Rusland in de Profetieën !

Note : I.v.m. de actualiteit en het belangrijke profetische perspectief blijft dit artikel voorlopig het hoofdartikel en zal vrijwel dagelijks worden bijgewerkt.

Update 1 – 07-03-2014 Belangrijke aanvullende info over Rusland en wat dat land ten aanzien v/d geschiedenis momenteel aan het doen is !

(Zie ook de verschillende updates onderaan dit artikel !)

Heim ins Reich

Heim ins Reich was een politieke leuze van de Duitse nationaalsocialisten. Met de leuze werd bedoeld dat etnische Duitsers in Duitsland zouden moeten leven, dus gebieden met Duitsers bij Duitsland moesten worden aangesloten (zoals Oostenrijk en Sudetenland) of Duitsers uit andere landen naar Duitsland moesten komen (zoals uit de Baltische staten of de Balkan). Letterlijk betekende het dat het huis van iedere Duitssprekende in het Duitse rijk moest zijn. Het is een zeer radicale variant van een politiek nationalisme, dat van mening is dat etnische en staatkundige grenzen overeen moeten komen.
Na de terugkeer van het Saargebied in 1935 en annexaties van Duitstalige of gedeeltelijk Duitstalige gebieden in 1938/39 werden veel naburige gebieden bij Duitsland gevoegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via het Molotov-Ribbentroppact arrangeerde Hitler met de Sovjet-Unie een bevolkingstransfer, waarbij Duitsers uit de Baltische landen en Bessarabië naar Duitsland moesten verhuizen. Dit laatste wordt nu meestal onder Heim ins Reich begrepen. Opmerkelijk was wel dat nazi-Duitsland geen aspiraties uitte om de Duitstalige bevolking van Zuid-Tirol, dat onder Italiaans bestuur stond, onder Duits bestuur te brengen.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste etnische Duitsers uit andere landen van Europa uitgedreven, vaak met geweld. Daardoor bestaan er nog nauwelijks Duitstalige minderheden in Europa, in tegenstelling tot de situatie tijdens het Interbellum.

Klik op het woord Interbellum voor meer informatie over de voormalige Sovjet Unie om meer te leren over haar achtergrond ten aanzien van de huidige gang van zaken. Rusland is haar Geschiedenis niet vergeten ! Wie haar geschiedenis wel vergeet is gedoemd deze te herhalen !

Rusland in de Profetieën !

Gog
Momenteel zijn Rusland & de Oekraïne “Hot News” naar aanleiding van de eerdere rellen en een mogelijke aanstaande oorlog.

Wie de huidige gang van zaken en situatie van Rusland & de Oekraïne echter beter wil begrijpen dient feitelijk ruim 100 jaar terug te gaan in de tijd. Vlak voor de 1e wereldoorlog, toen deze landen nog onder één communistisch bewind vielen, waren er namelijk al grote problemen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en waren er velen die niets moesten hebben van het overheersende communistische juk.

De huidige afkeer en onrust onder de mensen is dan ook een voortzetting en resultaat van deze jarenlange sluimerende onrust. Aangezien de hele geschiedenis en ontwikkeling al ruim 100 jaar duurt voert het te ver om er hier in detail op in te gaan. Wie hier meer over wilt weten kan tegenwoordig eenvoudig via internet genoeg bronnen raadplegen over de geschiedenis van Oekraïne & Rusland van de afgelopen 100 jaar.

Meer interessanter momenteel is wat er de afgelopen jaren is gebeurd en de profetische bijbelstudies over o.a. “Rusland in de Eindtijd”.

Rusland wordt niet als zodanig in de bijbel genoemd, wel zien velen het woord “Magog” als een eigen naam van Rosh. En in verschillende bijbelstudies zien we min of meer dezelfde uitleg terug keren. O.a. de bijbelstudies over Ezechiël 38 & 39 zouden velen momenteel op het puntje van hun stoel moeten doen gaan zitten, aangezien deze bijbelstukken het meest intrigerendste zijn inzake “Rusland in de Eindtijd”. (In enkele oudere bijbelvertalingen komt het woord Rosh wel voor maar de meningen zijn verdeeld of dit specifiek over Rusland gaat. Er zijn Theologische wetenschappers die van mening zijn dat het woord “Rosh” over de gehele Kaukasische volkeren gaan die in latere jaren o.a. onderdeel uitmaakte van het grote Sovjet Imperium. Vanuit de Oud Testamentische profetieën zijn deze Theologische wetenschappers echter van mening dat ook landen/volkeren in de eeuwen voor het grote Sovjet Imperium wel tot de Kaukasische volkeren behoorden, zoals o.a. Mongolië en andere Aziatische en Oostelijke volkeren die aan het Sovjet Rijk grenzen.)

Eerst maar even een kort overzichtje van de profetische voortgang van Rusland. In de afgelopen jaren hebben velen gezien dat Rusland zich op politiek en economisch vlak enorm heeft ingenesteld in het vrije westen, ook haar invloed in de islamitische landen (o.a. Iran & de wapenhandel) is de laatste jaren enorm gegroeid. Velen zien in die ontwikkeling ook een gevaarlijke tendens omdat Rusland o.a. via haar energie leveranties (Gazprom) aan Europese landen, deze landen eenvoudig zou kunnen chanteren. Al eerder bewees Rusland dit door de gastoevoer af te sluiten als zij haar politieke zin niet kreeg.

19/02/04 Wit-Rusland buigt na afsluiting gas door Russen | 01-01-2009 Rusland sluit gaskraan naar Oekraïne weer af | 7 jan 2009 Europa in de kou zonder Russisch gas | 14-03-2013 Overal loert het gevaar voor Gazprom

Russisch Gast Ontvangende Landen

Cirkel Grafiek van Landen die momenteel Russisch Gas Ontvangen in aantal miljard kubieke meters. 

Ook op vele andere terreinen speelt Rusland een belangrijke en zeer dubieuze rol. Voor Christenen die hun bijbeltje goed kennen zijn al deze ontwikkelingen een duidelijk teken aan de wand dat Rusland langzaam maar zeker de over haar geschreven profetieën in het Oude Testament aan het vervullen is. (Update 3 – Inmiddels worden we elke dag door het nieuws ingehaald nog voor er iets over geschreven is. 7 maart 2014 17:16 Gazprom dreigt met einde gastoevoer Oekraïne)

Zoals met vele andere profetieën zijn de vervullingen ervan echter een proces dat soms wel tientallen jaren in beslag kan nemen. Alleen al de profetieën ten aanzien van het herstel van Israël nemen sinds 1948 al enkele decennia in beslag. Het is in elk geval overduidelijk dat Gods Woord waarheid is, en hoewel langzaam, maar zeker & gestaag in vervulling gaat.

Russianbear

In de eindtijd zal Rusland een belangrijke rol spelen en helemaal ten aanzien van Israël. In het bijbelboek Daniël is er een afschrikwekkend dier uitgebeeld als een Beer, die door een flink aantal mensen symbool staat voor de “Beer van Rusland”

Daniël 7:5 Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: “Sta op, eet veel vlees.”

Over dit bijbelvers is al veel en lang gespeculeerd vooral omdat verdere info ontbreekt, maar de meesten zijn toch wel unaniem van oordeel dat dit dier een symbolische voorstelling moet zijn van Rusland.

Nu er oorlog dreigt tussen Rusland & de Oekraïne is bovenstaand bijbelvers extra interessant. We zien inderdaad dat Rusland via geopolitieke weg, maar ook economisch, sociaal & maatschappelijk, niet alleen Oekraïne, maar ook vele landen van de EU in symbolische zin aan het verslinden is. Het vele vlees van de rijkdom van Europa wordt zinnebeeldig door Rusland opgevreten. (Houd hierbij ook in het achterhoofd dat Rusland één van ’s wereld grootste wapenleveranciers is aan o.a. Islamitische landen en u begrijpt hoe groot de invloed van Rusland daadwerkelijk is) En met invloed komt ook macht.

Hoe de verdere toekomst ontwikkeling zal zijn weet uiteraard niemand. En hoe de verdere ontwikkeling ook mag gaan, wij zien in de vele zaken die al jaren op de achtergrond gaande zijn een trage maar zekere vervulling van Gods Heilige Woord.
Als leden van de Gemeente van Jezus zijn wij verplicht om dit nieuws met iedereen te delen, opdat ook zij die niet geloven in Christus Jezus, alsnog geënt mogen worden aan de boom des Levens door Hem aan te nemen als hun Eeuwige Zaligmaker en Verlosser. De Here Jezus Christus ! Maranatha !

Vr. Gr. Pineut

Relevante bijbelstudies over Rusland :
De controverse over Rosh door Wim Jongman (Een zeer uitgebreide bijbelstudie over Rusland waar vele aspekten aan de orde komen. incl. de Islam)
Korte Bijbelstudie (zonder ineleiding & verwijzingen) over Ezechiël 38 (speciaal over Rusland & Israël)
Wat weldra geschieden moet. Een uitgebreide bijbelstudie uit de jaren 90 door Bijbel Aktueel Een zeer lezenswaardig artikel waarin de nadruk vooral op de Gemeente van Jezus ligt.

Referentie Artikel (zeer lezenswaardig) : Ruslands opkomst, toekomst en consolidatie.

Update 01-03-2014 :
Rusland_Oekraïne_Krim_Oorlogsangst

Update 2 – 07-03-2014

Twee Kapiteins op één Schip

Quote uit het artikel “De stilte voor de komende Grote Storm” van 15-05-2008

“Eén van de laatste stukjes van de sluitsteen is de verdeling van de macht op aarde. Eén van de huidige wereldleiders dient te verdwijnen, want er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn, en dus kan er maar één overblijven. Zodra we getuige zijn van de dood van een wereldleider, weten we dat de sluitsteen is geplaatst en de rit in de achtbaan is begonnen.”

Klik hier om dit artikel nogmaals te lezen.

Update 3 : 7 maart 2014 17:16 Gazprom dreigt met einde gastoevoer Oekraïne

Update 4 : 08-03-2014

Update 5 : 08-03-2014 – Historisch Referentie Artikel – De Krim is heilig voor de Russen, de Krimoorlog van 1853-1856 was de laatste kruistocht !

Update 6 : 07-03-2014Poetin wil een Nieuwe Wereld Orde – de Euraziatische Unie (EAU)
(Linktip via Boinnk)

Update 7 : 10-03-2014

 

Wake Up – Boekbespreking

Laatste etappe

De Kerk is bezig aan haar laatste etappe, maar waarom hebben veel kerkgangers daar nog geen idee van ? In het Boek Wake Up ! worden bijzondere Bijbelse patronen besproken die in veel kerken eeuwenlang over het hoofd werden gezien, omdat de theologie in de tijd is losgeraakt van de oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor het denken van de gelovigen van nu. Wake Up! gaat niet alleen over wakker worden voor de tijd waarin we leven, maar ook over een toekomstige bazuin.

Denkkaders

Wake Up! stelt theologische denkkaders hier en daar ter discussie en neemt je mee op een fascinerende tocht langs de NASA, de Bijbelse feesten, profetische tijdslijnen en zeer bijzondere patronen, die hoop en nieuw zicht op het Koninkrijk van Jezus Christus geven. Wake Up! is hoopgevend maar het haalt je soms ook even uit je comfortzone.

Boek_Wake-up

Meer informatie & Bestelinfo : http://www.wakeup.nu

Ariel Sharon stervende, wordt de Kaduri profetie vervuld ?

Yitzhak Kaduri note messiah

De profetie van Kaduri een korte uitleg.

Kaduri was een Orthodoxe Joodse Rabbi/Leraar die de naam onthulde van de Messias. Hij verklaarde dat die naam Yashua was. In gewoon Nederlands had hij het over Jezus Christus die door de gehele Christelijke wereld wordt gezien als de Messias, de Zoon van God die spoedig zal wederkomen.”

“Kaduri deed in 2006 een voorspelling dat de wederkomst van Jezus ingeluid zou worden met de dood van Ariel Sharon. Nu Sharon op sterven ligt gonst het in de Christelijke wereld of deze profetie daadwerkelijk zal worden vervuld. Het enige aspect dat nog ontbreekt is hoe groot of klein de tijdsspanne zal zijn tussen het sterven van Sharon en de daadwerkelijke terugkeer van Jezus Christus.” (pas op voor de vele speculaties. Misleiding !!!)

In onderstaande video wordt deze profetie door 2 Evangelicals besproken.

Naschift Pineut : “Ondanks dat de wens de vader van de gedachte is, is ook hier enige voorzichtigheid geboden. Velen hebben maar al te vaak verkeerde voorspellingen gedaan ongeacht de goede bedoelingen. De Schrift is er erg helder over dat de vele tekenen en signalen een indicatie zijn van tijd en richting naar de wederkomst, hieraan kunnen oprechte Christenen herkennen hoe laat het is op Gods Profetische klok.”
“Wie goed oplet kan echter ook weten en zien dat er nog een aantal andere aspecten vervuld moeten worden en dat ondanks de hoop en verwachting van velen, de wederkomst op dit moment nog niet aan de orde is. De wederkomst zal plaatsvinden op het meest kritieke moment van Israël waarbij Israël zich volgens de schrift bevind in wat God noemt “Jakobs benauwdheid”. In deze benauwdheid bevind Israël zich op dit moment nog niet. Feit is wel dat haar benauwdheid voor de deur staat in de vorm van hordes agressieve islamieten om haar heen.”

In de Eindtijd zullen er 3 groepen zijn, Paulus maakt een duidelijk onderscheid in 3 groepen van mensen :
1. de Joden, 2. de natiën of de heidenen 3. de Gemeente.
“De termen Jakobs Benauwdheid en de Grote Verdrukking uit Mattheus 24 zijn welliswaar nauw met elkaar verbonden maar niet hetzelfde.
Wie beide termen, ten aanzien van Israël, en een steeds sneller vervallende Wereldmaatschappij, goed weten te onderscheiden zullen de vervulling v/d profetieën beter kunnen plaatsen.” (De Grote Verdrukking voor de Joden wordt ook wel de tijd van Jakobs benauwdheid genoemd. Zie hiervoor Jeremia 30:7 NBG)
Klik hier voor meer informatie over de 3 groepen in de “Eindtijd”

Referentie Artikel : Bekering of Verandering ?

“Maar de (Heilige) Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” (1 Tim. 4:1). “Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven” (2 Tess. 2:11).

DE DOLGEDRAAIDE ECONOMIE.

NOOT – Dit Artikel werd voor het eerst gepubliceerd in 1995 op het Bulletin Board Systeem van Bijbel Aktueel

Gezien de huidige voortgang v/d crisis en de voortgaande profetische vervullingen is onderstaand artikel uit 1995 wellicht nog eens interessant om terug te lezen. Het geeft een fraai inkijkje dat Christenen al jaren weten dat het Woord van God tot de laatste tittel en jota vervuld zal worden. Vanwege het historisch belang is het artikel alleen geredigeerd maar verder niet gewijzigd of veranderd. Bedenk hierbij dat onderstaand reeds lang voor de Euro en de huidige EU is geschreven, er wordt dus o.a. nog gesproken over guldens en cijfertjes zijn op detail achterhaald, toch is dit artikel na 18 jaar nog altijd aktueel om nog eens terug te lezen.

De Dolgedraaide Economie

Onze westerse wereld is dolgedraaid van de welvaart en de overdaad en er is geen werkelijk besef meer van de verkregen rijkdommen. Alles is vanzelfsprekend en men vindt gewoonweg dat men er recht op heeft. Dit verschijnsel duurt reeds dertig jaar. Dit onbijbelse denken, dat zich wereldwijd voordoet, kan spoedig leiden tot een crisis, erger dan in oktober 1929 toen de crisis 10 jaar aanhield. Elke dag worden de rijken rijker en de armen armer. In het licht van de bijbel zijn zeer ernstige gebeurtenissen te verwachten.

De situatie is heden echter gecompliceerder dan in 1929, toen de U.S.A. de enige financiele macht was. Nu zijn dit er 3, te weten: de U.S.A., De E.U. en Japan. De dollar is wereldvaluta gebleven, maar Japan heeft de plaats ingenomen van de U.S.A. van de jaren twintig. Dit Japan wankelt al enkele jaren onder een diepe recessie, die ondanks steunprogramma’s van de overheid, van geen wijken weet. De Japanse banken worstelen met Fl. 800 miljard aan oninbare leningen door de ineenstorting van de onroerendgoedprijzen, die destijds bijna tot de hemel reikten. Twee grote banken sloten, en 1 ging failliet sinds juli 1995 en 400 krediet en hypotheekbanken verkeren in grote problemen. Als een sluipmoordenaar nadert een wereldcrisis van ongekende omvang. Volgens ongelovige top-deskundigen gaat dit elk voorstellingsvermogen te boven.

Deze Japanse situatie is verergerd door de wereldpolitiek en de strategie van de geheime genootschappen onder aanvoering van miljardair David Rockefeller sr. en zijn Trilaterale Commissie.
Dit jaar werd de dollar naar beneden geduwd, er ontstond een dure yen, die de recessie in Japan verergerde. De Wereld wordt gemanipuleerd door de machtige super-rijken en dit wordt genoemd “de grote samenzwering” (van Satan) om plotseling de anti-christ te kunnen brengen. Top-deskundigen zijn het met elkaar eens, dat alleen een schokeffect van een geldcrisis kan leiden tot 1 wereldgeldstelsel. De machthebbers moeten dan zeer snel beslissen om tot wereldgeldhervorming te komen. De super-rijken willen de macht aan zich houden en met hun systeem de gehele wereldbevolking knevelen en tot slavernij brengen. Zij rekenen met een sterke man en niet met de antichrist van de Bijbel. Zonder het te beseffen bereiden zij de komst voor van de antichrist. Op hun beurt worden de super-rijken gekneveld door het systeem van de antichrist. “Wie rijk willen zijn vallen in verzoeking” zegt de Schrift. Dit geldt van hoog tot laag.

Deze wereld zal door manipulatie ten val komen.

De cijfers omtrent de wereldgraanvoorraden zijn jarenlang doelbewust via de media te hoog gebracht. Deze blijken plotseling veel geringer waardoor de graanprijzen de laatste maanden sterk zijn gestegen. Overal lagere opbrengsten en misoogsten door rampen. Een bushel (=35 liter) tarwe is $1 gestegen, 1 ltr. dus 5 cent. Straks 1 maat tarwe voor een schelling(=dagloon) en 3 maten gerst voor een shelling. Een nederlands dagloon is ongeveer Fl.75,=. Het voedsel zal dus schrikbarend duur worden.

Zo gaat het ook met de werkloosheidscijfers en de getallen van aidslijders. Deze worden opzettelijk veel lager gepubliceerd in de media. Deze wereld is vol leugen en bedrog !
Pure manipulatie ! De fatale kwestie waar het heden om draait is, dat de overheden niet meer in staat zijn om aflossingen te doen op hun obligatieleningen.
Zij moeten elk jaar eerst nieuwe leningen aangaan om oude leningen te kunnen aflossen. Dit doet zich wereldwijd voor.
Men doet er niets tegen, omdat veel politici in het geheim de vergaderingen bezoeken van o.a. de Bilderbergers en de Trilaterale Commissie en daardoor op de hoogte zijn van een komende wereldwijde geldsanering. Deze zal de overheden in staat stellen om orde op zaken te stellen van een jarenlang gevoerd financieel wanbeleid.
Ze krijgen dan de kans om hun schulden sterk te reduceren of te liquideren. Geen buitenstaander weet welke maatregelen precies zullen worden genomen.
Zal de crisis deflatoir of inflatoir verlopen ? (deflatoir: een stijgende geldwaarde; inflatoir: een algemene prijsstijging)

De meeste crisis waren deflatoir, maar Duitsland kende voor de Hitlertijd in 1923 een verwoestende hyperinflatie, die ook de laatste jaren de vroegere Sovjetunie heeft ontwricht. Plotselinge inlevering van de grootste coupures bankbiljetten is een mogelijkheid. Onder Gorbatsjov is dit beproefd met de 100 en 50 roebel biljetten, vermoedelijk op advies van twee leden van de Trilaterale Commissie, die destijds in het geheim in Moskou zijn geweest.
De biljetten moesten binnen 3 dagen worden ingeleverd en zeer vele kwamen niet of niet tijdig terug bij de banken. Nettowinst voor de Sovjet-staatsbank 99 miljard roebel !
Kennelijk een proef met een vooropgezette bedoeling. Voor Nederland zouden de coupures van 1000, 250, en 100 in aanmerking kunnen komen.
Te overwegen is om de nodige contanten thuis te bewaren in de coupures van 50, 25 en 10 gulden. Dit onder het motto, baat het niet, het schaadt ook niet.
Obligaties, geld- en spaarrekeningen kunnen moeiteloos tot een bepaald percentage worden afgewaardeerd.
Dit is het meeste geld, want er is betrekkelijk weinig contant geld meer in omloop. Er zijn verschillende combinaties en varianten mogelijk.
Er zijn publikaties geweest van deskundigen, dat een sanering zich eigenlijk tussen twee zondagen zou moeten voltrekken, omdat ook de banken gesloten moeten zijn, alsmede de geld- en wisselmarkten. Hierbij vooropgesteld, dat men de voorgenomen plannen en maatregelen in de hand kan houden.
Er kunnen bij de bevolkingen panische reacties komen, die tot hectische taferelen kunnen leiden. Hebben deze bespiegelingen wel enige zin, vraag ik mij soms af.
De Opname zou voor de crisis-verschijnselen kunnen komen. Er is dan geen kou aan de lucht en de Gemeente blijft dan veel bespaard. Die zekerheid is er echter niet.
In Duitsland kwam eerst hyperinflatie met economische ontwrichting gevolgd door politieke instabiliteit, die op 30-1-1933 Hitler aan de macht bracht als rijkskanselier.
Hitler is een type van de antichrist, hij en zijn naaste medewerkers waren occultisten. Hij sloot een concordaat met het Vaticaan, paaide iedereen met vrede, begon in 1936 de oorlogsvoorbereiding en op 1-9-1939 de oorlog, die tot begin mei 1945 duurde.
De plotseling verschijnende antichrist zal vrede prediken, als schijnmessias een verbond sluiten met de Joden en zijn macht vestigen met behulp van de wereldkerk o.l.v. het Vaticaan.
De hoer berijdt het beest, aldus de Schrift. In de boeken Daniel en Openbaring is sprake van een dier met 10 horens.

Daniel 7:8 zegt:

“Terwijl ik op die tien horens lette, zie, daartussen verhief zich een
andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt.”

De kleine horen komt dus op tussen de 10, die er reeds zijn. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat eerst de geldcrisis komt met economische problemen, waaruit grote politieke beroering te voorschijn zal komen, die de 10-statenbond doet opkomen en daarna pas de antichrist. Het is dus ook mogelijk, dat de Gemeente de 10-statenbond nog ziet komen, omdat de antichrist daarna zal verschijnen. Het is dus denkbaar, dat de Heer tot het uiterste zal gaan met de Gemeente,
die nog zwaar kan worden beproefd.

De Schrift zegt :

” Op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

De huidige situatie voldoet aan deze tekst uit Lukas.
Door gewenning aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, grote overstromingen door enorme regens, langdurige droogte enz. schrikken de mensen nergens
meer van op, waaronder zeer veel kerkmensen. Dit geeft grote vervlakking en onverschilligheid, gevoed door consumptiedrift vanuit een overvolle portemonnee.
“Geldzucht, de wortel van alle kwaad”, zegt de Bijbel. Ondanks een overvloedige consumptie, spaarde Nederland netto Fl.28 miljard. Dat is ongeveer Fl.1 miljard per maand. Hoe lang kan dit nog doorgaan. 24 oktober 1995 is het 66 jaar geleden, dat een grote crisis uitbrak.

Een opvallend getal, vindt u niet  ? Ook toen speelde de rijkdom een grote rol. In 1929 was 36.3% van de nationale rijkdom van de Amerikanen in handen van de rijkste 1%.
Dit was toen record-hoog en had zich nimmer eerder voorgedaan. In 1933 was dit gekelderd naar 28.3%. Enorme fortuinen gingen verloren. Door crisis en oorlog kwam het dieptepunt in 1949 met 20.8%. In 1983 was dit weer gestegen naar 34.3%. Hebzucht zit de mensen kennelijk ingebakken. Toen waren er grote rijkdommen en heden grote rijkdommen en enorme schulden.

De U.S.A. heeft een buitenlandse schuld van $ 600 miljard, een federale staatsschuld van $ 5.000 miljard en persoonlijke krediet- en hypotheekschulden boven $ 7.500 miljard.
Meer dan $ 13.000 miljard = 13 biljoen! aan schulden. Dit heeft iets van een pokerspel. Niemand die zich er druk om maakt, behoudens wat christenen. In de E.U. is het al niet veel beter.
Staatsschuld Nederland = Fl. 400 miljard, België Fl. 450 miljard, Duitsland Fl. 1.500 miljard, Italië Fl. 2.000 miljard enz. Het komende babylon wordt kennelijk op schulden gebouwd. Alleen Duitsland voldoet aan de normen van de komende Europese Monetaire Unie. De staatsschuld van Nederland moet eerst met Fl. 100 miljard naar beneden. Door de naderende crisis zie ik eerder de E.U. uiteenvallen om de 10 horens te kunnen doen opkomen tijdens de politieke verwarring.

Bron & Datum : Bijbel Aktueel 1995

Obama de antichrist ?

ObantiChristos

Nee helaas, Obama is (nog) niet de antichrist. Obama vertoont en voldoet echter wel aan steeds meer kenmerken en details om de antichrist te worden. Als men zijn woorden, daden, godsdienstige proclamaties en in het bijzonder zijn anti christelijke beleid in ogenschouw neemt is hij hard op weg om van zichzelf de anti christ te maken.

Op internet wemelt het van de samenzwerings theorieën en afbeeldingen die niets aan de verbeelding over laten, de voorganger van Obama, Bush Jr. werd echter ook regelmatig afgebeeld alszijnde de antichrist. Toch bleek hij, ondanks zijn anti christelijke beleid en mentaliteit, niet de gevreesde antichrist te zijn.

Wie goed op Gods Woord heeft gelet weet dat de antichrist, zoals voorzegd in de Openbaring aan Johannes, zich niet eerder kan manifesteren dan dat de Gemeente van Jezus en daarmee de Heilige Geest van God van deze aarde zijn weggenomen. Pas dan kan de werking der wetteloze en de geest van de satanas zich tot volle wasdom laten gelden.

In een eerder artikel werden al diverse gegadigden besproken die volgens velen kanshebbers waren om uit te groeien tot de antichrist. Achteraf gezien bleken zij wel kenmerken van anti christelijk gedrag te vertonen maar voldeden zij niet aan de kenmerken van de uiteindelijke anti christ, in wie de duivel de hele wereld naar het verderf zal proberen te brengen.

Meer en meer zien we momenteel echter dat Obama zich richt naar de ongod en demon allah door de islam positief te omarmen en te promoten. De islam zegt dat Joden en Christenen gedood moeten worden indien zij zich niet onderwerpen aan de allah van de islam. Nu dat Obama zelfs goede sier maakt met en voor de Moslim Broederschap, en de moordadige rebellen in Syrië steunt, vertoont hij steeds meer een demonische anti christelijke bezetenheid.

Nog even de bijbelteksten op rij waarin wordt gewaarschuwd voor de anti christelijke geesten die sinds de wegvoering van Jezus zouden komen, uitmondend in de laatste anti christ.

1 Joh 2,18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

1 Joh 2,22
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Joh 4,3
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

2 Joh 1,7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Voldoet Obama aan bovenstaande teksten ? De vraag stellen is deze beantwoorden, toch is Obama (nog) niet de zo gevreesde komende anti christ, daar is meer voor nodig, hij is echter wel hard op weg het te worden.

Obama zegt tegen Egyptische Christenen – “Protesteer niet tegen de Moslim Broederschap” via Frontpage Mag

Vr. Gr. Pineut – Bijbelteksten SV 1977

W E T T E L O O S H E I D

In het laatst der dagen zal de Wetteloosheid schribarend toenemen !

Definitie:

Het Griekse woord voor wetteloos is anomos, dat is afgeleid van nomos = wet. Anomia is wetteloosheid.

In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, is het gewoonlijk de vertaling vanrasha = wetteloos en risha = wetteloosheid. Uitzonderingen zijn het boek Spreuken, waarrasha ook vaak is vertaald met asebès (goddeloos) en asebeia (goddeloosheid), en in omgekeerde zin de profeten (vooral Jesaja en Ezechiël), waar anomos en anomia ook vaak de vertaling zijn van woorden met betekenissen als zonde, ongerechtigheid, overtreding, enz.

Achtergrond:

In het OT duidt ‘wetteloos’ op het overtreden van Gods Wet.; daarmee is het vrijwel synoniem met goddeloos. Een ‘wetteloze’ stoort zich niet aan Gods geboden en leeft naar eigen maatstaven. We vinden dit vooral in Psalmen, als de schrijver treurt over wie Gods Wet overtreden, en Spreuken, die ons vermanen dat nu juist niet te doen. En bij de profeten, vooral Jesaja en Ezechiël, die veel hebben te vertellen over de wetteloosheid van het volk die zal leiden tot de ballingschap.

In het NT komt het begrip slechts beperkt voor, maar ook daar vooral voor overtreders van Gods Wet. Soms slaat het echter op heidenen. Niet zozeer omdat zij Gods Wet overtreden, maar omdat zij die niet ‘bezitten’. Paulus’ schrijft: “Ik ben voor hun die onder de wet staan (Joden), geworden als onder de wet om hen, die onder de wet staan, te winnen; hun, die zonder wet (anomos, heidenen) zijn, ben ik geworden als anomos (als heiden) –  hoewel zelf niet anomos (geen heiden) – om hen, die zonder wet (anomos) zijn, te winnen” (1 Kor. 9:20-21, NBG’51). De andere keer dat we het zo vinden, is wanneer Petrus tot de menigte in de tempel zegt dat zij Jezus ‘door heidenen (anomoi) hebben laten kruisigen en doden’ (Hand. 2:23).

Als het over Joden gaat, slaat het steeds op zondaars. De ene keer op zondaars die hun zonde belijden, en daarop vergiffenis ontvangen, de andere keer op mensen die zich aan Gods wetten niets gelegen laten liggen en willens en wetens hun eigen gang gaan, of die alleen maar in uiterlijke schijn godsdienstig zijn: “Zo lijken ook jullie uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting (anomia) zijn” (Matt. 23:28). Als het om de toekomst gaat, spreekt het van geloofsafval: “Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid (anomia) toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen” (Matt 24:11-12). En bij het oordeel beschrijft het hen die daar worden verworpen, als mensen die onvoldoende serieus zijn geweest: “Ik heb u nooit gekend … gij werkers der wetteloosheid” (Matt. 7:23, NBG’51).

En dan is er nog die ‘wetteloze mens’, “die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is” (2 Tess. 2:4, NBG’51). Uit het voorgaande moet duidelijk zijn dat we voor wetteloos óf ‘goddeloos’ moeten lezen, óf ‘heidens’ (of beide). In de werkelijkheid van Paulus dagen was hij de Romeinse keizer (eerst Caligula, later Nero), die als een god aanbeden moest worden, en die daarom het voornemen had een beeld van zichzelf in de tempel te Jeruzalem te laten plaatsen. In Caligula’s dagen had een verstandige Romeinse gouverneur dat weten tegen te houden (vs 6), maar in Nero’s dagen lagen de zaken anders. Dat leidde uiteindelijk tot de Joodse opstand in het jaar 67, die uitliep op de verwoesting van de tempel door de Romeinen in 70. Maar in de symbolische toepassing is hij iedere ‘schijn-gelovige’ die voor zichzelf een ‘beeld’ opricht in de geestelijke tempel (de gemeente) om zo zijn intellect (zijn eigen ideeën) te laten aanbidden boven die van God.

Anomos in de concordantie:

Het Hebreeuwse rasha/risha komt in het OT ruim 260x voor, vooral in Psalmen en Spreuken (ca. 160x), bij de profeten, vooral Ezechiël, (ruim 50x) en Job (26x). In Spreuken is het in de Septuaginta echter maar 10x vertaald met anomos en anomia. Omgekeerd komen deze Griekse woorden in Jesaja en Ezechiël resp. juist vaker voor, als vertaling van andere Hebreeuwse woorden.

In het NT komen anomos en anomia 25x voor. De NBG’51 vertaalt het meestal met iets als wetteloos(heid), maar soms met zonde of ongerechtigheid, en 2x met misdadiger. De NBV vertaalt het gewoonlijk ook zo, maar wat vaker met zonde of zondigen, 2x met onrecht en 1x met heiden.

Anomos – de misdadigers aan het kruis

De twee mannen die met Jezus gekruisigd werden, worden in de verschillende Evangeliën verschillend aangeduid. Matteüs en Markus noemen ze lèstai (rovers, mensen die leven van onrechtmatig verkregen inkomsten), Lukas noemt ze kakourgoi (misda-digers, mensen die slechte dingen doen) en Johannes duidt ze simpelweg aan als ‘anderen’. De Statenvertaling vertaalt lèstai ten onrechte met moordenaars, maar kakourgoi heel letterlijk met ‘kwaaddoeners’. Maar Lukas laat Jezus in de bovenzaal zeggen: “Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in vervulling moet gaan: En Hij is onder demisdadigers gerekend” (Luk. 22:37, NBG’51). En het woord dat Hij gebruikt is anomos, wat de NBV daarom terecht vertaalt met wettelozen. Jezus citeert hier Jesaja (53:12), die in de Septuaginta letterlijk zo leest. Het Hebreeuws heeft daar pasha = (wets)overtreder. De werkelijkheid was waarschijnlijk dat deze mensen vrijheidsstrijders waren, die in handen van de Romeinen waren gevallen. Maar in het verhaal staan ze model voor de mens die Gods wetten heeft overtreden en daarvoor moet sterven, terwijl die ene mens die nooit Gods geboden heeft overtreden op dezelfde wijze met hen sterft, als was Hij één van hen. Maar die aan zijn rechterhand ontvangt vergiffenis en leven, terwijl die aan zijn linkerhand verloren gaat (vgl. Matt. 25:34,41).

Boekbesprekingen

Prediker 12:12 – Wees gewaarschuwd Mijn Zoon ; er komt geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen ervan is afmattend voor het lichaam ! (GNB)

De 13 Satanische Bloedlijnen – Wegbereiders van de Antichrist


de_13_satanische_bloedlijnen.jpgDit boek is gevaarlijk om meerdere redenen. Anders dan in populaire New age thrillers en romans voert Robin de Ruiter ons langs een diep verborgen spoor in de feitelijke geschiedenis van de wereld. Slechts weinig historici zijn hiervan op de hoogte. Daarmee herschrijft de auteur onze wereldgeschiedenis vanaf het vroege Christendom tot op de dag van vandaag. Het gaat niet zo goed met deze aarde. Het gaat ook niet zo goed met de mondiale verhoudingen tussen vele landen. Maar wat is de echte reden hiervan?

Bestsellers veroveren de wereld en leidden ons op een dwaalspoor naar een bloedlijn die ons regelrecht naar de Antichrist voert. Robin de Ruiter ontmaskert nauwkeurig deze occulte bloedlijn welke teruggaat tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan. Vanaf de stamvader van de stam “Dan” uit het Oude Testament tot aan de huidige politieke wereldleiders, ontsluiert Robin de Ruiter de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de Illuminati.

Gelooft u in het bestaan van de duivel? Of denkt u dat de duivel slechts een product is van bijgeloof en menselijke fantasie? Bestaat er werkelijk een gepersonifieerde boze geest, die zich ‘Satan’ noemt? Wanneer u niet gelooft in het bestaan van de duivel, dan mag het u verbazen dat de dertien machtigste families van deze wereld dat wel doen. De leden van deze exclusieve familiedynastieën, ook wel de 13 satanische bloedlijnen genaamd, behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld. Zij beschouwen de duivel als hun enige en ware ‘God’. De basis van deze satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom Satans volgelingen de gehele mensheid in een antichristelijke Wereldorde proberen te bewegen.

Zolang onze machtselite de duivel als hun god beschouwt en gelooft, dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan. Deze geplande satanische werelddictatuur is het rijk van de in de Bijbel voorspelde heerschappij van de Antichrist.

De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de Antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen. Met behulp van netwerken, geld en geweld heeft deze elitaire machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de macht weten binnen te dringen om van daaruit de wereldgeschiedenis te manipuleren.

De rebelse macht van de duivel beheerst en ontwricht de geschiedenis van de mensheid al vanaf het begin. Via politieke macht heeft Satan zijn invloed stevig over de hele wereld verankerd. Zijn heerschappij en macht kan de duivel echter niet zelf als ‘zichtbare persoon’ uitoefenen; voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Hij bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. Met hun instelling en hulp weet Satan op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden. Zijn aanbidding speelt daarbij een grote rol en het maakt hem niet uit welke naam de mensen hem daarin geven: Horus, Leviathan, Abbadon. Baphomet, Seth of Lucifer, het is hem allemaal om het even.

In de loop der tijden heeft Satan zijn net over de gehele aarde gespannen en reiken zijn vangarmen tot in elk bereik van het menselijk bestaan. Zijn duivelse praktijken raken ieder van ons. Satan heeft een immense organisatie opgebouwd, waarin de mensheid met succes gemanipuleerd en voorbereid wordt op zijn op handen zijnde wereldheerschappij.

Op alle terreinen van het menselijk bestaan, waarin invloed uitgeoefend kan worden, is de satansmacht terug te vinden. Religie, politiek, opvoeding, de financiële wereld, de massamedia, ja zelfs de wetenschap ontkomt niet aan de macht van het Kwaad! De machthebbers van deze wereld oefenen hun gezag uit via bewust opgezette machts- en commandostructuren. Iedere dag geven ze hun bevelen aan verschillende groepen en personen door, zoals aan bijvoorbeeld politici, geheime diensten, religieuze sekten, kerken, huurmoordenaars en vele anderen. Daarnaast controleren zij o.a. de maffia, de Yakuza in Japan, de triades in China en de drugskartels in Zuid-Amerika. De macht van Satan reikt tot alle hoeken van de aarde!

Al gedurende vele tientallen jaren waarschuwen waakzame christenen ons voor het ontstaan van een wereldomvattende slavenstaat, waarin de tegenstander van God de heerserkroon zal dragen. Wat door velen van ons aanvankelijk als bedenksel en bijgeloof afgedaan werd, krijgt echter voor onze ogen steeds meer vorm. Alles, wat de Bijbel gezegd heeft over het einde der tijden, vervult zich overal om ons heen. In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die altijd gekend hebben, om ons heen afbrokkelen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001, danst het gehele mensengeslacht op de rand van de vulkaan! Binnen afzienbare tijd zal de gehele mensheid tot slavernij en ondergang gedoemd zijn! Wij zullen dan een tijdperk ingaan, waarin de massa van de mensheid uitsluitend nog als slaven van een satanische machtselite zal dienen.

Wie de Bijbel leest, ontdekt wat de oorzaken van de huidige chaos in de wereld zijn. De Bijbel is van essentieel belang omdat wij in de dringendste tijd van de menselijke geschiedenis leven. Een tijd vergelijkbaar met die van Noach (Mattheüs 24:37). De Bijbel spreekt over de tijd waarin wij leven als de tijd van het einde of de laatste dagen (Daniel 11:40; 2 Timótheüs 3:1).

Dit boek – uitgegeven in meer dan 40 landen – is een van de meest spraakmakende publicaties over de Antichrist en zijn duivelse organisatie, zijn doelen, zijn werkwijze en zijn herkomst.

Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in De 13 Satanische Bloedlijnen – De Wegbereiders van de Antichrist zal niemand ooit vergeten. Gelukkig bestaat er een oplossing …

Paperback : 318 pagina’s
ISBN : 90-801623-4-5
Prijs : € 22,00

Ook verkrijgbaar in het Duits, Turks, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Frans.

Inmiddels is het vervolg op dit boek klaar en verschijnt DV in Juli 2008
Titel : De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, de erfenis van de 13 satanische bloedlijnen.
Luxe Gebonden Uitgave : 432 pagina’s
ISBN : 978-90-801623-9-6
Prijs : € 34.90

De Protocollen van de Wijzen van Sion Ontsluierd


de_protocollen_van_zion_ontsluierd.jpg Dit boek ontmaskert een van de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis, die wij vandaag kennen onder de naam De Protocollen van de Wijzen van Sion. Volgens de extreemrechtse, revisionistische en antisemitische kringen handelen de Protocollen over een wereldwijde joodse samenzwering om de wereld te veroveren! Zij hebben als sofisme gediend een excuus te zijn om het joodse volk wereldwijd te vervolgen en te vermoorden. De Protocollen vormden de geestelijke munitie voor het Derde Rijk, waarmee de deur vaar de Holocaust werd geopend.

Volgens de heersende wereldopinie zijn de Protocollen een antisemitische vervalsing. De bewering echter dat de Protocollen antisemitisch zouden zijn, is absolute onzin. In werkelijkheid staat er in de Protocollen geen kwaad woord over of tegen het joodse volk. Iedereen die het de Protocollen gelezen heeft, weet dat! Wie het boek dan toch als zodanig bestempelt, heeft het óf niet goed gelezen óf is een naïef en gehersenspoeld kind van de tijdgeest.

Feit is dat in De Protocollen van de Wijzen van Sion met minachting over niet-joden wordt gesproken. Daarnaast beschrijven de Protocollen het plan om de bestaande overheden te vervangen door een supermacht, die middels een schrikbewind de gehele wereld zal regeren. In de Protocollen wordt zeer precies beschreven hoe vooraanstaande joodse leiders in het algemeen in zo veel mogelijk landen samenwerken, om de maatschappelijke orde in die landen te verzwakken en te ondergraven, om zo de wereld voor een joodse wereldheerschappij voor te bereiden. Velen die de Protocollen gelezen hebben, uiten dan ook de beschuldiging dat deze van joodse oorsprong zijn.

In dit boek rekent de auteur voor eens en altijd af met de beschuldigingen tegen de joden als zijnde de publicisten van de Protocollen. Het joodse volk heeft part noch deel aan het ontstaan van de Protocollen. Ook hebben zij zeer zeker niets met een joodse samenzwering te maken! Teksten die duiden op een joodse oorsprong of joodse samenzwering, kwamen niet voor in de oorspronkelijke tekst van de Protocollen. De oorspronkelijke tekst van de Protocollen is zodanig bewerkt om daarmee de lezers te doen geloven dat er een wereldwijde joodse samenzwering zou bestaan die ten doel heeft de wereldheerschappij te verwerven. Door het invoegen van bepaalde woorden en teksten werd de mogelijkheid gecreëerd om het joodse volk bloot te stellen aan de meest gruwelijke vervolgingen. Ook tegenwoordig worden de Protocollen nog steeds voor antisemitische doeleinden gebruikt!

Om de steeds weer opnieuw oplaaiende vervolgingen een halt toe te roepen hebben in de loop van de tijd veel joodse intellectuelen geprobeerd duidelijk te maken dat de Protocollen een mystificatie waren. In een poging de aandacht van het grote publiek van de Protocollen af te leiden, wordt steeds maar weer beweerd dat het hier om een vervalst geschrift gaat. Daarnaast spreekt men van een verfoeilijk antisemitisch werk en van plagiaat.

Al meer dan honderd jaar wordt geprobeerd de authenticiteit van de Protocollen te bestrijden en al die tijd is de strategie niet gewijzigd. Talloze liters inkt zijn inmiddels over ontelbare hoeveelheden papier gegoten om de zogenaamde vervalsing op alle fronten radicaal af te wijzen. De vaak irreële aantijgingen kunnen echter niet met waterdichte argumenten worden weerlegd. Dat ligt niet alleen aan de wetenschappelijk gezien weinig overtuigende bewijzen van de tegenstanders van de Protocollen, maar veel meer aan het feit dat de akelig nauwkeurig gedane voorspellingen in het geschrift omtrent het verloop van de wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw grotendeels bewaarheid zijn geworden.

Het echte bewijs omtrent de authenticiteit of vervalsing van de Protocollen ligt niet in datgene wat de tegenstanders van het geschrift beweren. Het werkelijk bewijs wordt geleverd door de inhoud van de Protocollen zelf en de dodelijke precisie van hun oekomstvoorspellingen. Een nauwkeurige bestudering van alle Protocollen toont aan dat de vraag naar de echtheid van het geschrift een absurde vraag is. Wanneer men namelijk het tijdsstip, waarop de Protocollen opgeschreven werden, in ogenschouw neemt, moet men, wanneer het om een vervalsing gaat, vaststellen dat de auteur een fout beroep gekozen had. Hij had dan namelijk profeet moeten worden.

De Protocollen bevatten een exact programma dat onverbiddelijk ten uitvoer is gekomen. De schrijver van de Protocollen moet een fantastische profeet geweest zijn die ruim een eeuw geleden de volgende gebeurtenissen intuïtief heeft zien aankomen: de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van veel Europese adel en monarchieën, de bewapeningswedloop en zelfs de oprichting van een internationale politiemacht (de Blauwhelmen).

Bedenk wel dat deze voorspellingen aan het eind van de 19e eeuw gedaan werden!
De onbekende auteur van de Protocollen voorspelde ook de volgende ontwikkelingen : toenemende jeugdcriminaliteit, de invoering van moreel verwerpelijke ideologieën zoals het liberalisme, een verder moreel verval, vergaande verseksualisering van de samenleving, de ontwikkeling van de pornografie welke inmiddels tot een grootschalige industrie is uitgegroeid, de zogenaamde hulp aan de Derde Wereld, de controle van de staat over de opvoeding en de daaruit voortvloeiende beperking voor particulier onderwijs, de legalisering van abortus, de manipulatie door de media en het feit dat in het dagelijks leven met terreur rekening dient te worden gehouden.

Wie zich werkelijk in de Protocollen verdiept, kan amper geloven dat de anonieme auteur ervan een vervalser was. Het lijkt er namelijk veel meer op dat we te maken hebben met iemand die goed op de hoogte was van allerlei geheime plannen. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen. Leest men de Protocollen, dan wordt er een verbijsterende profetische waarheid geopenbaard.

Alleen met de waarheid kan men het antisemitisme bestrijden! Daarom is het van groot belang de werkelijke wortels van de Protocollen bloot te leggen.

Dat is dan ook het doel dat dit boek wil dienen: de strijd te ondersteunen tegen de valse beschuldiging dat de Protocollen van joodse oorsprong zouden zijn. Daarom is het een onvermijdelijkheid te bewijzen dat de voorspellingen van de Protocollen op grote schaal zijn uitgekomen. Door dit aan te tonen ontstaat de mogelijkheid de werkelijke machthebbers achter De Protocollen van de Wijzen van Sion te ontsluieren.

In dit boek wordt in de bijlage de Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.

Paperback : 316 pagina’s
ISBN 978-90-801623-7-2
Prijs : € 22,00

Overzicht van boeken van Robin de Ruiter | Meer informatie over Robin de Ruiter op Wikipedia