Bekering of verandering ?

Afgelopen dagen staan de media bol van de protesten vooral tegen de banken, tegen een kleine schatrijke elite, tegen de verrijking, tegen de exorbitante bonussen, etc. etc. De lijst waartegen allemaal geprotesteerd wordt is bijna onuitputtelijk.

Maar er schuilt ook iets heel erg gevaarlijks in al die protesten en dan vooral geestelijk. Al met de start van de protesten in diverse Arabische landen, die vooral gingen over de enorme prijsstijgingen van voedsel, werkloosheid en diverse tekorten aldaar. Waren de protesten in de Arabische landen vooral ook gericht tegen de rijke elitaire dictators, de algehele oproep om te protesteren was vooral een roep om verandering.

Hieraan is gelijk al de geest van de New Age beweging en anti christelijke geesten te herkennen. Immers men roept en eist wel om verandering, maar het zijn vooral anderen die moeten veranderen. In wat voor opzicht en hoe men moet veranderen is verder volkomen onduidelijk en blijft in duisternis gehuld. In geen enkel protest was en is de oproep te horen dat men zich moet bekeren van de eigen goddeloze, liefdeloze en vooral ook egoistische zonden. De god dezer eeuw heeft de massa’s verblind, het is vooral de god van het geld, de Mammon, die de mensheid tegen elkaar opzet. Want met elke oproep tot verandering vergeet men er gemakshalve bij dat het vooral de eigen geldzucht is die de wortel is van al het kwaad. Een kwaad dat onherroepelijk in alle mensen aanwezig is.

Carel Brendel signaleerde met de laatste protesten in Nederland al dat er duistere politieke krachten aan het werk zijn en tevens constateerde hij dat de Zeitgeist New Age beweging sterk vertegenwoordigd was. Hoewel de protesten in eerste aanleg rustig verliepen, bleken protesten elders minder vreedzaam te verlopen. Zo waren er ook diverse posters te zien van de internationale socialisten die o.a. rondliepen met anti PVV posters, posters met Karl Marx (christen vervolger 1e klas) en posters van Che Guevara (socialistische moordenaar). Het toont aan dat er politieke krachten en geesten werkzaam zijn die de protesten gebruiken voor geheel andere doeleinden.

Het systeem moet veranderd worden, zegt men. Maar het zijn dan vooral anderen die moeten veranderen, van bekering van de eigen zonden is absoluut geen enkele sprake. Een communist als Karl Marx als je leids figuur laat er dan ook geen enkel misverstand over bestaan door welke geest deze mensen worden geleid. Het mag allemaal dan nog zo vreedzaam lijken, het is ten diepste levensgevaarlijk. Het voorbeeld kunnen we al zien in de Arabische wereld waar diverse duistere machten en krachten de mensen aldaar tegen elkaar uitspelen. De Arabische lente is inmiddels aan het verworden tot een duistere Arabische koude winter, een koude geestelijke winter dan wel te verstaan. De god dezer eeuw heeft hen allen verblind en massaal is men hard op weg naar de geestelijke afgrond. Verandering ? Ja er veranderd genoeg maar het is een verandering die de deur open zet tot een nieuw tijdperk waarin de Anti Christ korte tijd zal regeren.

Het is nog een korte tijd voor Christenen om mensen te kunnen oproepen om zich te bekeren van hun zonden. Jezus Christus is gestorven voor elke zonde. Alleen een diepe intense bekering en een verootmoediging en erkenning dat wij allen schuldig zijn en veranderd moeten worden naar zijn beeld en gelijkenis door bekering tot Hem is de enige weg waarop de mensheid zijn vertrouwen kan stellen. Op Jezus kunnen wij bouwen en vertrouwen. Daar kan geen enkele protest en oproep tot verandering iets aan veranderen als men wilt blijven leven in zonden.

Vr. Gr. Pineut

Voormalig FBI Chef “Ted Gunderson” veroordeeld wereldwijde Chemtrail vergiftiging & Genocide

Op 12 Januari 2011 maakte de voormalig FBI Chef Ted L. Gunderson het volgende statement ten aanzien van de “stortplaatsen des doods” ook wel bekend als “Chemtrails” :

 “De stortplaatsen des doods, ook wel bekend als chemtrails worden gestort en gesproeid over de gehele Verenigde Staten, Engeland, Schotland, Ierland, Noord Europa…….en ik heb persoonlijk gezien dat dit niet alleen in de VS gebeurd maar ook in Canada en Mexico. Vogels sterven bij bosjes. Vissen sterven met honderduizenden tegelijk over de gehele wereld. Dit is G E N O C I D E ! Dit is vergif. Het is massa moord door de Verenigde Staten. De elementen binnen onze sociale maatschappij die dit doen MOETEN WORDEN GESTOPT. Ik ben bekend met 2 locaties waar de vliegtuigen zijn die deze rotzooi over ons heen sproeien. Vier van de vliegtuigen zijn van Air National Guard in Lincoln, Nebraska, en de andere vliegtuigen zijn van Fort Sill, Oklahoma. Ik heb persoonlijk gezien dat deze vliegtuigen nog steeds aanwezig zijn in Nebraska – Lincoln, Nebraska op het vliegveld Air National Guard. Ze hebben geen markeringen zoals we die op standaard vliegtuigen zien. Ze zijn gigantisch, vergelijkbaar met bommenwerpers zonder markeringen. Dit is een misdaad, een misdaad tegen de mensheid, een misdaad tegen Amerika, een misdaad tegen de burgers van dit geweldige land. Ze moeten worden gestopt. Wat is er met het Congress aan de hand ? Dit heeft een enorme invloed op hun populatie, hun mensen en hun vrienden, hun verwanten, en henzelf. Wat is er aan de hand met hen ? Wat mankeren de piloten die deze toestellen besturen ? Zij dumpen deze rotzooi, dit vergif, op hun eigen familie. Iemand …….??? ”

Bron : http://chemtrails.theshadowland.net/tag/worldwide/
Vertaling : Pineut

Stormwaarschuwing : Zeer strenge winter in aantocht !

U heeft het inmiddels wel begrepen na prinsjesdag, we gaan een zeer strenge winter tegemoet en een zeer zwaar en kil 2012, aldus Jan Kees de Jager. Hij gaf een Stormwaarschuwing ! Een stormwaarschuwing die reeds sedert 2007 door de voormalige website http://www.stormwaarschuwing.nl al was afgegeven.

Nu schrijven we het jaar des Heeren anno Dominus 2011 en begint de storm meer en meer aan te wakkeren en worden de in het verleden gegeven voorspellingen één voor één waarheid. De schrift stelt : “En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden” (Lukas 21:11)

Niet alleen financieel, economisch en moreel gaan we een strenge winter tegemoet. Ook op astronomisch en meteorologisch gebied gaan we een zeer strenge winter tegemoet. De vele tekenen en signalen die reeds aan de hemel zichbaar waren in de afgelopen jaren, waren voor hen die het wilden zien, duidelijke vervullingen van het Heilige Woord van God de Vader. Maar ook de vele tekenen van het weer en het dierenrijk baard velen grote zorgen en vrees.

Jan Kees de Jager zei het heel treffend ; “Er komt iets duisters op ons af, wat het precies is weten we niet, maar er komt iets op ons af” Een duidelijkere Stormwaarschuwing, via de mond van de ongelovige Jan Kees de Jager, door de Geest van de Almachtige God kon aan de mens in Nederland toch niet gegeven worden ? Maar velen geloven het niet, velen geloven niet in God, noch in Christus, noch in Zijn Woord en aldus zal ook in hen en door hen het Woord van God verder vervuld moeten worden.

Niet alleen Nederland, maar ook Europa en de rest van de wereld zal in het grote net verstrikt raken van zonde en ongerechtigheid en aldus zal de Toorn God’s zich over hen openbaren. Dan zullen de woorden van Lukas letterlijk in vervulling gaan “En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen”.

Volgens meteorologen in Engeland staat Engeland en een groot deel van Europa een zeer strenge winter te wachten die mogelijk al halverwege Oktober met veel sneeuwval en ijzige koude zal beginnen. Niet alleen begint het grote drama van de Stormwaarschuwing met een financieel Armageddon maar ook nog eens met een zeer donkere en ijzige koude lange winter periode die velen het hart zal doen bezwijken van grote vrees vanwege al deze dingen die over de bewoonde aarde gaan komen.

Voor allen die reeds geloven in Jezus Christus en Zijn Woord weten dat al deze zaken moeten geschieden, maar het einde is het nog niet. Zij weten en profeteerde reeds dat dit alles moet geschieden, de grote massa echter zullen ondanks en ongeacht de vele tekenen en signalen Jezus Christus en zijn gelovigen afwijzen als dwazen. Het is ook daarom dat de Toorn des Heeren zich zal moet openbaren over alle ongerechtigheid. Van sommigen nu zijn de zonden duidelijk openbaar maar allen hebben gezondigd en van hen worden de zonden ook openbaar, maar later.

Vr. Gr. Pineut

Israëlische Ambassade aangevallen in Caïro

De maker van bijgaande video gaat er van uit dat met het aanvallen van de Israëlische ambassade een belangrijke Bijbelse profetie is vervuld. Uiteraard staat het de kijkers vrij om dit te beamen of te ontkennen.


‘Bewijs dat Iran aan kernwapen werkt’

Inlichtingen over het kernprogramma van Iran wijzen er op dat het land nog steeds in het geheim aan een kernbom werkt. Dat staat in een intern rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), dat vandaag is ingezien door internationale persbureaus.

IAEA-chef Yukia Amano spreekt van veel en ook recente informatie van verschillende bronnen over mogelijke militaire dimensies van het Iraanse nucleaire programma. Het gaat hierbij om geloofwaardige en uitgebreide informatie, aldus het IAEA.

Ondergrondse bunker
Het rapport rept ook over een ondergrondse bunker waarin Teheran nieuwe apparatuur voor de verrijking van uranium aan het installeren is. Verrijkt uranium kan gebruikt worden voor het opwekken van energie, maar ook voor de productie van kernwapens.

De Verenigde Naties hebben sancties ingesteld tegen Iran omdat het land weigert de verrijking van uranium te staken. Iran beweert het uranium alleen te willen gebruiken voor vreedzame doeleinden en ontkent een kernwapen te ontwikkelen.

Bron : AD

Alle doomscenario’s overzichtelijk in één afbeelding

In onderstaande Engelstalige afbeelding zijn alle doom scenario’s van de afgelopen paar jaar nog eens keurig netjes bijeengebracht.

Voor de twijfelaars en ontkenners van de vele feiten het overdenken waard, voor hen die al meer en beter op de hoogte zijn nogmaals een bevestiging. Hoewel de in de afbeelding getoonde zaken verre van compleet zijn kan deze afbeelding gratis gekopieerd en verspreid worden. Vooral via email kunnen de diehard ontkenners nog eens met de neus op de feiten gedrukt worden. Voordat het te laat is, en deze mensen zonder het Evangelie van Jezus Christus de komende tijd der smarten in moeten gaan.

Vr. Gr. Pineut

 A brief history of doomsdays
Bron : LiveScience

Haat conferentie Durban III in aantocht

Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!

Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)

Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22 september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III) plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.

Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander geboefte.  Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor ‘Zionist pigs lovers’. Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een  portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen ?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.

Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan’s giftige brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden anti-Semitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”. Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden, praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo’n samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil, geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de Israëlische krant Ha’aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
‘Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. ‘Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.’

Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah.

Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reïncarnatie van de Nazi’s’ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het vervloeken van Israël gaat.

De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi’s zijn vermoord, “Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi’s tegen de Joden.

De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël. Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.

De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een “schertsvertoning” en een “haatfeest”,  en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van Canada wil Canada’s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”

De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering, dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld.  Maar dat is niet iets waar de VN noch de wereldleiders zich druk over maken.

Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie
, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van de middeleeuwse ayatollahs’ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.

Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen.

In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad!  De VN had het totale morele failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.

Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.

Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er 10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook  in het verleden altijd hebben gezwegen hebben wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.

De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!

Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Bron : Franklin ter Horst

Knoeien met de Schepping Gods, Genetische Manipulatie draait door, 10 Horror Signalen !

Onderstaand 10 signalen uit het recente nieuws van de wetenschap die er op wijzen dat de mens steeds verder gaat om voor god op aarde te spelen. Dat een dergelijke hoogmoed niet zonder gevolgen kan zijn is voor elke Christen welbekend. Vooral Japan en Amerika vallen op waar dergelijk geknoei plaats vind, dit plaatst de recente rampen in die landen dan ook in een geheel nieuw profetisch perspectief. Of wellicht is nieuw hier niet op z’n plaats. De hoogmoedige mens oogst immers wat zij zaait en er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

Thans creeërt men hypermoderne genetisch gemanipuleerde monsters van Frankenstein die onze wereld verder in een duistere horror film doen veranderen. Alleen is het in dit geval geen slechte Science Fiction film maar harde realiteit die door God de Vader nog harder afgestraft zal worden !

# 1 In China hebben wetenschappers menselijke genen ingebracht in het DNA van melkkoe embryo’s. Op dit moment zijn ongeveer 200 hybride koeien met succes geproduceerd. Deze koeien kunnen melk produceren die vrijwel identiek is aan menselijke moedermelk. Wetenschappers hopen snel grote kuddes van deze koeien te produceren als alternatief voor de menselijke moedermelk, en ze hopen dat deze “melk” wereldwijd verkocht gaat worden in supermarkten binnen de 3 jaar.

# 2 In Canada hebben wetenschappers van de Universiteit van Guelph in de provincie Ontario “enviropigs” geproduceerd. Deze “enviropigs” hebben gesplitste genen van muizen in zich, en volgens de wetenschappers produceren ze daardoor minder fosfor in hun ontlasting, zodat ze worden aangeprezen als milieuvriendelijk. Autoriteiten in de VS en Canada zijn aan het beoordelen of deze “enviropigs” wel of niet in de voedselvoorziening moeten worden toegestaan.
(enviropigs is een samenvoeging van de woorden enviroment en pig, wat leefomgeving en varken betekend een goede nederlandse vertaling voor dit woord is er op dit moment nog niet.)

# 3 Wetenschappers in Japan hebben een genetisch gemodificeerde muis gecreeërd die fluit als een vogel.

# 4 Een onderneming uit de VS kan nu een zeer gespierde “monster zalm” produceren, die drie keer zo snel kan groeien dan een normale zalm.

# 5 De wetenschap kan nu katten produceren die oplichten in het donker. Een genetisch gemodificeerde kat gecreëerd door wetenschappers genaamd “Mr Green Genes”, was de eerste fluorescerende kat in de Verenigde Staten. Maar meneer Green Genen was niet de eerste ‘glow in the dark kat’ in de wereld. Die eer ging naar een kat die door een team van wetenschappers in Zuid-Korea was gemaakt.

#6 Japanse wetenschappers hebben ontdekt hoe zij organen van ratten in muizen kunnen laten groeien. De onderzoekers hopen met die technologie menselijke organen in varkens te kunnen laten groeien.

#7 Niet alleen in Japan wordt dit soort onderzoek gedaan. In Missouri worden entiteiten gekweekt die deels varken en deels mens zijn met de bedoeling organen te kweken voor menselijke transplantatie.

#8 Wetenschappers van Rockefeller University hebben menselijke genen in muizen geïnjecteerd. Deze “gehumaniseerde muizen” worden gebruikt om de verspreiding van het hepatitis C-virus te bestuderen.

# 9 Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat ze eigenlijk nieuwe menselijke organen van de grond af kunnen laten “groeien” . Het volgende is een citaat uit een recent artikel in Newsweek ….

Het klinkt misschien als science fiction, maar nieuwe organen uit het niets laten groeien is al werkelijkheid geworden. In aanvulling op blazen, hebben wetenschappers nieuwe huid, bot, kraakbeen, hoornvliezen, luchtpijpen, slagaders, en urinebuizen ontworpen.

# 10 Geloof het of niet, het bedrijf Nexia in Canada heeft daadwerkelijk geiten genetisch gemodificeerd om deels spin te zijn. Het genetische modificatie proces zorgt ervoor dat deze “spinnen geiten” spindraad eiwit produceren in hun melk. Dit spin zijde eiwit wordt verzameld, gezuiverd en gesponnen tot ongelooflijk sterke vezels. Deze vezels zijn blijkbaar duurzamer dan Kevlar, flexibeler dan nylon, en veel sterker dan staal.

Bron : Diverse bronnen (zie links) Vertaling & Compilatie : Pineut

31 Signalen die er op wijzen dat de hele wereld wordt getransformeerd in een futuristische “Big Brother” gevangenis.

Naarmate de tijd en de technologie verstrijkt veranderd onze leefwereld meer en meer in een globale futuristische Big Brother wereld. Onderstaand 31 signalen die op deze veranderende en almaar verdergaande trends wijzen. Het artikel is iets ingekort ten opzichte van de originele engelse tekst, maar de boodschap is helder, meer en meer zijn we hard op weg naar een globale één wereldregering waarbij de mens nog slechts als object en nummer volledig onder Controle komt te staan van een dictatoriale elite.

1. De dagen van een vrij en open Internet komen langzaam aan het einde. Vele naties in de wereld hebben een strenge internetcensuur geïmplementeerd en vele andere naties zijn hard op weg in die richting. Met elk voorbijgaand jaar neemt het niveau van de vrijheid op het internet af.

Regulering van het internet is zelfs een primair onderwerp van bespreking op de G-8 bijeenkomsten. Volgens The New York Times, neemt de Franse president Nicolas Sarkozy de leiding voor een meer ‘beschaafd Internet “….

Waarom verzetten groepen, die de vrijheids van meningsuiting verdedigen, zich tegen hetgeen Sarkozy probeert te doen ?

Dat is omdat westerse regeringen de vrijheid willen vermoorden en de vrijheid van het internet, net zoals China dat doet. Het internet is een geweldig middel om mensen wakker te schudden en voor het verspreiden van informatie, en de control freaks die de baas willen spelen over al onze levens vinden dat maar helemaal niks.

2. Internet censuur in China, de grootste natie op aarde, is absoluut brutaal. De Chinese regering blokkeert alle websites die spreken over onderwerpen zoals de Dalai Lama, de 1989 repressie op het Tiananmen plein tegen de demonstranten en de Falun Gong. Ook zoekopdrachten op het web voor het Engels woord “vrijheid” zijn geblokkeerd.

3. Vanaf volgend jaar (2012) zullen alle nieuwe mobiele telefoons worden verplicht om een ​​chip ingebouwd te hebben die het de president mogelijk maakt om “noodoproepen” uit te zenden wanneer hij dat maar wil ! Gebruikers van mobiele telefoons zal niet worden toegestaan ​​om af te zien van deze presidentiële berichten. In deze CBS-reportage is te zien hoe dat werkt ….

4. Het Verenigd Koninkrijk heeft meer bewakingscamera’s per inwoner dan waar ook ter wereld. In feite, volgens een schatting zijn er 4,8 miljoen video camera’s die voortdurend kijken naar elke beweging die de burger maakt. Zie bijvoorbeeld deze nederlandstalig ondertitelde video : “Screaming Camera’s”

5. Een “gecertificeerde TSA official” werd ingebracht om toezicht te gaan houden op studenten op de Santa Fe High School Prom afgelopen weekend. Zullen dit soort zaken ook gaan gebeuren op andere middelbare scholen in Amerika ? In Europa is een dergelijk systeem van toezicht al in werking.

6. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw besteedt enorme hoeveelheden geld om bewakingscamera’s te installeren in de cafetaria’s van de openbare scholen, zodat de overheid controle-freaks op de voet kunnen volgen wat onze kinderen eten. In dit recente artikel gepost op Infowars.com is een omschrijving te lezen over dit nieuwe programma ….

7. De EU besteedt honderden miljoenen euro’s aan propaganda campagnes in een poging om de burgers van Europa ervan te overtuigen dat de EU goed voor hen is.

8. FBI inspectie teams gebruiken regelmatig, zonder rechts machtiging, GPS opsporings apparatuur om de bewegingen van vredes activisten in de gaten te kunnen houden. Zelfs als zij in het geheel niet verdacht worden van enig strafbaar feit. De regering van Obama is in gevecht met het gerecht om deze praktijken legaal te houden. De volgende vragen zijn wat dat betreft relevant : hoe lang duurt het nog voordat men dit globaal gaat implementeren als Obama zijn zin krijgt, en wie zal men nog meer in de gaten willen gaan houden met dit systeem ? De gewone argeloze burger ?

9. Volgens de FBI-directeur Robert Mueller, zijn “huisgekweekte terroristen” net zo’n grote bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid als al-Qaeda dat is.

10. Duizenden ‘disfunctionele’ gezinnen in het Verenigd Koninkrijk worden onderworpen aan een intensieve 24-uurs bewaking om ervoor te zorgen dat hun kinderen naar school gaan, dat zij op tijd naar bed gaan en dat zij een goede maaltijd krijgen. Leuk hè zo’n intensieve CONTROLE ?

11. Amerikaans senator Chuck Schumer zegt dat Amtrak een “no ride list” moet krijgen vergelijkbaar met de “no fly list” die wordt gebruikt op Amerikaanse luchthavens. Voordat je op een vliegtuig kan stappen wordt eerst je naam gecontroleerd om ervoor te zorgen dat je niet op een internationale lijst staat. Deze lijsten lijken verduiveld veel op de voorbode van de inmiddels besproken rode, blauwe en gele lijsten !! Wat moet iemand doen om op zo’n lijst te komen ? Niemand die het echt weet. En wat is de volgende stap ? Een “verboden adem te halen lijst” ?

12. Britse autoriteiten geven nu toe dat, elk telefoontje, sms, email en bezochte websites door burgers, worden opgeslagen voor een jaar en beschikbaar zal zijn voor controle door de overheid. Gaaf hè die CONTROLE ?

13. De hoeveelheid van de mobiele telefoon surveillance die alsmaar doorgaat is absoluut onthutsend. Een voorbeeld; een Duitse politicus genaamd Malte Spitz ging onlangs naar de rechter om Deutsche Telekom te dwingen te onthullen hoe vaak zijn mobiele telefoon werd gevolgd. Wat hij ontdekte was absoluut waanzinnig. Het blijkt dat in slechts een periode van 6 maanden, Deutsche Telekom de lengte-en breedtegraad coördinaten van zijn mobiele telefoon 35.000 keer had opgenomen.

14. DARPA heeft nu nieuwe video surveillance technologie ontwikkeld, waar velen al heel lang voor waarschuwen, die een eind zal maken aan de publieke anonimiteit. ExtremeTech blog beschrijft deze nieuwe technologie ….

15. In het Verenigd Koninkrijk, is het nu illegaal om de politie om welke reden dan ook te fotograferen.

16. De politie in het Verenigd Koninkrijk hebben software aangekocht die hen in staat stellen om heel éénvoudig de “digitale voetafdrukken” van vrijwel iedereen te volgen. In dit recente artikel is te lezen hoe deze nieuwe software wordt beschreven ….

17. In Tacoma, Washington werd een zevende klas student onlangs ondervraagd door de geheime dienst over een bericht dat hij had geplaatst op zijn Facebook pagina. Wees maar heel voorzichtig met wat je schrijft op Facebook, Fuckbook, Twitter, Trutter, Hyves, Hifs e.d. de hele wereld kijkt mee !!!

18. Volgens de ACLU, gebruikt de staats politie van Michigan speciale “extractie apparatuur” om de gegevens van mobiele telefoons van automobilisten, die ze aan de kant zetten, te downloaden. Dit vindt plaats zelfs als de personen die aan de kant werden gezet van geen enkel strafbaar feit werden beschuldigd. In dit CNET News artikel worden de mogelijkheden van deze “extractie apparatuur” beschreven….

19. In een peiling vorig jaar bleek dat 51% van de Amerikanen het eens was met de stelling “dat het noodzakelijk is om enkele burgelijke vrijheden op te geven om zo ervoor te zorgen dat het land beter beschermd kan worden tegen terrorisme” ! Naar men kan aannemen zal het elders in de wereld wel niet veel beter gesteld zijn met een dergelijke opvatting.

20. De MPAA en de RIAA hebben hun masterplan ingediend, voor de handhaving van het auteursrecht, bij de nieuwe “Office of Intellectual Property Enforcement” het omvat de installatie van spyware op computers van iedereen welke inbreukmakend materiaal kan detecteren en verwijderen. Geweldig hè al die uitvindingen om iedereen te kunnen CONTROLEREN ?

21. De nieuwe Britse Internet Wet bevat een “three strikes” regel die het toestaat om een heel gezin van het internet af te sluiten als één van de leden van dat gezin wordt beschuldigd van inbreuk op het auteursrecht – ZONDER ENIGE VORM VAN BEWIJS OF PROCES !!

22. Lijkt het u niet fijn als uw gezicht wordt gescanned en uw ID wordt geregistreerd elke keer als u naar een publiek evenement gaat ? (Denk hierbij o.a. aan dierentuinen, pretparken, muziekfestivals e.d.) Nee niet lachen !! De San Francisco Entertainment Commissie stelt een nieuwe regel voor die “zou vereisen dat alle locaties met een bezetting van meer dan 100 mensen om van alle bezoekers en medewerkers de gezichten te scannen en hun ID’s te registreren en deze gegevens op te slaan in een database welke zij dienen over te dragen aan rechtshandhavers wanneer daarom wordt gevraagd”.

23. De Amerikaanse regering en de regeringen in de hele geïndustrialiseerde wereld zijn zo geobsedeerd door het verminderen van de uitstoot van koolstof, dat zij nu zelfs ons gaan vertellen wat voor soort lampen we alleen nog maar mogen kopen.

24. De regering van Obama ontwikkeld een universeel “Internet ID” programma dat kijkt, traceerd, controleerd, en mogelijk uw internet activiteiten registreerd. Deze “vertrouwde indentiteiten” worden aangeprezen als een manier om meer veiligheid en beveiliging op het internet te realiseren. En als een manier om de behoefte aan tientallen verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te elimineren.

25. Zoals vermeld in eerdere berichten begint de “Internet Kill Switch” het belangrijkste en favoriete middel te worden voor tyrannieke regeringen over de hele wereld.

26. Een schokkend document dat is gepubliceerd door Wikileaks bewijst dat hoge regerings functionarissen aandringen op een fusie van Noord Amerika. Volgens het document zijn enkele doelen van deze fusie o.a. het veranderen van Noord Amerika naar een economische éénheid zoals de E.U. , een éénheids munt voor het hele continent (Amero ?) en een algemene “beveiligings éénheid” voor het hele continent.

27. Eén van de meest vrijheids dodende delen van wetgeving van de laatste jaren is wel de gehate Patriot Act. Ongelukkig genoeg zullen het overgrote deel van de Republikeinen en de Democraten nooit tegen een vernieuwing van de Patriot Act stemmen, simpelweg omdat men niet soft willen overkomen ten aanzien van terrorisme.

De enigste Senator in de VS die zich tegen de Patriot Act heeft gekeerd is Rand Paul. Hij doet alles wat in zijn vermogen ligt en strijd als éénling tegen de Patriot Act. Maar de leider van de meerderheid in de senaat, Harry Reid, doet juist zijn best om de Patriot Act uit te breiden, zonder dat er enig debat wordt gevoerd.

Top Democraten proberen te beweren dat zelfs een debat voeren over de vernieuwing van de Patriot Act bepalingen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De meeste Republikeinen zijn niet van plan om daar tegen in te gaan omdat zij helemaal gek zijn op de Patriot Act. Als u dacht dat de Patriot Act een goed idee is moet u maar eens naar onderstaande video kijken, en dit recente artikel lezen.

28. Als je tegenwoordig de “verkeerde” politieke boodschap op je auto voert loop je het risisco dat wets handhavers je te grazen nemen. Zo werd een 73-jarige inwoner uit Virginia uit een nationaal park gestuurd vanwege een sticker op zijn auto die reclame maakte voor “de Ron Paul Campagne voor Vrijheid”. Dit Rutherford Instituut artikel raporteerd daarover.

29. Extreme groeps controle technieken zijn er niet alleen meer voor grote evenementen. Pasgeleden gebruikte oproer politie in Illinois traangas, LRAD geluidswapens en groeps onderdrukkings technieken tegen een groepje studenten die wat stoom wilde afblazen tijdens een einde jaars feestje in de Western Illinois Universiteit.

30. De Amerikaanse regering verzameld over iedereen gegevens zoals zij dat nooit eerder gedaan heeft. Volgens een bericht in de Baltimore Sun is de hoeveelheid informatie die de NSA elke 6 uur verzamelt gelijk aan de volledige bibliotheek van Congress. Niemand is nog langer anoniem. De waarheid is dat naast de Amerikaanse regering, regeringen over de hele wereld en grote internationale ondernemingen, meer informatie over iedereen heeft dan de meesten ooit durfden te denken.

31. Als u dacht dat we er nu al slecht voorstaan, wacht dan nog maar even af wat de globalisten voor u in de toekomst in petto hebben. Bent u klaar om in een voorgekookte cq voorgekauwde wereld te leven ? Bent u er klaar voor om een calorie kaart te moeten gebruiken en dat er voor u wordt bepaald wat u wel en niet mag eten door een wereld raad van voedsel experts ? In onderstaande video, o.a. mede geproduceerd door Koninklijke Shell Nederland, presenteerd het Forum van de toekomst hun griezelige versie van de toekomst.

Bron : End of the American Dream | Vertaling : Pineut

D.U.M.B.S. – Diepe ondergrondse militaire bases voor de NWO Elite !

(bijgewerkte video versie d.d. 08-05-2011)

Noot : Dit artikel is enigszins speculatief !

Sinds de jaren 40 is men in de Verenigde Staten druk doende geweest met het bouwen van enorme ondergrondse militaire bases. Het algemene argument was dat deze dienden als toevluchtsoord in het geval van een nucleair armageddon met de USSR. Na de val van de Berlijnse muur en een min of meer beeindiging van de toenmalige koude oorlog raakten een aantal van dit soort bunkers in verval. Ook de vele gebouwde silo’s om kernraketten mee af te vuren raakten in verval. Ook in de USSR zijn naar het schijnt dergelijke onderaardse schuilkelders gebouwd. Hoe het daar nu mee staat is min of meer onduidelijk. Ook China schijnt al jaren bezig te zijn met het bouwen van enorme onderaardse overlevingsbunkers.

Met de huidige nieuwe nieuwsberichten komen deze nog immer bestaande en flink gemoderniseerde bunkers in een ander daglicht te staan. Ook het nieuw gebouwde vliegveld in Denver is de laatste tijd weer flink in het nieuws geweest via de alternatieve media, vooral het enorme onderaardse complex onder het enorme vliegveld is voer voor speculaties. Maar voor de duidelijkheid, alleen al het feit dat het gebouwd wordt en dat er foto’s van zijn als bewijs, maakt duidelijk dat we niet langer meer kunnen spreken van een simpele samenzweringstheorie. We kunnen over een flink aantal zaken gerust spreken van één of meerdere samenzweringsfeiten.

De problemen zijn helaas wel veelledig en dat is dat in feite niemand echt zeker weet wat er achter gesloten deuren gaande is en wat er over onze levens wordt bedisseld en beslist. Ook is volkomen onduidelijk wie dat precies doet en wat de rol is van de personen die dat doen. Aannames en speculaties genoeg, maar keiharde bewijzen zijn er helaas niet. Het enige bewijs dat we hebben is de feitelijke aanwezigheid van zaken die door regeringen worden gebouwd, maar met welk verder doel en nut blijft in raadselen gehuld. Hiertoe behoren bijv. de zeer omstreden Georgia Guide Stones met de zeer bizarre 10 geboden. Tel daar de wikileaks affaire bij op die misschien ook behoord tot een vooropgezet plan om chaos en verdeeldheid te creeëren en de verwarring is min of meer compleet.

Het is momenteel zeer interessant om dus eens over een aantal zaken te speculeren die thans extra opvallen in het nieuws, die deze onderaardse bunkers en andere zaken in een wellicht nieuw profetisch perspectief plaatsen. Zo zagen we een plotselinge val van dictators in het midden oosten, zelfs een bericht van een koning in Saudie Arabie die zou zijn overleden op 11 Februari 2011. Maar misschien is dat ook allemaal wel een vooropgezet toneelspelletje ?

Van de bunkers wordt aangenomen dat ze bestemd zijn voor de elite van de elite van deze wereld en we moeten er niet raar van staan opkijken als deze dictators en zogenaamde sterfgevallen een dekmantel blijken te zijn om zich in de luxueuze en hypermoderne schuilbunkers terug te trekken. Naar het schijnt kan men er jaren in verblijven. De rijksten van deze aarde zullen zich volgens het bijbelboek openbaring in de rotsen verschuilen om aan de Toorn des Heren te kunnen ontkomen. Wellicht is het woord rotsen en spelonken een acronym voor onderaardse hypermoderne schuilkelders ? En misschien is de Toorn des Heren een verwijzing naar de enorme rampen die over deze aarde gaan komen ? Rampen waar het overgrote deel van de wereldbevolking helemaal geen acht op slaat. Door het creeëren van opzettelijke chaos en burgeroorlogen hebben vele mensen het ook veel te druk om op te letten waar de rijksten van de aarde werkelijk mee bezig zijn. En dan vergeet ik ook nog bijna de Doomsday Seed Fault te vermelden, al dat soort zaken zijn echt niet voor niets gebouwd en gemaakt en via de reguliere media wordt de massa iets op de mouw gespeld wat ook nog eens als waarheid wordt aanvaard. Maar of het ook allemaal waar is, is zeer discutabel.

De enorme toename van Aardbevingen, Vulkanische activiteiten, diverse natuurrampen, verandering van het weer, de massale sterfte van dieren, een verschuiving van het magnetisch poolveld, kortom allerlei zaken die niet meer normaal te noemen zijn en die nota bene door diverse culturen en door Jezus Christus in de bijbel zijn voorspeld vallen nu extra op. Neem daarbij de verwachtte komeet Elenin die als object wellicht de donkere grote planeet Nibiru is, of een aankondiger van een nog veel groter object die dan de feitelijke grote donkere dwergplaneet Nibiru is en het plaatje van een eindtijds doom scenario wordt steeds completer. Ook dat staat symbolisch omschreven in het bijbelboek openbaringen als de ster Alsem, waarbij ster en Alsem wellicht een andere duiding hebben maar die men in de tijd dat het werd opgeschreven als enige vorm kon omschrijven.

Alle zaken bijelkaar genomen begint de legpuzzel van het grote raadsel steeds meer duidelijkheid te vertonen voor hen die al deze zaken tenminste bij elkaar op kan tellen. Heel af en toe laten de MSM eens wat door sijpelen maar vaak spant men dan het paard achter de wagen en is het voor de gewone man in de straat feitelijk al te laat. Over het algemeen genomen echter doet de MSM er volledig het zwijgen toe.

In onderstaande video’s worden de enorme onderaardse bunkers besproken, hypermoderne schuilkelders waar naar men aanneemt alleen de superrijken en elites zich in gaan verschuilen als eerdaags de vlam wereldwijd letterlijk in de pan slaat. Voor Christenen zijn de profetische aspecten vanuit de bijbel duidelijk maar dat is dan vooral theoretisch, hoe e.e.a. er werkelijk in de praktijk uit ziet of uit gaat zien is een geheel ander verhaal. Dat laatste maakt het wellicht ook extra moeilijk om feiten van fictie en misleiding te onderscheiden. God de Vader waarschuwt er echter wel voor dat er in de laatste fase een grote misleiding zal komen waardoor heel veel mensen ten val zullen komen.


Vrouwen apart bij islamitische demo in Amsterdam !!!

Leden van de islamitische beweging Hizb ut Tahrir hebben zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen het regime in Syrië. De mannen en vrouwen stonden in gescheiden vakken, die afgezet waren met linten.

Ongeveer honderd mannen en vrouwen deden mee aan de manifestatie, die door de Nederlandse tak van Hizb ut Tahrir was georganiseerd ,,naar aanleiding van het gewelddadige optreden van het Syrische regime tegen zijn eigen volk”. Met de demonstratie wilden ze de volksopstand in Syrie en ,,al de andere moslimlanden” steunen. Ook enkele jonge kinderen deden mee aan de betoging.

Hizb ut Tahrir staat voor Partij van de Bevrijding. De groepering streeft een islamitische staat na, waar de sharia (islamitische wetgeving) geldt. De beweging stelt dat de armoede in moslimlanden een gevolg is van het systeem dat de koloniale landen hebben achtergelaten en ,,de daaropvolgende verwaarlozing door de moslimleiders van hun eigen volk”.

De deelnemers op de Dam schreeuwden Arabische leuzen en ,,Allah Akbar” (God is groot). Ze zwaaiden met vlaggen, toonden foto’s van slachtoffers van het geweld in het Midden-Oosten en droegen borden met zich mee met teksten als ‘The West’s Puppets will fail, Islam will prevail’. ,,Wij willen niet provoceren en wij wensen niet geprovoceerd te worden”, riep een van de organisatoren. ,,Wij blijven binnen deze afzetting, wij gaan niet buiten deze afzetting.”

Hizb ut Tahrir riep moslims in Nederland vorig jaar nog op niet te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het zou moslims niet passen om actief deel te nemen aan een westerse democratische verworvenheid als verkiezingen.

Bron : AD