Rutte & Samsom willen niet deelnemen aan éénvandaag debat

En waarom willen Marx Rutte & Diederik Zwamsom niet meedoen aan dit grote en belangrijke debat voor de Provinciale verkiezingen ?
Ten eerste zouden ze af gaan als een gieter, want destructief en “terroristisch” beleid, waarmee zij Nederland compleet de vernieling in helpen valt natuurlijk niet te verdedigen. Ten tweede doen deze heren niets anders dan Bilderberg beleid uitvoeren.

Samsom_Rutte_geen_debat_eenvandaag

Verborgen beleid wel te verstaan, want wat er wordt bedisseld en beslist op de besloten Bilderberg vergaderingen, blijft voor iedereen verborgen. Het maakt voor de Nederlanders niet uit wat ze kiezen. Wie er ook als voorgekookte “winnaar” uit de bus komt. Het zal altijd iemand zijn die als een marionet aan de trektouwtjes van de Bilderberg club hangt. De meesten kunnen inmiddels wel raden welk beleid er uitgevoerd moet worden en welke richting Nederland op geduwd wordt.

Eénvandaag »» “Het geplande debat van TV-programma EenVandaag vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten, gaat niet door. De redactie van het programma ziet af van het debat, omdat VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom niet willen deelnemen. Het debat dat gehouden wordt op de Erasmus Universiteit, stond gepland voor maandag 16 maart, twee dagen voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

“Premier Rutte heeft het kabinetsbeleid tot inzet gemaakt van deze verkiezingen, dan is het vreemd dat hij niet zelf bereid is om dat beleid te komen verdedigen”, aldus EenVandaag-hoofdredacteur Jan Kriek. De regeringspartijen wilden de fractievoorzitters uit de Eerste Kamer, Loek Hermans (VVD) en Marleen Barth (PvdA) sturen als deelnemers. Daarmee ging EenVandaag niet akkoord. “Alle politieke leiders van de grote partijen zouden dan komen, behalve van de twee regeringspartijen”, aldus Kriek.

De andere partijen die zouden deelnemen aan het debat, D66, PVV, SP en CDA, reageren teleurgesteld op het besluit. “Jammer, want het is een goed debat waar je een heel groot publiek kunt bereiken”, aldus D66 campagneleider Kees Verhoeven.”

Bron : Eénvandaag

Photoshop by Pineut

Bloed van Geslachte Christenen wordt voor Grof geld aan Saudie Arabië verkocht

Onderstaande video is Engelstalig ondertiteld.

Een non verteld over de gruwelijke martel & moordpraktijken die in Syrië plaatsvinden en dat de “Jihadi’s” het bloed van geslachte & onthoofde Christenen verzamelen in kleine flesjes. Deze flesjes met bloed worden voor $ 100.000 dollar per stuk aan religieuze fanatici in Saudie Arabië verkocht, opdat zij deel kunnen hebben aan het mensenoffer dat is gebracht aan hun (af)god allah.

Zij doen dit door hun handen met het bloed v/d geslachte Christenen te wassen. Ze maakt overduidelijk dat de (af)god allah, “hun” (de religieuze fanatici in SA sic) god is, en niets maar dan ook totaal niets te maken heeft met de Levende God van de Christenen.

Er zitten enkele verontruste beelden in onderstaande video, kijken geschied dan ook geheel op eigen risico.

Xandernieuws & E.J. Bron besteedde aan ditzelfde bericht ook een artikel incl. dezelfde video.

One Coin To Rule them All !

Update – Globale Crisis – Geheime Bilderberg Besprekingen – Op weg naar één Wereld met één Leider en één Munt !

ONE COIN TO RULE THEM ALL

Nu ook gezellig op Youtube

Ter Herrinering uit 2009 »»

Bij deze een afbeelding van een test munt die door Medvedev op de G-8 in 2009 getoond werd, aldus Rianovosti.

http://www.futureworldcurrency.com

Nieuwsbronnen : Breitbart | Prisonplanet | Yahoo News

En een Bankbiljet hebben we ook al v/d Nieuwe Globale Wereldbank

Anjem Choudary de Islamitische Haat Spin in het centrum v/h web

Islamitisch_Spinnenweb_van_Haat

Anjem Choudary, een tot de islam bekeerde Brit, is al jaren lang bezig met het hersenspoelen van labiele jongeren. Deze jongeren zijn een gewillige prooi voor deze islamitische Haat Spin.

The Sun deed wat nader onderzoek en kwam al snel tot de conclusie dat Anjem Choudary al jaren bezig is met het vergiftigen van de geesten van onstandvastige jongeren.

Anjem Choudary is als een lachende duivel die mensen voor zijn satanische karretje weet te spannen. Met als uiteindelijk resultaat dat zijn slachtoffers over gaan tot gruwelijke daden. Dit lafhartige en hypocriete figuur doet dit op zo’n geraffineerde manier dat hij zelf vrijwel niet aangepakt kan worden. In Engeland ziet men hem inmiddels steeds meer als de Spin in het Centrum v/h web van de haat. Hij is uiteraard zelf te laf om de daad bij zijn eigen woorden te voegen, dat laat hij aan anderen over. Als duivel in vermomming lacht Anjem Choudary iedereen uit. Klik hier voor een compleet overzicht op twitter van al zijn opruiende teksten

Anjem Choudary heeft echter een duistere en hypocriet verleden die voor zoveel mensen als mogelijk verborgen moet blijven »»

Hypocrisy_of_the_Hate_Monger

Zie ook – Britse islamist Anjem Choudary: ‘Als goede moslims verwerpen wij de mensenrechten’ +video

De duivel oproepen doe je zo…….

Binnen de Christelijke gemeente is het algemeen bekend dat rituele dansen waarbij mantra’s, die al dan niet begeleid met muziek, worden uitgevoerd en uitgesproken een verzoek zijn aan occulte machten om zich te manifesteren.

In onderstaande video ziet u hoe zoiets aD 2013 in z’n werk gaat. Onder begeleiding van zware drummuziek en het in een cirkel ronddraaiende dansen en het gezang van een mantra wordt hier de afgod alias demon allah door Tjetjeense Sufi moslims opgeroepen.

Het past prima in de voortschrijdende profetische tijd waarin meer en meer het occultisme als normaal wordt geaccepteerd.

Wat occultisme betreft is Gods Woord zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament hier klip en klaar over. Christenen dienen zich daar heel erg ver vandaan te houden.

VN en wereldmachten worstelen om controle internet

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld. Openbaring 13-18

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld.
Openbaring 13:18

De Verenigde Naties roepen steeds krachtiger dat het internet onder haar beheer moet komen. Washington, maar ook Brussel, zijn mordicus tegen.

De Verenigde Naties bereidt al enkele maanden een voorstel voor dat de regularisatie van het internet onder internationale vlag moet brengen. In de plaats van Amerikaanse organisaties als Icann zou dan de International Telecommunications Union (ITU) aan het roer komen, een minder bekend VN-gezantschap dat zich ontfermt over ICT.

Vanaf deze week wil de VN tijdens een telecomconferentie in Dubai sleutelen aan een nieuw verdrag dat het stokoude International Telecommunication Regulations (ITR) geschikt moet maken voor het moderne internetlandschap.

Via de klokkenluiderssite Wicileaks kwam destijds een Russisch voorstel naar buiten waarin stond dat het land wil dat de Verenigde Staten minder te zeggen krijgen over het beheer van het web.

Het voornemen van de volkerenorganisatie heeft in het verleden al geleid tot felle protesten van Amerikaanse politici en bedrijven als Google, maar nu begint het verzet een meer georganiseerde vorm aan te nemen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam deze week een unanieme resolutie aan die de Obama-regering verplicht om de geplande overdracht te bestrijden. Het is zeldzaam dat de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zo eensgezind stelling neemt tegen een lopende kwestie.

“We moeten de wereld een sterk signaal geven dat het internet is opgebloeid onder een gedecentraliseerd, bottom-up beheermodel met meerdere belanghebbenden”, zei de Republikeinse afgevaardigde Marsha Blackburn van de staat Tennessee.

Brussel roert zich
Maar ook aan de andere kant van de Atlantische oceaan is er groeiend verzet tegen de mogelijke inmenging van ITU bij het beheer van het web. Het Europese Parlement, zo schrijft de BBC, zegt dat het VN-bureau “niet het geschikte orgaan is” om zulke verantwoordelijkheid te nemen.

In augustus zei ook eurocommissaris Neelie Kroes al dat ze weinig zag in de Verenigde Naties als internetbeheerder.

De Verenigde Staten, zo blijkt goed uit dit artikel van CNN, zijn vooral bang dat het internet een speelbal wordt van autocratische regimes als die van China en Rusland.

Internetbelasting
Er bestaat daarnaast de vrees dat ontwikkelingslanden willen profiteren van een internationaal geleid wereldwijd web, waarbij bijvoorbeeld inkomensoverdracht van arm naar rijk zou moeten komen via internetbelastingen.

“Hoewel op internet gebaseerde technologie het leven van miljarden mensen over de hele wereld heeft verbeterd, voelen sommige regeringen zich buitengesloten en willen meer controle”, zei een commissaris van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) onlangs in de Wall Street Journal.

Vr. Gr. Pineut

Openbaring 13

1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen.

2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.

3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’

5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang.

6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen.

7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

9 Wie oren heeft, moet horen.

10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.

12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.

14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.

16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Eng, Enger, Engst !

Het wereld wijde netwerk van de Illuminati, open en bloot voor iedereen te zien !

Open en bloot voor iedereen duidelijk te zien dat de Illuminati er niet langer voor schromen om aan iedereen te laten zien en lezen wie zij zijn en waar ze voor staan.

Hoewel de samenzwerings theoriën over “de illuminati” niet geheel onbekend zijn voor de bezoekers van dit blog gewoon even klikken op bovenstaand logo en dan de site vakkundig uitpluizen, lezen, navorsen en doorgronden. Niet langer Theorie maar gewoon een Feit ! Zoals met een eerdere site over de vrijmetselaars i.z. het Wachttoren Genootschap ook al via dit blog was aangetoond.

Vooral de meta tag “bron code” van de site laat er geen misverstand over bestaan uit welke duistere onheilige OCCULTE hoek de wind waait.

Die Bron Code is o.a. : “meta name=”description” content=”The Illuminati Network endeavors to provide timely and topical information and education from an Occult perspective for worldwide public consumption in an effort to promote diversity and understanding through cooperation and information sharing with International spiritual and Occult communities.”

Let vooral op de woorden Occult, mystiek, spiritueel=Spiritisme etc. Dit dient door de wereld bevolking kritiekloos te worden verorberd !

Ik neem aan dat u nu inmiddels genoeg informatie heeft om verder onderzoek te doen, bij deze heb ik getracht weer 1 en ander te Openbaren ! (Jeremia 33:3)

Vr. Gr. Pineut

Update: Paul Begley besteedde er op 1 Nov. J.L. een video aan, inmiddels wordt het bizarre nieuws door meerdere websites en blogs opgepikt.

Referentie Artikel : De val van de Illuminati

Links/Verwijzingen : EindTijdNieuws

Prut Profeet

De prut profeet Mohammed (PissOnHim) van de islam heeft geen enkele positieve prestatie geleverd ten gunste en ten goede van de mensheid. Mohammed wekte geen doden op, Mohammed genas geen zieken, Mohammed liet de blinden niet zien, Mohammed liet de doven niet horen. In tegendeel Mohammed deed precies het tegenovergestelde !

Mohammed liet door hem vermoorde mensen op palen spiesen om hen ten toon te stellen om volkeren te vernederen. Mohammed vertrapte zieken als ware zij gevaarlijke insecten. Mohammed rukte de ogen uit van hen die konden zien. Mohammed doorboorde oren van hen die konden horen. De reden dat booslims niet willen dat deze verderfelijke prutprofeet wordt afgebeeld is éénvoudigweg omdat de gehele wereld dan spontaan moet braken om deze zoon des verderfs. Het is ook om die reden dat de booslims georganiseerd wereldwijd over hun nek gaan met als gevolg dat men niet anders kan dan toegeven aan de geest van vernietiging die in hen is. Slopen, vernielen en vernietigen is alles wat deze kinderen van het verderf kunnen omdat zij de duivel als vader hebben. Beste booslim uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

Opnieuw boten onderweg naar de Gazastrook: Israël waarschuwt !

Opnieuw willen twee boten de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook doorbreken. De twee boten met in totaal 27 internationale activisten aan boord zijn uit Turkije vertrokken en zijn op de Middellandse Zee onderweg naar de Gazastrook. Dat deelde de pro-Palestijnse groep Free Gaza woensdag mee.

De actie “Golven van vrijheid voor Gaza” werd tot nog toe geheim gehouden om ze niet in gevaar te brengen. Een vroegere poging van de organisatie om de blokkade te doorbreken, was in juli mislukt. De Israëlische marine waarschuwde dat ze er is op voorbereid om schepen te verhinderen het gebied aan de Middellandse Zee te bereiken.

Men wil echter de mogelijkheid bieden de lading in de haven van Ashdod in het zuiden van Israël te lossen. De activisten hebben dergelijke aanbiedingen in het verleden afgewezen. Wanneer de schepen in de buurt van de kust komen, is niet bekend. Het gaat om de Saoirse onder Ierse vlag. Daar zijn ook parlementsleden aan boord, aldus de organisatoren. De tweede boot is de Tahrir met vertegenwoordigers uit Canada, de Verenigde Staten, Australië en Palestina. De Israëlische marine beschuldigt de activisten ervan Israël “te willen provoceren, de veiligheidsblokkade van de Gazastrook te doorbreken en de veiligheid van Israël te ondermijnen”.

In mei 2010 werd het Turkse schip Mavi Marmara, dat samen met andere schepen de zeeblokkade van de Gazastrook probeerde te doorbreken om 10.000 ton hulpgoederen naar de Palestijnen te brengen, door commando’s en helikopters aangevallen. Daarbij werden negen activisten gedood en meer dan 50 anderen verwond.

Bron : MSN | Referenties : Anti-Israël activisten op weg naar Gaza | We con the World Reprise
Bron Afbeelding : TWITVB

Anti Semitisme groeit in “Occupy beweging”

Naar aanleiding van het vorige Artikel : Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger ! Ontving ik een reactie van het Tribulation Network uit Amerika. Bij deze een fragment van het volledige artikel op de website van Tribulation Network die er er geen misverstand over laat bestaan hoe erg het Anti Semitisme reeds is gevorderd binnen de Occupy beweging.

“Anti-Semitisme en anti-Zionisme zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verontrustende beelden van de “Occupy Wall Street” protesten laten overduidelijk een anti-Semitische ondertoon zien, die niet eenvoudig weg afgedaan kan worden als een bijverschijnsel van een groeiend aantal demonstranten. Zij zien hebzucht en inhaligheid/gierigheid vooral als een standaard expressie van Anti Semitisme – De Joden en Israël zijn de hoofdschuldigen van de wereldwijde economische wanhoop.”

In bijgaande video is te zien hoe griezelig gevaarlijk een subtiele vorm van Joden haat en Israël haat ingang vind in wat gezien wordt als een vreedzame vorm van protest.

 

U kunt maar weer geinformeerd en gewaarschuwd zijn.

Vr. Gr. Pineut

Bron : The Tribulation Network

Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger !

De Occupy beweging die zich als een olievlek over de wereld heeft verspreid heeft overal flink wat veranderd. Maar wat we tot nu toe hebben gezien is nog maar slechts het begin.

Zoals eerder geschreven was het de Arabische wereld waar de protesten zich als eerste voordeden. En daar gingen de protesten als eerste vooral om de stijgende voedselprijzen, de tekorten eraan, werkloosheid e.d. Het grootste probleem van die Arabische wereld is nog niet eens zozeer dat het dictaturen zijn, alswel dat het geen (voedsel) producerende landen zijn. Het overgrote deel van de Arabische landen hebben naast de olie industrie vrij weinig aan hun bevolking te bieden juist omdat men in de woestijnen waar al deze landen zich bevinden verder vrij weinig geproduceerd kan worden.

De Arabische wereld valt of staat met over het algemeen geimporteerde zaken uit het door hen zo verfoeide westen. Daarentegen heeft het westen de olie hard nodig om door te kunnen gaan met produceren, we kunnen dus spreken van een delicate en uiterst fragiele balans die dit alles in evenwicht houd. Door de enorme prijsstijgingen van producten konden protesten van de over het algemeen arme bevolkingen daar dan ook niet lang uitblijven. Inmiddels hebben diverse dictators het veld moeten ruimen en bleek hoezeer zij zelf leefde in extreme weelde en luxe.

De Occupy beweging die nu gaande is in de wereld is een slap aftreksel van de opstanden van de Arabische opstanden. Men strijd welliswaar eveneens tegen stijgende voedsel prijzen en de exorbitante verrijking van banken e.d. Maar de situaties van zowel het westen als het oosten zijn volkomen onvergelijkbaar. In het westen is het meeste aan schulden vooral veroorzaakt doordat iedereen hard heeft meegedaan aan het grote pyramide spel van HEBZUCHT. Maar ook zijn veel mensen misleid en in combinatie met de hebzucht moest het gras natuurlijk altijd groener zijn als bij de buren en dus konden onbetaalbare torenhoge schulden niet uitblijven. In combinatie met het grote graaien van de bank en beurswereld zien we nu hoe het financiele kaartenhuis langzaam in elkaar stort.

Tot nu toe zijn de Occupy protesten vreedzaam verlopen, op wat enkele uitzonderingen na, die vooral te leken zijn aangestuurd door linkse extremisten, of mogelijk zelfs ingehuurde NWO agenten. Maar daar zal weldra verandering inkomen. Het spreekwoord luid: als er één schaap over de dam is volgen er meer. In Amerika begint de sfeer van de protesten door de boosheid van de demonstranten nu steeds grimmiger te worden, vooral nu de economie alsmaar verder achteruit gaat. Het wordt er, ondanks de protesten, niet beter op maar eerder steeds slechter. En dat geld niet alleen voor Amerika maar ook voor alle andere landen waar de Occupy beweging steeds groter en massaler wordt. Onderzoeks Journalist Carel Brendel schreef hier al over, waarbij het vooral opvallend was dat het in de eerste dagen de “Henken en Ingrids” waren die protesteerden. Maar de “Henken en Ingrids” hebben inmiddels plaatsgemaakt voor heel andere mensen met geheel andere motieven en achtergronden.

In Amsterdam viel het naast Carel Brendel inmiddels ook andere bloggers op dat de zogenaamde Occupy beweging inmiddels volledig is gepolitiseerd en gekaapt door o.a. de Internationale Socialisten en allerlei andere schimmige figuren van Links politieke schnit en vage New Age figuren. Voor wat de Internationaal Socialisten betreft zijn het vooral deze schimmige mensen die een waar rookgordijn hebben opgeworpen in de afgelopen jaren. Reeds in het verleden bleken zij de Kristallnacht herdenking meerdere malen te hebben gekaapt en banden te hebben met allerlei louche figuren uit alle lagen van de bevolking. Zo zijn er sterke banden met allerlei islamitische organisaties die heulen met Hamas en Hezbollah. De Kristallnacht herdenkingen zijn uiteindelijk geploft doordat dit alles door diverse bloggers en onderzoekers meerdere malen aan de kaak werd gesteld.

Ook nu is de Occupy beweging gepolitiseerd waardoor van de echte bedoelingen niet veel meer over blijft en mensen, zonder dat ze het door hebben, in een extreem linkse politieke richting worden gemanouvreerd waarbij uiteindelijk ook geweld om de hoek komt kijken. Via die linkse bewegingen en de vage New Age beweging van Zeitgeist worden de geesten langzaam voorbereid om te accepteren dat we te maken hebben met een groot zionistisch complot. Uiteindelijk zijn de ware schuldigen aan de wereldwijde crisis de Joden en Israël. Kortom het is het aloude liedje van onvervalst anti semitisme : “De Joden hebben het gedaan” Christenen zouden er heel goed aan doen zich heel ver te distantiëren van dit soort protesten en bewegingen juist omdat men door de vele misleidingen meegesleept zouden kunnen worden in wat uiteindelijk uitmond in niets anders dan virulente Joden en Israël haat en vuig anti semitisme. Opvallend voorbeeld in deze is dit artikel op de Christelijke site Habakuk die de Occupy beweging kennelijk wel ziet zitten, ook voor hen is het hoog tijd voor een diepgravend journalistiek onderzoek naar de werkelijke motieven en achtergronden van de diverse Occupy organisatoren. In elk geval wenst de VVD in Amsterdam dat er snel een einde komt aan de camping op het beursplein.

Voor de komende weken, maanden zoniet jaren verwacht men dat de protesten uiteindelijk kunnen uitmonden in wereldwijde burgeroorlogen. Voor wat de Arabische wereld betreft houd men het hart vast, zeker nu Libië gevallen is en ook daar de vele stammen hun eisen kracht zullen gaan bij zetten. Net als in de Arabische wereld zullen demonstranten niet langer genoegen nemen met slechts vreedzame protesten en het in tentjes zitten op de beurspleinen en “vredig” slaan op trommels. Die uiterlijke roep van vreedzaam protesteren en oproepen van “liefde” zijn allemaal maar schijn. De mens is nu éénmaal gewend aan voorspoed en welvaart en het is dat laatste wat hen allemaal drijft omdat dit de komende jaren allemaal zal gaan verdwijnen. Anders dan in Amsterdam is men in Amerika vooral erg huiverig dat daar de Occupy beweging van binnenuit door shills zal worden misbruikt om de demonstranten op te jutten om geweld te gebruiken. Het is vooral het geweld die de NWO agenten, en zij die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken in de wereld, in de kaart zullen spelen.

Vrijheid ? Liefde ? Vreedzaam ? Het zullen allemaal loze en holle frasen blijken te zijn als men weldra het ware gezicht laat zien. Net zoals men in de Arabische wereld om democratie roept. Want wat democratie überhaupt is dat weet men daar helemaal niet, simpelweg omdat men dit nog nooit gehad heeft. Dit alles zal alleen maar leiden tot meer geweld en bloedvergieten en de zogenaamde roep om vrijheid zal dan niets anders blijken te zijn dan totale anarchie en wetteloosheid. Geheel los van god en gebod zal de zee der mensen opgezweept worden en verworden tot beesten. Het duidelijkste voorbeeld was wel de barbaarse afslachting van de voormalig leider van Libië. Hiermee heeft men reeds bewezen geen haar beter te zijn dan wat men beweerd te bestrijden.

Het is de opmaat voor totale en globale anarchie en wetteloosheid, precies zoals het Woord van God heeft voorzegd dat dit dé tijd zal zijn waarin de wetteloze zich kan en zal openbaren.

Veiligheids Riemen vast ! Vr. Gr. Pineut

Referentie Artikel : Buckle up – the End of the American Dream