Bizar “Elektronisch Betaalteken v/h BEEST” verhaal uit België !

W666KEA

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
Openbaring 13:16-18

In België worden er momenteel massaal bankrekeningen geblokkeerd door ESSO na een tankbeurt.

In een eerder verschenen bericht op 20 Juni 2013 kondigde ESSO aan dat mensen die tanken en met een Elektronische kaart betalen een borg moeten betalen van € 330,– Euro.

Het systeem werkt als volgt, van de rekening van iemand die tankt en betaald met een elektronische betaalpas wordt automatisch € 330,– tijdelijk apart gezet.
ESSO doet dit om te zien of de persoon die tankt nog wel solvabel is om het getankte bedrag te kunnen betalen, zoniet dan blijft kennelijk die € 330,– in bezit van ESSO.

Momenteel ervaren steeds meer Belgen dat hun rekening is geblokkeerd, omdat er kennelijk naar het idee van ESSO, niet voldoende geld op de rekening staat en de klant dus kennelijk niet solvabel is om de rekening te betalen.

We zien hier overduidelijk een doorgeslagen elektronisch systeem waarbij mensen uiteindelijk dus het slachtoffer worden doordat men niet meer gebruik kan maken van de eigen rekening. In de nabije toekomst zullen we vast nog veel meer van dit soort bizarre zaken gaan aantreffen.

In elk geval heeft de Belgische Minister Vande Lanotte vragen gesteld over “ATOS,” (het elektronische systeem die dit mogelijk maakt) en om opheldering gevraagd. Tevens wil hij opheldering over de “waarborg” van € 330,– euro.

Beide artikelen in volgorde kunt u teruglezen op HLN.be

(1) Geen 330 euro op je rekening? Dan geen benzine bij Esso.
(2) Massaal bankrekeningen geblokkeerd na tankbeurt. (met video)

Camera’s tegen bijstandsfraude Nijmegen

1984-fullcolor

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen gaat camera’s inzetten om bijstandsfraudeurs op te sporen. Een voorstel (PDF) daartoe is aangenomen door de gemeenteraad.

Het voornemen hiertoe was er al langer, maar nu is het er dus definitief doorheen. Het plan komt erop neer dat mensen van wie het vermoeden bestaat dat ze frauderen, een camera op hun voordeur gericht kunnen krijgen, zodat de gemeente kan zien wat ze uitspoken.

Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet er een serieus vermoeden bestaan van fraude en moet de wethouder persoonlijk toestemming geven voor het filmen. De mensen die worden gefilmd, worden daarover geïnformeerd. De richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met het College bescherming persoonsgegevens.

In de gemeenteraad was er vooral verzet van GroenLinks, dat het voorstel vindt indruisen tegen de burgerrechten.

Bron : Omroep Gelderland

9 Jarige Opera Diva in Hollands Got Talent

Engeland sloeg in 2009 stijl achterover toen de 48 Jarige huisvrouw Susan Boyle bij de talentenshow Britain’s Got Talent een foutloos optreden gaf van “I dreamed a Dream uit de Musical Les Miserables”

In Nederland is ze 9 jaar oud, heet Amira Willighagen en komt uit Nijmegen. De rest moet je maar aan je oren overlaten…

“Ik ben wel een beetje zenuwachtig”, zei Amira voor haar optreden in het aankondigingsfilmpje. Voor de driekoppige jury zei ze nadien op het podium: “Het begon met Koninginnedag. Mijn broer Vincent, die speelt viool, en ik wou ook graag iets doen. Dus ik dacht, ik ga maar wat zingen. Ik zocht op YouTube een liedje, en toen hoorde ik operaliedjes. Die vond ik heel erg mooi en toen ben ik die gaan zingen, en ja…”

Amira zette zich vervolgens als een volleerde Opera Diva a la Maria Callas aan met ‘O mio babbino caro’. Onvoorstelbaar dat dit talent amper negen jaar oud is geen zangles krijgt en gewoon even Maria Callas staat te zingen.

Amira mag met een Golden Ticket direct door naar de liveshow van Hollands Got Talent.

Langdurig werklozen moeten in Rotterdam Charlois verplicht sporten

KeuringsArts_PvdA

Voor de gezonde werknemers selectie heeft de PvdA ook al een Sport Keurings arts in dienst genomen !

Langdurig werklozen moeten in Rotterdam Charlois letterlijk weer in beweging komen. Daar wordt sport gebruikt om mensen naar een baan te bewegen.

“Als je zo lang thuis zit, moet je -zeg ik altijd- even de deur uit geduwd worden”, zegt projectleider Koos Remmel van ‘Bewegen naar Werk’, een programma dat zich speciaal richt op mensen die al jaren in de bijstand zitten.

Actieve leefstijl
Langdurig werklozen hebben vaak uiteenlopende problemen waardoor ze zich ook fysiek niet optimaal voelen. Lichaamsbeweging kan dit doorbreken, zegt onderzoeker Merel Schuring (Erasmus MC): “De ervaren gezondheid is een heel belangrijke voorspeller voor je kansen op de arbeidsmarkt. En hoe bereik je dat mensen zich beter gaan voelen? Door een actieve leefstijl te bevorderen. Dat doe je door mensen te stimuleren om te gaan bewegen.”

Remmel denkt dat een groot deel van de bijstandsgerechtigden via het bewegingsprogramma weer aan de slag kan worden geholpen. “Je zou moeten meten hoe vaak die mensen gebruik maken van de gezondheidszorg. Ik ben er van overtuigd, dat als ze nu dadelijk weer heel actief participeren en hun eigen leven op hun manier oppakken, dat heel veel geld gaat opleveren.”

Uitkering
Van vrijblijvendheid is trouwens geen sprake. “Je moet wel, anders ben je gewoon je uitkering kwijt”, zegt uitkeringsgerechtigde Robert.

Niet dat hij zich heel erg onder druk gezet voelt: “Ik voelde me niet lekker in mijn vel zitten. Uiteindelijk is dit wel goed voor mij.”

Bron : BNR

Moeder vindt zoontje onthoofd in hondenhok

Ontaarding

Een moeder op het eiland Réunion, ten oosten van Madagaskar, heeft haar zoontje (4) verbrand en zonder hoofd aangetroffen in het hondenhok van de woning van haar man. Dat berichtten lokale media.

De moeder van Mattéo deed de gruwelijke ontdekking vanochtend vroeg en lichtte vervolgens de buren in, die daarop de politie waarschuwden.
   
Volgens lokale media is een 38-jarige man opgepakt, die de vader van het slachtoffertje zou zijn. De man zou het kind hebben gedood tijdens een mentale crisis. Media reppen over een rituele moord, omdat er onder meer sporen van zout en saffraan zijn aangetroffen.
   
De man zou het kind uit zijn slaap hebben gehaald, onthoofd en vervolgens in de tuin hebben verbrand. De ouders waren enkele maanden geleden gescheiden en het zoontje was nog bij zijn vader vanwege Vaderdag.
   
De moeder van het slachtoffer is in shock opgenomen in het ziekenhuis.

Bron : RTL

‘Ouderen met lage zorgzwaarte uit verzorgingshuis gezet’

Uitzettingen_Ouderen

Het Schandalig uitzetten van Ouderen uit hun huizen, verzorgingsplaatsen & vertrouwde omgevingen is één van de vele tekenen van de eindtijd ! Ten gevolge van de zich verdiepende crisis zien we een alsmaar toenemende mentaltiteit waarin de Liefde zal Verkoelen ! 2 Timotheüs 3 – 1:4

Honderden ouderen met lage zorgzwaartepakketten worden nu al gedwongen hun verzorgingstehuis te verlaten. Dat melden zorgbestuurders en medewerkers vandaag aan dagblad Trouw. Dit terwijl volgens het kabinetsbeleid huidige bewoners in verzorgingshuizen zouden mogen blijven wonen.

Bij Opella, een zorgaanbieder in Wageningen, moeten volgens Trouw honderd ouderen van gemiddeld 87 jaar oud weer op zichzelf gaan wonen. Ko Portengen, bestuurder van Zorggroep Solis in Deventer, moest honderd ouderen vorige week ook vertellen dat ze moeten verhuizen. Hij zegt in de krant: ‘Verschrikkelijk. Deze mensen wonen hier vaak al vele jaren.’ Ook in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht sluiten afdelingen en moeten ouderen verhuizen, zegt Actiz, de koepelorganisatie van verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Scheiden wonen en zorg
Het betreft ouderen met lichte zorgvragen: de zorgzwaartepakketten 1 en 2. Van hen wonen er in verzorgingstehuizen ongeveer 28.000. Het kabinet vindt dat deze mensen thuis kunnen wonen. Daarom is de financiering voor nieuwe gevallen per 1 januari van dit jaar gestopt.

Niet de bedoeling
Volgens staatssecretaris Van Rijn (PvdA, volksgezondheid) is het de bedoeling dat deze maatregel alleen de nieuwe gevallen raakt. Maar doordat deze groep ouderen niet meer in verzorgingstehuizen mag wonen, wordt de zittende groep steeds kleiner. Hierdoor vallen overal lege plekken en sluiten hele afdelingen. Ook ouderen die nu al in verzorgingstehuizen wonen, voelen zo de effecten.

Vervangende woonruimte
De zittende gevallen hebben redenen zich niet alleen zorgen te maken over een mogelijke verhuizing. Het is de vraag of er over een paar jaar überhaupt nog geld voor hen is. De zorgverzekeraars die de rijksgelden onder verzorgingstehuizen verdelen, bouwen die bedragen snel af.

Bron : ZorgVisie

Sarcastisch Naschrift Pineut : Wat de vele zorgaanbieders feitelijk zeggen is : “laten al die ouderen maar weer bij hun ouders gaan wonen, dan kunnen die hen verzorgen. Wij hebben er geen zin in en we hebben er ook geen geld voor over. Bedankt dat we jullie volledig hebben mogen kaalplukken, wij gaan nu fijn genieten van het vele geld wat wij van jullie hebben gestolen !”

Bron Afbeelding : Hier kunt u zien dat bovenstaande zich over de hele wereld afspeelt !!

Levensduur Huishoudelijke Apparaten worden opzettelijk ingekort !

Huishoudelijke apparaten worden door fabrikanten opzettelijk met defecten voorgeprogrammeerd

De levensduur van vele apparaten wordt door vele fabrikanten kunstmatig ingekort. Op die manier kan er immers voor gezorgd worden dat de toestellen sneller vervangen hoeven te worden, zodat de verkoop van hun producten wordt gestimuleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre Européen de la Consummation (CEC). De consumentenorganisatie eist dat er maatregelen worden genomen om een einde te maken aan die praktijken, die niet alleen de kosten van de gebruiker opdrijven, maar ook tot een grote verspilling van waardevolle grondstoffen leiden.

Onderzoekster Lydie Tollemer stelde vast dat fabrikanten verschillende strategieën hanteren om de levensduur van hun producten op een bewuste manier te beperken. “Vaak wordt er bij het ontwerp van een apparaat bewust voor gezorgd dat één defect onderdeel de vervanging van het hele toestel noodzakelijk zal maken,” merkt ze op. “Die problemen worden vaak opgemerkt bij elektronische apparaten zoals televisietoestellen, wasmachines, mobiele telefoons of computers. Op zich zijn de technische problemen vaak niet echt ernstig, maar maakt de bouw van het apparaat een herstelling quasi onmogelijk of financieel niet zinvol.”

De onderzoekster merkt onder meer op dat wasmachines meestal geprogrammeerd zijn voor maximaal tweeduizend tot vijfentwintighonderd wasbeurten. “Daarom wordt bij de fabricage van de trommels vaak gebruik gemaakt van plastiek in plaats van inox,” aldus Lydie Tollemer. “Het plastiek raakt immers gemakkelijker beschadigd door onder meer munststukken of andere voorwerpen die tussen het wasgoed verzeild zijn geraakt. Bovendien is het plastiek ook gevoeliger voor hoge temperaturen dan inox versies. Ook blijkt de trommel vaak vast verbonden te zijn aan andere onderdelen, zodat bij defecten aan één van beide het totale mechanisme vervangen zou dienen te worden.”

“Ook televisietoestellen zijn geprogrammeerd voor maximaal twintigduizend uur uitzending, vooral door een blootstelling van condensatoren aan warmte. Printers blijken na een vooraf bepaald aantal bladzijden te stoppen. Vaak wordt de consument verwittigd dat de inktcassette moet worden vervangen, hoewel in veel gevallen nog voldoende inkt aanwezig is om tientallen extra bladzijden te printen. Toch volgen de meeste gebruikers de instructies van de producent. In een aantal gevallen wordt het mechanisme zelfs specifiek geprogrammeerd dat de printer na een bepaald aantal bladzijden het afdrukken blokkeert.”

Volgens de onderzoekster wordt er ook bij mobiele telefoons een beperkte levensduur gepland, onder meer door defecten aan de batterijen of batterlijladers. “Maar er wordt ook voor gezorgd dat wisselstukken moeilijk te vinden zijn,” benadrukt de onderzoekster. “Daardoor wordt het hele toestel onbruikbaar en dringt een vervanging zich op. Bovendien blijken applicaties alleen met de meest recente toestellen compatibel te zijn. Bij de mobiele telefoons moet ook nog eens rekening gehouden worden met een esthetische vervaldag. De meeste consumenten willen immers de jongste trends volgen. Bij mobiele telefoons is er dan ook sprake van een levenscyclus van amper twintig maanden.”

Er zijn inmiddels op het internet een aantal websites te vinden die verduidelijken op welke manier de consument zelf een aantal herstellingen aan de toestellen, van broodroosters tot computers en automechaniek, kan uitvoeren, maar volgens het Centre Européen de la Consummation moet er ook een wettelijk initiatief worden genomen om de bezitter te beschermen. “De garantieperiode moet worden aangepast aan de gemiddelde levensduur van het apparaat,” wordt er opgemerkt. “Ook moeten de fabrikanten verplicht worden om wisselstukken ter beschikking te houden en binnen een redelijke termijn te leveren.”

Firesale (uitverkoop v/d wereld)

Digital Firesale – Digitale Uitverkoop
ALLES MOET WEG

De speelfilm “Die Hard 4.0 – Live Free or Die Hard” uit 2007 heeft nogal wat raakvlakken met de huidige Cyber aanvallen op o.a. diverse banken in de wereld.
Op het eerste gezicht zou je misschien kunnen denken wat hebben Ddos (Distributed Denial of Service) aanvallen nu te maken met een speelfilm uit 2007 ? Wellicht helemaal niets maar er zijn raakvlakken waar velen nooit aan gedacht zouden kunnen of durven hebben. Zoals met vele films uit Hollywood al gebleken is, blijken film scenario’s regelmatig bizarre en angstvallige profetische verhaallijnen te bevatten. Van de meest recente films zelfs van en over zaken die mogelijk in de al dan niet nabije toekomst moeten gaan gebeuren.

Het zou een nogal boude stelling zijn te beweren dat de huidige Ddos aanvallen een zeer geraffineerde en gevaarlijke “False Flag operatie” zou kunnen zijn die zijn weerga niet kent. Er is reeds geopperd dat het hele “Bankenschandaal” op een bizar scenario van een filmscript lijkt. En dat laatste klopt feitelijk ook wel. In dit geval is het echter een echt verhaal wat zich onder onze neuzen en in het echt afspeelt. Niks geen enge film dus, niks geen spannende thriller, waar het aan het eind van de film altijd wel goed afloopt. Het loopt niet goed af en heel langzaam lijkt het erop alsof de wereld in een digitale chaos wordt gestort. Voor alle wantrouwige lezers is het al lang al duidelijk wie daar goed garen bij spinnen.

In Die Hard 4.0 loopt het aan het eind slecht af met de kwade genius die de wereld, en dan voornamelijk Amerika, stort in een Firesale. (een grootschalige uitverkoop waarbij alles weg moet). In het echte leven echter loopt niets zoals het in een filmscript zou moeten lopen, of misschien toch wel, alleen zijn u en ik als toeschouwer daar helemaal niet bewust van. Dat maakt de False Flag van de huidige Financiële crisis dubbel eng en dubbelgevaarlijk. Daarbij komt dat zowel in de film Die Hard 4.0, als met de crisis, we nu te maken hebben met een cyberoorlog waarbij al flink wat belangrijke websites worden aangevallen. Het is nog net geen Firesale, maar het begint er wel verdacht veel op te lijken en dan zijn we waarschijnlijk nog maar aan het begin.

Zonder dat we het door hebben is door en dankzij o.a. de bankencrisis, het drama van Cyprus en het dictatoriale gedrag van de #EUSSR de wereld overgeleverd aan een Firesale, en dan hebben we het net als in de film wel over een Digitale Firesale. De nabije toekomst zal uitwijzen in hoeverre we daadwerkelijk te maken hebben met een “Firesale”. Wie verder kijkt dan z’n neus lang is zal veel overeenkomsten zien tussen het kwade genius uit de speelfilm Die Hard 4.0. (gespeeld door acteur Timothy Olyphant) en de huigie spelers op het wereld toneel. Daarbij komt dat in de film de veroorzaker niets anders is als een ordinaire dief die gewoon veel geld wilt stelen, een bizarre overeenkomst met de huidige dieven die doodleuk elk bankrekeningnummer kunnen confisqueren en het geld van gewone mensen afpakken.

Ook de tweede titel van de film (Live Free or Die Hard) heeft een hele vreemde lading. Zij die vrijheid immers inruilen voor veiligheid zullen hardhandig ontdekken dat velen op een hardhandige wijze zullen te komen sterven.

Ik zou zeggen : kijkt u, indien u de kans heeft, een keer naar de film Die Hard 4.0, let op de details en het script, vergelijk uw bevindingen eens met alle voorkennis over de NWO en het huidige banken crisis fenomeen. Ik weet zeker dat u zich zult verbazen……………………

Lees ook – “Er waait een gure wind door Nederland”

Noord Korea op Oorlogspad ?

North Korean leader Kim Jong-un looks at the latest combat and technical equipments, made by unit 1501 of the Korean People's Army, during his visit to the unit

Kim Jong Un inspecteerd een zogenaamde “Hyper Moderne” Legercomputer gemaakt door unit 1501 van het Noord Koreaanse Leger.

Met veel geschreeuw en weinig wol beheerst Noord Korea al langere tijd het wereldnieuws. Momenteel is het straatarme land weer even wereld nieuws vanwege de legeroefeningen van o.a. de VS waar Noord Korea met veel geblaat op reageerd. Op bovenstaande foto uit de Washington Post is echter te zien dat het Westen en de VS zich om dit straat arme land en haar vele oorlogs retoriek helemaal niet zo druk maakt.

Wie de foto goed bestudeerd ziet dat de omgeving alleen maar een sfeer ademt van oude infantiele troep. Op andere foto’s wordt welliswaar door Noord Korea gesuggereerd dat het land hypermodern en steenrijk is, maar wie een beetje oplet trapt natuurlijk allang niet meer in dit soort propaganda retoriek. Het land is straatarm, de beelden die het land graag wil laten zien zoals de vele parades met haar enorme arsenaal en grote leger, moeten deze illusie in stand houden. Maar het is allemaal verre van modern. Op de foto zien we bijv. Kim Jong Un zitten op een oude krakkemige stoel, ook de zogenaamde “moderne” legercomputer met Logitech muis uit het Windows 95 tijdperk is nu niet echt het toonbeeld van moderniteit. Kijk je langer naar de foto en details dan valt op dat de heren allemaal oude gedemotiveerde mannetjes zijn. Over de “moderne legercomputer” hoeft men al helemaal geen woorden vuil te maken, een dergelijke grote groene kast op oude Ikea wielen met een antenne erbovenop uit de jaren 70 maken het totaalbeeld volkomen lachwekkend.

Wie verder kijkt en oplet kan weten dat het gehele wapen arsenaal van Noord Korea verre van modern is, het meeste wapentuig is al jaren gedateerd en daar slaat Noord Korea nog geen deuk mee in een pakje boter. Ook haar enorme grote leger dat regelmatig in parades te zien is, is verre van modern, analisten menen zelfs dat het grootste deel van de mensen die moeten marcheren zwaar gedemotiveerd zijn maar Noord Korea wil natuurlijk als propaganda de schone schijn ophouden.

Het enige waar de VS en de direct omliggende landen zich vooral zorgen om maken is dat Noord Korea zich gedraagt als een “Rogue State” in bezit van raketten met een kernkop die zij mogelijk als een kat in het nauw op de direct omliggende landen zou kunnen afvuren. Raketten die o.a. met behulp van Iran, Rusland en andere partijen aan Noord Korea zijn geleverd zijn echter ook al jaren gedateerd en verre van modern. Noord Korea is een land dat bij wijze van spreken nog in een computertijdperk van Basic en MS Dos moet opereren tegenover een wereld die al decennia verder zijn ontwikkeld. Het is voor Amerika dan ook een absoluut ongelijke strijd wanneer zij haar hypermoderne B2 bommenwerpers zouden inzetten tegenover tanks en geschut dat nog dateerd uit het eind van de jaren 70. Noord Korea speelt een gevaarlijk spelletje Russische roulette waarbij het land op voorhand als absolute verliezer uit de bus zou komen.

Het enige waar het westen voor vreest is de eventuele schade die het land vooraf zou kunnen aanrichten voordat het zelf terug gebombardeerd wordt naar het stenen tijdperk. De enige slachtoffers die het land reeds telt is de gewone bevolking die al jaren in bittere armoede moet leven voor de megalomane en hoogmoedige levenswijze van haar leiders.

Meer info en enkele foto’s zijn te zien op de Washington Post
Referentie Artikel : Internet in Noord Korea
Noord Korea gaat wel degelijk een groot gevaar vormen
Moeten we Noord Korea serieus nemen ?

Dump de Kerst Mythe ?

Merry_vs_Myth

De atheïsten hebben weer wat nieuws bedacht. Een Amerikaanse atheïstische groepering heeft in het drukste deel van Manhattan, op Times Square, een billboard opgehangen met de boodschap dat Jezus een mythe is. Het bord toont een afbeelding van een dikke, lachende kerstman, met daaronder een afbeelding van Jezus Christus. Voorbijgangers worden opgeroepen de vrolijkheid vast te houden (keep the merry!), maar de mythe te dumpen (dump the myth!).

Chagrijnige theorie

Dat lijkt me een hele kunst, het geloof in de Verlosser dumpen en ondertussen de vrolijkheid vasthouden. Velen redden dat niet zonder alcohol of andere verdovende middelen. Ik moet ook denken aan een gesprek tussen Arkbouwer Johan Huibers en de atheïstische bioloog Midas Dekkers bij Pauw & Witteman. Huibers: ‘Het mooie aan mijn geloof is dat er toekomst is. Bij het evolutionisme is dood gewoon dood.’ Waarop Dekkers: ‘Ja, dat is ook de pest. Daarom zijn er zoveel mensen die niets van de evolutietheorie willen weten, het is gewoon een chagrijnige theorie. Om geen enkele reden is de wereld ooit ontstaan. Nu is de wereld gaande, en daar zitten we maar mee. Straks is het allemaal afgelopen, en dan zijn we geen steek opgeschoten.’

Nee, daar wordt je niet echt vrolijk van. Maar die atheïsten in de VS dus wel, op een of andere manier. Waarschijnlijk bulken ze gewoon van het geld (het bord in Manhattan kostte al 25.000 dollar) en willen ze geen hogere macht die hun geweten aanspreekt. Maar zij die minder bulken van het geld en zelfs honger lijden kunnen natuurlijk niets met de atheïstenleus. ‘Keep the merry, dump the myth‘ – hoe bedoelt u? Waar haal je de ‘merry’ vandaan als je ziek bent, honger of kou lijdt? Uit het plaatje van die lachende, rondbuikige kerstman?

Gewetensdemper

En dat lijkt mij de grootste makke aan die atheïstenreclame: het biedt geen enkel antwoord op het probleem van het lijden, en doet daar zelfs geen poging toe. De campagne is gewoon een gewetensdemper voor gefortuneerde Amerikanen die ongestoord willen genieten van een spelletje golf. ‘De wereld zinkt onder het gewicht van gezonde, oude mensen die vissen, cruisen, golfen, bridgen, bingoën, sjoelen en schelpen verzamelen’, verzuchtte John Piper eens. Het is de mythe van het ‘Zwitserleven‘, die je uiteindelijk met een kater achterlaat. Ik zou zeggen: dump die mythe, volg Christus.

Bron : Habakuk.nu | Referentie : De Geschiedenis & Achtergronden v/h Kerstfeest