Ambassadeurs wereldwijd teruggeroepen

Op 4 Februari heeft Amerika, zonder dat er enige ruchtbaarheid aan is gegeven, al haar Ambassadeurs teruggeroepen voor een top conferentie.

In de hele geschiedenis van Amerika is dit nooit eerder voorgekomen. De reden is (helaas) vooralsnog onduidelijk.

Politico.com rapporteerde : “Ambassadeurs van vrijwel alle 260 V.S. Ambassades, Consulaten en andere posten in meer dan 180 landen werden verwacht een topconferentie bij te wonen in het State Departement”

De Hufftingtonpost.com vermeldde : “Staats Secretaris Hillary Rodham Clinton heeft een ongekende grootschalige ontmoeting van al haar V.S Ambassadeurs bijeengeroepen”

Lees het gehele engelstalige artikel op : modernsurvivalblog
(Saillant detail : In de film “Deep Impact” worden op zeker moment ook alle ambassadeurs teruggeroepen)

Meer bizarre ontmoetingen :

De Bilderberg Groep houd in April 2011 een geheime topontmoeting in Washington D.C.
Uiteraard zal onze eigen Koningin Beatrix vast ook één van de genodigden zijn.

Meer op : wellregulatedamericanmilitias.com

Het wordt overigens pas echt bizar als de elite der wereld zich stilletjes gaan terugtrekken, de schrift zegt in Openbaring 6:15-17 :
En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen; En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan ?