Euthanasie, Orgaandonor & Anti-Mongooltjes

Via twitter kreeg ik onderstaande reactie.

Momenteel laait de discussie over euthanasie (euthaNAZI), het testen van zwangere vrouwen op defecten v/d foetus en orgaan donoren weer op. Euthanasie is in Nederland bij wet geregeld en de grootste politieke voorstanders zijn D66, de PvdA & de VVD. Met de huidige discussie lijkt het erop dat men deze wet kennelijk wil oprekken? Naast Euthanasie is ook verplicht orgaan donorschap een politiek speeltje v/d Liberalen van D66 samen met de PvdA die ook de NIPT test voor zwangere vrouwen ingevoerd wil zien. In het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) krijgt iedereen vanaf zijn achttiende een donorformulier met vier opties. D66, PvdA, GroenLinks en SP zijn voor, VVD, PVV, SGP en ChristenUnie tegen, het CDA is verdeeld.

Deze liberale/sociale denk & leef wereld past volledig in het eindtijd scenario waarin “de heiligheid van het leven” plaatsmaakt voor hedonisme, nihilisme en de maakbaarheid v/h menselijke leven. De mens als z’n eigen god die wel eens eventjes gaat bepalen wanneer het leven moet eindigen, welk leven nog waardevol is en of een kind nog wel geboren moet worden als er iets mee is.
Wie tegenwoordig oud, ziek, zwak & misselijk is kan vrij gemakkelijk een beroep doen op de euthanasie wet om zo vroegtijdig een einde te maken aan het eigen leven. Zelfmoord op recept. Nu is het niet zo dat men klaarstaat met een spuitje om iedereen die nutteloos/zinloos is maar even af te spuiten. De zogenaamde Mengele doktoren. Maar de mentaliteit is wel duidelijk. Dit geld ook voor de discussie dat vrouwen zich moeten kunnen laten testen of zij al dan niet een kindje met een defect gaan krijgen. Als de kans aanwezig is dat men bijv. een “mongooltje” of een kind met enig ander defect kan krijgen, dan moeten deze vrouwen de mogelijkheid hebben/krijgen om de foetus te laten aborteren. Daarnaast is het lichaam niet van u zelf maar eigendom van de staat.

Al enige jaren is in deze discussie duidelijk gemaakt dat men zich met deze zaken op een hellend vlak begeeft.
Denkbeelden aan de tijd van de Nazi’s die medische expirimenten uitvoerden en nutteloze mensen euthaniseerden doemen op. Als we de liberale gedachtengang van D66 serieus nemen moeten we kennelijk naar een maatschappij toe met uitsluitend volmaakte mensen. Een maatschappij waar geen mensen met defecten meer zijn, en waar iedere nutteloze/waardeloze mens, die geen zin meer heeft in het leven, met medische hulp een einde aan zijn/haar leven kan maken. Maar de perfecte mens en wereld bestaan helemaal niet en de wens ervan is een utopie. Waar de Nazi’s niet in slaagden, tot het creeëren van de perfecte übermensch, daarin menen enkele politieke partijen van nu kennelijk wel te zullen slagen? Het zal allemaal op een groot fiasco uitlopen. Nu kan ik als privé persoon alleen maar een persoonlijke mening geven over deze onderwerpen. En dat is in 1 woord walchelijk. Maar wat iedereen er verder zelf van vindt zal hij/zij voor zichzelf maar moeten bepalen & beslissen.

Voor Christenen is de hele teneur wel duidelijk, als mensen op de stoel van God gaan zitten om over fundamentele leven & dood kwesties te beslissen zakken we steeds dieper weg in het moeras van immoraliteit. D66 zaagt al jaren aan de heiligheid van het leven. Tot nog toe wordt de mens beschermd door de wet die stelt dat de integriteit van het menselijk lichaam niet kan worden aangetast. Maar als het aan D66 ligt gaat die integriteit op de schop. Getuige haar laatste wens dat iedereen verplicht orgaan donor is, tenzij….. De mens is dan nog slechts handelswaar die zelf een opt out moet indienen als hij/zij niet wilt dat er aan de integriteit van het lichaam wordt gezeten. Daarbij heeft D66 ook nog een chantage pressie middel achter de hand. Wie geen donor wil zijn krijgt gewoon geen medische hulp/zorg meer. Ronduit misdadig, maar natuurlijk weet D66 dat op prachtige liberale wijze te verbergen.

Het meest gevaarlijke aan de hele discussies over bovenstaande is dat D66 dit keer nog wel eens een meerderheid zou kunnen vinden voor haar bizarre standpunten. Het hele Euthanasie vraagstuk is immers ook dankzij Els Borst destijds wettelijk vastgelegd. Dit alles past zoals gezegd precies in de mentaliteit en geestelijke duisternis die ten aanzien van de Eindtijd is voorzegd. Samen met D66 op weg naar de ultieme ondergang, de weg omlaag van geestelijke duisternis naar de eeuwige dood.

De_10_Stellingen_van_D66_smll

zie ook Over mijn Lijk op OpinieZ

Update : Ingezonden reactie Volkskrant

Ik word bang

Begrijpt u me een beetje, als ik als oudere, in toenemende mate niet alleen woedend maar ook echt bang word van het verschuivende maatschappelijke klimaat rond euthanasie? Hoe gruwelijk, als je niet alleen een mevrouw Goudriaan kunt vermoorden (een ander woord ken ik er echt niet voor) maar het ook nog eens straffeloos mag kunnen doen en uitzenden naar miljoenen huiskamers? Waar blijven de vakbonden en ouderenbonden die mijn belangen zouden moeten behartigen? Van het OM en de politiek moet je het ook al niet hebben.

W. Stoop, Santpoort Noord