Bezuiniging op Huurtoeslag 2017

Samsom_Rutte_bezuinigen_huurtoeslagen

Steeds meer huurders ontvangen huurtoeslag. Het kabinet raamt echter al jaren het overheidsbudget voor huurtoeslag te laag. Er dreigt een forse bezuiniging op de broodnodige ondersteuning voor huurders met de laagste inkomens. Aedes legde haar zorgen over de tekorten op de huurtoeslag in een brief (PDF) aan de Tweede Kamer voor. De Kamercommissie Wonen debatteerde 30 maart met minister Blok over de huurmarkt.

Meer gebruik huurtoeslag
Tussen 2010 en 2014 nam het aantal huurtoeslagontvangers met 21 procent toe. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is het aantal mensen dat in langdurige armoede verkeert gestegen sinds de economische crisis en is deze ontwikkeling structureel. Mensen wonen vaker alleen en hebben vaker te maken met sterke inkomensschommelingen.

Telkens tekort op budget
Het budget voor huurtoeslag van het Rijk is de afgelopen jaren telkens overschreden. Uit voorlopige cijfers over 2014 blijkt een tekort van 380 miljoen euro op de begroting van bijna 3 miljard euro. Het kabinet trok echter nooit de conclusie dat het budget voor huurtoeslag structureel omhoog moet, maar loste de tekorten telkens eenmalig op.

Bezuiniging huurtoeslag dreigt
Voor 2017 staat zelfs een bezuiniging op het budget van een kwart miljard euro ingepland. Nog niet duidelijk is ten koste van welke huurders dat gaat. Als de stijging van het gebruik van de huurtoeslag doorzet, dan zal het tekort in 2017 echter nog veel groter zijn. Zodoende veroorzaakt het kabinet een volgend voorspelbaar tekort. Om dat op te lossen dreigt een grote bezuiniging over de hoofden van huurders.

Huurtoeslag effectief instrument
Aedes maakt zich zorgen om de betaalbaarheid voor huurders en sloot vorig jaar met de Woonbond een sociaal huurakkoord om de huren vanaf 2016 te matigen. Aedes vindt het daarom onbegrijpelijk dat het kabinet de huurtoeslag juist inperkt. Huurtoeslag richt zich op individuele huishoudens en is zodoende een zeer effectief middel om laagste inkomens goed te kunnen laten wonen en leven.

Minister wacht IBO af
Ook de Kamer maakt zich zorgen over de ramingen voor de huurtoeslag die al jaren te laag zijn, bleek tijdens het debat op 30 maart. De minister gaf aan dat hij de zorgen van de Kamer deelt maar wees erop dat dezelfde economische modellen worden gebruikt voor andere toeslagen. De minister wil het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de huurtoeslag afwachten. Bij de voorjaarsnota bekijkt de minister hoe hij het gat in de begroting van de huurtoeslag gaat dichten.

Evaluatie verhuurderheffing
In het debat gaf de minister verder aan dat de evaluatie van de verhuurderheffing eind mei naar de Kamer komt, tegelijk met voorstellen om (vrijstellingen op) de heffing aan te passen.

Bron : AEDES

90.000 huishoudens financieel totaal aan de grond !

Krimpende_Economie_&_Armoede

De crisis heeft de financiële veerkracht van veel mensen weggeslagen. Het aantal mensen dat aan de grond zit, neemt fors toe.

Twee keer zoveel
Bijna 90.000 huishoudens zochten vorig jaar hulp om uit de schulden te komen. Dat is twee keer zoveel als aan het begin van de crisis. En er zijn tegenwoordig meer mensen  met een baan die zich tot de schuldhulpverlening richten. Ook het aantal ZZP’ers met geldproblemen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

De NVVK signaleert bovendien een toename van het aantal ‘multiprobleemgevallen’, mensen die door de financiële zorgen ook relatieproblemen en psychische of sociale problemen krijgen. Klik hier voor Grafiek

Dik 37.000 in het krijt
De gemiddelde schuld waarmee mensen zich melden bij de hulpverlening is ook toegenomen. Ging het in 2008 nog om gemiddeld 29.900 euro, in 2013 staan mensen gemiddeld 37.700 euro in het krijt.

Het aantal mensen met een uitkering dat een beroep doet op schuldhulpverlening daalt: van een krappe 60% in 2010 tot iets meer dan 40% nu. Meer dan de helft van de mensen die voor hulp komen, hebben een baan. dat was eerder nog zo’n 40%.

Bron : RTL-Nieuws

Bijna 750.000 Huishoudens onder Armoedegrens, maar we moeten stoppen met “somberen”

Geplaatst op 13 April 2013. Bijgewerkt op 02 Oktober 2013

Rutte_Geen_Hoop

Met de komende Ontslag Golf van 2013 & 2014
is Nederland hard op weg naar 1 Miljoen werklozen.

Onze premier en nationaal lachebekje Mark Rutte was deze week weer op dreef: ‘We moeten minder somberen!” Jawel, u leest het goed. Hij sprak de woorden bij de presentatie van het sociale akkoord dat was bereikt tussen werkgevers, werknemers en de regering.

Een akkoord dat bol staat van verregaande en ingrijpende maatregelen die ons land er bovenop moet helpen. Dat daar ook minder populaire maatregelen instaan is begrijpelijk en noodzakelijk, maar verkoop dat alsjeblieft niet met een positieve boodschap. Nederland kraakt en steunt onder de crisis. Het aantal werkelozen neemt sterk toe, ouderen worden zwaar getroffen en het aantal huishoudens dat leeft onder de armoedegrens is historisch hoog. Bij al die mensen komt de bodem van de portemonnee eerder in beeld dan het einde van de maand. Toch weet opperpositivo Rutte er nog een draai aan te geven: stop met somberen!

En daar sta je dan als AOW-er. Dertig euro in de hand om de week mee door te komen. Een nieuwe winterjas zat er dit jaar ook al niet in en je hoopt met alles wat je in je hebt dat de wasmachine die al een tijdje een raar geluid maakt het nog even redt tot je van je vakantiegeld een tweedehandsje op Marktplaats kunt kopen. Goddank is deze maand geen kleinkind of kind jarig, want een kadootje gaat ten koste van je weekbudget ad € 30,–. Maar niet somberen hoor!

Lachebekje_Marx_Rutte Of je hebt een lichamelijke beperking. Rot hoor, maar een baan zit er regulier al bijna niet in. Werkgevers kiezen tenslotte liever iemand die compleet gezond is. De plannen van staatssecretaris van Sociale Zaken Jette Klijnsma gaven je hoop. Zo werden werknemers wel gedwongen om je aan te nemen en dan zou je ze wel even laten zien dat iemand met een lichamelijke beperking misschien nog wel meer inzet toont dan iemand die die beperking niet heeft. Maar nee, binnen het sociale akkoord is er weer een slappe oplossing gekozen en wordt het aan de werkgevers overgelaten. Dat betekent dus voorlopig weer geen baan. Maar niet somberen hoor!

Ben je ontslagen vanwege de crisis en tegen de 50 jaar? Een baan zit er niet meer in. Van de afwijzingen van potentiele werkgevers kun je inmiddels een paar ordners prima vullen. Hoe je alles financieel rond moet breien weet je niet. Je zit samen met bijna 750.000 huishoudens (was +/- 600.000 in April 2013) in Nederland ook onder de armoedegrens. Vol schaamte meldt je je bij de voedselbank om je gezin in ieder geval van de basisbehoefte voedsel te voorzien. De hypotheek van je eenvoudige doorzonwoning in een vinexwijk kun je eigenlijk ook nog maar nauwelijks opbrengen, dus je kijkt per maand welke rekeningen je wel kunt laten liggen. Het water staat je tot aan de lippen. Een uitweg zie je eigenlijk niet. Maar niet somberen hoor!

Dus kom op senioren, lichamelijk beperkte en ontslagen werknemers: doe eens positief! Voor niets gaat de zon tenslotte op. Laat die euri’s die u niet heeft gewoon rollen en maak nationaal lachebekje Mark Rutte blij. Niet somberen!

Bron : Moeten We Niet Willen

Steeds meer lege Verzorgingshuizen


Lege kamers in verzorgingshuizen. Het komt voor en het zal steeds meer gaan voorkomen. Door veranderde wetgeving komen steeds minder mensen in aanmerking voor een plek in een verzorgingshuis. Het beleid van de overheid is er sinds 1 januari op gericht om mensen langer thuis te houden.

De vertrouwde wachtlijsten voor verzorgingshuizen zijn daarom als sneeuw voor de zon verdwenen. Sterker nog er staan al kamers leeg, bijvoorbeeld in de Zuiderschans in Den Bosch.  Er zijn daar al 13 appartementen onbewoond.  Dat is 10 procent van het aanbod.

Lege kamers verhuren
Verzorgingshuizen kunnen proberen de leeggekomen appartementen te verhuren aan ouderen die nog wel goed uit de voeten kunnen en die de woning zelf betalen. Maar in Zuiderschans lukt dat niet. Dit huis is te oud en de kamers zijn te klein.

“De nieuwe wetgeving betekent dat verouderde verzorgingshuizen op termijn zullen moeten sluiten”, zegt directeur Bannenberg van zorgorganisatie Van Neynsel in Den Bosch. De huidige bewoners overlijden, er komen bijna geen nieuwe bij  en de appartementen zijn niet te verhuren

Slopen en nieuw bouwen
Bij de zorgorganisatie Van Neynsel, hebben ze daarom besloten het pand van Zuiderschans in 2015 te slopen. Er komt een modern ouderencomplex voor in de plaats.

Zorgorganisaties zullen in de toekomst woning moeten aanbieden voor ouderen die nog geen zorg nodig hebben. Maar in het complex moet wel zorg en hulpverlening aanwezig voor als dat in de toekomst nodig is. In Antoniegaarde in Den Bosch, een ander huis van Van Neynsel, is dat al mogelijk.

Niet op de wachtlijst, maar zelf zoeken
Was het in het verleden zo dat mensen een indicatie kregen voor een verzorgingshuis en dan op de wachtlijst kwamen. Nu zullen ze zelf op zoek moeten naar een geschikte woonvorm voor de toekomst. Er is zelfs al een speciale website voor ouderenhuisvesting in zorgcomplexen. Op woonz.nl zie je wat er in jouw omgeving op dat gebied te vinden is.

Bij woonz.nl merken ze dat mensen op zoek zijn naar een appartement met in ieder geval een aparte slaapkamer en een eigen douche. Verder vinden ouderen veiligheid belangrijk en de gezelligheid in het complex.

Vlaamse werkloosheid is hoogste in vijf jaar

Crisis_België

Vlaanderen telt 205.491 werkzoekenden, 9,2 procent meer dan in mei vorig jaar. Tegenover het precrisiscijfer van mei 2008 telt Vlaanderen nu 54.490 werkzoekernden extra. Dat blijkt uit de cijfers van de VDAB voor mei.

Vooral bij jongeren (+13,2%), hooggeschoolden (+14,6%) en vrij ingeschreven werkzoekenden (+16,5%) stijgen de aantallen het snelst, al zijn dit niet de grootste groepen werklozen. Laaggeschoolden staan bijvoorbeeld nog altijd voor 49,5 procent van de Vlaamse werkzoekenden (NWWZ of niet-werkende werkzoekenden).
De neergaande conjunctuur remt de jongeren af in het vinden van een (eerste) baan, en ook de krimpende uitzendmarkt is slecht nieuws voor de jongeren, bemerkt de VDAB. Bij de 50-plussers stijgt het aantal werkzoekenden veel minder snel, met 1,8 procent.

De stijging van het aantal vrij ingeschrevenen is een effect van de moeilijke conjunctuur: deze groep bestaat in ruime mate uit mensen die reeds weten dat ze hun werk verliezen maar nog aan hun opzegperiode bezig zijn (zonder te moeten werken) en daarom officieel nog niet verplicht zijn zich te melden bij de VDAB – zij worden gestimuleerd omdat toch al vrijwillig te doen, in het kader van een snelle activering. Voorts omvat deze groep bijvoorbeeld ook jongeren die zich sneller dan verplicht al inschrijven.

Er is ook een snelle toename (+14,4%) te zien van het aantal mensen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn. Dat zijn mensen die vorig jaar werkloos werden toen de conjunctuuromslag zich duidelijk begon te laten voelen, en nog steeds niet opnieuw aan het werk zijn. Maar ook recent vielen nog veel mensen zonder werk. Het cijfer van de kortdurige werkloosheid (minder dan een jaar) ligt 11,4 procent hoger dan vorig jaar in mei. Vlaanderen telt meer mannelijke dan vrouwelijke werkzoekenden, en bij de mannen stijgt het aantal sneller omdat zij meer in conjunctuurgevoelige sectoren werken. Daardoor is de kloof vergroot: 54,3 procent van de werkzoekenden zijn nu mannen. Uit de regionale opsplitsing blijkt dat de stijging van het aantal werkzoekenden het meest steeg in Limburg (+11,8%).

Aantal werkzoekenden in België met ruim 6% gestegen

Crisis_België

Tijdens de maand maart werden in België 437.333 werkzoekenden geteld. Dat betekende een stijging met 6,1% tegenover dezelfde maand van 2012. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Over het 1e kwartaal van het jaar is er sprake van een stijging met 2%. Bij de mannelijke werkzoekenden werd tijdens de maand maart een stijging met 9,2% opgetekend, tegenover een toename van 2,4% bij de vrouwen. Die evolutie is volgens de arbeidsdienst niet onlogisch, aangezien mannen vaker in conjunctuurgevoelige sectoren zijn tewerkgesteld. Verder wordt opgemerkt dat de jeugdwerkloosheid met 11,5% is toegenomen. Bij werkzoekenden uit de middenleeftijdsgroep werd een stijging met 7% opgetekend. Bij vijftigplussers werd nog een groei met 1,1% genoteerd. De grootste toename werd geregistreerd in Vlaanderen (9,9%), gevolgd door Wallonië (4,9%) en Brussel (1,4%)

Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid in België blijft stijgen, blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. 22,4 procent van de Belgische jongeren onder de 25 jaar heeft geen baan. Het is “opvallend”, schrijft De Morgen, “dat de sterkste stijging bij de groep midden- en hooggeschoolde jongeren zit. Een hoger diploma is niet langer een ticket voor een job”. In Vlaanderen steeg de werkloosheid op jaarbasis met 8 procent, maar bij mensen met een universitair diploma was deze stijging 12,8 procent.