Opgeblazen ego’s op Lesbos

Op weg naar de Financiële vleespotten van Europa

“De vluchtelingen zullen komen als de sprinkhanen en u, o grote hoer van Babylon, kaalvreten en naakt en berooid achterlaten”

Een vluchtelingenverhaal door Amir Mirrezai

“Zeer geëmotioneerd door de beelden van de bootvluchtelingen, besluit ik af te reizen naar Lesbos. Wellicht vanwege mijn eigen achtergrond als vluchteling, maar ook omdat ik verwacht als arts een bijdrage te kunnen leveren.

Ik solliciteer bij een organisatie en krijg binnen enkele uren antwoord. Na het opsturen van mijn cv word ik meteen geaccepteerd, zonder gesprek of andere vorm van screening. Het liefst twee dagen geleden, maar over twee weken is ook prima. Ik neem vrij van mijn werk en boek een vlucht. Al voordat ik iets heb verricht, heb ik een heldenstatus bereikt in zowel privé- als professionele kringen.

Bij aankomst word ik gelijk uitgenodigd om naar een restaurant te komen waar, tot mijn verbazing, een grote groep medici aan het eten is. Het is een hartelijk ontvangst met uitloop tot in de late uurtjes.

De volgende ochtend kan ik meteen beginnen en vol goede moed rijd ik naar een geïmproviseerde kliniek aan de noordkust van Lesbos. Iets later arriveren twee collega’s, de stethoscoop al om hun nek.

‘Wat doen wij eigenlijk?’, vraag ik aan mijn collega’s. ‘Wachten tot er vluchtelingen die medische hulp nodig hebben naar de kliniek komen’, antwoordt de ene.

Een andere groep artsen rijdt op en neer zodat ze ter plekke, wanneer een boot aankomt, medische hulp kunnen verlenen. Het valt me meteen op dat er binnen een straal van honderd meter Nederlandse, Franse en Zweedse medische posten aanwezig zijn. Dat er nog vele andere medische instanties op Lesbos aanwezig zijn, zal ik pas later ontdekken. De meest bijzondere daarvan is toch wel ‘Disaster Medics’.

Als er een boot aankomt, staan vrijwilligers en medici te dringen om te helpen. En soms, als het een kleine boot betreft, zijn er meer camera’s dan vluchtelingen aanwezig. Af en toe zie ik een bekende Nederlander het water inspringen om vluchtelingen van de boot te tillen. Ik heb het gevoel dat het zonder hun hulp ook goed zou gaan. Ironisch genoeg zijn de camera’s de reden dat ik in de eerste plaats ben afgereisd naar Lesbos. Nu erger ik me er vooral aan.

Iedereen baalt dat er niet genoeg bootjes aankomen. Hoe egocentrisch deze opmerking is, beseffen de hoogopgeleide artsen duidelijk niet. Zij willen dat er boten aankomen, zodat ze de wereld kunnen laten zien wat voor een supermannen en supervrouwen het zijn. Supermannen en supervrouwen zonder cape, maar met stethoscoop, een multifunctioneel instrument, een verlengstuk van onze ego’s. Met de vluchteling als zielig subject. Ondertussen betrap ik mezelf ook op dit egocentrisme. Ik voel me niet nuttig en wil graag iets goeds doen.

Misschien heeft het te maken met het afnemen van de vluchtelingenstroom door het sluiten van de Turkse grens, of met de vele artsen die aanwezig zijn op het eiland, maar medische wonderen heb ik nog niet verricht. Ook mijn collega’s hebben de stethoscopen al de hele dag niet kunnen gebruiken. Toch blijven deze, als sieraad dan wel statussymbool, de hele dag om hun nek hangen. En vooral voor de camera.

Een collega wordt een aantal dagen door een Nederlandse televisieploeg gevolgd. Zodra de camera aankomt, ritst hij zijn jas iets omlaag zodat de stethoscoop nonchalant onder zijn jas vandaan komt.

Een van zijn taken, in de verte boten spotten met een verrekijker, voert hij alleen uit voor de camera, terwijl hij heldhaftige verhalen vertelt.

Inmiddels is er een micro-economie ontstaan rondom de vluchtelingen. De Turkse kustwacht, Grieken die boten sloopten om materiaal te hergebruiken, de Griekse hotels en restaurants, de mensensmokkelaars, de ronselaars op Lesbos voor de verdere reis door de Balkan en natuurlijk de stichtingen: iedereen heeft wat te halen.

De meest zinvolle daden gebeuren vaak buiten het beeld van de camera’s. Geen stoere mannen of vrouwen in wetsuits die heldhaftig de boot in springen, maar een vrijwilliger die rustig een arm om iemand heen slaat. Dit oprechte medeleven is hartverwarmend. Ook heb ik veel bewondering voor de vrijwilligers die het strand opruimen. Het is erg treurig om te zien hoe een prachtige eiland zo vervuild wordt.

Waar ik geen bewondering, noch begrip voor heb, zijn de complimenten gevolgd door luid geklap die alle artsen, inclusief ikzelf, krijgen bij ons afscheid. Ik heb immers werkelijk niets gedaan. Een collega ziet mijn frustratie en fluistert: ‘Je kan het eindeloos romantiseren, maar dit is wat het is. Laat het maar gaan.’

Op Lesbos is er niet alleen een chaos aan vluchtelingen en medische instanties. Ook aan ego’s. Overleg tussen de hulpverlenersorganisaties verloopt moeizaam, en ik zie mensen huilend weglopen. Niet vanwege de tragedie die zich daar afspeelt, maar vanwege kritiek op hun stichting.”…

Bron : Facebook

Burgerinitiatief – Petitie “Het roer moet om in de Gezondheidszorg”

De_Financiele_strop_van_de_VVD

Vandaag maakte mevrouw Schippers (via de Telegraaf) bekend dat de Zorgkosten in de komende jaren gaan stijgen van 41 miljard naar 50 miljard. Een verhoging van het eigen risico zorgverzekering tot € 500,- behoort daardoor tot de mogelijkheden.

Schippers

Mevrouw Schippers waarschuwt een nieuw kabinet, wij zeggen “Verhoging Eigen Risico No Way” TEKEN vandaag nog deze petitie TEGEN het beleid van minister Schippers.

Deze 2 staatscriminelen zijn verantwoordelijk voor de enorme puinhoop van de Nederlandse zorg industrie !

VVD Uw zorg zal ons een grote rotzorg zijnPvdA Uw zorg zal mij een grote rotzorg zijn

Deze bejaarde fotografeert dagelijks zijn eten in het tehuis.

Deze bejaarde fotografeert dagelijks zijn eten in het tehuis. De foto’s zijn schokkend. Zo ga je toch niet met ouderen om?

Jürgen is 63 jaar oud maar is wegens een zware ziekte aan het bed van een verzorgingstehuis gekluisterd. Maar het eten is zo catastrofaal dat hij besloot om er elke dag een foto van te maken en op het internet te plaatsen. Daar stoten de choquerende foto’s op veel protest. Jürgen wilde zijn tehuis niet in diskrediet brengen, maar gewoon de erbarmelijke kwaliteit van de maaltijden onder de aandacht brengen.

Vanwege de slechte voeding vermagerde Jürgen tot 45 kg. Hij zou graag wat meer eten, maar dat is niet mogelijk want dan zou er niet genoeg voor de andere patiënten zijn. Deze foto’s moeten ons de ogen openen!

Ondertussen heeft men de man uit het verzorgingstehuis gesmeten en de instelling in kwestie wil geen verdere commentaar geven.

’s Middags 20 juni 2015 – Aardappelpuree met gemalen vlees (?) en gemalen lever.

’s Middags 16 juni 2015 – Aardappelpuree met lekkere saus.

’s Middags 17 juni 2015 – 4 worstjes met een sneetje brood.

Ontbijt 20 maart 2016 – 2 sneetjes brood – een plakje boter – een beetje jam en drie plakjes worst.

’s Middags 21 juni 2015 – Aardappelpuree, erwtenpuree, vleespuree, 1/8 liter soep, vanille-ijs en ananassap.

Misschien helpen Jürgens foto’s wel om deze schrijnende toestand onder de publieke en politieke aandacht te brengen. Jürgen wilde met deze foto’s geen hetze creëren. Hij is zich ervan bewust dat heel wat mensen in de gezondheidssector onderbetaald zijn, maar heel erg hard werken. Er zijn er bovendien te weinig. Dit is nochtans zo belangrijk voor onze samenleving. DEEL deze schokkende foto’s en al even belangrijke foto’s.

Bron Lees het Nu

Naschrift Pineut : “Honden & Vluchtelingen krijgen nog beter te eten dan afgeschreven zieken, bejaarden en verder iedereen die door deze maatschappij zijn afgedankt en nutteloos moeten wegteren” Maar de Toorn des Heren zal zich over al deze ongerechtigheid openbaren!

Bezuiniging op Huurtoeslag 2017

Samsom_Rutte_bezuinigen_huurtoeslagen

Steeds meer huurders ontvangen huurtoeslag. Het kabinet raamt echter al jaren het overheidsbudget voor huurtoeslag te laag. Er dreigt een forse bezuiniging op de broodnodige ondersteuning voor huurders met de laagste inkomens. Aedes legde haar zorgen over de tekorten op de huurtoeslag in een brief (PDF) aan de Tweede Kamer voor. De Kamercommissie Wonen debatteerde 30 maart met minister Blok over de huurmarkt.

Meer gebruik huurtoeslag
Tussen 2010 en 2014 nam het aantal huurtoeslagontvangers met 21 procent toe. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is het aantal mensen dat in langdurige armoede verkeert gestegen sinds de economische crisis en is deze ontwikkeling structureel. Mensen wonen vaker alleen en hebben vaker te maken met sterke inkomensschommelingen.

Telkens tekort op budget
Het budget voor huurtoeslag van het Rijk is de afgelopen jaren telkens overschreden. Uit voorlopige cijfers over 2014 blijkt een tekort van 380 miljoen euro op de begroting van bijna 3 miljard euro. Het kabinet trok echter nooit de conclusie dat het budget voor huurtoeslag structureel omhoog moet, maar loste de tekorten telkens eenmalig op.

Bezuiniging huurtoeslag dreigt
Voor 2017 staat zelfs een bezuiniging op het budget van een kwart miljard euro ingepland. Nog niet duidelijk is ten koste van welke huurders dat gaat. Als de stijging van het gebruik van de huurtoeslag doorzet, dan zal het tekort in 2017 echter nog veel groter zijn. Zodoende veroorzaakt het kabinet een volgend voorspelbaar tekort. Om dat op te lossen dreigt een grote bezuiniging over de hoofden van huurders.

Huurtoeslag effectief instrument
Aedes maakt zich zorgen om de betaalbaarheid voor huurders en sloot vorig jaar met de Woonbond een sociaal huurakkoord om de huren vanaf 2016 te matigen. Aedes vindt het daarom onbegrijpelijk dat het kabinet de huurtoeslag juist inperkt. Huurtoeslag richt zich op individuele huishoudens en is zodoende een zeer effectief middel om laagste inkomens goed te kunnen laten wonen en leven.

Minister wacht IBO af
Ook de Kamer maakt zich zorgen over de ramingen voor de huurtoeslag die al jaren te laag zijn, bleek tijdens het debat op 30 maart. De minister gaf aan dat hij de zorgen van de Kamer deelt maar wees erop dat dezelfde economische modellen worden gebruikt voor andere toeslagen. De minister wil het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de huurtoeslag afwachten. Bij de voorjaarsnota bekijkt de minister hoe hij het gat in de begroting van de huurtoeslag gaat dichten.

Evaluatie verhuurderheffing
In het debat gaf de minister verder aan dat de evaluatie van de verhuurderheffing eind mei naar de Kamer komt, tegelijk met voorstellen om (vrijstellingen op) de heffing aan te passen.

Bron : AEDES

Obama wil met hulp van de VN Jeruzalem verdelen

Jeruzalem - (Zacharia 12_3)

Terwijl de Amerikaanse vice-president Joe Biden woensdag Jaffa bezocht, stak een Palestijn daar een Amerikaanse toerist dood en verwondde 10 anderen, waaronder toeristen en Israelische Arabieren. De dader werd geprezen als held en martelaar door de officiële Palestijnse televisie. President Abbas prees intussen de moedige daad van een Palestijnse ‘martelares’ die een Israelische soldaat probeerde dood te rijden. Hij bood Biden wel condoleances aan voor de omgekomen Amerikaan, nadat Biden al openlijk het gebrek aan veroordelingen van de terreuraanslagen door de PA had bekritiseerd.

Bij het bezoek van Biden aan Netanyahu was onder meer de miljardensteun van de VS voor Israels verdediging aan de orde gekomen, alsmede de dreiging vanuit Iran (dat die dag 2 testraketten lanceerde met een dreigement naar Israel) en Syrië.

Of het tussen Biden en Netanyahu aan de orde is gekomen is niet zeker, maar deze week berichtte de Wall Street Journal dat Obama van plan zou zijn om in zijn laatste maanden als president van de VS Israel onder druk te zetten via de VN Veiligheidsraad om eindelijk tot een vredesakkoord met de Palestijnen te komen. Het idee om het Midden-Oosten Kwartet weer nieuw leven in te blazen, dat hieronder ook wordt vermeld, lijkt onrealistisch gezien de zeer verstoorde verhoudingen tussen het Westen en de Russische president Poetin.

Lees het hele bericht bij Israël Today

Euthanasie, Orgaandonor & Anti-Mongooltjes

Via twitter kreeg ik onderstaande reactie.

Momenteel laait de discussie over euthanasie (euthaNAZI), het testen van zwangere vrouwen op defecten v/d foetus en orgaan donoren weer op. Euthanasie is in Nederland bij wet geregeld en de grootste politieke voorstanders zijn D66, de PvdA & de VVD. Met de huidige discussie lijkt het erop dat men deze wet kennelijk wil oprekken? Naast Euthanasie is ook verplicht orgaan donorschap een politiek speeltje v/d Liberalen van D66 samen met de PvdA die ook de NIPT test voor zwangere vrouwen ingevoerd wil zien. In het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) krijgt iedereen vanaf zijn achttiende een donorformulier met vier opties. D66, PvdA, GroenLinks en SP zijn voor, VVD, PVV, SGP en ChristenUnie tegen, het CDA is verdeeld.

Deze liberale/sociale denk & leef wereld past volledig in het eindtijd scenario waarin “de heiligheid van het leven” plaatsmaakt voor hedonisme, nihilisme en de maakbaarheid v/h menselijke leven. De mens als z’n eigen god die wel eens eventjes gaat bepalen wanneer het leven moet eindigen, welk leven nog waardevol is en of een kind nog wel geboren moet worden als er iets mee is.
Wie tegenwoordig oud, ziek, zwak & misselijk is kan vrij gemakkelijk een beroep doen op de euthanasie wet om zo vroegtijdig een einde te maken aan het eigen leven. Zelfmoord op recept. Nu is het niet zo dat men klaarstaat met een spuitje om iedereen die nutteloos/zinloos is maar even af te spuiten. De zogenaamde Mengele doktoren. Maar de mentaliteit is wel duidelijk. Dit geld ook voor de discussie dat vrouwen zich moeten kunnen laten testen of zij al dan niet een kindje met een defect gaan krijgen. Als de kans aanwezig is dat men bijv. een “mongooltje” of een kind met enig ander defect kan krijgen, dan moeten deze vrouwen de mogelijkheid hebben/krijgen om de foetus te laten aborteren. Daarnaast is het lichaam niet van u zelf maar eigendom van de staat.

Al enige jaren is in deze discussie duidelijk gemaakt dat men zich met deze zaken op een hellend vlak begeeft.
Denkbeelden aan de tijd van de Nazi’s die medische expirimenten uitvoerden en nutteloze mensen euthaniseerden doemen op. Als we de liberale gedachtengang van D66 serieus nemen moeten we kennelijk naar een maatschappij toe met uitsluitend volmaakte mensen. Een maatschappij waar geen mensen met defecten meer zijn, en waar iedere nutteloze/waardeloze mens, die geen zin meer heeft in het leven, met medische hulp een einde aan zijn/haar leven kan maken. Maar de perfecte mens en wereld bestaan helemaal niet en de wens ervan is een utopie. Waar de Nazi’s niet in slaagden, tot het creeëren van de perfecte übermensch, daarin menen enkele politieke partijen van nu kennelijk wel te zullen slagen? Het zal allemaal op een groot fiasco uitlopen. Nu kan ik als privé persoon alleen maar een persoonlijke mening geven over deze onderwerpen. En dat is in 1 woord walchelijk. Maar wat iedereen er verder zelf van vindt zal hij/zij voor zichzelf maar moeten bepalen & beslissen.

Voor Christenen is de hele teneur wel duidelijk, als mensen op de stoel van God gaan zitten om over fundamentele leven & dood kwesties te beslissen zakken we steeds dieper weg in het moeras van immoraliteit. D66 zaagt al jaren aan de heiligheid van het leven. Tot nog toe wordt de mens beschermd door de wet die stelt dat de integriteit van het menselijk lichaam niet kan worden aangetast. Maar als het aan D66 ligt gaat die integriteit op de schop. Getuige haar laatste wens dat iedereen verplicht orgaan donor is, tenzij….. De mens is dan nog slechts handelswaar die zelf een opt out moet indienen als hij/zij niet wilt dat er aan de integriteit van het lichaam wordt gezeten. Daarbij heeft D66 ook nog een chantage pressie middel achter de hand. Wie geen donor wil zijn krijgt gewoon geen medische hulp/zorg meer. Ronduit misdadig, maar natuurlijk weet D66 dat op prachtige liberale wijze te verbergen.

Het meest gevaarlijke aan de hele discussies over bovenstaande is dat D66 dit keer nog wel eens een meerderheid zou kunnen vinden voor haar bizarre standpunten. Het hele Euthanasie vraagstuk is immers ook dankzij Els Borst destijds wettelijk vastgelegd. Dit alles past zoals gezegd precies in de mentaliteit en geestelijke duisternis die ten aanzien van de Eindtijd is voorzegd. Samen met D66 op weg naar de ultieme ondergang, de weg omlaag van geestelijke duisternis naar de eeuwige dood.

De_10_Stellingen_van_D66_smll

zie ook Over mijn Lijk op OpinieZ

Update : Ingezonden reactie Volkskrant

Ik word bang

Begrijpt u me een beetje, als ik als oudere, in toenemende mate niet alleen woedend maar ook echt bang word van het verschuivende maatschappelijke klimaat rond euthanasie? Hoe gruwelijk, als je niet alleen een mevrouw Goudriaan kunt vermoorden (een ander woord ken ik er echt niet voor) maar het ook nog eens straffeloos mag kunnen doen en uitzenden naar miljoenen huiskamers? Waar blijven de vakbonden en ouderenbonden die mijn belangen zouden moeten behartigen? Van het OM en de politiek moet je het ook al niet hebben.

W. Stoop, Santpoort Noord

Alleen halal-eieren tijdens Lelystads Paasontbijt

De vrijheden van Moslims is niets anders dan het opleggen van hun onvrijheden, regels & wetten. En dat doen zij ten nadeel van iedereen. Het is de vorm van geestelijke onderdrukking & onderwerping aan hun shariah. Islam is de vloek & straf als oordeel die over allen zal komen die de waarheid hebben ingeruild voor de leugen.

BVDD Nieuws

Op basisscholen in Lelystad worden tijdens de jaarlijkse paasviering alleen nog maar halal-eieren geserveerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente past dit in het multiculturele beleid van de gemeente: ‘Alle kinderen moeten Pasen mee kunnen vieren”.

View original post 160 woorden meer

door pineut Geplaatst in 1

Nederlandse Deelnemers Bilderberg 2016

Bilderberg2016

Bilderberg conferenties blijven tot de verbeelding spreken van complot denkers en dat is niet zo vreemd, aangezien totaal onbekend is wat er achter de gesloten deuren wordt besproken en beslist. Naast Bilderberg zijn er nog diverse andere mondiale bijeenkomsten zoals de G8, de G20 enz. waar wereldleiders, miljardairs en mensen v diverse politieke & bedrijfspluimage bijeenkomen. Het voert te ver om alles per onderdeel te behandelen er is bovendien inmiddels al veel bekend en te vinden op internet (meestal Engelstalig)
Veel belangrijker is wat al deze mensen gemeen hebben en dat zij allen met elkaar verweven zijn in politiek, bedrijfsleven, grote corporaties enz. van waaruit zij hun invloed hebben op de gewone mensen. Er zijn afbeeldingen te vinden waar al deze connecties schematisch staan weergegeven, en dat zijn er nogal wat.

Zoals gezegd is het onbekend wat er precies wordt besproken, het zijn echter wel deze mensen die oorlogen aansturen, economieën kunnen maken of breken en op grotere schaal bevolkingen in een bepaalde richting kunnen sturen zoals zij dat graag zien in hun honger naar wereld macht. Daarbij moeten we rekening houden dat afzonderlijke landen zo ook weer allemaal hun eigen al dan niet verborgen agenda’s hebben. De gevolgen van hun beslissingen en invloed worden allemaal na verloop v tijd zichtbaar en opvallend hierbij is dat feitelijk de gehele wereld bevolking steeds slechter af is.
Zonder te beseffen vervullen zij Bijbelse profetieën t.a.v. het aanstaande duistere rijk v/d antichrist. Op weg naar hun Nieuwe wereld Orde, met 1 wereldleider en 1 wereldmunt.

Hun invloed is op alle terreinen in de wereld, of het nu media, producten, diensten zijn etc. Alles wordt door hen aangestuurd. Problemen die door hen (met opzet) zijn gecreeërd worden met bizarre oplossingen door dezelfde mensen aangedragen. Denkt u hierbij bijv. maar aan de geldloze samenleving die men graag in wilt voeren als ultieme oplossing tegen fraude, diefstal, veiligheid enz. Het zelfde geld voor bijv. de Kyoto akkoorden, Agenda21 en meer van dergelijke afspraken, die niet bedoeld zijn ten gunste v/d gewone man, maar om voor hen nog meer controle en macht te genereren.

Ook dit jaar is er weer een Bilderberg conferentie, waarvan de Nederlandse deelnemers en overige informatie hieronder staat. Deze informatie kan mooi gebruikt worden om aan deze mensen vragen te stellen en hen het vuur a/d schenen te leggen t.a.v. hun boosaardige plannetjes. Bill_Gates_Bilderberg

De 54e Bilderbergconferentie wordt gehouden op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2016

Nederlandse Genodigden / Deelnemers

Beurden, Ben van CEO, Royal Dutch Shell plc
Fresco, Louise O. President and Chairman Executive Board, Wageningen University and Research Centre
Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University
Knot, Klaas H.W. President, De Nederlandsche Bank
Netherlands, H.R.H. Princess Beatrix of the
Rutte, Mark Prime Minister (met mogelijke aanhang v Diederik Samsom & Alexander Pechtold)

Onderwerpen :

Artificial Intelligence , Cybersecurity ,Chemical Weapons Threats, Current Economic Issues, European Strategy ,Globalisation ,Greece ,Iran , Middle East ,NATO ,Russia Terrorism ,United Kingdom ,USA , US Elections

Programma :

Conferentievoorzitter: Marcia Luyten, raadgever en moderator

Vrijdag 5 februari 2016

Vanaf 12.00 uur ontvangst met lunch
13.00 uur opening Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
13.15 uur inleiding Ron Mobed, CEO Elsevier (onderdeel van RELX Group)

gesproken column Sheila Sitalsing, journalist en columnist

inleiding Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR en hoogleraar van Wageningen University

15.15 uur pauze

15.45 uur inleiding Rem Koolhaas, architect en oprichter van Office for Metropolitan Architecture (OMA)

Ben Knapen, tot voor kort lid van de directie van de Europese Investeringsbank (EIB) en thans lid van de senaat voor het CDA

Zaterdag 6 februari 2016

Vanaf 07.30 uur ontbijt

09.00 uur Oecumenische dienst onder leiding van Bisschop Gerard de Korte van het Bisdom Groningen-Leeuwarden en Theoloog des Vaderlands

10.00 uur heropening door conferentievoorzitter

10.10 uur inleiding Frans Timmermans, Eerste Vicepresident van de Europese Commissie

11.15 uur pauze

11.45 uur forumdiscussie; Ab van der Touw, voorzitter Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V., Chief Executive Officer

Generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib

12.30 uur slotwoord Hans de Boer