EU experimenteert met gedachtenpolitie

Opklikken voor vergroting

Opklikken voor vergroting

De EU is een zeer enge organisatie geworden. Dat de EU steeds verder radicaliseert naar Orwelliaans dystopische extremiteiten mag de lezer van Lang Leve Europa wel duidelijk zijn. Maar zelfs ons kwam het volgende bericht via het Burgercomité als een verrassing:

Barcelona kent een speciaal anti-geruchtenproject dat erop gericht is “geruchten over minderheden en immigranten” tegen te gaan ten gunste van “correcte informatie”. Dit gebeurt met “anti-geruchtenagenten”, die speciaal getraind zijn in “antigeruchten-argumenten”.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de Raad van Europa. Het is erop gericht de “sociale cohesie” te bevorderen. Het project heeft zich vanuit Barcelona uitgebreid naar tien andere steden.

Niet alleen experimenteerde de EU dus reeds met de gedachtepolitie, hun succesvol uitgevoerde experiment wordt nu verder geïmplementeerd over Europa!

Maar wat is die gedachtepolitie nu eigenlijk, die door de EU nu dus in de realiteit wordt uitgerold over Europa?

De term “Gedachtepolitie” is echte of vermeende handhaving van ideologische juistheid. Nou, daar is de EU duidelijk niet vies van. Ze beargumenteerde immers dat kritiek op de EU gelijk was aan godslastering. Kritiek en anders denken over de EU is volgens hen tegenwoordig zelfs vergelijkbaar met nationalisme, anti-semitisme en rassenhaat. En een vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, tja, daar wil de EU natuurlijk niets van weten.

We vergelijken de methodes van Orwell’s Gedachtepolitie eens met die van de EU. Eerst een blik op de Orwelliaanse invulling van Gedachtepolitie:

De Gedachtepolitie (THINKPOL in Newspeak) is de geheime politie van Oceanië in dystopische roman Nineteen Eighty-Four van George Orwell.

Orwell-boek-1984Het is de taak van de Thought Police te sporen en te bestraffen gedachtemisdaad en gedachte-criminelen. Zij maken gebruik van de psychologie en de alomtegenwoordige surveillance om te zoeken, te vinden, te bewaken en te arresteren leden van de samenleving, die potentieel het gezag en de status quo kunnen uitdagen, zelfs alleen door het denken, vandaar de naam Thought Police. Ze maken gebruik van terreur en marteling om hun doel te bereiken.

Duidelijk. De overheid gebruikte zelf terreur om hun gedachtegoed aan de man te brengen. Herkenbaar uiteraard. Het martelen was trouwens om mensen met andere gedachten te doen geloven dat ze het volledig eens waren met het beleid van de ongekozen federale overheid. Ook zeer herkenbaar. Maar hoe werkte dat dan in de praktijk volgens het 1984 boek?

De overheid (volledig gecontroleerd door de Inner Party) probeert niet alleen spraak en acties, maar ook de gedachten van haar onderdanen te beheersen, het labelen van niet-goedgekeurde gedachten met de term thoughtcrime, of crimethink in Newspeak.

De Gedachtepolitie opereren als een valse verzetsbeweging om ontrouwe leden van de Partij erin te lokken voor arrestatie.

En nu wat de EU doet:

De agenten “infiltreren” in uiteenlopende sectoren van de samenleving. Wanneer het gesprek onder de bevolking over immigranten gaat, probeert een agent zich daarin te mengen en daarbij “correcte informatie” te verspreiden, aldus een woordvoerster.  De ‘agenten’ gaan niet met open vizier te werk, maar werken als infiltrant. Dit project in het leven is geroepen met als doel extremisme veroorzaakt door de economische crisis tegen te gaan.

Het project is gericht op de toepasbaarheid van de sociale communicatie en netwerk-methode en experimenteerde met succes een anti-gerucht campagne. Het is ook bedoeling om de gevolgen van de methode onder de bevolking in 11 Europese steden te onderzoeken met het oog op een methodologie en tools te ontwikkelen die op grotere schaal kan worden gebruikt in heel Europa.

Meer hier op de C4i Antirumour site van de Raad van Europa.

Dit gaat natuurlijk niet over immigranten. Dat is slechts het excuus. Dit is de strijd tegen het terrorisme. Terrorisme wordt dan alleen wel gedefinieerd als de strijd tegen hen die anders denken over de gevestigde orde en de status quo dan gewenst door de EU-dictatuur. Dat de gevestigde orde een andere definitie hanteert van terrorisme dan u en ik moge ondertussen wel duidelijk zijn. En dat de federale EU-overheid zich in zet op vele manieren om met propaganda de manier van denken in Europa te beïnvloeden en veranderen, is natuurlijk wel bekend.

Big_Brother_is_Watching_YOU

Nu dus de introductie van de gedachtepolitie in de EU. Dit komt uiteraard aanvullend op deEU-NSA, de EU-CIA, de EU-FBI, de EU-militairen en uiteraard het EU-OM. De federale overheid gaat ook in Europa voortvarend te werk. De EU zet nu dus speciaal daarvoor getrainde agenten in specifiek om undercover te gaan om verkeerde gedachten op te zoeken en die via de netwerk-methode en sociale communicatie te beïnvloeden om de EU-perceptie te kantelen. Ofwel: de psychologie en surveillance conform 1984. Ze doen dat uiteraard met als doel iedereen het Evangelie volgens de EU te laten prediken. Wantvergeet niet: Verplichte (arbeids-)migratie is immers onderdeel van de EU-doctrine.

En dit is slechts wat ons bereikt via de websites van de EU zelf, en dat is uiteraard net als ratten: als je er één ziet, hoeveel zijn er dan die je niet ziet? En de EU doet dit ook nog op uw kosten. Uw belastinggeld wordt hier ingezet tegen u. En dat dit een flinke smak geld kost, mag duidelijk zijn.

De EU is een zeer griezelige en extremistische organisatie geworden. Ze schrikt nergens meer van terug in haar streven om heel Europa te regeren in een werkelijke geworden Orwelliaanse dystopie. En hoe meer macht de EU krijgt, hoe fouter het gaat op het Europese continent, hoe griezeliger de acties worden die de EU onderneemt. En helaas zijn er weinigen in Europa die de heren EU-dictatoren nog tot de orde kunnen roepen, er is immers geen reële inspraak meer in het acteren van de ongekozen eurocraten. Dit belooft uiteraard niet veel goeds voor de toekomst.

De EU maakt meer kapot dan u lief is.

Bron : Lang Leve Europa

Opklikken voor vergroting

Opklikken voor vergroting

NEDERLAND OP WEG NAAR DE STATUS VAN EEN DERDE WERELDLAND!

eunmask

Het Nederlandse volk moet binnenkort weer miljarden dokken!

Na Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus moeten wij alweer miljarden in een bodemloze put van een corrupt land storten! Het aantal noodlijdende lidstaten worden onderhand groter dan de betalende landen, die hierdoor binnenkort zelf tot een “Derde wereldland” zullen behoren! Alleen is er dan geen enkel land meer over die ons zal kunnen steunen, laat staan redden!

vlagbankroet

Het Europees Parlement heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin staat dat Oekraïne uitzicht moet hebben op toetreding tot de Europese Unie (EU). Ook moet er zo snel mogelijk financiële hulp naar het land.

De EU en internationale financiële organisaties moeten op korte termijn geld overmaken aan het land en er moet ook lange termijn financiering beschikbaar zijn, staat in de resolutie. Op die manier kan Oekraïne de ‘verslechterde economie stimuleren’ en de ‘nodige hervormingen doorvoeren’.
Volgens het Europees Parlement moet de EU…

View original post 223 woorden meer

Nieuw 20 Euro Biljet voortijdig uitgelekt

Nieuw_20_Euro_Biljet

Lukas 21:1-4

Het penningske der weduwe

En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen.
En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen.
En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen.
Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.

Locaties EUSSR Gevangenis Kampen in Beeld

stormwaarschuwing
Op onderstaande afbeelding kunt u zien waar er in de Europese Unie allemaal interneringskampen zijn voor het huisvesten van mensen van buiten de EU die op welke manier dan ook gepoogd hebben de EU binnen te komen.

In de nabije toekomst zal de aanstaande Dictator v/d EU deze locaties echter ook kunnen gebruiken voor geheel andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor het opsluiten van mensen die een dissident geluid laten horen, tegenstanders v/d EU, Christenen, activisten. Men kan het zo gek niet bedenken of er is wel een plekje te vinden voor mensen waar de EU vanaf wil. E.e.a. heeft u reeds kunnen vernemen via het uitgelekte document op de site van E.J. Bron & overgenomen door o.a. Boinnk & Pineut

Aan de rechterzijde ziet u de lijst van deelnemende landen en de respectievelijke plaatsen waar deze detentie locaties zich bevinden. Niet schrikken want het zijn er nogal veel. Zoals gebruikelijk en bekend van de tegenhanger FEMA geeft men er vanuit de politiek andere en mooiere benamingen aan zodat de grote massa weinig tot geen argwaan krijgt. Rusland was al vanuit het verleden bekend met haar Goelags uit de tijd van Stalin maar de moderne versie van deze Goelags onder het bewind van Poetin doen niet onder in kwaadaardigheid, alleen heet het in 2013 geen Goelag maar huizen van bewaring, of heeft men andere fraaie benamingen voor deze gevangenissen. Opvangkampen bijv. klinkt al veel vriendelijker niet waar ?

Toch is dat maar een deel van de ontwikkelingen van dit soort locaties, net als de in heel Amerika gebouwde FEMA opvanglocaties, die zogenaamd bedoeld zijn voor het opvangen van mensen in geval van natuurrampen. Worden deze locaties in Amerika ook gebruikt om ongewensde vreemdelingen in vast te zetten. De EU opvangkampen, interneringskampen, huizen van bewaring of welke naam er men ook maar aan mag geven zijn voor niets anders bedoeld als het vast zetten van ongewensde vreemdelingen die men liever niet binnen de EU grenzen heeft. Dat dit soort locaties echter ook heel goed bruikbaar zijn, in de niet al te nabije toekomst, voor geheel andere zaken ontgaat velen. Het op de site van E.J. Bron geplaatste PDF bestand maakt dit volkomen duidelijk.

Met de huidige crisis en de verdere ontwikkelingen is het echter ook duidelijk dat al deze locaties in de VS en de EU in gevallen van oproer gebruikt kunnen worden om “oproerkraaiers” in op te bergen. De val van de Dollar, de val van de Euro, de aanstaande onvermijdelijke val van de gehele wereld economie zal uiteindelijk leiden tot de vervulling van Mattheus 24 waarin gesproken wordt over een tijd van grote verdrukking. Het is nu nog slechts wachten op het moment waarop zowel de VS als de EU de staat van beleg zullen afkondigen wanneer dit moment is aangebroken.

Vr. Gr. Pineut

Bron Afbeelding : Noborder.org