Bijna 750.000 Huishoudens onder Armoedegrens, maar we moeten stoppen met “somberen”

Geplaatst op 13 April 2013. Bijgewerkt op 02 Oktober 2013

Rutte_Geen_Hoop

Met de komende Ontslag Golf van 2013 & 2014
is Nederland hard op weg naar 1 Miljoen werklozen.

Onze premier en nationaal lachebekje Mark Rutte was deze week weer op dreef: ‘We moeten minder somberen!” Jawel, u leest het goed. Hij sprak de woorden bij de presentatie van het sociale akkoord dat was bereikt tussen werkgevers, werknemers en de regering.

Een akkoord dat bol staat van verregaande en ingrijpende maatregelen die ons land er bovenop moet helpen. Dat daar ook minder populaire maatregelen instaan is begrijpelijk en noodzakelijk, maar verkoop dat alsjeblieft niet met een positieve boodschap. Nederland kraakt en steunt onder de crisis. Het aantal werkelozen neemt sterk toe, ouderen worden zwaar getroffen en het aantal huishoudens dat leeft onder de armoedegrens is historisch hoog. Bij al die mensen komt de bodem van de portemonnee eerder in beeld dan het einde van de maand. Toch weet opperpositivo Rutte er nog een draai aan te geven: stop met somberen!

En daar sta je dan als AOW-er. Dertig euro in de hand om de week mee door te komen. Een nieuwe winterjas zat er dit jaar ook al niet in en je hoopt met alles wat je in je hebt dat de wasmachine die al een tijdje een raar geluid maakt het nog even redt tot je van je vakantiegeld een tweedehandsje op Marktplaats kunt kopen. Goddank is deze maand geen kleinkind of kind jarig, want een kadootje gaat ten koste van je weekbudget ad € 30,–. Maar niet somberen hoor!

Lachebekje_Marx_Rutte Of je hebt een lichamelijke beperking. Rot hoor, maar een baan zit er regulier al bijna niet in. Werkgevers kiezen tenslotte liever iemand die compleet gezond is. De plannen van staatssecretaris van Sociale Zaken Jette Klijnsma gaven je hoop. Zo werden werknemers wel gedwongen om je aan te nemen en dan zou je ze wel even laten zien dat iemand met een lichamelijke beperking misschien nog wel meer inzet toont dan iemand die die beperking niet heeft. Maar nee, binnen het sociale akkoord is er weer een slappe oplossing gekozen en wordt het aan de werkgevers overgelaten. Dat betekent dus voorlopig weer geen baan. Maar niet somberen hoor!

Ben je ontslagen vanwege de crisis en tegen de 50 jaar? Een baan zit er niet meer in. Van de afwijzingen van potentiele werkgevers kun je inmiddels een paar ordners prima vullen. Hoe je alles financieel rond moet breien weet je niet. Je zit samen met bijna 750.000 huishoudens (was +/- 600.000 in April 2013) in Nederland ook onder de armoedegrens. Vol schaamte meldt je je bij de voedselbank om je gezin in ieder geval van de basisbehoefte voedsel te voorzien. De hypotheek van je eenvoudige doorzonwoning in een vinexwijk kun je eigenlijk ook nog maar nauwelijks opbrengen, dus je kijkt per maand welke rekeningen je wel kunt laten liggen. Het water staat je tot aan de lippen. Een uitweg zie je eigenlijk niet. Maar niet somberen hoor!

Dus kom op senioren, lichamelijk beperkte en ontslagen werknemers: doe eens positief! Voor niets gaat de zon tenslotte op. Laat die euri’s die u niet heeft gewoon rollen en maak nationaal lachebekje Mark Rutte blij. Niet somberen!

Bron : Moeten We Niet Willen

Afbeelding

Profetie over Europa !

Profetie_over_Europa

De Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag
van Bijbelse Proporties komt er aan !

Origineel geplaatst op 13 mei 2013 op Voormalig Amsterdam Post

De grootste Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag moet nog komen !

Door: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten (R.I.P.)

Per 1 januari 2014 mogen Bulgaren en Roemenen zich vrij in Nederland vestigen. Zij kunnen dan ook van ons sociaal vangnet gebruik maken. Het gezemel om die 100 miljoen aan fraude met toeslagen waar staatssecretaris Weekers nu door onder vuur ligt zal daarmee verbleken.

Deze armste landen van Europa zijn sinds 2007 lid van de Europese Unie. De afgelopen jaren heeft Nederland geprobeerd met strenge arbeidsmigratieregels een massale exodus vanuit die landen tegen te houden. Dat kan volgens de Europese regels dus per januari volgend jaar niet meer. Bulgaren en Roemenen konden zich dankzij het verdrag van Schengen nu al in Nederland vestigen als zij zich inschreven als ZZP-er. Dat gebeurt vaak met een Hongaars paspoort. Aanspraak op de gemeenschappelijke spaarpot van de Nederlanders maken konden ze echter nog niet. Deze instroom leidt nu al tot grote problemen meldde Nieuwsuur (Video vanaf 10 m 30 sec) op 16 maart j.l.
Op hun website vertelt het programma onder meer over de situatie in Duitsland:

In Duitsland, dat de afgelopen jaren al veel soepelere regels hanteerde, vestigden zich veel migranten uit Roemenië en Bulgarije. In 2007 waren dat 64.000 Roemenen en Bulgaren, in 2011 147.000, en in het eerste halfjaar van 2012 was er een stijging van 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.
Duitsland zegt dat er in verschillende steden grote problemen zijn met Bulgaren en Roemenen. Wijken verpauperen en er is voor de nieuwkomers weinig kans op de arbeidsmarkt. Nieuwsuur bezoekt Duisburg dat zegt 19 miljoen euro uit te geven aan onderwijs- en integratiehulp ter bestrijding van de problemen.

In hetzelfde artikel/programma wordt de stadsdeelvoorzitter van Delfshaven, Carlos Conçalves (PvdA), aangehaald die zegt dat er in zijn wijk op dit moment al grote problemen zijn. Hij noemt “overbewoning en overlast”. De interviewer van het politiek correcte Nieuwsuur zegt in dat programma tegen Conçalves:”U waarschuwt voor de komst van Bulgaren en Roemenen…’t doet een beetje denken aan het Polenmeldpunt van Wilders”. Tsja, dat kan natuurlijk niet: zomaar de waarheid zeggen. Dan moet je wel fout zijn, niet? Conçalves moet dus via allerlei zijwegen afzwakken waarna Nieuwsuur de “geweldige” bijdrage van al die Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten in aardbeienkassen laat zien. Geen enkele kritische opmerking van dat verhulde PvdA-tv-programma over dat juist deze mensen de arbeidsmarkt van de hier al aanwezige Turken verdringen door tegen nóg lagere lonen te werken. Die Turken wonen hier met één familie in één huis en daar zijn kosten aan verbonden en betaal je beter van een uitkering dan voor die paar centen die de blije kassen betalen. Hoe de Bulgaren en Roemenen dat doen leest u hierna.

Waaruit zou die overlast die Conçalves noemt dan bestaan en hoe ziet dat er in de praktijk uit in zo’n wijk? Want zeg nu zelf: het hek is nog niet eens van de dam en nu al zou men in zomaar een gemeente als Delfshaven mogen genieten van de zegeningen der Europese Unie? Ik vroeg het de heer Conçalves zelf terwijl er geen PvdA-camera mee draaide. Zijn antwoord op mijn vraag en de beschrijving van de situatie is veel erger dan u het van Nieuwsuur weten mag. Ronduit shockerend zelfs.

“De situatie die zich voor doet is als volgt: momenteel vindt er een toenemende mate instroom van Turks sprekende Bulgaarse Roma en in mindere mate Roemenen plaats in Delfshaven. Een groot deel van de wijken waarin dit plaats vindt zijn de kwetsbare wijken.

In de wijk Tussendijken is de instroom het grootst en meest zichtbaar. Tegelijkertijd is dit ook de meest kwetsbare wijk (scoort laag op veiligheid en sociale index) in Delfshaven. Bulgarije en Roemenië  zijn de armste landen van Europa en de Roma doelgroep is de groep met de grootste sociaal maatschappelijke achterstanden in beiden landen.

Kortom de kwetsbaarste wijken komen nog meer onder druk, door instroom van grote groepen mensen, die vele malen meer achterstand hebben dan de huidige bewoners die ook al achterstanden hebben. Er ontstaan concentraties zeer kwetsbare bewoners in wijken die al jaren kwetsbaar zijn. De voorzieningen om deze mensen te helpen worden door bezuinigingen afgebouwd. De huidige bewoners klagen, er is sprake van overbewoning en spanningen. In een eengezinshuis zitten soms vier gezinnen en soms meer. Dit veroorzaakt geluidsoverlast in de veelal oude huizen (houten vloer).”

“De meeste hebben geen inkomen uit werk en ontwikkelen andere overlevingsstrategieën variërend van koper- en ijzerhandel tot inbreker of zakenroller, winkeldiefstal, oplichting, babbeltruc, toeslagfraude, wiettoppen knippen.
Verder is de groep luidruchtig op straat aanwezig, soms tot diep in de nacht luidruchtig praten en lachen, ze staan als groep voor winkels komen intimiderend over. Op zoek naar oud ijzer of koper halen ze vuilniszakken uit containers, nemen ze mee om te doorzoeken en later dumpen ze het vuil op straat. Dit doen ze ook met grof vuil (oude bankstellen, matrassen, etc), zijn door taalgebrek niet aanspreekbaar.”

Alstublieft! En dan hebben we het nog maar over Delfshaven waar een paar avonturiers zijn neergestreken. Nederland, maak uw borst maar nat want volgend jaar gaan de sluizen naar de Hollandse vleespotten pas echt open en komen écht niet de raketgeleerden uit Bulgarije en Roemenië naar Nederland maar de rest van de arme onderklasse en de overige georganiseerde misdaad. Om als een oudtestamentische plaag dit land verder kaal te vreten. En dan heeft de heer Conçalves nog niet eens mijn vraag beantwoord waarop hij de kosten schat die de gemeente nu al maakt om deze overlast te beperken. Met de hartelijke complimenten van Mark Rutte, Diederik Samsom, de rest van eurofiel Den Haag en de Europese Unie.

Zie ook Artikel uit 2010 : Gratis geld halen in Nederland

De Geld Meesters wanen zich “Heer & Meester”

Prediker 8:9
Wees gewaarschuwd mijn zoon, er is een tijd dat de ene mens heerst over de andere mens, tot diens onheil.
Koning Salomon !

Diverse ontwikkelingen in het huidige wereldbestel maken duidelijk dat de in de Bijbel voorzegde chaos niet ver meer weg is. De goddeloze krachten die de dienst uitmaken menen de volledige wereldheerschappij te kunnen claimen. Gedreven door waanzinnige hebzucht verrijken ze zich ten koste van ontelbare anderen en zwelgen daarmee in mateloze luxe en weelde. Het gaat om een corrupte en corrumperende elite bij wie zelfs de spaartegoeden van burgers niet meer veilig zijn. De gebeurtenissen in Cyprus hebben duidelijk gemaakt dat de leidinggevenden in  EuroBabel ongestoord bankrekeningen kunnen plunderen voor zogenaamde ‘reddingen’ zonder dat de burgers daar iets tegen kunnen doen. Investeren in goud is al evenmin veilig want ook dat kan zomaar worden geconfisqueerd. Over de hele wereld spraken talloze analisten hun verbazing en verbijstering uit over de Cypriotische ‘bankroof’ door de EU, de ECB en het IMF. Het toonde eens te meer aan dat de overheden zich in alle stilte toegang hebben verschaft tot vrijwel alle privé gegevens van de burgers.

Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat deze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Men is druk bezig de wereldburgers klaar te stomen voor de God-en mensverachtendeNieuwe Wereld Orde. (..) Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, desnoods met grof geweld zoals de laatste jaren bij herhaling te zien is. Ze streven naar een overzichtelijke samenleving waar controle op alle niveaus gerealiseerd is.
Ze hechten geen enkel belang aan nationale loyaliteit. Ze zien nationale grenzen als obstakels en nationale regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken. Diverse financiële specialisten zijn er vast van overtuigd dat het huidige wereldwijde monetaire stelsel onderuit gaat. Ze zeggen dat er nog slechts gehandeld wordt in gebakken lucht. De crisis van 2008 was volgens deze deskundigen slechts een opwarmertje voor wat er komen gaat. De toestand van de economie verslechterd met de dag, of het nu om de werkgelegenheid, de productie, de bedrijfswinsten, de vastgoedmarkt, de overheidstekorten of de bouwsector gaat. Mensen die beweren dat het systeem weer gezond kan worden gemaakt, zijn gestoord. Ze kunnen niet meer vermijden dat het bankensysteem onverbiddelijk zal gaan instorten, en daarmee voor wijd verspreide sociale chaos zal zorgen. Er zal een moment komen dan men niet meer over zijn geld kan beschikken. Pinautomaten zullen niet meer werken, en ook het internetbetalingsverkeer zal worden geblokkeerd. Maatschappelijke onrust, voedseltekorten en rellen zullen het gevolg hiervan zijn. Ongeregeldheden zullen met harde hand de kop worden ingedrukt. De grondbeginselen van de rechtstaat zullen terzijde worden gelegd en een autoritaire en preventieve veiligheidsstaat worden afkondigt. Men zal de staat van beleg afkondigen en de grondwet buiten werking stellen waarbij men naar willekeur iedere burger kan oppakken en voor onbepaalde tijd opsluiten.
Sommige analisten adviseren de mensen om al hun geld van de bank te halen, voordat dit verdwenen is in een financiële implosie. Of dat de oplossing is, is maar zeer de vraag want de machthebbers zijn in staat al het geld in een klap waardeloos te maken. De ogen van de wereld waren direct na 2008 voornamelijk gericht op Washington, maar de verantwoordelijken in Brussel hebben er inmiddels zo’n gigantische puinhoop van gemaakt, dat slechts weinigen geloven dat hier nog iets te redden valt. Het is 100% bewezen dat de Europese burgers door de politiek doelbewust zijn voorgelogen over de risico’s van de invoering van de euro.
Zij die de dienst uitmaken wanen zich heer en meester en menen de macht voor altijd in handen te hebben. Vandaag genieten ze nog van hun weelde maar straks zal in één enkel ogenblik het met de macht van de samenzweerders gedaan zijn. Zij die miljoenen mensen hebben bestolen, zijn straks zelf aan de beurt. Totaal berooid en nooit meer in staat de mensheid te terroriseren.
De Bijbel vertelt hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. Het oordeel tegemoet! En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Straks zal het allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve ondergang worden van de samenzwerende elite. De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze Godvijandige kliek, in elkaar zal storten, volledig ten onder zal gaan. Slechts aan Hem die in de hemel zetelt, is eeuwige macht gegeven. De Here Jezus zegt: ,,Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Matthéüs 28:18)

Bron : Na de Nacht komt ook de Dag

Aarde in Verval !

Aan de hand van de voortschrijdende Bijbelse Profetieën, sommen onderstaande video’s een aantal zaken op die zich wereldwijd voordeden in de afgelopen maand Mei. Extreem weer, de Aarde in verval, zowel moreel, geestelijk alsook fysiek. Tevens worden de enorme toenames van Ufo meldingen, Sinkholes, Tornado’s, & Aaardbevingen besproken.

“Veel kijkplezier”


We zijn nog maar 1 jaar verwijderd van globale rellen

Bom

Dat zeggen theoretici van complexe systemen in Cambridge, Verenigd Koninkrijk. Als er al één betrouwbare factor is die sociale onrust doet oplaaien dan is het wel voedselschaarste en/of extreem hoge voedselprijzen.

In 2008 en 2011 zagen zij de eerste signalen die men in een model samenvoegde die zeer nauwkeurig voorspelde waarom in deze jaren de eerste golven van sociale onrust over de wereld raasde. (pdf) Het eerste was stijging v/d voedselprijzen die, wanneer zij een bepaald punt bereikt, zal leiden tot wereldwijde onrust.

Het model laat zien dat er een correlatie is tussen voedselprijzen en rellen. Met andere woorden, als de voedselprijs index van de Verenigde Naties boven de 210 uitkomt, dan is de tijd rijp voor wereldwijde onrust, rellen etc. Eén en ander is echter wel afhankelijk van de locatie en situatie van landen, voor Nederland is die situatie veel minder voor de hand liggend dan bijv. de zwakste landen in Europa.

Toch laat het model zien dat er ook sprake is van een domino effect. Als de prijzen extreem stijgen zal de onrust en de kans op rellen alleen maar toenemen. Wat begonnen is in Tunesië met 1 man die zichzelf in brand stak vanwege de extreem hoge voedselprijzen en geen uitzicht op een betere toekomst, ontaarde in een domino effect in de gehele arme Arabische wereld. Dat dit zomaar kan overslaan en uitgroeien tot een wereldwijde ramp van onrust en rellen lijkt nogal voor de hand liggend naarmate de crisis langer en dieper voortduurd.

Er is in Europa dan ook nog maar weinig voor nodig om het kruidvat van onrust te laten exploderen, en de heren in Brussel spelen met lucifers bij een zeer kort lontje.

Bron : Motherboard bewerkte vertaling : Pineut

De Nationale Staatsschuld & Werkloosheids cijfers

De Staatsschuld stijgt met 810 euro per seconde !

De Werkloosheid stijgt met 700 personen per dag !

 

Bronnen : De Werkloosheidsmeter & De Nationale Staatsschuld meter

20 Signalen dat het steeds slechter gaat met Europa

Krimpende_Economie_&_Armoede

Europa is Economisch, Sociaal & Maatschappelijk hard op weg naar de afgrond !

 1. Het werkloosheidspercentage in Frankrijk is opgelopen naar 10,6% en het aantal werkloosheidsuitkeringen is naar een nieuw record gestegen. Meer dan 3,2 miljoen Fransen zoeken momenteel naar een baan.
 2. Het werkloosheidspercentage in de eurozone stijgt nu al een paar maanden achter elkaar van record naar record. Inmiddels is 12% van de Europese beroepsbevolking werkloos.
 3. In Portugal was het werkloosheidspercentage twee jaar geleden 12%, inmiddels is het gestegen naar 17%.
 4. Het werkloosheidspercentage in Spanje is naar 27% gestegen.
 5. De Spaanse werkloosheid onder jongeren stijgt ook nog altijd explosief. De jeugdwerkloosheid in Spanje steeg naar 57,2%.
 6. Het Griekse werkloosheidspercentage is inmiddels opgelopen naar 27,2%.
 7. De jeugdwerkloosheid in Griekenland nadert de 60%.
 8. Er werden in Frankrijk in maart 2013 16% minder auto’s verkocht ten opzichte van een jaar geleden.
 9. In Duitsland werden er in maart 2013 zo’n 17% minder auto’s verkocht in vergelijking met vorig jaar.
 10. In Nederland zijn de consumentenschulden gestegen naar 250% van het totale inkomen.
 11. De industriële productie in Italië is in de afgelopen 5 jaar met 25% gedaald.
 12. Het aantal faillissementen in Spanje zijn in het eerste kwartaal van 2013 met45% gestegen op jaarbasis.
 13. Sinds 2007 zijn de Non-performing loans (NPLs) in Europa met 150% gestegen.
 14. In Cyprus werd er in maart 2013 twee keer zoveel geld van de bank gehaald, dan in februari 2013, ondanks dat de banken de halve maand dicht waren.
 15. Door de huizenmarktzeepbel in Spanje staan er momenteel meer dan 3 miljoenhuizen leeg.
 16. Doordat er zoveel huizen leegstaan in Spanje, gaan steeds meer Spanjaardenkraken.
 17. Het aantal Griekse kinderen dat in armoede en honger leeft is de afgelopen tijd fors toegenomen.
 18. De Italiaanse schulden ten opzichte van het bbp zijn gestegen naar 136%.
 19. 25% van alle bancaire activa in het Verenigd Koninkrijk hebben een leverage van 40:1.
 20. Deutsche Bank heeft voor meer dan €55 biljoen exposure aan derivaten. Jaarlijkse BBP van Duitsland is nu €2,7 biljoen.

Bron : Theconomiccollapseblog

Referentie Artikel : Europa op weg naar HONGERSNOOD !

Experts waarschuwen “Bezuinigingen verwoestend voor volksgezondheid”

Overheidsbesparingen zorgen voor meer zelfdodingen, depressies en infectieziekten.

De besparingsmaatregelen waarmee Europa en de Verenigde Staten worden geconfronteerd hebben een desastreus effect op onze gezondheid. De bezuinigingen zorgen voor meer zelfmoorden, depressies en infectieziekten en verminderen de toegankelijkheid van medicijnen en medische zorgen. Dat stellen onderzoekers van de universiteiten van Oxford en Stanford.

Na tien jaar onderzoek komen David Stuckler, politiek economist aan de universiteit van Oxford en Sanjay Basu, assistent-professor geneeskunde en epidemioloog aan de universiteit van Stanford, tot het besluit dat overheidsbesparingen nefast zijn voor de volksgezondheid.

Zelfdodingen, depressies
In een boek dat deze week wordt gepubliceerd, stellen de onderzoekers dat meer dan 10.000 zelfdodingen en meer dan een miljoen depressies werden vastgesteld tijdens wat ze ‘De Grote Recessie’ noemen en de bijbehorende besparingsmaatregelen in Europa en Noord-Amerika.

Aids en malaria in Griekenland
In Griekenland liep het snoeien in het HIV-preventiebudget sinds 2011 uit op 200 procent meer infecties met het virus dat aids veroorzaakt. Die stijging is ook mee te wijten aan toenemend drugmisbruik onder een jongerenbevolking die voor 50 procent werkloos is.

Griekenland kende ook voor het eerst in decennia een uitbraak van malaria nadat budgetten voor muggenverdelgingsprogramma’s werden teruggeschroefd.

Dakloos
Tijdens de jongste recessie zagen vijf miljoen Amerikanen hun toegang tot de gezondheidszorg afgesneden worden. In Groot-Brittannië zijn 10.000 gezinnen dakloos geworden door overheidsbesparingen.

“Onze politici moeten de ernstige en diepgaande gevolgen van economische keuzes op de gezondheid in overweging nemen”, verklaart David Stuckler, onderzoeker aan de universiteit van Oxford en co-auteur van ‘The Body Economic: Why Austerity Kills’.

Alcoholmisbruik
“De schade die we konden optekenen omvat de toenemende verspreiding van HIV en uitbraken van malaria, tekorten aan essentiële medicijnen, uitsluiting van gezondheidszorg en een vermijdbare epidemie van alcoholmisbruik, depressies en zelfmoorden. Bezuinigingen hebben een verwoestende effect”.

Volgens Stuckler en Basu kan de negatieve impact op volksgezondheid vermeden worden, zelfs tijdens de grootste economische crisissen.

Efficiënte politiek
Op grond van gegevens uit de Grote Depressie van de jaren 30, uit Rusland na de val van het communisme en uit sommige voorbeelden van de huidige economische crisis, stellen ze dat het efficiënt optreden van regeringen kan verhinderen dat financiële crisissen uitmonden in epidemieën.

Zo zorgde elke extra 100 dollar hulp uit de zogenaamde American New Deal tijdens de recessie van de jaren dertig in de VS voor 20 minder doden per 1.000 geboortes, vier minder zelfdodingen per 100.000 mensen en 18 minder doden door longontsteking per 100.000 mensen. Activeringsprogramma’s op de Zweedse arbeidsmarkt zorgden er recent voor dat het aantal zelfmoorden daalde tijdens de recessie daar. Buurlanden zonder dergelijke programma’s zagen het aantal zelfmoorden fel toenemen.

“Wat we aantonen, is dat een slechtere volksgezondheid geen onvermijdelijk gevolg is van economische recessies. Het is een politieke keuze”, verklaarde Basu.

Bron : HLN

Werkloosheid Spanje bereikt recordhoogte

Espana_Desempleados

De werkloosheid in Spanje bereikte in het eerste jaarkwartaal van 2013 een recordhoogte. Dat blijkt uit de cijfers die vandaag gepubliceerd werden in een rapport van het nationaal statistiekbureau INE

Voor het eerst in de geschiedenis telt het land meer dan 6 miljoen werkzoekenden. Dat zijn er 250.000 meer dan in het vorige kwartaal. Daarmee bereikt de werkloosheidsgraad een piek van meer dan 27%. Het aantal families waarin alle gezinsleden zonder werk zitten steeg met 4% naar 1,9 miljoen. Spanje telt 47 miljoen inwoners.

Het was wel de kleinste stijging van de afgelopen jaren. Uit een ander rapport van de INE blijkt ook dat de Spanjaarden uit het land wegtrekken wegens het slechte economische klimaat. De traditionele overheidsbesparingen veroorzaken een dalend jobaanbod, waardoor de kans op werk zienderogen vermindert.

Ondertussen heeft ook de werkloosheid in Frankrijk een recordhoogte bereikt.

“Frankrijk heeft nog nooit zoveel werklozen geteld”


Het aantal werkzoekenden bereikte in maart het recordaantal van 3,2 miljoen, wat overeenkomt met 10,2 procent van de beroepsbevolking. In één jaar tijd steeg de werkloosheid met 11,5 procent en is het record van 1997 overschreden.

“De regering wil het niet toegeven, maar zij gelooft niet echt in de toverwoorden van de president dat de werkloosheid dit jaar zal dalen”, schrijft Le Figaro.

In een commentaar wijst de rechtse krant op de noodzaak van “extreme middelen” tegen de werkloosheid, “ook al moet daarvoor het socialistische gedachtegoed aan de kant worden geschoven”. Le Figaro doelt op een drastische vermindering van de arbeidskosten, het einde van de 35-urige werkweek en een complete herziening van de werkloosheidsuitkeringen. “Zoveel dingen die de sterkste Europese landen allang hebben doorgevoerd”, aldus de krant.