Bezuiniging op Huurtoeslag 2017

Samsom_Rutte_bezuinigen_huurtoeslagen

Steeds meer huurders ontvangen huurtoeslag. Het kabinet raamt echter al jaren het overheidsbudget voor huurtoeslag te laag. Er dreigt een forse bezuiniging op de broodnodige ondersteuning voor huurders met de laagste inkomens. Aedes legde haar zorgen over de tekorten op de huurtoeslag in een brief (PDF) aan de Tweede Kamer voor. De Kamercommissie Wonen debatteerde 30 maart met minister Blok over de huurmarkt.

Meer gebruik huurtoeslag
Tussen 2010 en 2014 nam het aantal huurtoeslagontvangers met 21 procent toe. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is het aantal mensen dat in langdurige armoede verkeert gestegen sinds de economische crisis en is deze ontwikkeling structureel. Mensen wonen vaker alleen en hebben vaker te maken met sterke inkomensschommelingen.

Telkens tekort op budget
Het budget voor huurtoeslag van het Rijk is de afgelopen jaren telkens overschreden. Uit voorlopige cijfers over 2014 blijkt een tekort van 380 miljoen euro op de begroting van bijna 3 miljard euro. Het kabinet trok echter nooit de conclusie dat het budget voor huurtoeslag structureel omhoog moet, maar loste de tekorten telkens eenmalig op.

Bezuiniging huurtoeslag dreigt
Voor 2017 staat zelfs een bezuiniging op het budget van een kwart miljard euro ingepland. Nog niet duidelijk is ten koste van welke huurders dat gaat. Als de stijging van het gebruik van de huurtoeslag doorzet, dan zal het tekort in 2017 echter nog veel groter zijn. Zodoende veroorzaakt het kabinet een volgend voorspelbaar tekort. Om dat op te lossen dreigt een grote bezuiniging over de hoofden van huurders.

Huurtoeslag effectief instrument
Aedes maakt zich zorgen om de betaalbaarheid voor huurders en sloot vorig jaar met de Woonbond een sociaal huurakkoord om de huren vanaf 2016 te matigen. Aedes vindt het daarom onbegrijpelijk dat het kabinet de huurtoeslag juist inperkt. Huurtoeslag richt zich op individuele huishoudens en is zodoende een zeer effectief middel om laagste inkomens goed te kunnen laten wonen en leven.

Minister wacht IBO af
Ook de Kamer maakt zich zorgen over de ramingen voor de huurtoeslag die al jaren te laag zijn, bleek tijdens het debat op 30 maart. De minister gaf aan dat hij de zorgen van de Kamer deelt maar wees erop dat dezelfde economische modellen worden gebruikt voor andere toeslagen. De minister wil het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de huurtoeslag afwachten. Bij de voorjaarsnota bekijkt de minister hoe hij het gat in de begroting van de huurtoeslag gaat dichten.

Evaluatie verhuurderheffing
In het debat gaf de minister verder aan dat de evaluatie van de verhuurderheffing eind mei naar de Kamer komt, tegelijk met voorstellen om (vrijstellingen op) de heffing aan te passen.

Bron : AEDES

Peter R de Vries keurt moord op Cartoonisten goed

Peter_R_de_Vries_JeSuisUnBastard

In het leuter programma “Jouw Vrijheid Mijn Vrijheid” (terugkijken kan hier) was Peter R de Vries van mening dat het maken van een tekening door Charlie Hebdo te ver ging. De tekenaars hadden het dus eigenlijk aan zichzelf te danken dat zij vermoord werden. Want je kunt natuurlijk niet zomaar iemand kwetsen.

Feitelijk komt dat er op neer dat alles wat in woord & geschrift, tekeningen, media etc. geproduceerd wordt, er altijd wel iemand is die zich gekwetst voelt. De beste oplossing vanuit de visie van Peter R de Vries beredeneerd is dan ook dat alles wat maar enigszins kwetsend kan zijn eigenlijk verboden moet worden. Nog beter is natuurlijk dat Peter R de V. een screening bureau van Noord Koreaanse schnit opzet, zodat hij zelf vooraf elke uiting kan toetsen voordat deze gepubliceerd wordt. Er is immers geen betere moraal dan de Peter R de Vries Moraal.

Nieuw 20 Euro Biljet voortijdig uitgelekt

Nieuw_20_Euro_Biljet

Lukas 21:1-4

Het penningske der weduwe

En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen.
En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen.
En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen.
Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.

Dossier “Zwarte Piet”

Update 23-10-2013 : Toegevoegd Historisch Schilderij & Sculptuur “Zwarte Piet”
Wie is Verene Sheperd ? Lees hier haar Profiel van de Universiteit van de West Indieën (engelstalig)
Wat wil Verene Sheperd ? Zij wil Geld, veel Geld, Verene is op zoek naar £200 billion Engelse Ponden als genoegdoening voor de slavernij van o.a. Engeland, Frankrijk & Nederland !

Update 22-10-2013 : Nederland moet ophouden met het vieren van het Sinterklaasfeest omdat het fenomeen van Zwarte Piet een terugkeer is naar de tijd van de slavernij. Dat zegt Verene Sheperd, het hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet naar Zwarte Piet, vandaag in een interview met EénVandaag.

Zonder Commentaar !

Hier_Rust_Zwarte_Piet

Spandoek_Zwarte_Piet_Geen_Mens_Is_Illegaal

Verenigde_Naties_Verbieden

Sculptuur De Heilige Zwarte Piet Balthasar 1 van de 3 Koningen met Gouden Kroon - Katholiek Historisch Museum

Sculptuur – De Heilige “Zwarte Piet” Balthasar
1 van de 3 Koningen

met Gouden Kroon – Katholiek Historisch Museum

Rijks Museum Amsterdam - Schilderij "Zwarte Piet" - Jan Mostaert - Portret van een Afrikaan - ca. 1520 1530

Rijks Museum Amsterdam – Schilderij “Zwarte Piet”
Jan Mostaert – Portret van een Afrikaan – ca. 1520 1530

Dance Valley 2013

Lekker dansen met Mark Rutte !

Lekker dansen met Mark Rutte !

Morgen is er weer het jaarlijkse dans festijn Dance Valley in Spaarnwoude nabij Haarlem. Ook dit jaar gaat ons nationale lachebekje Mark Rutte weer lekker dansen. Het thema dit jaar is “Dance your Smile Away” Een thema met een dubbele lading, terwijl er bij steeds minder Nederlanders nog maar iets te lachen valt, lijkt de groteske grijns van Mark Rutte steeds groter te worden. Al dansend lacht ons aller Mark Rutte de vriendelijke glimlach van steeds meer Nederlanders weg.

Het zal Mark met z’n groteske lach en kekke zonnebril kennelijk een grote zorg zijn wat de consequenties van zijn beleid zijn. Het leven is één groot feest en op Dance Valley laat Mark al lachend dan ook zien hoe groot zijn egocentrische feestje is. Maar het lachen zal Mark spoedig vergaan, gezien de weersvoorspellingen waarschijnlijk dezelfde dag nog, als de weergoden hem om zoveel grootheidswaanzin en arrogantie wellicht hard zullen afstraffen !

U kunt hieronder de AFGOD van Mark Rutte beluisteren !

De Pineut Voedsel Kaart

Joepie in België heb ik mijn eerste enige echte Belgische Electronische Voedselkaart bekomen met ingebouwde Chip met al mijn gegevens erop, binnenkort vanaf 1 Januari 2013 ook verkrijgbaar in Nederland. En u weet het, als u niet (meer) in het systeem past…………………………………………………GAME OVER

© 666 Het TEKEN van het Beest !

Referentie : 31 Signalen die er op wijzen dat de hele wereld wordt getransformeerd in een futuristische “Big Brother” gevangenis.

Frans Timmermans & Jet Bussemaker

Het Hoge Woord is er uit, Frans Timmermans wordt Minister van Buitenlandse Zaken en Jet Bussemaker wordt Minister van Onderwijs. De afgang en ondergang van Nederland is de komende regeerperiode voorgoed bezegeld met o.a. deze twee Nitwits als  “Ministers”.

Waarom een afgang ? Eerst maar onze Frans die regelmatig erg mediageil is en graag mag aanschuiven bij o.a. Pauw & Witteman. Popi Jopi wil populaire Frans graag indruk maken en daarom draagt Frans altijd opvallende lichaams sieraden, de ene keer heeft Frans een kekke hippe moderne bril op, die hij bij wijze van spreke als laatste aanbieding van Hans Anders op de Nederlandse buis komt showen. Een andere keer draagt Frans opvallende polsbandjes of andere flitsende bling bling. Frans wil opvallen en dat doet hij dan ook want iedereen praat over hem en daar kickt onze Frans op.

Inhoudelijk heeft Frans echter weinig te betekenen. Frans is het exponent van oppervlakkigheid want zodra Frans zijn mond opendoet knijpt kijkend Nederland z’n billen dicht en krommen de tenen zich massaal in één en dezelfde richting. Frans houd namelijk van de Palestijnen, hun geschiedenis vergelijkt Frans graag met Wolga Duitsers. Hoe de geschiedkundige vork echt in elkaar steekt intereseerd Frans niet zoveel. Frans is immers populair en als ie het niet is, dan zorgt Frans via het Rode PVDA netwerk wel dat hij dat wordt.

Je mag daarvoor best wel een beetje de geschiedenis verdraaien of verkeerd interpreteren, een kniesoor die daar op let. Zo babbelt Frans ook graag over Hamas of de Arabische Lente, als hem dat zo uitkomt. Maar Frans heeft het niet zo op Israël moet u weten. De hele ontstaangeschiedenis en diepere achtergrond is aan Frans niet besteed. Frans wil gewoon populair zijn en aan verdieping in de geschiedenis en feiten heeft Frans een broertje dood. Veel hoeft u dus in de komende 4 jaar niet te verwachten van Frans, voor hem zijn alle kleuren slechts een schakering van Rood.

Dan onze Jet, dat wordt helemaal dolle pret.
Was Jet eerst onze drama koningin op volksgezondheid, nu mag zij op onderwijs haar domheid etaleren en de Nederlandse kindertjes valsheid in geschrifte leren. Want toen onze Jet nog Staatssecretaris was bemoeide zij zich met oorlogszaken en moest Nederland leren dat Europa en Nederland door allochtonen was bevrijd. Alleen bedoelde onze Jet hiermee niet de Amerikanen, de Engelsen en de Canadezen. Een rel was geboren want Jet vertelde iets wat niemand wilde horen. Jet beloofde beterschap en een lijvig rapport van onderzoek zou er komen. Helaas u raad het al wij wachten nog altijd met smart, want dat rapport is er nooit gekomen.

Wel een keurige afscheids brief van het NIOD toen Jet afging als een gieter en nu aD 2012 krijgt Nederland helemaal op z’n sodemieter !

Vr. Gr. Pineut

Referenties : HP de Tijd | Amsterdam Post | Rampen komen over ons

Zie ook : Frans Timmermans op Buitenlandse Zaken : Slecht Nieuws voor Israel