren voor waarschuwen zal zeer binnenkort duidelijk worden, wanneer het rijk van de antichrist jacht zal gaan maken op de Christenen.

Zelf opzoeken kan via Google Earth op de volgende opgegeven Coordinaten,

Google Earth Coordinaten
Naamloze Fema Gevangenis – 32°29’13.13″N 114°37’33.83″W
Guillotine Veld – 32°30’35.30″N 114°38’21.12″W

Novus Ordo Seclorum

Iedereen is thans getuige hoe de wereld steeds meer in de richting van de chaos wordt gestort. Een chaos van waaruit de Nieuwe Wereld Orde spoedig als een Feniks uit haar as zal herrijzen. Een orde waaraan het hoofd, in de druk der tijden, een man van wetteloosheid zal opstaan die door de gehele mensheid als redder der wereld zal worden binnengehaald. Zalig is de mens die komt in de Naam des Heeren, maar die zal de wereld niet aan willen nemen, er komt weldra iemand in zijn eigen naam, en die zal de wereld aannemen !

Wat eerst langzaam jaren geleden is begonnen is zich nu aan het versnellen, als we het dicht bij huis houden zien we o.a hoe er via de digitale wereld chaos wordt gecreeërd, door de vele aanvallen op de banken en vele andere websites waar verder over wordt gezwegen.

Juist het zwijgen is feitelijk de stilte voor de komende grote storm, via de media blijft men de mensen maar sussen en voor de gek houden. Wat er werkelijk gaande is wordt met opzet verzwegen. Gods Woord heeft hier al lang geleden voor gewaarschuwd, “op een dag dat gij het niet verwacht, als een strik overvalt het verderf hen allen, op één dag”.

Dat is niet mis te verstaan, velen verbinden dit uitsluitend aan de wederkomst van Jezus en vinden dat zij zonder zorgen hoeven te zijn. Men bereid zich verder niet voor en alles wat wel in het nieuws wordt vermeld neemt men slechts ter kennisneming aan.

Toch is dat nog niet de helft waar God de Vader ons allen jaren geleden voor heeft willen waarschuwen, de lezer geve er acht op dat Gods Woord een veel grotere dimensie en diepgang heeft. Sinds de crisis zich verder verdiept, en wij allen de eerste speldeprikken van een digitale oorlogsvoering zien ontvouwen kunnen we weten dat de grote storm der verdrukking voor de deur staat. Als we verder in de wereld rondkijken zien we al jaren de vele tekenen in de natuur, de oorlogen, de Arabische Lente, en nu zelfs de oorlogstrom van Noord Korea de wereld bedreigen. De islam als anti godsdienst is hersteld van de wond aan haar hoofd, en maakt na de val van het communisme een enorme opmars die al vele levens heeft gekost. De tijd die oude bijbel vertalingen weergeven als “De tijd der Smarten” staat voor de deur en nog is de Gemeente van Jezus niet weggenomen.

Nu zelfs het Nibud als trekpop van de aanstaande Nieuwe Wereld Orde via de media de mensen waarschuwt om contant geld in huis te halen, is dat een duidelijke verkapte oproep tot een bankrun. Als de banken vallen, en vallen zullen zij, dan kan het grote eindspel van de god dezer eeuw beginnen.

Bent u ook voorbereid ? Want op een dag waarop gij het niet verwacht komt het plotselinge verderf over deze wereld, zolang wij in deze wereld zijn kunnen wij werken. Maar als de nacht is gevallen zal het werk ten einde zijn gekomen.

Vr. Gr. Pineut