ISIS komt bij u thuis uw hoofd er afsnijden !

Volgens onderstaand bericht uit de Daily Express (bron) zijn er mensen in Zweden die een brief thuis hebben ontvangen waarin zij bedreigd worden door Jihadisten van ISIS. Als zij zich niet binnen drie dagen tot de Islam bekeren zullen zij in hun eigen huis worden onthoofdt.

Zweden is het eerste land dat inmiddels als verloren wordt beschouwd. Complete wijken en gebieden worden gedomineerd door agressieve moslim horden die bewoners dagelijks terorriseren. Google maar eens op Zweden en moslim terreur. Het is slechts een kwestie van tijd en dan zullen ook de andere landen in Europa met de terreur van ISIS te maken krijgen tot in hun privé huizen. Overigens komt dit volledig overeen met het profetische woord, er zal in de laatste dagen op Christenen jacht gemaakt worden en zij zullen worden onthoofdt.

Maar naast de Christenen zijn ook alle mensen die niet de Islam aanhangen in gevaar. ISIS heeft duidelijk gemaakt dat zij geen onderscheid maken en iedereen zullen doden als zij zich niet tot de Islam bekeren. (Feitelijk betekend dit dat men verplicht is om zich bij de sekte van ISIS aan te sluiten, alleen dan ben je kennelijk een “goede” moslim.)

ISIS_Jihadi_Plot

Bron : Daily Express

Iran hangt twee ‘spionnen’ op.

Iran_Land_van_de_Vrede

Twee mannen zijn door de Iraanse autoriteiten opgehangen, omdat ze voor Israël en de Verenigde Staten zouden hebben gespioneerd. Iraanse media berichten dat vandaag. Ze zouden werk hebben uitgevoerd voor de geheime diensten CIA van de VS en Mossad van Israël.

Volgens de autoriteiten hebben de twee geheime informatie bijeengesprokkeld en geld aangenomen. Iran beschuldigt de twee volgens hen bij de zaak betrokken landen van het infiltreren van de Islamitische Republiek. Ook zouden de VS en Israël betrokken zijn bij aanslagen op kernwetenschappers. De Verenigde Staten en Israël ontkennen.

“Roken is Dodelijk”

Roken_is_Dodelijk_Islam_is_nog_Dodelijker

Klik op de afbeelding voor nog veel meer “mooie”
afbeeldingen van de “Religie van de Vrede”

50 Christians Burned Alive in Pastor’s Home in Nigeria
50 Christenen werden Levend verbrand in huis van Pastoor in Nigeria

De Nederlandse Politiek maakt zich echter druk over : foto’s op pakjes sigaretten, het is uiteraard slechts een kwestie van prioriteiten !

Het kabinet wil dat voortaan waarschuwende foto’s op pakjes sigaretten worden geplaatst. De ministerraad schaart zich achter een conceptvoorstel van de Europese Unie hiertoe, zo is vrijdag besloten. Het Europese voorstel werd vorige maand gepresenteerd.

De vaak schokkende foto’s moeten rokers beter informeren over de risico’s van het roken. Ook vindt het kabinet in navolging van de EU dat de toevoeging van geur- en smaakstoffen gereguleerd moet worden. Dan gaat het om toevoegingen als menthol, drop en vanille, die tabak aantrekkelijk maken voor jongeren.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) debatteert op korte termijn over de conceptrichtlijn zodat er overeenstemming ontstaat over het standpunt waarmee Nederland zich in de Europese discussie kan mengen. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voordat de nieuwe richtlijn definitief is en in de Nederlandse wet- en regelgeving is doorgevoerd.

Het kabinet vindt dat de EU-richtlijn goed aansluit bij het Nederlandse beleid dat is gericht op het terugdringen van het roken en het voorkomen dat jongeren beginnen met roken.

In Australië worden sigaretten alleen nog maar verkocht in olijfkleurige pakjes met daarop afbeeldingen van zieke kinderen, mensen die blind zijn geworden en mensen die lijden aan kanker. De regering hoopt hiermee roken zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

Bron : ND

Naschrift Pineut :

Het kabinet wil dat voortaan waarschuwende foto’s over de islam in de publieke ruimte worden geplaatst. De ministerraad schaart zich achter een conceptvoorstel van de Europese Unie hiertoe, zo is vrijdag besloten. Het Europese voorstel werd vorige maand gepresenteerd.

De vaak schokkende foto’s moeten christenen, atheïsten, en ongelovigen beter informeren over de risico’s van de islam. Ook vindt het kabinet in navolging van de EU dat de toevoeging van koranteksten, de hadith en shariateksten  gereguleerd moet worden. Dan gaat het om toevoegingen als steniging, vingers afzagen, handen afhakken, onthoofdingen, stokslagen e.d. die de islam aantrekkelijk maken voor jongeren.

Staatssecretaris van VolksONgezondheid Martin van Rijn (PvdA) debatteert op korte termijn over de conceptrichtlijn zodat er overeenstemming ontstaat over het standpunt waarmee Nederland zich in de Europese discussie kan mengen. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voordat de nieuwe richtlijn definitief is en in de Nederlandse wet- en regelgeving is doorgevoerd.

Het kabinet vindt dat de EU-richtlijn goed aansluit bij het Nederlandse beleid dat is gericht op het terugdringen van de islam en het voorkomen dat jongeren beginnen aan de islam.

In Australië wordt de islam alleen nog maar gedoogd door afbeeldingen in het publieke domein van afgeranselde kinderen, mensen die blind zijn gemaakt, mensen die levend verbrand zijn en mensen die onthoofd zijn. De regering hoopt hiermee de islam zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

Keel Afsnijd Nieuws

Hemke_Falsema

INGEZONDEN door één van onze vele bezoekers

1) 08-01-2013 Keel doorgesneden van christelijke docente in Iraakse stad Mosul
http://www.refdag.nl/keel_doorgesneden_van_christelijke_docente_in_iraakse_stad_mosul_1_705015

2) In een dorpje in het noordoosten van Nigeria zijn de kelen van vijftien christenen doorgesneden
http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2012/12/extremisten_snijden_christenen.html

3) Twee mensen keel doorgesneden op school Egypte
http://www.metronieuws.nl/nieuws/twee-mensen-keel-doorgesneden-op-school-egypte/IWImab!XMzglQwJR1G0bXoaV9HdBQ/

4) Extremisten snijden christenen keel door
http://www.telegraaf.nl/buitenland/21188415/__Gruwelijke_moord_christenen__.html

Jesaja 54:17 – Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

OM eist drie jaar tegen ‘imam’ Haselhoef

Met een zelfingenomen en zelfgenoegzame duivelse blik kijkt nep imam Haselhoef in de Camera

Met een zelfingenomen en zelfgenoegzame duivelse blik kijkt de griezel en enge nep imam Haselhoef in de Camera

Als het aan justitie ligt, verdwijnt de voormalige islamitische verzorger Abdullah Haselhoef drie jaar achter de tralies. Volgens de aanklager heeft hij gefraudeerd met vergoedingen voor kinderopvang. De eis werd woensdag uitgesproken bij de rechtbank in Den Haag.

De 44-jarige Haselhoef verwierf na de aanslagen in New York in 2001 landelijke bekendheid als officieuze woordvoerder van de moslims in Nederland. Later bleek dat hij zich ten onrechte uitgaf als imam.

Haselhoef vroeg tussen februari 2006 tot en met januari 2009 voor het gastouderbureau Family House voor ruim 2 miljoen euro kinderopvangtoeslag aan. Haselhoef vroeg dat onder meer aan voor mensen die geen werk hadden en gaf mensen op als gastouder, maar die helemaal geen opvang bleken te verzorgen. ‘In een groot aantal gevallen vond er geen of minder gastouderopvang plaats dan waarvoor wel toeslag was aangevraagd’, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De Belastingdienst keerde Haselhoef 2,2 miljoen euro uit. Daarvan verdween volgens justitie ongeveer 1 miljoen euro in de zak van Haselhoef of naar door hem gerunde bedrijven. Het OM wil die 1 miljoen euro in een aparte procedure terugvorderen. ‘Hij verzorgde de aanvragen en ging daarbij niet uit van de behoefte van de vraagouders, maar hij vulde de hoeveelheid uren in die hem het beste uitkwam. Daarmee beschaamde hij het vertrouwen dat in hem werd gesteld’, aldus de officier van justitie. Die eiste de celstraf voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

Een stukje voorgeschiedenis
Wie nog bekend is met de term Usenet kent Haselhoef wellicht nog uit de tijd dat hij in de jaren 1996 t/m 2000 erg actief was in de nieuwsgroepen nl.religie en nl.politiek. Posters in die groepen kregen een groeiende weerzin van deze nep imam die iedereen beschuldigde van racisme als men kritiek had op de Islam. Wie goed zoekt kan nog enige geschiedenis via google terughalen.

Na het terrorisme van 11 september verwierf imam Abdullah Haselhoef spoedig landelijke bekendheid. In vrijwel elk actualiteitenprogramma voerde hij het woord en in vele artikelen werd hij geciteerd. De familie Haselhoef, woonde in het Zeeuwse Krabbendijke, en waren inmiddels voorwerp van bedreiging die vooralsnog alleen hun beesten betrof, maar volgens Haselhoef door niemand serieus genomen wordt. „Wie onschuldige beesten doodt, heeft een grens overschreden.“

De bedreigingen ontstonden echter al veel eerder. „De dag voor dankdag,“ preciseert mevrouw Sarima Haselhoef, gezeten op een Arabische sofa in de woonkamer van de ruime Krabbendijkse woning. Nobby, het konijn van dochter Karima Ruqayyah (11), werd uit haar hok „ontvoerd.“ Een week later was het diertje weer terug, maar tegen de kerstdagen verdween het beest definitief. Karima Ruqayyah, wiens konijnenpension zich om veiligheidsredenen inmiddels in de garage bevindt, spreekt nog maar moeilijk over haar verdwenen konijn. Het ligt zelfs zo teer, dat ze de nieuwe konijnen niet meer vernoemd heeft naar het overleden exemplaar.

Bijna gedoopt
De familie Haselhoef woonde acht jaar in Krabbendijke en Haselhoef is al sinds zijn vierde in Nederland. Haselhoef werd besneden volgens de Joodse traditie, las later de Bijbel en schreef op de kaft: ‘De Heer is mijn God’. „Bijna“ werd hij gedoopt, maar hij gelooft nu dat de islam een ontwikkeling is op het jodendom en het christendom. Hoewel Haselhoef zich volkomen Nederlander voelt, is zijn integratie nog niet voltooid. Het is echter zeer de vraag of dat ligt aan het geslacht Haselhoef. Vader spreekt zuiverder Nederlands dan de meeste inwoners van Krabbendijke, die in onvervalst Zuid-Bevelands communiceren. Zijn kinderen nemen dat al over, daar kan het ook niet aan liggen. De kippen dragen Oranjegezinde namen; Beatrix, Máxima. Voor de Krabbendijkenaren is Haselhoef echter nog altijd niet ‘one of us’: „Als ik een ouderavond van school bezoek, sta ik alleen en is er een meningsverschil, dan wordt dat automatisch afgewenteld op de islam, of op dat we ‘geen Nederlander’ zijn.“

Konijnenonderkomen
De familie Haselhoef staat bekend om haar diervriendelijkheid. Al enkele keren gebeurde het dat kippen- en konijnenbezitters die uitgekeken waren op hun beesten, deze voor de deur van de familie Haselhoef neerzetten. Haselhoef: „Niet zo leuk.“ Zijn dochter bevestigt echter knikkend dat er wat haar betreft nog wel ruimte is in haar konijnenonderkomen. Toch laat ook Haselhoef zich als dierenvriend niet onbetuigd. Wanneer Cleo, de poes, tweemaal in de koffie van imam Haselhoef niest, ontvangt deze daarvoor berisping noch oplawaai.

Juist vanwege de liefde voor „onschuldige dieren“ trof de opeenvolgende terreur aan het adres van de beesten des te dieper. De Haselhoeven houden er even buiten Krabbendijke een ware kinderboerderij op na, met kippen, asielzoekende duiven, konijnen en paarden. Slachten en eten? Haselhoef: „De kinderen eten nog liever hun vader op.“ Mevrouw Haselhoef: „Toen het konijn ontvoerd werd, dachten we eerst aan een vorm van kattenkwaad.“ Toen ze echter een week na de verdwijning van Nobby haar paard wilde gaan berijden, trof ze in de stal een lugubere toestand. „Het bloed zat tot aan het plafond en mijn paard stond verderop in de wei. Het was volkomen overstuur en met geen stok meer in de stal te krijgen. De dierenarts constateerde een longbloeding, iets waarvoor dit paardenras tot het uiterste gebracht moet zijn. Het paard stierf. Eigenlijk was de dierenarts toen de eerste die zei dat hier kwade wil in het spel was.“ Mevrouw Haselhoef raakte daar pas van overtuigd toen in juli 2001 de stal tot de grond toe afbrandde. Daarbij ging ook een groot deel van het speelgoed van de kinderen in vlammen op. De paarden redden zich wel naar buiten, maar twaalf kippen, waaronder Beatrix en Máxima, verbrandden levend. Enkele hennen vonden een veilig heenkomen in de bomen, maar in december 2002 draaiden onverlaten kip Jorien de nek om en Berta lag met gekruiste poten voor de deur. „Het leek wel een voodooteken.“

Niet serieus
Haselhoef begrijpt niet dat de bedreigingen aan zijn adres niet serieus genomen worden. „Toen Hirsi Ali na uitspraken over de islam met de dood bedreigd werd, stonden de media er bol van. Ik ontvang geen dreigbrieven, maar op internet spreekt men de hoop uit dat de moordenaar van Pim Fortuyn ook op mij afstapt (‘Een mooie imam is een dooie imam’ en: ‘Heerlijk zo’n brand’). Fortuyn werd nog vermoord door iemand die niet eerst dreigde of beesten doodde. Iemand die in staat is onschuldige dieren te doden, heeft volgens ons een grens overschreden en kan ook mensen doden.“

Beproeving
De maand december vormde voor de familie Haselhoef zodoende een maand van beproeving. De aanslagen op de stal en de beesten vielen samen met de ziekenhuisopname van Abdullah junior, de oudste zoon die met een ernstige longaandoening in het ziekenhuis van Antwerpen lag. Vader en moeder Haselhoef hielden dag en nacht de wacht. Het eiste allemaal zoveel tijd op dat vader daarvoor zijn eerder dat jaar opgerichte Gemeenschapspartij (bedoeld als lijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen) ten grave droeg. De partij wilde een ‘concept bouwplan’ voor Nederland leveren, maar vanwege de bedreigingen en de gezinsdrukte zal het plan het licht niet zien.“

De landelijke bekendheid bracht Haselhoef dus niet de voorspoed die veel bekende Nederlanders wel ten deel valt. In november 2001 publiceerde het Algemeen Dagblad een artikel waaruit moest blijken dat Haselhoef allerminst een imam was. Hij had daarvoor geen opleiding gevolgd en verschillende islamitische organisaties, die volgens Haselhoef omhoog zaten met wat de Koran zegt over bijvoorbeeld homoseksualiteit, gaven te kennen dat zij afstand namen van Haselhoef als imam. Daartoe behoorden volgens Haselhoef ook organisaties die hem tot dan toe wel als zodanig erkenden. „Karaktermoord“ noemt de imam het. Haselhoef toonde aan dat de bewijsvoering rond de beschuldiging dat hij zich onterecht als imam opwierp knullig was. „Een imam is imam als hij door anderen erkend wordt als geestelijk leider, niet omdat hij per se veel weet.“ Ook Nederlandse islamologen bevestigden dat Haselhoef zich imam mocht noemen en dat niemand hem kan verbieden aan het hoofd van een moskeegemeenschap te staan. Haselhoef kan bovendien papieren laten zien, van onder meer het Moslim Informatie Centrum dat verklaart dat Haselhoef ‘bekwaam wordt geacht het islamitisch gebed als voorganger te leiden. Gelet op de inhoud van zijn studie in de islam en de ervaring hierin, voldoet hij aan de voorwaarde als voorganger in de functie van imam op te treden’. Haselhoef: „Een imam is niet hetzelfde als een priester, de status is beter vergelijkbaar met die van een voorganger in een evangelische gemeente.“

Baan
Intussen kostte deze affaire Haselhoef wel zijn baan als geestelijk verzorgende in het Parnassia Psychomedisch Centrum in Den Haag. Het centrum wenste niet meer in verband te worden gebracht met uitspraken die Haselhoef deed over onder andere homoseksualiteit. TV-West vroeg letterlijk: ‘Wat gaan jullie met Haselhoef doen’? Haselhoef: „Mijn werkgever was bang dat ze in een positie gedwongen werd waarin haar positie echter helemaal niet relevant was. De uitspraken vallen volgens mij onder de vrijheid van meningsuiting en waren een weergave van wat sommige moslims over homoseksualiteit denken.“
„Ik had een prachtbaan en ik kon veel betekenen voor mijn patiënten. Voor de islamitische patiënten betekent dit ook een verlies. Maar zowel islamitische als niet-islamitische patiënten kampten met fundamentele levensvragen. Het was mijn doel de band van de mensen met hun Schepper te bevestigen. Helemaal niet om ze te bekeren.“ Haselhoefs uitspraken zijn volgens hem door de media „bewust uit hun context gehaald om een betere soundbite te bewerkstelligen. Toen ik zei hoe in de landen waar de islamitische wet van kracht is deze functioneert ten opzichte van homoseksuelen werd daar van gemaakt dat ik homo’s haatte.“

Hameren
Haselhoef wil dat mensen van verschillende godsdiensten met elkaar in gesprek gaan, zeker nu bewuste Nederlanders en Nederlandse politici hameren op integratie. Er worden uitspraken van imams geciteerd om te bewijzen dat integratie nog ver te zoeken is. Mevrouw Haselhoef vreest de gevolgen: „Daardoor gaan moslims zich alleen maar duidelijker als moslim profileren, dat zie je aan de hoofddoekjes. Tien jaar geleden zag je er nauwelijks een in Den Haag. Nu wemelt het ervan.“ Haselhoef denkt overigens dat alle aandacht voor integratie vooral het doel heeft buitenlanders zo snel mogelijk Nederlander te laten zijn. Voor integratie en begrip moet iedereen zich echter inzetten. „Als je buitenlandse buren hebt, nodig ze dan eens uit op de koffie. Ik zie nu dat zowel de allochtone als de autochtone bevolking meestal bij elkaar kruipt.“

Haselhoef weet zeker dat de terreur tegen zijn dieren niet alleen dierenmishandeling is, zoals de overheden van de gemeente Reimerswaal beweren. „Er zijn in de buurt nog andere afgelegen schuren die men in brand had kunnen steken of waar men dieren had kunnen ombrengen. Het gebeurt duidelijk met de eigendommen van mijn gezin en vooral ook nadat ik vaker in de media kwam.“ Inmiddels zijn er bij de politie twee verdachten, waarvan er een uit het dorp zelf komt. Haselhoef: „De niet-gereformeerden van Krabbendijke zeggen dat ‘de gereformeerden’ het gedaan hebben. Wij willen echter geen speculaties doen, maar de daders beseffen niet wat ze ons gezin aandoen.“ Mevrouw Haselhoef: „Eerst was ik ontzettend boos, maar later vooral droevig. Als ik ‘s morgens in de richting van de stal loop, ben ik elke keer bang dat er weer iets gebeurd is. Gelukkig krijgen we vanuit het dorp ook veel meeleven. Na de brand kregen we bloemen, geld en zelfs konijnen.“ De keerzijde verwoordt Haselhoef: „Ik snap niet dat in een dorp als Krabbendijke met slechts 4000 inwoners, die bijna allemaal naar de kerk gaan, deze schanddaden onopgemerkt mogelijk zijn.“ Volgens Haselhoef is er ook sprake van jaloezie. „We hebben een groot huis en een mooi stuk grond buiten het dorp. Het is echt een Hollandse houding: Alles wat boven het maaiveld uitsteekt, moet kleiner gemaakt worden.“

Haselhoef is teleurgesteld in de vier Krabbendijkse predikanten. Zij brachten nog geen bezoek aan de „vreemdeling in hun poort,“ zoals Haselhoef het noemt. „Ik ben een landelijk bekende imam, maar zelfs toen ons ellende overkwam, hoorden we van hen taal nog teken. Dat is toch juist een christenplicht ? Tegelijk maak ik me ook zelf verwijten. Moet ik soms als eerste naar hen toegaan? Aan de andere kant: Ik krijg uit het hele land uitnodigingen, behalve uit mijn eigen dorp. „Het geeft ons wel veel moed dat wij niet alleen staan en dat veel Krabbendijkenaren het samen met ons even afschuwelijk en Krabbendijke-onwaardig vinden dat dit alles in ons dorp en in ons land kan gebeuren. 3000 van de 4000 inwoners hebben niets tegen ons.“ Het is mevrouw Haselhoef wel opgevallen dat als zij aangesproken wordt, iedereen de oorzaak van de ellende bij haar man zoekt met al zijn uitspraken. „Ze zijn dan wel vriendelijk, maar noemen als oorzaak van de ellende het optreden van mijn man.“ Haselhoef: „Ook mijn kinderen zeiden eerst: ‘Het is uw schuld. Het komt door wat u allemaal zegt’. Maar zo is het niet. De dader is de dader. De schuldige is niet degene op wie men kwaad is.“

Onrustig gevoel
Wordt Haselhoef niet moe van alle tegenslag? „Ik heb een heel sterke vrouw en sterke kinderen. Bovendien hebben we het hier erg naar ons zin en we putten kracht uit ons geloof. Tegelijkertijd ben ik wel erg bezorgd. In een uitzending van Zembla bleek dat er nu al moslims zijn die Nederland verlaten vanwege de toenemende hetze tegen de islam. Dat is hetzelfde als wat de Joden deden voor de Tweede Wereldoorlog. Als ik dan bedenk dat een groot deel van mijn familie door de Duitsers is omgebracht (Haselhoef is zelf half-joods), bekruipt me soms een onrustig gevoel. Nee, bang ben ik niet, maar dit kan wel opnieuw gebeuren als we elkaar niet als mens benaderen, maar als individuen die tot ‘een groep’ behoren. Nederlanders moeten de islam niet aanvallen, met als doel integratie, maar teruggrijpen op wat ze uiteindelijk willen bereiken, namelijk emancipatie. Dat lukt niet door uitspraken van imams eindeloos te controleren.“ Het is wat betreft Haselhoef nog maar de vraag of integratie helpt. „Joodse burgers waren perfect geïntegreerd, maar werden toch grotendeels vermoord.“