Bizar “Elektronisch Betaalteken v/h BEEST” verhaal uit België !

W666KEA

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
Openbaring 13:16-18

In België worden er momenteel massaal bankrekeningen geblokkeerd door ESSO na een tankbeurt.

In een eerder verschenen bericht op 20 Juni 2013 kondigde ESSO aan dat mensen die tanken en met een Elektronische kaart betalen een borg moeten betalen van € 330,– Euro.

Het systeem werkt als volgt, van de rekening van iemand die tankt en betaald met een elektronische betaalpas wordt automatisch € 330,– tijdelijk apart gezet.
ESSO doet dit om te zien of de persoon die tankt nog wel solvabel is om het getankte bedrag te kunnen betalen, zoniet dan blijft kennelijk die € 330,– in bezit van ESSO.

Momenteel ervaren steeds meer Belgen dat hun rekening is geblokkeerd, omdat er kennelijk naar het idee van ESSO, niet voldoende geld op de rekening staat en de klant dus kennelijk niet solvabel is om de rekening te betalen.

We zien hier overduidelijk een doorgeslagen elektronisch systeem waarbij mensen uiteindelijk dus het slachtoffer worden doordat men niet meer gebruik kan maken van de eigen rekening. In de nabije toekomst zullen we vast nog veel meer van dit soort bizarre zaken gaan aantreffen.

In elk geval heeft de Belgische Minister Vande Lanotte vragen gesteld over “ATOS,” (het elektronische systeem die dit mogelijk maakt) en om opheldering gevraagd. Tevens wil hij opheldering over de “waarborg” van € 330,– euro.

Beide artikelen in volgorde kunt u teruglezen op HLN.be

(1) Geen 330 euro op je rekening? Dan geen benzine bij Esso.
(2) Massaal bankrekeningen geblokkeerd na tankbeurt. (met video)