Het Echelon spionage-netwerk – Privatisering van alle geheime diensten

Franse documentaire (NL ondertiteld) uit 2002 van de culturele zender Planète over het Echelon spionage-netwerk. NSA en CIA-whistleblowers en een paar onderzoeks-journalisten van formaat doen een boekje open over de aard, de werking en het doel van dat STAATS-GEHEIME netwerk, dat een volkomen illegaal en totalitair systeem van inbreuk en manipulatie op en van ieders privé-leven wereldwijd behelst, maar waarvan ‘U’ in uw grenzeloze zelfoverschatting en pseudo-verlichte pienterheid (‘berekendende burger’ gelijk u zichzelf wenst) en zorgeloosheid niets wil weten. Waarschijnlijk omdát u in die zelfde hoedanigheid uw ‘zelfgekozen’ volksvertegenwoordigers de volmacht hebt gegeven om u zelf ‘in naam van u zelf’ op de meest krankzinnig misdadige wijze te laten vern**ken en, wat erger is, ánderen die dat anders dan uzelf wellicht helemaal niet verdienen, mét u.

Midden in de 2e WO werd het telecom-spionage verbond UK-USA opgericht. Na de oorlog sloten Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zich daarbij aan. In de jaren 50 werd in het geheim de allergrootste en machtigste spionage-dienst ooit opgericht, de NSA (die alle kenmerken van een gesloten sekte vertoond). Na het Watergate schandaal werd door de Am. Churhc-committee, een onderzoeks-commissie van de Senaat die ook het toen m.o.m. boven water komende MK-Ultra schandaal onderzocht, het illegaal afluisteren van burgers verboden. De diensten beloofden netjes ‘dat het nooit meer zou gebeuren’, maar tegelijkertijd werd begonnen, ook weer in het geheim, met het opbouwen van het Echelon spionage-systeem dat gebruik maakt van electro-magnetische straling om via satellieten het telecom-verkeer af te luisteren.

Tijdens de Koude Oorlog werden zo stelselmatig alle ‘anti-Westerse’ ‘activisten’ en organisaties wereldwijd afgeluisterd. Na de val van de Muur, werd het wereldwijde systeem geïntegreerd in de ‘politiek’ van het ‘vrijhandels-kapitalisme’, wat in feite inhield dat de spionage-diensten werden geprivatiseerd in een context waarin de politiek feitelijk door de corporaties bepaald werd, d.w.z. waarin er voortaan sprake was van een ‘corporate State’. Vanaf dat moment was er sprake van een totale ‘economische oorlog’ waarin in feite de machtigste spionage-dienst (dwz de NSA) tenslotte de dienst uitmaakt, en iedereen die een bedreiging vormt voor de grote VS-‘based’ multinationals m.b.v. dat spionage-netwerk bespioneerd wordt en tenslotte getracht te ‘neutraliseren’. Met dit grote verschil met de tijd van de ‘Koude Oorlog’ dat er nu helemáál geen politieke controle meer is over het doen en laten van spionage diensten. En dat ‘iedereen iedereen afluistert’ in een wereld waar ‘morele waarden’ geen enkele betekenis meer hebben, of tenminste geen enkel reëel gewicht meer.

Verschillende whistleblowers uit landen in het Echelon spionage-verbond hebben aan den lijve ondervonden wat daarvan de consequenties zijn,  ze worden zonder pardon aan de kant gezet en kapot gemaakt. Dat paranoïde mechanisme past helemaal in de ontwikkelingen die door andere docu’s over spionage en geheime diensten geschetst wordt. Het huidige PRISM schandaal dat uit vorenstaande door de NSA verder is door ontwikkeld past dan ook prima in het plaatje van de verdere ontwikkelingen naar een wereldwijd Big Brother systeem, waarin elk individu tot op de centimeter nauwkeurig kan worden gevolgd, zowel fysiek als digitaal.

‘Welcome to the machine !’

Meer Beknopte Info : Wikipedia

De verkoop van het Sci-Fi werk “1984” van George Orwell gaat door het dak! De woede over Obama’s spionageschandaal wordt algemeen gevoeld