Contact Lens met “slimme Chip”

En (alweer) maakt Google een stap voorwaarts in het produceren van artikelen waarin een chip de dienst uitmaakt. Uiteraard brengen alle reguliere nieuwsmedia dit nieuws als iets heel erg positiefs. Wie ziet er nu niet alleen maar voordelen in allerlei handige hulpjes met ingebouwde chips die de dienst uitmaken. Prachtig toch ?

Ditmaal gaat het om een contact lens met ingebouwde microchip die voor medische doeleinden gebruikt kan worden, het eerste prototype scant via het traanvocht het bloedsuikerspiegel zodat dit mensen met diabetes kan helpen. Hier kan iedereen toch alleen maar voor zijn ?

Of zien we hier een ontwikkeling die wel eens een enorme duistere keerzijde kan gaan krijgen ?

 

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. (Openbaring 13:16-18 (Statenvertaling (Dutch))

EU-hof advies: Vingerafdruk in paspoort mag

Welke toekomst...

Vingerafdrukken in het Europees biometrisch paspoort zijn geen schending van de privacy. Dat concludeert een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie donderdag. Het is de eerste keer dat het EU-hof zich buigt over het Europees biometrisch paspoort, aldus een zegsman.

View original post 297 woorden meer

SEPA de nieuwe standaard voor betalen.

Misschien heb je er al van gehoord. We krijgen er allemaal vanaf februari 2014 mee te maken: SEPA. SEPA is het betaalsysteem waarmee binnen Europa euro’s kunnen worden gepind, betaald en geïncasseerd. Het staat voor Single Euro Payments Area. De naam zegt het al: één systeem voor alle Europese betalingen.

Wie heeft dit bedacht en waarom?
SEPA is een volgende stap naar Europa als eenheid. In 2002 werd Europa versterkt door één munteenheid te introduceren: de euro. Twaalf jaar later wordt ook de digitale financiële markt vereuropeest door middel van SEPA.

De Europese Raad heeft samen met het Europese Parlement, de volksvertegenwoordiger van de Europese Unie, een verordening opgesteld. Hierin staat dat na 1 februari 2014 geen nationale overschrijvingen en incasso’s meer mogen worden gebruikt. Vanaf dan kun je als consument of als bedrijf alleen nog maar betalen of incasseren via het nieuwe Europese systeem. Dit is in het leven geroepen om betalingen in euro’s binnen Europa zo snel, veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen en de grenzen tussen Europese landen te verkleinen. Het geeft de mogelijkheid om digitaal te betalen of incasseren bij wie dan ook, waar dan ook in Europa via een betaalrekening of credit card.

Wat gaat er nu precies veranderen?
Degenen die Internetbankieren is het wellicht al opgevallen dat je niet meer het vertrouwde 9-cijferige bankrekeningnummer kunt gebruiken, maar een IBAN-nummer nodig hebt. Iedereen krijgt, of heeft al zo’n Europees betaalrekeningnummer. Daarmee kun je leveranciers in alle 32 Eurolanden (waaronder Nederland) machtigen om geld van jouw rekening af te schrijven. Nu kennen we eigenlijk alleen nog de Nederlandse incasso en het houden van een aparte rekening in het buitenland. Straks kunnen ook buitenlandse leveranciers na jouw toestemming incasseren, zonder dat je hier aparte rekeningen voor nodig hebt. Wel zo handig dat overzicht.

Bron : MSN – Referentie Artikel : IBAN aanleiding voor nieuwe problemen met ID plicht banken.

H/T : Openbaring.org

Een “duivels” bankbiljet

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Aan de linkerzijde onderaan 6 schelpen waarvan één in de vorm van een omgekeerde 6, in het midden een vingerafdruk met specifieke biometrische kenmerken aangegeven door gele stippen. Aan de rechterzijde onder de hals van Koningin Elizabeth 8 zessen !

Vr. Gr. Pineut

Op weg naar het Teken van het Beest !

Het leek allemaal zo mooi. Met de nieuwe pinpas zou het skimmen tot het verleden gaan behoren. Het wordt dus hoog tijd om alle inwoners v/d wereld te voorzien van een geimplanteerde RfiD Chip !

Het leek allemaal zo mooi. Al die nieuwe betaalsystemen. Het is kennelijk hoog tijd om alle inwoners v/d wereld te voorzien van een geimplanteerde RfiD Chip ?

Er is veel discussie onder economen wat echt geld is. Voor de een moet het een tastbaar goed zijn zoals goud, voor de ander zijn papieren bankbiljetten en munten de enige vorm van geld. Tegenwoordig zorgt de technologische revolutie ervoor dat geld niet meer is dan een digitaal gegeven van nullen en enen. Is de wereld op weg naar een geldsysteem zonder cash ? Volgens Pragcap wel.

Vandaag wordt geld bijna volledig gecreëerd door de banken en wordt het elektronisch bijgehouden binnen een betalingssysteem dat ze zelf controleren en waar iedereen, die er gebruik van wil/moet maken, lid van moet zijn. De overheid treedt op als een grote verdeler van elektronische deposito’s.

In de Verenigde Staten gebeuren nog maar 27% van alle transacties in cash, 50 jaar geleden was dit nog 80%. Transacties met krediet- en debetkaarten nemen al 60% van alle transacties in beslag. Het aantal cashtransacties is nog vrij groot, maar de waarde ervan vermindert snel doordat cashtransacties voornamelijk gebruikt worden voor kleine bedragen. In Zweden gebeurt nog maar 3% van alle transacties in cash.

Door technologische innovatie worden we steeds afhankelijker van elektronische transacties in een systeem dat door de banken zelf gereguleerd wordt. De banken domineren het geld. Inmiddels door de crisis beginnen steeds meer mensen dit in te zien, zelfs mensen die nooit iets van economie begrepen. Dat laatste komt natuurlijk mede doordat men door de gebeurtenissen in Cyprus nu beter dan voorheen begrijpen dat de staat via de banken op digitale wijze geld kan afnemen.

Een enge ontwikkeling die volgens Christenen er overduidelijk op wijst dat we nu meer dan voorheen heel snel op weg zijn naar het wereldrijk van “Het Beest” zoals dat in Gods Woord is beschreven. Op weg naar één wereldrijk met één leider met één manier van betalen. Het Teken van Het Beest !

Referentie Artikel op Geen Nieuws : De langzame ban op contant geld

IBAN aanleiding voor nieuwe problemen met ID plicht banken.

IBAN – SATAN

Tussen 2005 en 2008 voerden de grote banken in Nederland, zonder wettelijke basis, een grootscheepse her-identificatieactie waarbij miljoenen klanten een oproep kregen om zich opnieuw te identificeren bij de bank en daar een kopie of scan van hun geldige identiteitsbewijs te laten maken.

Vanaf april 2011 begon de Rabobank opnieuw duizenden klanten aan te schrijven en telefonisch op te roepen dat men verplicht zou zijn om zich aan de balie opnieuw te komen laten identificeren met een geldig paspoort of ID-bewijs. Hierbij bleek het te gaan om een interne Rabo actie om de eigen administratie op orde te brengen.

Vanaf zomer 2012 zijn de banken gestart met de uitgifte van betaalpassen met daarop het nieuw in te voeren internationale IBAN rekeningnummer. En met de uitgifte van deze nieuwe betaalpassen ontstaan opnieuw problemen betreffende de identificatieplicht.

Alle Nederlandse bankrekeningnummers worden automatisch omgezet naar een nieuw International Bank Account Number (IBAN) systeem. In tegenstelling tot de Bank Identifier Code (BIC) voorheen aangeduid als SWIFT adres) verwijst het IBAN niet naar een bepaalde bank maar naar een individuele bankrekening.
Het IBAN is geen nieuw nummer maar een uitbreiding van het oorspronkelijke huidige rekeningnummer vooraf gegaan door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. U vindt dit nummer al op uw bankafschrift of de site van uw bank. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens. Alleen het controlegetal is echt nieuw.

Steeds meer bedrijven, organisaties en overheden gaan de komende overgangsjaren met IBAN werken. Vanaf 1 februari 2014 moeten alle 32 landen binnen SEPA (Single Euro Payments Area) over zijn op IBAN en wordt voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende betalingen alleen nog met dit rekeningnummer gewerkt. Informatie zie…
Vanaf zomer 2012 zijn de banken gestart met de uitgifte van betaalpassen met daarop de IBAN. Op termijn krijgt iedereen, afhankelijk van de vervaldatum van de huidige betaalpas een nieuwe IBAN- betaalpas.

En met de uitgifte van deze nieuwe betaalpassen ontstaan opnieuw problemen betreffende de identificatieplicht. Voor het afhalen/activeren van de nieuwe bankpassen wordt door het bankpersoneel aan de balie namelijk automatisch om een geldig identiteitsbewijs gevraagd. ING gaat zelfs zover dat ze van de klant eisen dat deze opnieuw een kopie of scan van het momenteel huidige identiteitsbewijs laten maken, onder bedreiging van het anders vernietigen van de nieuw aangemaakte bankpas.

Opnieuw worden Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht en Burgerrechtenvereniging Vrijbit geconfronteerd met vragen over de rechtmatigheid hiervan en advies gevraagd door mensen die geen geldig identiteitsbewijs willen of kunnen tonen. Bijvoorbeeld omdat de overheid hen al jaren een paspoort of ID-kaart weigert te verstrekken omdat ze bezwaar maken tegen het moeten afgeven van hun biometrische kenmerken (vingerafdruk en scan van gezichtsopname).

In dit geval betekent het dat enerzijds de banken het wettelijk recht hebben om bij de afgifte of activering van een bankpas aan de hand van een geldig identiteitsbewijs te verifiëren of ze de dienst wel aan de juiste persoon verlenen. Maar dat laat onverlet dat de bank, in geval het niet om nieuwe klanten gaat geen wettelijke plicht hebben om een verlopen identiteitsbewijs als legitimatie te weigeren. Iedere bank heeft volgens de toezichthouder de Nederlandse Bank een eigen beoordelingsruimte, mits maar duidelijk is dat men ervoor zorgt dat er geen falsificaties plaatsvinden waarbij mensen zich voor een ander uitgeven.

Dat betekent dus, net als in eerdere kwesties, dat het een bank, of een semi-zelfstandig bankrayon, vrij staat om te bepalen dat in individuele gevallen van een klant ook met een verlopen of alternatief identificatiebewijs onomstotelijk de juiste identiteit kan worden vastgesteld.

Zo’n regeling kan men uiteraard niet treffen met de eerste de beste dienstdoende aan de balie, die opdracht heeft om geldige identificatie te eisen, maar wel met de leidinggevenden. Vandaar dat we mensen die zich met een verlopen identiteitsbewijs willen kunnen legitimeren, dat zij gerechtigd zijn om de op hun naam staande bankpas als óude’ klant van de bank in ontvangst te nemen, aanraden om hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur van de bank waar zij een contract mee hebben.

Daarbij is het raadzaam om in de aanvraag aan te geven waarom men een alternatieve regeling wenst.
En om heel duidelijk te stellen dat er sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst tussen de bank en de klant. En dat het in dit geval gaat om een contract waarvan de bank-partij eenzijdig via een tussentijdse aanvullende regeling een wijziging wil doorvoeren.

Als de klant zich bij het afsluiten van dit contract vooraf volgens wettelijk voorschrift heeft laten identificeren en de daartoe voorgeschreven gegevens in de bankadministratie heeft laten vastleggen, kan men daaraan het recht ontlenen dat de bank niet eenzijdig zomaar (in dit geval vanwege de aanpassing aan een nieuw EU betaalsysteem) aanvullende eisen mag gaan stellen aan bestaande klanten.
Bij een rechtsgeldig afgesloten overeenkomst mag de zakenpartner haar ‘oude’klanten hooguit verzoeken om medewerking te verlenen aan een her-identificatie. Indien de klant aan de bank kenbaar maakt hier bezwaar tegen te maken en/of niet aan te kunnen voldoen, mag de bank geen bankrekening gaan blokkeren, klanten uitsluiten van dienstverlening of bankpassen gaan vernietigen. Dat zou namelijk als contractbreuk eenvoudigweg een vorm van strafbaar handelen vormen. Een ernstig strafbaar feit, wat des te zwaarder weegt wanneer dit gepleegd wordt door een financiële instelling. Klanten zulke sancties in het vooruitzicht stellen is ook strafbaar. Zowel als misleiding waar klanten verkeerde informatie wordt voor geschoteld als vorm van pure bedreiging.

Banken hebben voldoende juristen in dienst om dit aan hun eigen directie duidelijk te maken. En omdat de Nederlandsche Bank als toezichthouder op de financiële dienstverlening helder is over de eigen beoordelingsruimte die banken toekomt met betrekking tot de wijze waarop wordt voldaan aan de identificatieplicht, staat juridisch de bank niets in de weg om een regeling te treffen waarbij men de klant tegemoet komt met een alternatieve regeling. Als stok achter de deur kan een bank die zich tegenover klanten schuldig maakt aan een onfatsoenlijke bejegening van haar klanten ook hierop aangepakt worden door de Autoriteit Financiële Dienstverlening.

Naar verwachting zal de bank dan ook dit keer het bij volhardende klanten zeker geen contractbreuk plegen maar samen met de klant tot een alternatieve oplossing zien te komen. Daarbij valt ook dit keer te denken aan een regeling, analoog aan de bepalingen van de Kieswet, waarbij dat iemand ook met een 5- jaar verlopen paspoort of ID-kaart aan de ID-plicht mag voldoen, of met een verlopen pas waarmee men zich in het verleden volgens de bankadministratie heeft geïdentificeerd.
De ervaring leert dat het raadzaam is om uitsluitend schriftelijk over zulke kwesties te communiceren, zodat men het bewijs in handen heeft om zo nodig te kunnen weerleggen dat men niet gereageerd zou hebben op aanzeggingen van de bank ( een nagenoeg standaard verwijt wat bezwaarden in eerste instantie kunnen verwachten). Stuur dit soort post altijd aan de directie, en zorg ervoor om ook van de eigen brieven een kopie te bewaren.
De ervaring leert eveneens dat men zich niet gelijk moet laten ontmoedigen als de bank ook tijdens een lopende klachtenprocedure nog maanden brieven blijft sturen dat u nooit reageerde.(vraag hiervoor wel standvastig rectificatie en verontschuldigingen voor het lastigvallen!).

Het kan geen kwaad om de Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Marken, College Bescherming Persoonsgegevens en betrokken burgerrechtenorganisaties als Vrijbit en Meldpunt Misbruik ID-plicht middels kopieën in kennis te stellen en/of om hulp/ondersteuning te vragen.

Een bank die nu de invoering van het IBAN gebruikt om alsnog een kleurenscan van uw paspoort of ID-kaart vast te leggen is onwettig bezig, tenzij u daar vooraf ondubbelzinnig toestemming voor heeft verleend; en zolang u geen belastingplichtige diensten afneemt mag ook niet van de klant eisen dat dienst gezichtsopname en BSN in de administratie worden vastgelegd.

LET OP: Alles wat voorheen in zake de eerdere identificatierondes van de banken is uitgelegd door het Meldpunt Misbruik ID-plicht over de wijze waarop uw gegevens mogen worden vastgelegd in de bankadministratie ( respectievelijk op grond van de AWR of Wfft) blijf ongewijzigd van kracht.

Zie artikel ‘heridentificatie banken in drie bedrijven’of uitgebreid dossier her- identificatieacties banken” op id-nee.nl

Bron : Vrijbit | Referentie Artikel : De eerste officiële RFiD TV Advertentie

Een merkteken voor iedereen !

Biometrische identificatie houdt in, dat unieke lichaamskenmerken als vingerpatronen of gelaatskenmerken worden gebruikt voor identificatie. Deze identificatietechnologie werd aan het eind van de negentiger jaren geïntroduceerd. Onze overheid onderkende hoe ingrijpend dit zou zijn en nam in 2000 het initiatief voor het Publiek Debat Biometrie. Uitgangspunt was het rapport At Face Value, opgesteld door de Registratiekamer (thans CBP) en TNO, waarin de voor- en nadelen evenwichtig werden benoemd. Zorg was er vooral over het feit dat biometrische gegevens kunnen worden gemeten zonder dat men dit weet, bijvoorbeeld bij gezichts- en stemherkenning. Een jaar na het debat vond ‘Nine-eleven’ plaats. In het spanningsveld dat toen ontstond tussen rechtshandhaving en privacybescherming, moest de privacy het afleggen. Bestrijding van criminaliteit, met name identiteitsfraude, kreeg topprioriteit. Een veelgehoorde cliché-uitdrukking toen was dat: ‘wie niets te verbergen heeft, ook niets heeft te vrezen’.

Cybercrime

We zijn nu ruim een decennium verder en de overheid verstrekt alleen nog paspoorten voorzien van een chip met ‘vingerafdrukken’ en gezichtskenmerken. Binnen enkele jaren zullen we worden overspoeld met biometrische pasjes in andere maatschappelijke sectoren, zoals de zorg. Aan de zorgen die in 2000 bestonden over deze ontwikkeling kunnen nieuwe worden toegevoegd, zoals de sterke groei van computercriminaliteit (cybercrime). In toenemende mate worden we geconfronteerd met misbruik van informatie en computercriminelen die bestanden met gevoelige informatie hacken. Het was voor de Tweede Kamer een belangrijke reden om de landelijke databank met biometrische paspoortgegevens af te blazen. Ook onze Kamerleden kregen door dat een gestolen wachtwoord kan worden vervangen, maar unieke lichaamskenmerken niet, waardoor identiteitsfraude een slachtoffer levenslang kan achtervolgen.

De meetbare mens

Onlangs verscheen een alarmerende publicatie op de website van Computerworld, een bron die geen zweverigheid of vooringenomenheid kan worden verweten. Auteur Bill Snyder, die in het verleden al alarm sloeg over de gezichtsherkenningsfunctie van Facebook, wees op gedegen onderzoek dat uitwees dat gezichtsherkenning succesvol kan worden gekoppeld aan een uniek persoonsnummer (hier BSN). De FBI werkt inmiddels aan een dergelijk systeem. Het unieke persoonsnummer fungeert als een soort ‘zoeksleutel’ en maakt het mogelijk om op universeel niveau informatie te koppelen aan personen. Thans gebeurt, waarvoor in 2000 al door deskundigen was gewaarschuwd. De auteur citeert Ryan Calo, privacydirecteur van het Stanford Centrum voor Internet en Samenleving: ‘Gezichtsherkenning maakt korte metten met de veronderstelling dat ons uiterlijk niets zegt over onze identiteit; het maakt van ons gezicht een naamplaatje’.

Openbaring

In Openbaring 13:11-18 wordt verwezen naar een universeel machtssysteem, dat burgers kan manipuleren en uitsluiten van het economische en sociale verkeer. Door de eeuwen heen kon dit Bijbelgedeelte rekenen op kritiek van theologen en anderen. Het zou volgens hen onmogelijk zijn om een dergelijk wereldomvattend controle- en identificatiesysteem operationeel te maken. Nu blijkt dat het technologisch haalbaar is. Treffend voorbeeld is India, waar in 2010/2011 in tijdsbestek van anderhalf jaar, de totale volwassen bevolking werd geregistreerd en voorzien van een biometrische identiteitskaart. Nu moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie kunnen worden gekoppeld aan een uniek persoonsnummer, is de verwezenlijking van een universeel ‘merkteken’ waarover de Bijbel ons leert, geen fictie meer maar werkelijkheid.

Met het scannen van 2.4 miljard ogen, probeerd India de armen deelgenoot te maken aan groei.

Een landarbeider kijkt in een iris scanner in New Delhi in een eerste poging om elke Indiaase indentiteit officieel te registreren als een individu.

Kaldari, India – Ankaji Bhai Ganger, een 49 jaar oude landarbeider, stond in de rij in dit afgelegen dorp om voor de eerste keer in zijn leven in de zachte gloed van een computer scherm te kijken. Zijn naam, geboortejaar en adres werden geregistreerd.

Een medewerker begeleidde zijn ruwe vingers naar het glimmende groene oppervlak van een scanner om zijn vingerafdrukken te registreren. Daarna keek hij in een iris scanner als een verrekijker die het unieke patroon van zijn ogen registreerde.

Tezamen met al deze gegevens werd er een 12 cijferig nummer aan Mr. Gangar toegekend, het eerste officiele bewijs van zijn bestaan. Hij kan het nummer, samen met zijn duimafdruk gebruiken om zichzelf in het hele land te kunnen indentificeren ! Het zal hem toegang verschaffen tot sociale uitkeringen, het openen van een bank rekening of om een mobiele telefoon te kunnen verkrijgen ver weg van zijn dorp. Iets wat voor heel veel mensen nog steeds onmogelijk is in India.

Lees het volledige Engelstalige 4 pagina tellende artikel in de New York Times

McDonald’s vervangt caissières door touchscreens.

McDonald’s vervangt in Europa de caissières van het fastfoodketen voor computers met een touchscreen. De bestelling en de betaling worden nu met één druk op de knop geregeld.

Kort geleden werden er in de Verenigde Staten nog 62.000 werknemers aangenomen bij McDonald’s, maar in Europa gaat een groot aantal werknemers verdwijnen door de komst van 7.000 nieuwe computers.

Hoeveel werknemers uiteindelijk hun baan verliezen bij het fastfoodketen is nog niet bekend, al is wel duidelijk dat het er meer zullen zijn dan het aantal computers dat ze zal vervangen.

Inzicht
In een interview met Financial Times liet Steve Eastbrook, McDonald’s Europe President, weten dat het systeem een goudmijn aan gegevens zal opleveren. Voor de fastfoodketen betekent dit dat zij zullen weten waar elke Big Mac, milkshake of doosje kipnuggets naartoe gaat.

De klant ziet het voordeel volgens Eastwood in de berekening van het calorieënaantal dat naar binnen wordt gewerkt door de desbetreffende klant bij McDonald’s. Zijn letterlijke woorden: ‘This could be a real shocker.’ Uw pas voor een Big Mac.

Bij de nieuwe apparaten is het niet meer mogelijk contact te betalen. Dit gaat allemaal met de creditcard of met de pinpas. Een grote reden voor deze verandering is dat de fastfoodketen met de tijd mee wil gaan. Op deze manier willen zij een moderner imago creëren.

Bron : Elsevier